Dina förmåner

Om du får barn

Som förälder ska du ha möjlighet att kombinera jobb och familjeliv. Därför erbjuder vi både föräldraersättning och förkortad arbetstid.

Föräldraersättning

Du som har varit anställd hos oss i minst ett år och tar ut föräldraledighet innan ditt barn fyller 1,5 år har rätt till föräldraersättning. Tillsammans med föräldrapenningen från Försäkringskassan får du då ut 90 procent av din lön under 210 dagar av din föräldraledighet. Därefter får du 10 procent av lönen upp till 10 prisbasbelopp fram till dag 380.

Förkortad arbetstid

Som förälder har du rätt att korta ner din arbetstid till 75 procent av den ordinarie arbetstiden tills ditt barn fyllt 12 år.
En film om hur det är att jobba hos oss på Folksam.