Lärarfonder

— tjänstepension för dig som är lärare

Tjänstepensionen kommer att betyda mycket för din ekonomiska trygghet i framtiden. Varje år betalar din arbetsgivare in 4,5 procent av din lön till din tjänstepension.

Spara i Lärarfonder. Lärarfonder är ett valbart alternativ inom KAP-KL och AKAP-KL* som är särskilt utvecklat för dig som är lärare med flexibla valmöjligheter.

*AKAP-KL gäller för för dig som är född 1986 eller senare. Avtalet har ingen åldersgräns för när din arbetsgivare betalar in pengar till din tjänstepension.

Förköpsinformation

Tillhör du KAP-KL betalar din arbetsgivare in en premie som motsvarar 4,5 procent av din lön till din tjänstepension och gäller för inkomster upp till 30 inkomstbasbelopp från att du fyllt 21 år. Har du en lön över 483 000 kr/år har du även rätt till en garanterad pension som motsvarar en viss procent av din lön.

Tillhör du AKAP-KL betalar din arbetsgivare varje år in en premie som motsvarar 4,5 procent av din inkomst upp till 483 000 kr/år och 30 procent av din inkomst som överstiger 483 000 kr/år. Premien betalas in oavsett hur gammal du är.

Under ditt arbetsliv blir det mycket pengar som betalas in – och du bestämmer själv över hur de placeras.

Så här väljer du Lärarfonder

Är det första gången du väljer kallas det nyval och då får du valblankett och annat material hemskickat. Vill du byta förvaltare gör du ett omval. Då kan du beställa blankett hos någon av de valcentraler som din tjänstepension är kopplad till.

Pensionsvalet är den vanligaste valcentralen för anställda i kommuner.

Pensionsvalets webbplats

Valcentralens webbplats

Dina valmöjligheter

Du kan välja mellan följande tre koncept.

Väljer du att spara i Lärarfonder så placeras du automatiskt i någon av våra entréfonder. Då får du den fond som bäst passar din ålder.

Om du har en entréfond måste du själv vara aktiv och med tiden byta fond. Om du vill slippa byten passar pluskonceptet dig bättre.

Vi har lyssnat på sparare som önskat ett utökat fondutbud och som dessutom vill slippa att själv byta fond efter ålder. Resultatet är Pluskonceptet, tre smarta fondpaket.

Vill du hellre välja fonder själv, är du fri att välja från ett större utbud av fonder. Förutom att du väljer hur stor risk du vill ta i ditt sparande kan du hitta fonder med låga avgifter och fonder med etiska placeringar.

Om du vill ha hjälp med ditt val är du välkommen att anmäla dig till en kostnadsfri rådgivning hos oss. Du kan också ringa oss direkt på 0771-950 950 om du vill ha hjälp direkt över telefon.
Om du väljer att spara i Lärarfonder så placeras du automatiskt i någon av våra entréfonder. Då får du den fond som bäst passar din ålder.

Det finns tre entréfonder:

- Lärarfond upp till 44 år
- Lärarfond 45-58 år
- Lärarfond 59+

När du är ung vill du troligtvis ta en större risk än när du närmar dig pensionen. Andelen aktier, och därmed risken, är därför högst i Lärarfond upp till 44 år och lägst i Lärarfond 59+.

Den här avgiften betalar du

 • Försäkringsavgiften är bara 65 kronor om året och fondförvaltningsavgiften för våra entréfonder är:

  Lärarfond upp till 44 år: 0,30 procent
  Lärarfond 45-58 år: 0,30 procent
  Lärarfond 59+: 0,30 procent

  Att avgifterna är låga betyder förstås mer pension till dig.

Kom ihåg att du kan byta fond

Har du en entréfond måste du själv vara aktiv och med tiden byta fond, eftersom det inte sker några automatiska överflyttningar när du blir äldre. Oavsett ålder är du inte låst till entréfonderna.

Du kan enkelt välja Pluskoncept eller fritt fondval genom att logga in på mina sidor.

Logga in på Mina sidor

För dig som vill ha ett brett fondutbud men som samtidigt vill slippa byta fonder finns Pluskonceptet.

Pluskonceptet är tre smarta fondpaket där du sprider risker och möjligheter över fyra fonder som ingår i respektive paket. Risknivån i dina fonder minskar ju äldre du blir. Högst risk har Pluskoncept 1 och lägst risk har Pluskoncept 3.

Dina pensionspengar placeras om vid två tillfällen och det sker efter åldersintervallerna i de olika Pluskoncepten.

