Dina förmåner

Försäkring, sparande och pension

Försäkringar och pensionssparande är det vi är bäst på. Och självklart kan vi erbjuda dig förmånliga och rabatterade försäkrings- och pensionslösningar.
Personalrabatter
Som medarbetare får du till exempel 25 procent i rabatt på våra bil-, hund- och villaförsäkringar. Privat pensionssparande och fondsparande får du också rabatt på. Dessutom får du rabatt på skadeförebyggande tjänster och varor hos våra samarbetspartners.
Privatekonomisk rådgivning
Vi erbjuder dig kostnadsfri rådgivning om din privatekonomi – ditt försäkringsskydd, din tjänstepension och eventuellt privat sparande.

Vi står för kostnaden för ett försäkringspaket som bland annat innehåller hem-, olycksfalls- och sjukvårdsförsäkring. Du betalar endast förmånsskatt och kostnaden för hela paketet blir därför mycket förmånlig för dig som anställd på Folksam. 

Se vad som ingår i personalförsäkringarna

 • Som medarbetare i Folksam ska du omfattas av trygga och bra försäkringslösningar. Därför erbjuds samtliga anställda ett förmånligt försäkringspaket bestående av:

  • Hemförsäkring Stor
  • Olycksfallsförsäkring Fritid
  • Sjuk- och efterlevandeförsäkring
  • Sjukvårdsförsäkring Mellan

  Du omfattas automatiskt av personalförsäkringarna från och med din första anställningsdag, förutsatt att du uppfyller de anslutningskrav som gäller för sjuk- och efterlevandeförsäkringen och sjukvårdsförsäkringen. Vill du inte anslutas har du självklart möjlighet att tacka nej.

  Folksam betalar hela premien för dig. Eftersom det är en skattepliktig förmån blir du förmånsbeskattad på hela premien, med undantag för sjukvårdsförsäkringen där 60 procent av premien är skattepliktig. Förmånsbeskattningens storlek beror bland annat på vilken inkomst du har och vilken skattetabell du tillhör. För de allra flesta rör det sig om en kostnad på 150–250 kronor per månad.

Som anställd hos oss har du en av marknadens mest konkurrenskraftiga tjänstepensionsplaner som ger en betydande trygghet den dag du går i pension. Utöver pension innehåller den också skydd vid långtidssjukdom och efterlevandeskydd för din familj om du går bort.

Mer om Folksams tjänstepensionsplan

 • Din samlade pension kommer från flera olika håll – allmän pension (inklusive premiepension) från staten, tjänstepension från arbetsgivaren och eget privat sparande. Den tjänstepension som arbetsgivaren betalar utgör en betydande del av din totala slutliga pension.

  Folksams tjänstepensionsplan består av två delar – KTP 1 och KTP 2. Vilken du tillhör beror på hur gammal du är. Nedan kan du se vad som gäller för respektive plan.


  KTP 1 - för dig som är född 1 juli 1978 eller senare KTP 1 är en premiebestämd plan vilket betyder att storleken på den premie som betalas in till din pension är bestämd. Storleken på pensionen beror sedan på hur mycket premier som har betalats in samt vilken avkastning det har blivit på kapitalet.

  • Storleken på premierna i KTP 1 är 5,7 procent av lönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp och därefter 31,3 procent på den del av lönen som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp. Folksams avtal är det enda som ger 5,7 procent, andra avtalsområden ligger lägre.

  • Tillhör du KTP 1 och är över 25 år väljer du själv i vilket bolag du vill placera pengarna och om du vill spara fondanknutet eller traditionellt.

  KTP 2 - för dig som är född före 1 juli 1978 KTP 2 är en förmånsbestämd plan, vilket innebär att det är storleken på pensionen (förmånen) som är bestämd. Förmånen är en viss procent av den lön du har när du fyller 65 år.

  • Storleken på premierna i KTP 2 beror i huvudsak på tidigare intjänad pension och den slutlön som pensionen ska räknas mot.

  • KTPK-egenpension är en kompletterande ålderspension som är premiebestämd och motsvarar 3,1 procent av din lön, vilket är högre än de flesta andra tjänstepensionsplaner.

  • Om du tjänar mer än 10 inkomstbasbelopp har du möjlighet att själv välja placering för delar av dina premier.
Ett förmånligt och enkelt sätt för dig att höja din framtida pension är att löneväxla. Då väljer du att avstå en del av din bruttolön i utbyte mot extra inbetalningar till din tjänstepension.

Fördelar med att löneväxla

 • Du som har en inkomst som överstiger 8,07 inkomstbasbelopp har möjlighet att löneväxla en del av din bruttolön. Det innebär att du placerar en del av din lön i en tjänstepension innan inkomstskatten dras. En fördel med detta är att du inte betalar inkomstskatt på sparbeloppet förrän du tar ut det som pension.

  Den kanske största fördelen är att Folksam dessutom skjuter till 5,76 procent extra på det belopp du väljer att placera. Det beror på att den särskilda löneskatten på pensionspremier är lägre än arbetsgivaravgiften och den skillnaden tillfaller dig som anställd.

  Anledningen till inkomstgränsen på 8,07 inkomstbasbelopp är att samhällets förmåner upphör att gälla vid denna inkomstnivå. Om löneväxling görs under den nivån försämras den allmänna pensionen, eventuell sjukpenning och andra bidrag.