KAP-KL/AKAP-KR

— för dig inom kommun eller region

En ikon som visar en spargris

Tjänstepensionsavtalet KAP-KL/AKAP-KR gäller dig som är anställd i kommun, region eller vissa kommunala bolag. Hos oss kan du välja att spara i en fondförsäkring i Folksam LO Pension eller i en fondförsäkring med Lärarfonder.

Från och med den 1 januari 2018 är inte Folksam Tjänstepension AB eller Folksam Fondförsäkringsaktiebolag valbara inom avtalsområdet KAP-KL/AKAP-KR. Här finns information för dig som har försäkring i Folksam Tjänstepension eller Folksam Fondförsäkringsaktiebolag tecknad till och med 2017-12-31.

Tjänstepensionsavtalet KAP-KL/AKAP-KR gäller för dig som är anställd i kommun, region eller vissa kommunala bolag.

Läs mer om ditt tjänstepensionsavtal på:

pensionsvalet.se

valcentralen.se

När du sparar i vår traditionella försäkring får du alltid minst det garanterade försäkringsbeloppet. Det är en trygghet för dig. Du har också kvar möjligheten till avkastning genom återbäringsräntan, som i slutändan är det som avgör storleken på dina framtida utbetalningar.

Folksam i siffror

I vår månatliga rapport "Folksam i siffror" redovisar vi viktiga ekonomiska nyckeltal för vår traditionella försäkring varje månad. I den hittar du information om placeringsfördelning, nuvarande solvens, konsolideringsgrad och andra relevanta siffror.

Folksam i siffror

Återbäringsränta och totalavkastning inom Folksam Tjänstepension

Nedan visas aktuell återbäringsränta och garantiränta samt historiska uppgifter avseende återbäringsränta och avkastning för traditionella försäkringsprodukter med utjämnad återbäringsränta inom Folksam Tjänstepension AB. Senast uppdaterad 2024-05-01.

 

Folksam Tjänstepension

Återbäringsränta
6,0 %
Genomsnittlig återbäringsränta
(2019-2023)
5,5 %
Totalavkastning 2023
7,4 %*
Genomsnittlig totalavkastning 
(2019-2023)
- % 
Garantiränta
1,0 %

* Det förvaltade kapitalet, portföljens fördelning och totalavkastning exkluderar premiegarantiproduktens aktieportfölj. Företaget Folksam Tjänstepension AB avkastade under 2023 8,1%.

Förklaringar

  • Återbäringsränta är den ränta med vilken en försäkring växer. Om utfallet i kapitalförvaltningen är högre än den garanterade nivån skapas ett överskott som går tillbaka till försäkringstagarna.
      
    Totalavkastning är Folksams avkastning på investerat kapital inklusive återinvesterade utdelningar.
      
    Garantiränta avser den ränta Folksam garanterar sparare i traditionell försäkring.
Vi placerar dina pengar i ett fondpaket (entrélösning) som utgår från din ålder: Ung, Medel och Senior. Du kan sedan ändra och omplacera dina fonder när du vill. Bytet gör du enklast på vår internettjänst Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

Entréfonder

Ung - upp till 44 år Fond ID Avgift (%) Andel (%)
Öhman Etisk Index Sverige 2105 0,40 50
Danske Invest Global Index Restricted SI 4707 0,40 50
Medel - 45 till 58 år Fond ID Avgift (%) Andel (%)
Danske Invest Global Index Restricted SI 4707 0,40 40
Öhman Etisk Index Sverige 2105 0,40 30
Danske Invest Sverige Ränta SI 4706 0,30 30
Senior - 59 år och äldre Fond ID Avgift (%) Andel (%)
Danske Invest Sverige Ränta SI 4706 0,30 70
Öhman Etisk Index Sverige 2105 0,40 20
Danske Invest Global Index Restricted SI 4707 0,40 10

Dina valbara fonder

För dig som vill göra ett eget val har vi ett brett utbud av fonder att erbjuda. Vilken förvaltningsavgift du betalar för fonden framgår i kurslistan där det även framgår vilka fonder som är rabatterade.

Se Aktuellt fondutbud och kurser nedan.

Byt fonder på Mina sidor

Fondbyten gör du enkelt på vår internettjänst Mina sidor. Där kan du också följa ditt sparande.

Logga in på Mina sidor

Historisk avkastning är ingen garanti

  • Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet
Nedan hittar du samtliga valbara fonder och ditt rabatterade pris, genom Folksam, för ditt tjänstepensionsavtal. Du kan när som helst själv välja fonder ur vårt breda utbud. Bytet gör du enklast på vår internettjänst Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

Våra valbara fonder

Vårt noggranna urval gör att du har ett brett utbud att välja mellan. Välkommen att spara i ett av Sveriges bästa pensionsbolag.
Nedan hittar du villkor och aktuella regler och avgifter för Folksams traditionella försäkring och fondförsäkring. Det är alltid de senaste versionerna som är publicerade.

Hämta villkor — traditionell försäkring

Här kan du läsa i detalj vad som gäller för traditionell försäkring.

Försäkringsvillkor traditionell försäkring

Aktuella regler och avgifter

Hämta villkor — fondförsäkring

Här kan du läsa i detalj vad som gäller för fondförsäkring.

Försäkringsvillkor fondförsäkring

Aktuella regler och avgifter

Du kan välja Folksam LO pension

Folksam LO är ett pensionssamarbete mellan LO och Folksam

Välj Folksam LO pension

Du kan välja Lärarfonder

Lärarfonder är en fondförsäkring i KAP-KL/AKAP-KR  som vi förvaltar

Välj Lärarfonder