Så här fördelas dina pengar i de tre Pluskoncepten

Pluskoncept 1 (upp till 44 år) Fondfördelning Fondförvaltningsavgift 0,45 procent
Lärarfond upp till 44 år 70 procent  
SEB Hållbarhetsfond Global 8 procent  
Nordea 1 - Emerging Stars Equity 15 procent  
Öhman Småbolagsfond A 7 procent  
     
Pluskoncept 2 (mellan 45-58 år) Fondfördelning Fondförvaltningsavgift 0,40 procent
Lärarfond 45-58 år 80 procent  
SEB Hållbarhetsfond Global 5 procent  
Nordea 1 - Emerging Stars Equity 10 procent  
Öhman Småbolagsfond A 5 procent  
     
Pluskoncept 3 (från 59+) Fondfördelning Fondförvaltningsavgift 0,35 procent
Lärarfond 59+ 90 procent  
SEB Hållbarhetsfond Global 3 procent  
Nordea 1 - Emerging Stars Equity 5 procent  
Öhman Småbolagsfond A 2 procent  

Tre fördelar med Pluskonceptet

 • Fondpaketen är anpassade efter ålder. Risken blir lägre ju äldre du blir.
 • När du når en aktuell ålder flyttas du automatiskt till nästa Pluskoncept.
 • Avgifterna är låga och de sjunker med tiden. Det innebär att du betalar mindre när kapitalet är som störst.

Så här går omplaceringarna till

Den första omplaceringen i Pluskoncept sker vid 45 års ålder - från Pluskoncept 1 till Pluskoncept 2 - och slutförs vid 47 år.

Den andra omplaceringen från - Pluskoncept 2 till Pluskoncept 3 - startar vid 59 års ålder och slutförs vid 61 års ålder.

Den stegvisa överflyttning görs för att minimera risken och effekterna av eventuellt stora och tillfälliga kursrörelser.

Du kan enkelt välja Pluskoncept eller fritt fondval genom att logga in på Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

För dig som vill göra ett eget val har vi ett brett utbud av fonder att erbjuda. Vilken förvaltningsavgift du betalar för fonden framgår i kurslistan där det även framgår vilka fonder som är rabatterade.

Fondbyten gör du enkelt på vår internettjänst Mina sidor. Där kan du också följa ditt sparande.

Fritt val ger dig flera fördelar

 • Ett överblickbart och heltäckande utbud av fonder
 • Låga avgifter
 • Enkelt att byta fonder genom att logga in på Folksams mina sidor
 • Etik och bolagsstyrning enligt Folksams modell

Om våra fonder och fondbyten

Under fliken Aktuellt fondutbud och kurser hittar du information om alla fonder som är valbara. Under fliken Villkor och information kan du hämta fondfaktablad och annan information.

Om du har fritt val idag och vill byta fond så gör du det enklast genom att logga in via Mina sidor. Du kan också använda dig av vår blankett för fondbyten.

Logga in på Mina sidor

Blankett Fondbyte lärarfonder

Historisk avkastning är ingen garanti

 • Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet
Nedan hittar du samtliga valbara fonder och ditt rabatterade pris, genom Folksam, för ditt tjänstepensionsavtal. Du kan när som helst själv välja fonder ur vårt breda utbud. Bytet gör du enklast på vår internettjänst Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

Våra valbara fonder

Vårt noggranna urval gör att du har ett brett utbud att välja mellan. Välkommen att spara i ett av Sveriges bästa pensionsbolag.
Nedan hittar du villkor och aktuella regler och avgifter för Lärarfonder. Det är alltid de senaste versionerna som är publicerade.

Hämta villkor

Här kan du läsa i detalj vad som gäller för lärarfonder.

Försäkringsvillkor lärarfonder

Förköpsinformation

Här kan du hämta den senaste versionen av aktuell förköpsinformation för lärarfonder.

Förköpsinformation

Fondbyte

Om du vill göra ett fondbyte gör du det enklast genom att logga in på Mina sidor. Saknar du möjlighet för det kan du använda dig av vår blankett för fondbyte.

Blankett Fondbyte lärarfonder

När du ska välja för första gången får du hem en valblankett i brevlådan tillsammans med information från den valcentral som din arbetsgivare anlitar. På blanketten kan du sedan välja Lärarfonder. Valcentralen ser sedan till att din framtida tjänstepension betalas in till ditt val.

Du kan när som helst göra ett nytt val för din försäkring. Kontakta oss eller hämta blankett på det valcentral som du berörs av. Pensionsvalet är den vanligaste valcentralen för anställda inom kommun och landsting. Om du inte kan hämta en valblankett via deras hemsida tillhör du valcentralen.se.

Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. Du kan också få hjälp med att flytta din pension till Folksam.

Boka en kostnadsfri rådgivning

Det är enkelt att boka en rådgivning. Fyll bara i ditt namn, telefonnummer och personnummer så kontaktar vi dig. Välkommen!

Hur sparar svenskarna?

Vi har frågat svenska folket om deras sparande - till exempel hur man sparar och vad det kan få för konsekvenser. Här har vi samlat alla våra insikter.

Så sparar svenskarna

Håll koll på dina försäkringar via Mina sidor

På Mina sidor kan du följa hur dina försäkringar utvecklas. Välkommen att logga in!

Logga in på Mina sidor