Dina förmåner

Karriär och studier

Vi är måna om att våra medarbetare ska växa och göra karriär. Det finns många sätt att utvecklas och vi hjälper dig att hitta rätt väg.

Karriärplanering

Vid behov kan du genom samtal med en extern coach få möjlighet att reflektera över hur du har det på jobbet i dag och vad du vill i framtiden.

Bidrag för studier på fritiden

Du som studerar på fritiden, eller är studieledig i max tre år, får ekonomiskt stöd för kurslitteratur och kursavgifter om dina studier har anknytning till vår verksamhet.
En film om hur det är att jobba hos oss på Folksam.