Idrottsförsäkringar

Svenska Innebandyförbundet

Du som är aktiv i en förening som ingår i Svenska Innebandyförbundet omfattas av en olycksfallsförsäkring.

Försäkringen ger dig ett bra grundskydd, till exempel om du råkar ut för en skada under träning, och är framtagen i samarbete med ditt förbund.

Vi försäkrar nio av tio idrottare i Sverige och är ett stabilt, pålitligt försäkringsbolag med lång erfarenhet och engagemang inom sporten.

Försäkringsinformation

Presentation av SIU

Råd och Vård för idrottsskador

Vi har tillsammans med förbundet startat telefonrådgivningen Råd och Vård för idrottsskador.

Olycksfallsförsäkring genom ditt förbund

Det här ingår i olycksfallsförsäkringen – mer information hittar du under fliken 'Villkor'.

Akutersättningen betalar till viss del de vård- och resekostnader du får, när du på grund av en skada besöker läkare eller går på sjukgymnastik. Ersättningens storlek avgörs av vilken sorts skada du råkat ut för (skadans diagnos).

Det innebär att du inte alltid kan räkna med att få tillbaks exakt så mycket pengar som du lagt ut. Du behöver inte redovisa samtliga dina utlägg till oss, utan det räcker med att skicka in originalkvittot från det första läkarbesöket.

Den lägsta ersättningen för varje skada är 448 kronor och den högsta ersättningen är 2 688 kronor. Akutersättningen är inte till för att betala förlorad arbetsförtjänst eller taxiresor till och från arbetet eller skolan.

Försäkringen ersätter de nödvändiga behandlingskostnader som du får på grund av skadan inom fem år från den dagen skadan hände.

Därefter kan du endast få ersättning om en så kallad slutbehandling måste uppskjutas. Den högsta ersättningen för varje skada är 26 880 kronor.

Du kan få ersättning om du får bestående besvär på grund av en olycksfallsskada (medicinsk invaliditet). De bestående besvären bedöms med hjälp av en tabell. Bedöms skadan till mellan 15% och 74% utbetalas så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden.

Vid invaliditetsgrader 75% eller höge lämnas ersättning med dubbelt försäkringsbelopp. Försäkringen lämnar inte ersättning för invaliditeter som understiger 15%.

Exempel:

Ersättning lämnas med så stor del av försäkringsbeloppet som svarar mot invaliditetsgraden angiven i procent. Om invaliditetsgraden är 15%, blir utbetalningen 15% av försäkringsbeloppet.

Försäkringen gäller om du avlider på grund av en olycksfallsskada (oavsett din ålder), men också vid plötslig död till följd av någon annan orsak (om du inte fyllt 70 år). Ersättningen betalas ut till dödsboet.

Om skadan krävt behandling hos läkare kan du få ersättning för skadade idrottskläder och glasögon som du haft på dig vid skadetillfället. Självrisken är 1 344 kronor och den högsta ersättningen du kan få för varje skada är 13 440 kronor.

Vid olycksfallsskada kan ersättning även lämnas för idrottsutrustning och kläder som sjukvårdspersonal klippt sönder i samband med olycksfallskada. Ersättning lämnas med högst 6 720 kronor varav sönderklippt hjälm ersätts med högst 1 500 kronor.

Om du drabbas av en traumatisk skadehändelse som vi kan ge dig ersättning för kan vi hjälpa dig med, som högst, tio behandlingstillfällen hos anvisad legitimerad psykolog eller psykoterapeut. Krisförsäkringen gäller utan någon självrisk.

Om ni ska resa utomlands kan det vara bra att ha ett skydd vid akut sjuk eller olycksfall – och kostnader det kan medföra.

Det kan till exempel handla om dyra hemtransportkostnader - eller kostnader för vård på sjukhus.

  • Läkekostnader under utlandsvistelse
  • Läkekostnader vid fortsatt vård i Sverige
  • Merkostnader för kost och logi
  • Tandbehandlingskostnader
  • Merutgifter för hemtransport

Mer om försäkring vid idrottsresa utomlands

När gäller försäkringen?

  • Idrottsförsäkringen genom ditt förbund gäller vid skada i samband med träning, tävling, match, turnering och under resor till och från dessa aktiviteter.

Tillval till din idrottsförsäkring

Även en bra idrottsförsäkring kan behöva kompletteras utifrån de behov just du har. Här kan du läsa mer detaljerat om vad som ingår i vår tilläggsförsäkring.

Olyckor kan drabba alla och förutom lidandet kan det dessutom bli svårt att få pengarna att räcka. Vi rekommenderar att du kompletterar medlemsförsäkringen med en individuell olycksfallsfalls- eller barnförsäkring.

När gäller försäkringen?

Vår Olycksfallsförsäkring och vår Barnförsäkring gäller dygnet runt och året om så att du kan känna dig trygg vid skador som inte sker i samband med idrottsutövning eller under skoltid. Barnförsäkringen gäller vid både sjukdom och olycksfall.

