Lärarfonder

- ett tjänstepensionsval för dig som är lärare

Du som är kommunalt anställd lärare kan välja Lärarfonder när du ska bestämma vem som ska förvalta din tjänstepension. Lärarfonder erbjuder dig ett förmånligt sparande med låga avgifter och bra förvaltning.

Varje år betalar din arbetsgivare in motsvarande 6 procent av lönen till din tjänstepension. Tjänar du 30 000 kronor i månaden blir det cirka 21 500 kronor per år. På lång sikt blir det en rejäl slant som kommer att stå för en stor del av din framtida pension. Gör ett långsiktigt bra tjänstepensionsval - det är enkelt att välja Lärarfonder!
 • Låga avgifter ger dig mer i pension
 • Placeringar anpassade efter din ålder
 • Sparande med fokus på hållbarhet

Förköpsinformation

Under ditt arbetsliv blir det mycket pengar som betalas in till din tjänstepension – och du väljer själv hur pengarna ska placeras. Lärarfonder startades 1998 i samarbete med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund för att ge dig ett förmånligt och hållbart pensionssparande med låga avgifter och bra förvaltning.

Tillhör du pensionsavtalet KAP-KL betalar din arbetsgivare in en premie som motsvarar 4,5 procent av din lön till din tjänstepension. Har du en lön över 571 500 kr/år har du även rätt till en garanterad pension som motsvarar en viss procent av din lön.

Tillhör du pensionsavtalet AKAP-KR (födda 1986 och senare) betalar din arbetsgivare varje år in en premie som motsvarar 4,5 procent av din inkomst upp till 571 500 kr/år och 30 procent av din inkomst som överstiger 571 500 kr/år. Premien betalas in oavsett hur gammal du är.

Trygghet för familj och efterlevande

I Lärarfonder ingår ett återbetalningsskydd, om du inte väljer bort det. Återbetalningsskydd innebär att dina förmånstagare kan få del av det pensionskapital som finns kvar i försäkringen om du avlider. Utan återbetalningsskydd blir ditt eget sparande något högre.

Boka en kostnadsfri rådgivning

Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. Du kan också få hjälp med att flytta din tjänstepension till oss. Du bokar enkelt rådgivning genom att fylla i ditt namn, telefonnummer och personnummer så kontaktar vi dig. Välkommen!
Om du har en ny kommunal anställning och ska välja för första gången loggar du in på din valcentral, antingen Pensionsvalet eller Valcentralen, och gör ditt val. Där gör du även ditt omval om du vill byta till Lärarfonder. Den valcentral du tillhör ser sedan till att din framtida tjänstepension betalas in till ditt val.
Spara

Dina valmöjligheter i Lärarfonder

Du kan välja mellan följande tre koncept.

Väljer du att spara i Lärarfonder så placeras du automatiskt i någon av våra tre entréfonder. Då får du den fond som bäst passar din ålder och med samma låga fondförvaltningsavgift på 0,30 procent av kapitalet plus en försäkringsavgift på 65 kronor om året - oavsett ålder. Samtliga Lärarfonder är så kallade hållbara fonder med fokus på ekonomi, miljö och samhälle.

Om du har en entréfond måste du själv vara aktiv och med tiden byta fond. Om du vill slippa byten passar pluskonceptet dig bättre.

För dig som önskar ett utökat fondutbud och vill slippa att själv byta fonder efter ålder erbjuder vi Pluskonceptet med tre smarta fondpaket.

I varje fondpaket sprider du risker och möjligheter över fyra fonder. Dessutom sjunker avgifterna med tiden, från 0,45-0,35 procent, vilket gör att du betalar mindre när kapitalet är som störst.

Vill du hellre välja fonder helt själv, är du fri att välja från ett större utbud av fonder. Förutom att du väljer hur stor risk du vill ta i ditt sparande kan du hitta fonder med låga avgifter och fonder med etiska placeringar.

Du byter enkelt fonder på vår tjänst Mina sidor.


Kostnadsfri rådgivning
Om du vill ha hjälp med ditt val är du välkommen att anmäla dig till en kostnadsfri rådgivning hos oss. Du kan också ringa 0771-950 950 om du vill ha hjälp direkt över telefon.

Historisk avkastning är ingen garanti

 • Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet

Om du väljer att spara i Lärarfonder så placeras du automatiskt i någon av våra entréfonder. Då får du den fond som bäst passar din ålder.

Det finns tre entréfonder:

- Lärarfond Offensiv
- Lärarfond Balanserad
- Lärarfond Försiktig

När du är ung vill du troligtvis ta en större risk än när du närmar dig pensionen. Andelen aktier, och därmed risken, är därför högst i Lärarfond Offensiv och lägst i Lärarfond Försiktig.

Den här avgiften betalar du

 • Försäkringsavgiften är bara 65 kronor om året och fondförvaltningsavgiften för våra entréfonder är:

  Lärarfond Offensiv: 0,30 procent
  Lärarfond Balanserad: 0,30 procent
  Lärarfond Försiktig: 0,30 procent

  Att avgifterna är låga betyder förstås mer pension till dig.

Kom ihåg att du kan byta fond

Har du en entréfond måste du själv vara aktiv och med tiden byta fond, eftersom det inte sker några automatiska överflyttningar när du blir äldre. Oavsett ålder är du inte låst till entréfonderna.

