Ditt skadeärende

Om du råkat ut för något kan du anmäla din skada på folksam.se eller genom att ringa 0771-950 950 för att tala med en av våra skadehandläggare. Våra telefonöppettider är vardagar 9-17.

Har du en akut skada på helger eller kvällar ringer du till vår jour på telefon 020-450 000.

Anmäl din skada på webben

Så här hanterar vi ditt skadeärende

Efter att vi tagit emot din skadeanmälan tar vi hand om ditt ärende så fort vi kan. Vår ambition är att handlägga din anmälan snabbt och med god kvalitet.

Vissa ärenden kan av olika anledningar ta lite längre tid. Om du till exempel har en skada med stor omfattning, eller om vi just då har en större mängd skador, kan det påverka handläggningstiden.

Din skada anmäls

Vi tar emot din skada antingen via webben eller telefon. Du kan ringa oss – men allra enklast är att anmäla skadan på vår hemsida.

Vi behöver olika uppgifter från dig, till exempel när och var skadan inträffade, vem som är drabbad och vad som blivit skadat. Gäller det föremål behöver vi veta ålder och pris på det som är skadat. Är det ett fordon inblandat behöver vi registreringsnummer.

Ofta kan vi lösa ersättningsfrågan i telefonen direkt vid din anmälan eller med vändande e-post om du anmält via webben.

Kompletteringar

Ibland behöver vi komplettera uppgifterna. Dessa hämtar vi in via telefon eller via den e-postadress du har angett.

Beslut

När vi fått all information om din skada går vi igenom ditt ärende och beslutar om ersättning. Du får besked via telefon, till din e-post eller per brev. När du fått vårt beslut avslutar vi ärendet.

Om du inte är nöjd med vårt beslut

Vårt mål är att hantera ditt ärende så snabbt och effektivt som möjligt. På den här sidan berättar vi hur du gör om du inte är nöjd med beslutet i ditt skadeärende.

Så här går du vidare med ditt beslut