Vi jobbar aktivitetsbaserat

Allt fler företag börjar jobba aktivitetsbaserat och på Folksam har vi gjort det i några år. Men vad innebär det och vad finns det för fördelar? Så här gör vi hos oss för att få en arbetsmiljö där människor trivs, mår bra och presterar väl.

Alla människor har olika behov och varken kan, vill eller trivs med att arbeta på samma sätt. Det är det som det aktivitetsbaserade arbetssättet försöker fånga. Tanken är att ingen har en fast arbetsplats utan du väljer istället den plats som passar dig för stunden.

Ett smartare och effektivare sätt att jobba

Fördelarna med att kunna välja arbetsplats är många. Du blir mer effektiv om du jobbar på en yta som är anpassad för den arbetsuppgift du utför. Kreativiteten och samarbetet mellan kollegorna främjas. Och medarbetarna blir både nöjdare och mer engagerade eftersom det är människans förmåga och vilja att göra sitt bästa som står i centrum.

Skräddarsydda arbetsmiljöer för olika ändamål

På Folksam har vi flera olika aktivitetsbaserade miljöer. Det finns tysta rum om du behöver koncentrera dig och lite mer lekfullt inredda ytor för kreativa möten. Inspirationen flödar i soffhörnor eller i cafeterian och vid ståborden hålls snabbmöten.

För den som vill promenera finns skrivbord med löpband och är ni flera som jobbar ihop finns gott om plats vid större projektbord. Det finns även vanliga kontorsplatser och olika mötesrum för både förbokade möten och spontana träffar.

Digitala verktyg gör det enkelt att hålla kontakten

För att det ska fungera praktiskt att jobba utan fasta arbetsplatser är det viktigt med bra teknik och hjälpmedel för att hålla kontakten. Eftersom vi alla sitter utspridda använder vi olika digitala verktyg för att samarbeta och diskutera med våra kollegor.

Och korta avstämningar i form av till exempel morgonmöten är ett bra sätt att planera dagen tillsammans innan vi sprider ut oss i huset.

Att vara chef är inget omöjligt uppdrag

Det behöver inte vara svårare att vara chef på ett aktivitetsbaserat kontor än någon annanstans, trots att du inte alltid vet var medarbetarna befinner sig. Förutom att vi alla alltid är nåbara via chatt, mejl och mobiltelefon och har regelbundna avstämningar eller möten så jobbar vi med tydliga individuella mål och uppföljningar. Så ledarskapet fungerar bra även i en aktivitetsbaserad miljö.

Vi står väl rustade inför framtiden

På Folksam tycker vi att fördelarna med att jobba aktivitetsbaserat är många. Vi gillar arbetssättet och känner oss trygga med att vi står bra rustade inför framtidens förändringar inom arbetslivet.

5 fördelar med aktivitetsbaserat arbetssätt:

  • Främjar samarbeten och spontana möten på arbetsplatsen
  • Skapar kreativa, inspirerande och hälsofrämjande miljöer
  • Skapar förutsättningar för att bli mer attraktiv som arbetsplats
  • Ger var och en förtroende att arbeta på det sätt som är mest effektivt
  • Ökar möjligheten till kunskapsöverföring, utveckling och lärande i vardagen