Nordiska Medicinpriset 2018

Forskning om diabetes belönas med Nordiska Medicinpriset 2018

Nordiska Medicinpriset 2018 avseende forskning om diabetes tilldelas forskarna Juleen R. Zierath, Karolinska Institutet och Köpenhamns universitet och Patrik Rorsman, Göteborgs universitet, med följande prismotivering:

– För deras internationellt ledande forskning om diabetes som skapat en omfattande vetenskaplig bas rörande grundläggande mekanismer bakom uppkomst av diabetes, vilket skapat förutsättningar för nya behandlingsmöjligheter vid denna sjukdom.

Individuella motiveringar avseende pristagarna

– Professor Juleen R. Zierath utses till pristagare ”för sina translationella studier rörande cellulära och molekylära mekanismer bakom utveckling av insulinresistens vid diabetes typ 2, samt för klarläggande av molekylära mekanismer bakom positiva effekter av fysisk träning på glukosmetabolism och genuttryck i skelettmuskulatur." 

– Professor Patrik Rorsman utses till pristagare ”för sina grundläggande studier rörande cellulär och molekylär reglering av hormonproduktion av olika celler i bukspottkörteln, samt för klarläggande av hur dessa celler reagerar på förändringar av blodsockerkoncentration, studier som skapat en bas för förbättrad behandling vid diabetes."
Juleen R. Zierath
Professor, Karolinska Institutet och Köpenhamns universitet
Patrik Rorsman
Professor, Göteborgs universitet
Priset kommer att delas ut måndagen den 28 januari 2019 i Folksams lokaler, Bohusgatan 14, Stockholm.

Styrelse, stiftelsen för Nordiska Medicinpriset

Björn Rydevik Professor, ordförande, Göteborg
Mats Andersson VD SalusAnsvar AB, ledamot, Stockholm
Göran Koch Professor, ledamot, Jönköping
Gunilla Brodda Jansen Docent, ledamot, Stockholm

Nordiska Medicinpriset

Nordiska Medicinpriset är ett av Nordens största medicinpriser och har delats ut årligen sedan 1998 till en eller flera forskare som belöning för "särskilt framstående vetenskapliga insatser” inom områden som har stor betydelse för människors hälsa och ohälsa.

Priset delas ut av Stiftelsen för Nordiska Medicinpriset. Stiftelsen för Nordiska Medicinpriset har sitt ursprung i Salus fond för medicinsk forskning som grundades 1979. När Folksam förvärvade SalusAnsvar AB 2013 fick priset namnet Nordiska Medicinpriset.

Prissumman, som är 750.000 kronor, delas 2018 av de två pristagarna. Pristagare utses efter ett omfattande nomineringsförfarande där de medicinska fakulteterna vid universiteten i Norden bjuds in för att föreslå pristagare.

Tidigare prisområden har varit forskning rörande bland annat demens, hjärtsjukdomar, cancer, reumatologi, lungsjukdomar, depression och ångest, smärta och smärtlindring, idrottsmedicin och fysisk aktivitet samt bröst- och prostatacancer.