Tidigare års pristagare

Mottagare av priset 2013

Ett stort grattis till sjuksköterskan Britt-Mari Banck. Hon fick priset för att ha infört självdialysen på länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Förstapriset på 250 000 kronor delades ut under Kvalitetsmässan i Göteborg.
I år dubblades prissumman till hela 500 000 kronor. Detta gjorde att fler nominerade fick dela på de resterande 250 000 kronorna.

De andra vinnarna är Lars-Erik Olsson, Annika Park och Lena Renman. De får 83 500 kronor vardera.

Till pressmeddelandet

Temat för Vårdförbundspriset 2013

  • Tema för 2013 var personcentrerad vård. I Vårdförbundets Vision för Hälsa och Helhet 2018 beskrivs en vård där personen/patienten är en delaktig partner i sin egen vård och ses som en auktoritet i kunskapen om sig själv och sitt sociala sammanhang.

Expertjuryn

Namn Roll Placering
Ann Holmström Leg. sjuksköterska, enhetschef Neonatalavdelning 45, Länssjukhuset Sundsvall Härnösand
Else-Maj Rosenlöf Chefssjuksköterska Skånes Universitetssjukhus, Malmö
Eva Wendt Med. Dr, vårdutvecklare Ungdomsmottagning Halland
Inger Ekman Leg. sjuksköterska, professor i vårdvetenskap, centrumföreståndare Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet
Kambiz Shahgaldi Leg. biomedicinsk analytiker, Med. Dr och docent i ekokardiografi Klinisk fysiologiska avdelningen, Sunderby sjukhus, Luleå
Stig Karlsson Leg. sjuksköterska, professor i omvårdnad Umeå universitet