Motionärsförsäkringen

Startklar

Köp Startklar
Startklar är försäkringen anpassad för dig som motionsidrottar. Vi ger ersättning när du missar tävlingar på grund av skada och sjukdom. Du är även olycksfallsförsäkrad.
 • Anmälningsavgiften tillbaka om du blir skadad eller sjuk
 • Olycksfallsförsäkring om du skadar dig under tävling
 • Med Startklar Plus är du även skyddad när du tränar inför ditt lopp

Viktig och samlad information om försäkringen

Här kan du läsa mer detaljerat om vad som ingår i Startklar och Startklar Plus.

Startklar

Det här ingår när du köper Startklar

Du får tillbaka anmälningsavgiften om inte kan delta på grund av akut sjukdom eller olycksfall. Ring bara 0771 - 950 950 och skicka in ett läkarintyg som styrker att du inte kan delta. Ange vilket lopp det gäller, hur mycket du har betalat i startavgift och kontonummer så får du snart pengarna tillbaka.

Om du behöver läkarvård kan vi betala ersättning för bland annat nödvändig läkarvård, medicin, resekostnader och hjälpmedel. Kostnaderna ska styrkas av läkarintyg och originalkvitton. Du kan läsa mer i villkoret under akut ersättning.

Om du faller illa under tävling och slår ut en tand kan det bli en väldigt kostsam affär. Startklar ersätter nödvändiga tandvårdskostnader och en slutbehandling/ permanentbehandling per skada som uppkommit inom fem år per tillfälle. Har du Startklar Plus täcks även tandskador vid träningstillfällen. Du kan läsa mer i villkoret under tandskadekostnader.

Om du drabbas av en allvarlig olycka under tävling eller träning finns ett ökat ekonomiskt skydd vid medicinsk invaliditet. Med medicinsk invaliditet menas ett tillstånd där det efter den akuta sjuktiden finns en bestående nedsättning av kroppsfunktionen. Du kan läsa mer i villkoret under invaliditetsersättning.

Vid dödsfall i samband med tävling (och träning om du har Startklar Plus), ges ersättning. Ersättningen utbetalas som begravningshjälp till dödsboet.

Olycksfallsförsäkringen i Startklar gäller under loppet och på resan till och från arrangemanget. Du får ersättning för kostnader i samband med läkarvård, tandvård och även vid invaliditet och dödsfall.

Allt får du för bara 155 kronor/år!

Försäkringarna gäller för ett obegränsat antal motions- och tävlingsarrangemang under försäkringsperioden i Sverige.

Några exempel

Lidingöloppet

Vansbrosimningen

Vasaloppet

Vätternrundan

ASICS Stockholm Marathon

Stockholm Halvmarathon

Göteborgsvarvet

Tjejmilen

O-Ringen

Långloppscupen MTB

Startklar Plus

Med Startklar Plus tillkommer dessutom detta:

Startklar Plus gäller precis som Startklar under loppet och på resan till och från arrangemang. Dessutom ger Startklar Plus ersättning om du skadar dig när du tränar inför ett motions- eller tävlingsarrangemang.

Startklar Plus får du för endast 275 kronor/år!
Startklar och Startklar Plus ger dig anmälningsavgifterna tillbaka för samtliga lopp du inte kan delta i på grund av skada eller sjukdom.

Men du täcks också av en olycksfallsförsäkring. Nedan ger vi dig ett par exempel från verkligheten där vi gett ersättning till våra kunder som tecknat Startklar eller Startklar plus.

Startklar – Karins passning blev missat Vasalopp

Karin anmälde sig till Vasaloppet nästan på en gång efter föregående års lopp. Det är ju sådan efterfrågan på platser att det gäller att vara tidig. Karin håller på med flera idrotter, och trots att hon passerat 35 spelar hon fotboll i Korpserierna varje vecka.

I näst sista seriematchen i höstas så small det till i knät. "Jag skulle bara vända upp och slå en passning". Doktorns dom löd: Avslitet korsband och menisk skadad. Där försvann Karins möjlighet att åka Vasaloppet.

Ersättning genom Startklar

 • På Vasaloppets webb, där hon hade anmält sig, fanns en ruta att kryssa i: "inklusive Startklar". Karin tänkte inte då på att något skulle kunna hända, men nu var hon tacksam att få tillbaka anmälningsavgiften på 1 280 kronor. "Det räckte med ett telefonsamtal till Folksam så satt min anmälningsavgift åter på mitt konto några dagar därefter"

Startklar Plus – när Benny skadade sig på träning

Benny är en hängiven cyklist och trivs bäst i branta skogsbackar med sin mountainbike, men just det här året skulle även Vätternrundan bli en utmaning. En lördagsmorgon hösten 2009, hade det frusit på lite på de nedfallna höstlöven. Att det var lite kyligt hindrade inte Benny från att ge sig ut på sin runda. Utförskörningar hanterar han vanligtvis galant. Vad som hände denna gång minns han inte riktigt, men som tur var satt hjälmen där den skulle.

Ersättning genom Startklar Plus

 • Alla blåmärken har bleknat nu, men tiden efter olyckan innebar akut operation av bruten arm, långvarigt gips, tyvärr en omgipsning efter någon vecka och nu regelbunden sjukgympa. "Läkaren har avrådit mig från att cykla Vätternrundan i sommar. Jag kanske skulle klara av det, men det är olämpligt för armens läkning på lång sikt". Benny är glad att tjejen på Vätternrundan pratade gott om Startklar Plus när han anmälde sig - så gott att han bestämde mig för att teckna. Den gäller ju också för olycksfall under träning.

  Han fick snabbt utbetalat:
  Akutersättning 2 688 kronor
  Anmälningsavgiften 1 250 kronor

  Bennys skador visade sig även vara så pass allvarliga att det ledde till bestående besvär, så kallad medicinsk invaliditet. Hans invaliditetsgrad klassades "bara" till fem procent men gav honom ändå 32 000 kronor i ersättning.

Hämta villkor

Här kan du ladda ner försäkringsvillkor och viktig och samlad information om försäkringen. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada

Viktig och samlad information om försäkringen

Villkor för Startklar och Startklar Plus

Självrisker

Startklar och Startklar Plus gäller helt utan självrisk.

Skidklar

Med Skidklar kan du njuta tryggt när du far nerför backarna på alla SLAO-anläggningar i Sverige — för bara 170 kronor per säsong.

Köp Skidklar nu

Resklar: utökat reseskydd

I våra hem- och villaförsäkringar Bas och Mellan ingår ett bra reseskydd för dig och din familj. Med Resklar utökar du det skyddet ytterligare.

Tilläggsförsäkringen Resklar