”Det är så här jag vill jobba”

Folksam är en aktivitetsbaserad arbetsplats där medarbetarna själva väljer arbetsmiljö utifrån behov. Fredrik Olsson, avdelningschef inom Kundservice, stortrivs och ser många fördelar med det dynamiska arbetssättet.

Fredrik Olsson arbetar på Folksams kontor i Malmö, som för ett tag sedan byggdes om till ett aktivitetsbaserat kontor. Och han är redan frälst.
- Tidigare satt jag mest stilla och gick kanske bara iväg och hämtade kaffe, men nu flyttar jag runt i våra riktigt fina miljöer. Jag mår bra av att vara mer rörlig och trivs med den dynamiska miljön och att kunna variera både arbetsställning och arbetssätt. Det känns roligare helt enkelt. 

Har fått en nytändning i sitt jobb
Han gillar att det finns fler naturliga mötesplatser och använder ofta de öppna samarbetsytorna istället för att boka mötesrum. Ett plus är att en stor del av pappershanteringen i princip försvann med det nya arbetssättet. ”Nu har jag bara min lilla väska med datorn” som han uttrycker det. 

- Jag har fått en nytändning i mitt jobb och tycker att inspirationen har fått en boost. Arbetssättet, miljön och tekniken gör det lättare att mötas och vara kreativa tillsammans. 

"Alla mår bra av valfrihet"
Förutom att Fredrik Olsson ser många fördelar för Folksam, som att arbetssättet stärker samarbete och lärande och att det är ett resurssmart sätt att använda lokalerna, ser han även fördelar både för sig själv och sina medarbetare. Framförallt när det gäller möjligheten att välja och variera sig. 

- Jag tror att i grunden mår alla bra av att ha en valfrihet och kunna byta miljö, det bidrar till att man trivs bättre. Möjligheten att få ”nya” kollegor ökar också trivseln och vi har en väldigt god stämning och en schysst kultur här på kontoret. 

Han är medveten om att vissa arbetsuppgifter begränsar valfriheten, som när man sitter i en telefonslinga och behöver ha tillgång till viss utrustning.
- Då kan du förstås inte sätta dig var du vill, men du kan fortfarande variera dig. Den typ av arbetsmiljö du behöver finns på flera platser i våra lokaler, så du kan fortfarande välja att sätta dig på ett annat våningsplan till exempel.

Fredrik Olsson, avdelningschef inom Kundservice

"Chefsrollen är inte knuten till en fast plats"
Det aktivitetsbaserade arbetssättet har inte inneburit någon större förändring för hans egen chefsroll. Tvärtom tycker han att det tack vare nya digitala hjälpmedel och bra samarbetsytor blivit lättare att arbeta tillsammans, även med medarbetare som sitter på andra orter.
- Chefsrollen är ju inte knuten till en fast arbetsplats och jag upplever att vi har ett närmare samarbete idag. Vi har ett mer dynamiskt arbetssätt och samarbetet har blivit både bättre, lättare och smidigare – även fast vi inte alltid sitter tillsammans. Han är medveten om att det kan finnas utmaningar för andra chefer som har sina medarbetare utspridda. Men utmaningarna går att lösa genom att tillsammans ta fram rutiner för hur man kan fortsätta hålla ihop, ha ett bra samarbete och mötas under arbetsdagen.
- Mina gruppchefer har till exempel som rutin att ta en runda i huset varje dag för att fysiskt möta alla medarbetare. Och arbetsgrupperna använder chatt för att kommunicera och berätta var de befinner sig. 

Vi skapar tillsammans vår arbetsmiljö
Fredrik Olsson ser det som allas ansvar att se till att den aktivitetsbaserade miljön används på rätt sätt och är en miljö där människor trivs och känner inspiration. Vilket är hela tanken med den aktivitetsbaserade miljön. - Jag tycker att Folksam är rätt ute med att ha infört det aktivitetsbaserade arbetssättet, för jag älskar arbetsmiljön och det är så här jag vill jobba, avslutar han.

Det här är att jobba aktivitetsbaserat

På Folksam jobbar vi aktivitetsbaserat – ett lite smartare sätt att jobba

  • Samarbete: Vi jobbar tillsammans för helheten
  • Må bra: Vi mår bra av variation och rörelse
  • Aktiva val: Vi gör aktiva val och jobbar där det passar oss bäst
  • Resurssmart: Vi är resurssmarta och hållbara
  • Tillit: Vi leder oss själva och har tillit till att andra gör detsamma