Abstrakta objekt.

Sjuk- och efterlevandeförsäkring

Vår Sjuk- och efterlevandeförsäkring erbjuder dig som medlem i ett LO-förbund trygghet vid sjukdom, olyckor och i händelse av dödsfall.

Sjuk- och efterlevandeförsäkringen erbjuder flera skydd i ett, till ett förmånligt medlemspris. Det kan vara till stor hjälp vid svåra situationer.

Om du får en allvarlig diagnos kan försäkringen ge dig ekonomisk ersättning för att underlätta under den utmanande perioden. 

Vid sjukdom eller olycka som hindrar dig från att arbeta som vanligt, kan försäkringen delvis kompensera din inkomstförlust. Den kan ge ersättning under en period om du blir sjukskriven under en längre tid.

För att säkra familjens ekonomi efter ett eventuellt dödsfall, ger försäkringen också en betydande summa till dina efterlevande.

Försäkringen ger ett omfattande ekonomiskt skydd för hela familjen med ersättning vid allvarliga diagnoser, inkomstförlust vid sjukdom samt skydd för efterlevande, till ett förmånligt medlemspris.

Ersättning vid arbetsoförmåga

Om du drabbas av bestående arbetsoförmåga kan du få ersättning i form av månadsersättning. Du kan få ersättning utbetalad månadsvis i högst 18 månader. Beloppet baseras på hur nedsatt din arbetsförmåga är.

Ersättning vid vissa diagnoser

Du kan få ersättning genom din Sjuk- och efterlevandeförsäkring om du på grund av en allvarlig sjukdom får någon av nedanstående diagnoser bekräftad av en specialistläkare i Sverige.

Visa diagnoser som omfattas av försäkringen

Försäkringsbeloppet för en medlem kan variera beroende på förbund. Det gäller även medförsäkrad. Kontrollera vilka belopp som gäller för dig genom att välja ditt förbund i listan.

Ersättning vid dödsfall

Vid dödsfall ersätts efterlevande med ett engångsbelopp. Beloppet beror på förbund och i vilken omfattning försäkringen tecknats. Förmånstagare för dödsfallsbeloppet följer denna ordning: 

  1. Make, registrerad partner eller sambo 
  2. Arvingar 

För att justera förmånstagare måste du skriftligen meddela Folksam.

Nu kan du själv välja nivå på ersättning i Sjuk- och efterlevandeförsäkringen. Välj en nivå som passar dig i en försäkring som ger extra mycket trygghet.

För dig som medlem i Pappers gäller andra belopp, detaljerad information hittar du på Pappers förbundssida.

  • Välj upp till 5 000 kr som ersättning vid arbetsoförmåga
  • Välj upp till 100 000 kronor i diagnosersättning
  • Välj upp till 1 500 000 kronor i ersättning vid dödsfall

Välj ditt förbund i listan för att se detaljerad information om försäkringen som gäller för just dig.

Ring för att teckna försäkring

0771-950 590
Måndag - fredag 7.30-21, lördag - söndag 9-19.

Det är en försäkring som ger dig kompensation för förlorad inkomst vid sjukdom, ger ersättning vid vissa diagnoser och ersättning till din efterlevande om du skulle avlida.

Du kan få ersättning om du på grund av allvarlig sjukdom får en eller flera diagnoser fastställda av en specialistläkare i Sverige.

Diagnoser på grund av sjukdom som är fastställda innan försäkringen har gällt 90 dagar omfattas inte av försäkringen.

Många förbund gör det möjligt för din make, maka, registrerade partner eller sambo att köpa Sjuk- och efterlevandeförsäkring till samma förmånliga medlemspris som du betalar. Det breddar tryggheten och säkerställer en gemensam skyddsnivå för hela familjen. Läs mer om vad som gäller för just dig på ditt förbunds sida.

En gruppförsäkring är en försäkring som arbetsgivare, fackförbund eller idrottsföreningar tecknat med ett försäkringsbolag där försäkringen gäller för en hel grupp. Sjuk- och efterlevandeförsäkringen är en av de olika gruppförsäkringar som finns.

En Livförsäkring kan ge ersättning till din efterlevande vid dödsfall. En Sjuk- och efterlevandeförsäkring innehåller flera delar än vad en Livförsäkring gör. Sjuk- och efterlevandeförsäkringen kan ge dig viss ersättning vid arbetsoförmåga på grund av sjukdom och vissa diagnoser, samt ge ersättning till din efterlevande vid dödsfall.

Med arbetsoförmåga menas att du på grund av sjukdom eller olycksfallsskada förlorat arbetsförmågan eller fått den nedsatt. Folksams bedömning av din rätt till ersättning utgår från bestämmelserna i socialförsäkringsbalken och Försäkringskassans beslut. Om du får sjuklön, enligt lagen om sjuklön, betraktas du också som arbetsoförmögen.

Det finns många allvarliga diagnoser som har stor påverkan på människors liv, men vi kan inte ersätta alla. Anledningen till det är att försäkringen skulle bli för kostsam och färre skulle ha råd att köpa den. Folksam följer WHOs lista över allvarliga diagnoser.

Här kan du ladda hem försäkringsvillkor. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen. Det behöver du till exempel göra innan du tecknar försäkringen och när du har drabbats av en skada, sjukdom eller fått en diagnos.

Villkor för Sjuk- och efterlevandeförsäkring