Nordiska Medicinpriset 2017

Forskning om demenssjukdomar belönas med Nordiska Medicinpriset 2017

Nordiska Medicinpriset 2017 avser forskning om demenssjukdomar och delas av forskarna Gunhild Waldemar, Köpenhamns universitet och Kaj Blennow, Göteborgs universitet, med följande prismotivering:

– För deras internationellt ledande forskning som skapat en omfattande och viktig vetenskaplig bas rörande demenssjukdomars förekomst, orsaker och behandlingsmöjligheter.

Individuella motiveringar avseende pristagarna

– Professor Gunhild Waldemar utses till pristagare för sina kliniska studier rörande funktionell avbildning av hjärnan vid normalt åldrande och vid demenssjukdomar, samt för sitt pionjärarbete med att skapa bästa möjliga vård för patienter med demenssjukdomar.

– Professor Kaj Blennow utses till pristagare för sina grundläggande studier av biomarkörer för Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar, samt för sina epokgörande studier rörande molekylära mekanismer vid Alzheimers sjukdom.
Gunhild Waldemar
Professor, Köpenhamns universitet
Kaj Blennow
Professor, Göteborgs universitet
Priset delades ut den 1 februari 2018 i Folksams lokaler, Bohusgatan 14, Stockholm.

Styrelse, stiftelsen för Nordiska Medicinpriset

Björn Rydevik Professor, ordförande, Göteborg
Mats Andersson VD SalusAnsvar AB, ledamot, Stockholm
Göran Koch Professor, ledamot, Jönköping
Gunilla Brodda Jansen Docent, ledamot, Stockholm

Nordiska Medicinpriset

Nordiska Medicinpriset är ett av Nordens största medicinpriser och har delats ut årligen sedan 1998 till en eller flera forskare som belöning för ”särskilt framstående vetenskapliga insatser” inom områden som har stor betydelse för människors hälsa och ohälsa.

Priset delas ut av Stiftelsen för Nordiska Medicinpriset. Stiftelsen för Nordiska Medicinpriset har sitt ursprung i Salus fond för medicinsk forskning som grundades 1979. När Folksam förvärvade SalusAnsvar AB 2013 fick priset namnet Nordiska Medicinpriset.

Prissumman, som är en miljon kronor, delas 2017 av de två pristagarna. Pristagare utses efter ett omfattande nomineringsförfarande där de 18 medicinska fakulteterna vid universiteten i Norden bjuds in för att föreslå pristagare.

Tidigare prisområden har varit forskning rörande bland annat hjärtsjukdomar, cancer, reumatologi, lungsjukdomar, depression och ångest, smärta och smärtlindring, idrottsmedicin och fysisk aktivitet samt bröst- och prostatacancer.