Vår olycksfallsförsäkring (för vuxna)

Vår barnförsäkring

Om din förening ska resa utomlands kan det vara bra att ha ett skydd om någon skulle bli akut sjuk eller drabbas av ett olycksfall – och kostnaderna det kan medföra.

Försäkring för deltagare i idrottsevenemang utomlands

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada.

Försäkringsvillkor idrottsförsäkring

Viktigt att tänka på

Genom din idrottsförsäkring får du ett grundskydd. Se till att du också har andra försäkringar som gäller under idrott och på din övriga fritid.

Folksam erbjuder sådana försäkringar till dig som enskild eller som gruppförsäkring (genom facklig tillhörighet).

Kontakta oss så hjälper vi dig att bli bra försäkrad.
Råd och Vård för idrottsskador är en kostnadsfri rådgivningstjänst och medlemsförmån. Dit kan du som idrottare, ledare och förälder ringa och få råd om hur du förebygger skador och besvär som kan uppstå i samband med idrottsaktiviteter.

När du ringer får du prata med en legitimerad fysioterapeut/ sjukgymnast som är specialist på idrottsskador. Om du har råkat ut för ett olycksfall hjälper sjukgymnasten dig att dokumentera och anmäla skadan direkt till oss.

Råd och Vård för idrottsskador når du på 020-44 11 11, vardagar mellan 08.00–17.00.

Råd och vård för idrottsskador – läs mer här

Kontakta Råd och Vård för idrottsskador

Olycksfalls- och krisförsäkring

Försäkringen omfattar domare (som inte är anställda), ledare, funktionärer och förtroendevalda som under ideella uppdrag för föreningen råkar ut för olycksfallsskada eller råkar ut för akut psykisk kris på grund av traumatisk händelse.

Olycksfallsförsäkringen kan ge ersättning för akuta kostnader för vård och behandling, invaliditet och dödsfall. För mer information om ersättningsnivåer, se fullständiga villkoren.

Krisförsäkringen kan ge ersättning med upp till tio behandlingstillfällen hos legitimerad psykolog, kurator eller krisgrupp. Det innehåller också ett idrottsreseskydd för resa utanför Sverige.
När du representerar landslaget omfattas du även av en Vårdkostnadsförsäkring. Försäkringen kan lämna ersättning för vårdkostnader (medicinsk utredning, läkarvård, sjukhusvård, läkemedel och behandling) som legitimerad läkare föreskrivit för att läka en olycksfallsskada eller sjukdom.

Försäkringen ersätter kostnader inom ett år från det att skadan/sjukdomen uppkommit (ansvarstid). Ersättning lämnas oavsett som vården är offentlig eller privat och försäkringen gäller utan självrisk.

Omfattning

  • Du kan få ersättning för vård som ges inom Sverige och som uppkommer inom ett år från försäkringsfallet.
  • Med vårdkostnader avses i BAS+Extraförsäkringen kostnader för läkarvård, magnetröntgen, annan röntgen, sjukhusvård, läkemedel och behandling som föreskrivits av legitimerad läkare för att läka skadan eller sjukdomen.
  • Rehabilitering. För att läka en skada kan du få ersättning för sjukgymnastik eller annan form av rehabilitering. Ersättning för rehabilitering ersätts med högst tio tillfällen per skada.

Undantag i försäkringen

Se villkoret för de undantag som finns i försäkringen.

Villkor Elitidrottsförsäkring

Hur gör du om du blir skadad eller sjuk?

Kontakta den klinik du vill bli vårdad hos. Läkaren du besöker tar vid behov kontakt med Folksam.

Folksam tar ställning till om kostnaden för den behandling som planeras är ersättningsbar och svarar läkaren. Om ingrepp måste göras så akut att det inte är möjligt att vänta på Folksams besked, kontaktas Folksam snarast därefter.

Faktura för godkänt läkarbesök/operation skickas direkt från vårdgivaren till Folksam. Övriga ersättningsbara utlägg för tillexempel medicin eller resor betalar du först själv och sedan kontaktar du Folksam för reglering.

Kontaktuppgifter vid skada

Vid inträffad skada kontaktar du våra skadereglerare på Folksam Elitidrott

Telefon: 08-772 87 95

Frågor till Folksam

Du kan kontakta Idrott Support om du har frågor eller behöver komplettera din Elitidrottsförsäkring.

Telefon: 0771-960 960

Här kan ni ladda ned material för att informera era medlemmar om Råd och Vård för idrottsskador.

För innebandy

Ladda med banner 207x120 px

Ladda ned stående banner 207x320 px

Ladda ned liggande banner 720x120 px

Skidklar

Med Skidklar kan du njuta tryggt när du far nerför backarna på alla SLAO-anläggningar i Sverige — för bara 170 kronor per säsong.

Köp Skidklar nu

Resklar: utökat reseskydd

I våra hem- och villaförsäkringar Bas och Mellan ingår ett bra reseskydd för dig och din familj. Med Resklar utökar du det skyddet ytterligare.

Tilläggsförsäkringen Resklar