Kattkullsförsäkring

Försäkringen för dig som är kattuppfödare

Ibland behövs mer än nio liv. Som kattuppfödare har du mycket att tänka på. Med vår dolda fel-försäkring för kattkull slipper du oroa dig för dolda och medfödda fel hos kattungar som du har sålt.


Med vår kattkullsförsäkring får du:

  • Ett bra skydd om kattungen du sålt har dolda fel
  • Veterinärvård vid dolda fel
  • Fria samtal till Djurens vårdguide för rådgivning och hjälp vidare till veterinär – du betalar ingenting extra

Villkor och information

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor och viktig och samlad information om försäkringen.

När du tecknar vår kattkullsförsäkring får du även en vanlig veterinärvårdsförsäkring, veterinärvård Bas, från teckningsdagen. Du får även en vanlig livförsäkring från teckningsdagen, dock tidigast från 4 veckors ålder. Dessutom får du bonus om kattungens nya ägare köper försäkring hos oss.

Det här innehåller försäkringen

Här nedan ser du innehållet i korthet. För att läsa mer i detalj vad som ingår kan du se efter i försäkringsvillkoret.

Försäkringen ger dig ett bra skydd om dolda fel upptäcks på en kattunge som du har sålt. Den gäller tills katten uppnår 39 månaders ålder. Försäkringen gäller endast för kattungar som är födda i Sverige.

Om en kattunge behöver veterinärvård på grund av ett dolt fel, betalar vi kostnaderna.

Skulle det vara så illa att en kattunge dör eller måste avlivas på grund av ett dolt fel, betalar vi lika mycket som om du skulle ha sålt kattungen.

Behöver du rådgöra med en veterinär? Ring Djurens vårdguide och prata med en legitimerad djursjukskötare eller en djurvårdare som hjälper dig till digital eller fysisk veterinär.

Hjälp via Djurens vårdguide

Du får även detta

Tecknar du Kattkull kan du få både försäkring och bonus.

När du tecknar vår kattkullsförsäkring får du även en vanlig veterinärvårdsförsäkring, veterinärvård Bas, från teckningsdagen. Du får även en vanlig livförsäkring från teckningsdagen, dock tidigast från 4 veckors ålder.

Försäkringen gäller till kattungarna levereras, dock som längst till 16 veckors ålder. Därefter måste köparen teckna egen försäkring.

Läs mer om vår kattförsäkring

Om du har kattkullen försäkrad hos oss, får du bonus om du förmedlar vår kattförsäkring till dina köpare. För varje förmedlad kattförsäkring minskas priset för din kattkullsförsäkring med samma summa som kattungen skulle ha kostat. Det innebär att dolda fel-försäkringen kan bli helt utan kostnad.

Gör så här:
  • Skicka in ansökan om dolda fel-försäkring eller kontakta något av våra ombud. Efter några dagar får du ett försäkringsbrev utan krav på betalning.
  • Premien påverkas av hur många av dina köpare som fortsättningsförsäkrar sin kattunge hos oss.
  • Slutpremien bestäms när kattungarna är 16 veckor.
Innan du tecknar försäkringen är det bra om du läser igenom nedanstående information som bland annat tydliggör din ångerrätt och försäkringens pris.

Vi behöver ditt personnummer för att registrera försäkringen. Med hjälp av personnumret hämtar vi uppgifter om var du är bosatt (län, kommun, församling). Uppgifterna kan kompletteras med uppgifter från registerkällor som folkbokförings­register, fastighetsregister och kreditupplysningsregister.

Genom att du lämnar ditt personnummer samtycker du till detta. Vill du inte lämna ditt personnummer så kan du kontakta oss.

Kontakta kundservice

Folksams verksamhet står under tillsyn av Finansinspektionen och marknadsföringen följer svensk lag. Folksam Sak tillhandahåller i huvudsak försäkring för dig som person, boende, motorfordon, djur och båtar.

Omfattningen av din försäkring framgår av försäkringsvillkoret. Om inte annat avtalats är försäkringstiden ett år. All kommunikation mellan dig och oss sker på svenska.

Försäkringsrådgivare
Folksam ömsesidig sakförsäkring (Folksam Sak)

Organisationsnummer

502006-1619

Adress
106 60 Stockholm

Telefon
0771-950 950

Försäkringens pris

Priset för din försäkring framgår av försäkringsbesked och premiefaktura eller av den offert du fått. Har priset lämnats i en offert gäller prisuppgiften enligt vad som sägs i offerten eller annars avtalats. Betalningsvillkoren framgår av dina försäkringsvillkor.

