Verksamhetsförsäkring

Friskis&Svettis

Vi är stolta över att vara Friskis&Svettis utvalda partner för försäkringar. Tillsammans med försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners erbjuder vi en skräddarsydd försäkring för Friskis&Svettis och dig som driver en anläggning. Med oss är din anläggning och dina medlemmar i trygga händer, och vi finns alltid här om du behöver hjälp med något.
  • En trygg försäkring anpassad för din Friskis-anläggning
  • Snabb service om du har frågor eller behöver hjälp
  • Effektiv skadehantering som får 9 av 10 i snittbetyg av våra kunder
Med oss är din anläggning i trygga händer om något händer. Verksamheten har ett grundläggande skydd via Riksidrottsförbundet som utan kostnad täcker era grundbehov. Läs mer om försäkringen här:

RF Föreningsförsäkring Bas

Friskis&Svettis Verksamhetsförsäkring

För ett mer heltäckande skydd har vi tillsammans med Friskis&Svettis satt ihop en särskilt anpassad försäkring för er som förening eller bolag. Försäkringen består av ett antal olika delar, och du hittar mer information lite längre ner under ”Villkor”.

Som bolag riskerar ni att krävas på ansvar för skador som uppkommit inom verksamheten. Om ni får ett skadeståndskrav för sak- eller personskada kan Folksam hjälpa till att utreda, förhandla, föra er talan och också betala skadeståndet.

Försäkringen för egendomen gäller med ett allriskmoment. Det innebär att ni är skyddade vid plötslig eller oförutsedd fysisk skada eller förlust, vid till exempel brand, inbrott eller vattenskada.

Om ni skulle få ett avbrott i verksamheten på grund av någon egendomsskada, då gäller försäkringen med bland annat ett skydd för verksamhetens balans- och resultaträkning.

Om ni skulle få extrakostnader på grund av någon egendomsskada gäller försäkringen. Till exempel ersätts extrakostnader ifall er vanliga lokal är brandskadad och inte går att använda, och ni behöver hyra en ny lokal och ny utrustning.

Försäkringen gäller vid skattemål eller rättstvist som har direkt samband med verksamheten.

Om något händer på en tjänsteresa gäller försäkringen vid till exempel förseningar, borttappat bagage, och reseavbrott eller kostnader vid sjukdom eller olycksfall som händer under resan.

Försäkringen gäller för försäkringstagaren, anställda och ideella medarbetare, inom hela världen och för resor som är längst 60 dagar.

Vissa personer i en förening eller bolag kan i olika situationer bli personligt betalningsansvariga och då riskera sina personliga tillgångar. Försäkringen skyddar om VD, verksamhetschefer och styrelseledamöter skulle få krav riktade mot sig, och ersätter till exempel försvarskostnader och skadestånd.

Beställ en offert hos försäkringsförmedlaren Söderberg & Partners.
Mejla: friskisochsvettis@soderbergpartners.se

Har du frågor?

Ring gärna Söderberg & Partners på telefonnummer 08-501 11 507
Här kan du ladda hem försäkringsvillkor. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Försäkringsvillkor

Motionsloppsförsäkring

Motionsloppsförsäkring är försäkringen anpassad för dig som motionsidrottar. Vi ger bland annat ersättning när du missar tävlingar på grund av skada och sjukdom

Köp Motionsloppsförsäkring

Resklar: utökat reseskydd

I våra hem- och villaförsäkringar Bas och Mellan ingår ett bra reseskydd för dig och din familj. Med Resklar utökar du det skyddet ytterligare.

Tilläggsförsäkringen Resklar