Värdefulla medarbetare behöver ha bra förmåner — Folksam

Värdefulla medarbetare behöver bra förmåner

Som medarbetare på Folksam är du det viktigaste vi har. Därför är vi glada över att kunna erbjuda dig flera förmåner som är något utöver det vanliga.

Välj här nedanför vilken typ av förmåner du vill läsa mer om.

Vi erbjuder dig förmånliga och rabatterade försäkrings- och pensionslösningar.

Du får också gratis rådgivning om ditt sparande och din pension.

Förmånliga personalförsäkringar

Du erbjuds ett förmånligt försäkringspaket som innehåller hemförsäkring, olycksfallsförsäkring, sjuk- och efterlevandeförsäkring, barngruppliv och sjukvårdsförsäkring. Vi betalar hela din premie. Du betalar bara förmånsskatt. På så sätt betalar du bara 50-100 kronor per månad (beroende på din inkomst) för hela paketet. Du får också 25 procents rabatt på många sakförsäkringar, till exempel för bil, hund och villa. Privat pensionssparande och fondsparande får du också rabatt på.

Kollektivavtalade försäkringar

Alla våra tjänstemän omfattas av en tjänstegrupplivförsäkring (TGL) som innehåller dödsfallsersättning och barntillägg. Som anställd omfattas du också av en trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) som bland annat ger dig ersättning för förlorad arbetsförtjänst och rehabilitering. När du är på tjänsteresa omfattas du av en tjänstereseförsäkring.

Tjänstepension

Vi står för kostnaden för din tjänstepension under hela din anställning hos oss. Du som är född efter 1 juli 1978 har premiebestämd tjänstepension (KTP1). Du som är född tidigare har förmånsbestämd pension (KTP2 ). Om du omfattas av KTP2 och har en inkomst på över tio inkomstbasbelopp kan du få en alternativ pension, en så kallad tiotaggarlösning.

Extra pension genom bruttolöneväxling

Att bruttolöneväxla innebär att du placerar en del av din lön i en tjänstepension innan inkomstskatten dras – ett enkelt och förmånligt sätt för dig att förstärka pensionen.

Rådgivning och erbjudanden hos Swedbank

Vi erbjuder dig gratis rådgivning om din privatekonomi. En av Folksams kunniga rådgivare hjälper dig se över ditt försäkringsskydd och sparande. Via vårt samarbete med Swedbank kan du även få lägre ränta på bo-, bil- och privatlån.

Vi vill att du ska må bra - både på jobbet och privat.

Därför tycker vi att hälsa, friskvård och rådgivning är viktigt.

Företagshälsovård

Tillsammans med vår företagshälsovård jobbar vi med hälsofrämjande insatser, arbetsmiljöarbete och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Friskvårdsbidrag

Vi ersätter 50 procent av dina kostnader för friskvårdsaktiviteter upp till 4.200 kronor, det vill säga ett bidrag på 2.100 kronor per år. Dessutom erbjuder vi rabatt på årskort hos Friskis & Svettis Stockholm.

Bruttolöneavdrag för viss sjukvård

Vi erbjuder dig möjlighet att få viss privat sjukvård i Norden, Estland, Lettland och Litauen delvis betald genom bruttolöneavdrag. Istället för lön får du din vård betald av Folksam, vilket gör att din bruttolön minskar och därmed också skatten. Detta gäller ögonoperationer (synkorrigeringar), provrörsbefruktning (IVF) och andra behandlingar mot ofrivillig barnlöshet.

Personlig vägledning och rådgivning

För att motverka oro och stress erbjuder vi kostnadsfritt samtalsstöd med experter som har psykologisk, privatjuridisk eller ekonomisk kompetens. Alla du talar med är opartiska, har tystnadsplikt och finns tillgängliga för dig dygnet runt.

Karriärplanering

Karriärplanering är en möjlighet för dig som funderar över nästa steg i din utveckling och karriär. Genom samtal med en extern coach får du möjlighet att reflektera över hur du har det på jobbet i dag och vad du vill i framtiden.

Medarbetare som ska prestera på topp måste också få chans att återhämta sig. Därför erbjuder vi förmånliga villkor när det gäller ledighet och arbetstid.

Vi har bland annat högre semestertillägg och kortare arbetstid än många andra företag. Dessutom får du tre lediga dagar per år att förlägga när du vill, förutsatt att det passar verksamheten.

Och när du fyller 45 och 50 år får du fler semesterdagar. Flexibel arbetstid är ett av våra sätt att tillgodose behoven i olika faser av livet – och utifrån olika kulturer och religioner.

Vi vill ge dig som är förälder möjlighet att kombinera jobb och familjeliv.

Därför erbjuder vi både löneutfyllnad och förkortad arbetstid.

Löneutfyllnad

Har du varit anställd hos oss i minst ett år och tar ut föräldraledighet innan ditt barn fyller 1,5 år har du rätt till föräldraersättning. Det innebär att du tillsammans med föräldrapenningen från Försäkringskassan får ut 90 procent av din lön under 210 dagar av din föräldraledighet.

Förkortad arbetstid

Enligt vårt kollektivavtal har du som förälder rätt att korta ner din arbetstid till 75 procent av den ordinarie arbetstiden tills ditt barn fyllt 12 år.
När det går bra för Folksam får du som medarbetare del av framgången i ett belöningsprogram. Belöningen kan bli ända upp till 20.000 kronor och betalas ut i form av ett pensionssparande.

Löneväxling för personalbil

Du har möjlighet att köra en bra och säker personalbil genom löneväxling.

Subventionerad lunch

Vi står för en del av lunchkostnaden för alla medarbetare.

Vi vill att du ska ha möjlighet till en aktiv fritid, eftersom vi vet att du presterar bättre om du också är aktiv och kan växa utanför jobbet.

Därför erbjuder vi bland annat:

Kamratförening och semesteranläggningar

På Folksam finns en kamratförening som ordnar motions- och kulturaktiviteter. Vi äger också ett antal fritidsfastigheter i Sverige och Italien som du kan hyra till förmånliga priser.

Personalrabatter

Du får rabatt hos ett antal av våra externa leverantörer och samarbetspartners. Rabatterna är på tjänster som ligger i linje med vår vision och skapar både trygghet och balans.

Bidrag vid studier på fritiden

Du som studerar på fritiden, eller är studieledig i max tre år, får ekonomiskt stöd för kurslitteratur och kursavgifter om dina studier har anknytning till vår verksamhet.