E-underskrift

Vi på Folksam erbjuder ett digitalt alternativ till att underteckna dokument för hand. En e-underskrift är juridiskt lika bindande som en underskrift gjord med penna och vi behöver inte hantera dokumenten i utskriven form vilket är både effektivare och mer miljövänligt.

Om E-underskrifter

En e-underskrift bäddas in i det elektroniska dokumentet och visas inte för läsaren. Underskriften kan däremot läsas och valideras maskinellt.

Om dokumentet skrivs ut går e-underskriften förlorad, det är därför viktigt att behålla en digital version av dokumentet. Folksam kommer alltid att lagra en digital version av det underskrivna dokumentet så länge det krävs juridiskt.

Eftersom e-underskrifterna inte visas för läsaren har Folksam valt att lägga till en sida sist i det underskrivna dokumentet med information om vem eller vilka som har skrivit under dokumentet och när detta gjordes. Det som visas är alltså inte underskrifter utan information om vem eller vilka personer som har skrivit under dokumentet.

Ett underskrivet dokument kan valideras elektroniskt. Om innehållet i dokumentet har förvanskats efter det att underskriften har gjorts så kommer det att upptäckas vid valideringen.

Mer om E-underskrifter

Folksam använder sig av en tjänst hos CGI för att skapa avancerade e-underskrifter och bädda in dessa i dokumentet. För att identifiera den person som skriver under dokumentet används BankID.

Inom EU regleras e-underskrifter av EU-förordningen, eIDAS. Nivån Avancerad Elektronisk Underskrift som tjänsten använder finns där definierad i artikel 3, definition 11.

EU-förordningen - Avancerad Elektronisk Underskrift

För dig som vill veta mer om e-underskrifter rekommenderas följande källor:

Myndigheten för digital förvaltning - E-underskrift

European commission - E-underskrift