Ångerrätt

När du tecknar försäkring genom ett distansavtal eller vid försäljning utanför Folksams affärslokaler, exempelvis på nätet eller om vi ringt upp dig, så har du rätt att ångra köpet inom 14 dagar. Tiden räknas från det att du ingick avtalet och att du vid distansavtal fick information och avtalsvillkor.

Eller då du vid försäljning utanför Folksams affärslokaler fick information om ångerrätt. Har du redan hunnit betala försäkringen återbetalar vi pengarna inom 30 dagar med ett avdrag för den tid försäkringen har gällt.

Uppsägning av försäkringen i förtid

Du kan säga upp försäkringen under försäkringstiden om det föreligger viss anledning som anges i försäkringsavtalslagen, till exempel om behovet av försäkringen upphör eller liknande omständighet inträffar. Du kan också säga upp försäkringen vid skada att upphöra inom 14 dagar.

Från vår sida kan vi säga upp försäkringen under försäkringstiden bara om det föreligger viss anledning som anges i försäkringsavtalslagen, till exempel att du grovt åsidosatt dina förpliktelser mot oss.

Om försäkringen sagts upp av dig eller oss, får du tillbaka den del av premien som du har rätt till.

Klagomål

Missförstånd eller oenigheter kan oftast klaras upp på ett enkelt sätt, till exempel genom ett telefonsamtal. Ta först kontakt med den som handlagt ditt ärende.

Om du efter omprövning ändå inte skulle bli nöjd med vårt beslut kan du kontakta Kundombudsmannen Folksam som gör en opartisk bedömning av ditt ärende. Du kan även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden som prövar de flesta tvister angående privatpersoners försäkringar. Tingsrätt kan pröva din tvist med Folksam enligt svensk lag.

Om du inte är nöjd med vårt beslut

Här kan du läsa svaren på de vanligaste frågorna om försäkringen

Du tecknar försäkringen för hela kattkullen när kattungarna är födda fram till 16 veckor gamla, senast på leveransdagen.

Försäkringen träder i kraft tidigast då försäkringen är tecknad gällande veterinärvårdsförsäkringen. Då det gäller livförsäkringen träder den i kraft tidigast när kattungarna är fyra veckor gamla.

När du som uppfödare säljer en kattunge till en konsument ansvarar du för fel som kattungen kan ha.

 • Konsumentköplagen - gäller när en näringsidkare säljer till en privatperson. Den som föder upp katter räknas normalt som näringsidkare. Lagen är tvingande och kan inte avtalas bort. När du som uppfödare säljer en kattunge har du ett ansvar för de fel som kattungen kan ha.

 • Köplagen - gäller vid köp mellan två näringsidkare eller två privatpersoner. Till skillnad från konsumentköplagen kan köplagens bestämmelser avtalas bort. Om inget annat avtalats gäller att du ansvarar för de fel som kattungen kan ha.

Med dolt fel menas fel som har funnits före leveransen, men som inte har upptäckts vid veterinärbesiktningen. De vanligaste dolda felen är medfödda.

Som uppfödare ansvarar du för dolda fel under tre år från varje kattunges leveransdag.

En livskadeanmälan gör du när du vill informera oss om att ditt djur har avlidit. För att du ska få ut livförsäkringspengar ber vi dig fylla i blanketten nedan.

Ladda ned blanketten

Mejla till: djurskador@folksam.se
Eller skicka in till:
Folksam Ömsesidig Sakförsäkring
Djurskador Box 90345
120 25 Stockholm

Har din katt råkat ut för något?

Anmäl din skada >

Gäller skadan kattkullsförsäkring?
Ring 0771-950 950

Råd, behandling eller remiss
Veterinärbesök i mobilen >

Försäkra din katt hos oss

Med vår kattförsäkring kan du känna dig trygg med att kunna ge katten rätt vård om den skadar sig eller blir sjuk.

Vår kattförsäkring

Djurvård i mobilen

När du ringer Djurens vårdguide får du prata med en legitimerad djursjukskötare som hjälper dig till digital eller fysisk veterinär.

Hjälp för hund, katt och häst