Ulf Nilsonnes Stiftelse

Nordiska medicinpriset

Stiftelsen har sitt ursprung i Salus fond för medicinsk forskning, som tillkom 1979 vid dåvarande Salus 50-års jubileum.
I samband med att Salus Holding AB 1996 skulle noteras vid Stockholms fondbörs togs initiativet att bilda en stiftelse för medicinsk forskning genom att ej utnyttjade teckningsrätter överfördes till stiftelsen.

SalusAnsvar AB bidrar till stiftelsen genom att svara för informationsinsatser och administration. SalusAnsvar affärsidé är att förstärka organisationers konkurrenskraft genom att erbjuda försäkringar som skapar ett mervärde för deras medlemmar.

Forskningen skall beröra medicinska problem som direkt påverkar människors vardag och som medför långvarig nedsatt arbetsförmåga. De forskningsområden som omfattas är cardiologi, psykiatri, ortopedi, odontologi och immunologi. Avsikten med priset är att främja och stimulera fortsatt forskning.

Nomineringsförfarande

Pristagaren utses genom ett omfattande nomineringsförfarande. Nordens 16 medicinska fakulteter inbjuds att lämna förslag på meriterade forskare inom aktuellt forskningsområde.

Förslagen utvärderas därefter av en nomineringskommitté som består av internationellt namnkunniga forskare och läkare inom aktuellt forskningsområde. Kommittén lämnar sedan sitt förslag till styrelsen som utser pristagaren.

Stiftelsens styrelse

Björn Rydevik Professor och ordförande , Göteborg
Mats Andersson Vd SalusAnsvar AB och ledamot
Göran Koch Professor och ledamot, Jönköping
Gunilla Brodda Jansen Docent och ledamot, Stockholm