Du kan enkelt välja Pluskoncept eller fritt fondval genom att logga in på Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

Lärarfonder har fokus på hållbarhet

Lärarfonder investerar i bolag som agerar långsiktigt och hållbart med hänsyn till ekonomi, miljö och samhälle. Det betyder att vi efter en noggrann företags- och hållbarhetsanalys väljer att investera i företag vars produkter och tjänster bidrar till att lösa de globala hållbarhetsutmaningarna.

Det innebär också att vi väljer bort bolag som tillverkar vapen, pornografi och alkohol och de som utvinner fossila bränslen. Dessutom påverkar vi de bolag vi investerar i att göra förbättringar för människor och miljö.
För dig som vill ha ett brett fondutbud men som samtidigt vill slippa byta fonder finns Pluskonceptet.

Pluskonceptet är tre smarta fondpaket där du sprider risker och möjligheter över fyra fonder som ingår i respektive paket. Risknivån i dina fonder minskar ju äldre du blir. Högst risk har Pluskoncept 1 och lägst risk har Pluskoncept 3.

Dina pensionspengar placeras om vid två tillfällen och det sker efter åldersintervallerna i de olika Pluskoncepten.

Så här fördelas dina pengar i de tre Pluskoncepten

Pluskoncept 1 (upp till 44 år) Fondfördelning Fondförvaltningsavgift 0,45 procent
Lärarfond Offensiv 70 procent  
SEB Hållbarhetsfond Global 8 procent  
Öhman Emerging Markets A
15 procent  
ODIN Sverige C SEK
7 procent  
     
Pluskoncept 2 (mellan 45-58 år) Fondfördelning Fondförvaltningsavgift 0,40 procent
Lärarfond Balanserad 80 procent  
SEB Hållbarhetsfond Global 5 procent  
Öhman Emerging Markets A
10 procent  
ODIN Sverige C SEK
5 procent  
     
Pluskoncept 3 (från 59+) Fondfördelning Fondförvaltningsavgift 0,35 procent
Lärarfond Försiktig 90 procent  
SEB Hållbarhetsfond Global 3 procent  
Öhman Emerging Markets A
5 procent  
ODIN Sverige C SEK
2 procent
 

Tre fördelar med Pluskonceptet

 • Fondpaketen är anpassade efter ålder. Risken blir lägre ju äldre du blir.
 • När du når en aktuell ålder flyttas du automatiskt till nästa Pluskoncept.
 • Avgifterna är låga och de sjunker med tiden. Det innebär att du betalar mindre när kapitalet är som störst.

Så här går omplaceringarna till

Den första omplaceringen i Pluskoncept sker vid 45 års ålder - från Pluskoncept 1 till Pluskoncept 2 - och slutförs vid 47 år.

Den andra omplaceringen från - Pluskoncept 2 till Pluskoncept 3 - startar vid 59 års ålder och slutförs vid 61 års ålder.

Den stegvisa överflyttning görs för att minimera risken och effekterna av eventuellt stora och tillfälliga kursrörelser.

Du kan enkelt välja Pluskoncept eller fritt fondval genom att logga in på Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

För dig som vill göra ett eget val har vi ett brett utbud av fonder att erbjuda. Vilken förvaltningsavgift du betalar för fonden framgår i kurslistan där det även framgår vilka fonder som är rabatterade.

Fondbyten gör du enkelt på vår internettjänst Mina sidor. Där kan du också följa ditt sparande.

Fritt val ger dig flera fördelar

 • Ett överblickbart och heltäckande utbud av fonder
 • Låga avgifter
 • Enkelt att byta fonder genom att logga in på Folksams mina sidor
 • Etik och bolagsstyrning enligt Folksams modell

Om våra fonder och fondbyten

Du hittar information om alla valbara fonder under Aktuellt fondutbud. Villkor, förköpsinformation och blankett för fondbyten finns under Villkor och information här nedan.
Nedan hittar du samtliga valbara fonder och ditt rabatterade pris, genom Folksam, för ditt tjänstepensionsavtal. Du kan när som helst själv välja fonder ur vårt breda utbud. Bytet gör du enklast på vår internettjänst Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

Våra valbara fonder

Vårt noggranna urval gör att du har ett brett utbud att välja mellan. Välkommen att spara i ett av Sveriges bästa pensionsbolag.
Nedan hittar du villkor och aktuella regler och avgifter för Lärarfonder. Det är alltid de senaste versionerna som är publicerade.

Hämta villkor

Här kan du läsa i detalj vad som gäller för Lärarfonder.

Försäkringsvillkor Lärarfonder

Förköpsinformation

Här kan du hämta den senaste versionen av aktuell förköpsinformation för Lärarfonder.

Förköpsinformation

Fondbyte

Om du vill göra ett fondbyte gör du det enklast genom att logga in på Mina sidor. Saknar du möjlighet för det kan du använda dig av vår blankett för fondbyte.

Blankett Fondbyte Lärarfonder

Hur sparar svenskarna?

Vi har frågat svenska folket om deras sparande - till exempel hur man sparar och vad det kan få för konsekvenser. Här har vi samlat alla våra insikter.

Så sparar svenskarna

Håll koll på dina försäkringar via Mina sidor

På Mina sidor kan du följa hur dina försäkringar utvecklas. Välkommen att logga in!

Logga in på Mina sidor