Nordiska medicinpriset

– i samarbete med Folksam

Det Nordiska medicinpriset är ett av Nordens största medicinpriser och delas varje år ut till en eller flera forskare som belöning för en framstående vetenskaplig prestation.
Prissumman är en miljon kronor och har sitt ursprung i en stiftelse bildad av SalusAnsvar AB; Ulf Nilsonnes Stiftelse.
null

Mottagarna prisades på riksstämman 2015

Nordiska Medicinpriset, som 2015 avser forskning inom idrottsmedicin och fysisk aktivitet, tilldelas forskarna Lars Engebretsen och Roald Bahr, Oslo universitet respektive Norges idrottshögskola, Jón Karlsson, Göteborgs universitet, och Michael Kjær, Köpenhamns universitet.

Priset kommer att delas ut den 27 januari i Folksams lokaler på Bohusgatan 14 i Stockholm.

Länk till vårt pressmeddelande

Se tidigare års pristagare

Styrelsens prismotivering:
För deras internationellt ledande forskning som skapat vetenskapligt baserad kunskap om betydelsen av fysisk aktivitet för människors hälsa, samt vetenskapligt baserade åtgärder rörande förebyggande åtgärder och behandling av idrottsskador

Fakta om Nordiska medicinpriset

Utdelad sedan 1998
Prissumma En miljon kronor
Forskningsinriktning Medicinska problem som direkt påverkar människors vardag och som medför långvarigt nedsatt arbetsförmåga
Forskningsområden Cardiologi, psykiatri, ortopedi, odontologi och immunologi
Nomineringsförfarande Nordens 16 medicinska fakulteter inbjuds att lämna förslag
Nomineringskommitté Består av internationellt namnkunniga forskare och läkare inom de aktuella forskningsområdena
Stiftelsens styrelse  
Björn Rydevik Professor och ordförande , Göteborg
Mats Andersson Vd SalusAnsvar AB och ledamot
Göran Koch Professor och ledamot, Jönköping
Gunilla Brodda Jansen Docent och ledamot, Stockholm

Prisets historik

Det Nordiska medicinpriset delas ut av Ulf Nilsonnes Stiftelse - i samarbete med Folksam.

Stiftelsen har sitt ursprung i Salus fond för medicinsk forskning, som tillkom 1979 vid dåvarande Salus 50-års jubileum. I samband med att Salus Holding AB 1996 skulle noteras vid Stockholms fondbörs togs initiativet att bilda en stiftelse för medicinsk forskning genom att ej utnyttjade teckningsrätter överfördes till stiftelsen.

SalusAnsvar AB bidrar till stiftelsen genom att svara för informationsinsatser och administration. SalusAnsvar affärsidé är att förstärka organisationers konkurrenskraft genom att erbjuda försäkringar som skapar ett mervärde för deras medlemmar.

När Folksam 2013 köpte SalusAnsvar ändrades namnet på priset till ”Nordiska medicinpriset - i samarbete med Folksam”.