FolksamPlan

— en attraktiv pensionslösning

En ikon som visar en spargris
FolksamPlan är en pensionslösning som är enkel att anpassa efter företagets – och dina egna – behov. Arbetsgivaren kan teckna FolksamPlan åt dig om du saknar en kollektivavtalad tjänstepensionslösning, eller som ett komplement till den kollektivavtalade pensionen. Om du har ett eget företag kan du teckna FolksamPlan för dig själv och för dina anställda.
 • Du kan följa värdet och byta fonder på Mina Sidor
 • Välj mellan fond- och traditionell försäkring – eller kombinera
 • Trygghet för familj och efterlevande

Förköpsinformation FolksamPlan - Tjänstepensionsförsäkring samt privat pensionsförsäkring för näringsidkare

Förköpsinformation FolksamPlan – Företagsägd kapitalförsäkring - vid direktpension

Du kan påverka din pension genom aktiva val
Här ser du vilka delar din pension kommer att bestå av. Om du är anställd är FolksamPlan en tjänstepension. Om du har eget företag är FolksamPlan, beroende på bolagsform, en privat pension eller en tjänstepension.
Spara

Tjänstepensionsförsäkring samt privat pensionsförsäkring för näringsidkare

Här förklarar vi fördelarna med tjänstepensionsförsäkring samt privat pensionsförsäkring för näringsidkare i FolksamPlan. Om du önskar veta mer om detaljerna, se Villkor.

Ålderspensionen är ett komplement till den allmänna pensionen. Sparandet kan ske i traditionell förvaltning eller fondförvaltning.

 • Traditionell förvaltning - En traditionell pensionsförsäkring betyder att vi på Folksam förvaltar sparandet. Varje inbetalning ger ett garanterat utbetalningsbelopp. Är utvecklingen bra blir utbetalningen högre än det garanterade beloppet. Både enkelt och tryggt
 • Fondförvaltning - vi erbjuder ett kvalitetssäkrat guidat fondutbud som ger våra kunder marknadsledande fonder, fonder med låga avgifter och fonder med etiska placeringskriterier. Ambitionen är att fondutbudet ska hålla sig inom spannet 60-80 fonder och representera olika kategorier. Den som har en fondförsäkring får själv välja vilka fonder premierna ska placeras i
Återbetalningsskydd

Med återbetalningsskydd betalas försäkringskapitalet ut till förmånstagarna (som en efterlevandepension) om den försäkrade avlider. Detta gäller både om den försäkrade avlider före pensionen betalas ut eller under utbetalningstiden.

I en pensionsförsäkring är förmånstagarkretsen begränsad till make/sambo/barn (villkoren definierar detta tydligare). Har den försäkrade inga anhöriga inom förmånstagarkretsen ska inte återbetalningsskydd väljas.

Återbetalningskyddet utbetalas som en efterlevandepension. Utfallande belopp är beroende på hur mycket som har betalats in till ålderspensionen och hur utvecklingen på försäkringskapitalet har varit under sparandetiden.

Familjepensionen är en möjlighet för dig som försäkrad att skydda dina efterlevande vid ett dödsfall. Syftet med familjepensionen är att täcka upp det inkomstbortfall som då skulle uppstå.

Familjepensionen kan tecknas med ett nominellt belopp (fast värde) eller som en procentsats av lönen. Familjepensionen betalas ut som en efterlevandepension till förmånstagarna under fem år.

Med en sjukförsäkring får försäkrad som blir långvarigt sjuk ersättning för att täcka upp inkomstbortfall under sin sjukskrivning.

Ett försäkringsbelopp betalas ut varje månad -efter tre månaders sjukskrivning -eller om den försäkrade får aktivitets- eller sjukersättning från Försäkringskassan.

Ersättningen står i proportion till graden av arbetsoförmåga och den lön/arbetsinkomst som anmälts till Folksam bestämmer försäkringsbeloppet.

Man kan också koppla en premiebefrielseförsäkring till FolksamPlan. Med premiebefrielseförsäkring står vi för premien till FolksamPlan om du blir sjukskriven mer än 90 dagar. 

Nivån på premiebefrielsen är motsvarande grad som du blir sjukskriven.

Direktpension är ett pensionsavtal mellan dig och din arbetsgivare och fungerar som ett komplement eller ett alternativ till din tjänstepension. Din arbetsgivare tecknar en kapitalförsäkring som ägs av företaget men som pantförskrivs till dig för att säkerställa att det finns pengar till den utlovade direktpensionen.

I avtalet mellan dig och din arbetsgivare regleras vanligtvis pensionens storlek, hur premien ska betalas och vem som får efterlevandepension om du avlider innan du har fått din sista utbetalning. Det bör även framgå när och hur pensionen ska betalas ut.

Utbetalning av din direktpension

Du får din pension som en periodisk utbetalning under 5-20 år. Försäkringstiden, det vill säga från när försäkringen tecknas till sista utbetalningen, måste vara minst 10 år.

Sparandet kan ske i traditionell förvaltning eller fondförvaltning.

 • Traditionell försäkring - En traditionell pensionsförsäkring betyder att vi på Folksam förvaltar sparandet. Varje inbetalning ger ett garanterat utbetalningsbelopp. Är utvecklingen bra blir utbetalningen högre än det garanterade beloppet. Både enkelt och tryggt.
 • Fondförsäkring - Vi erbjuder ett kvalitetssäkrat guidat fondutbud som ger våra kunder marknadsledande fonder, fonder med låga avgifter och fonder med etiska placeringskriterier. Ambitionen är att fondutbudet ska hålla sig inom spannet 60-80 fonder och representera olika kategorier. Den som har en fondförsäkring får själv välja vilka fonder premierna ska placeras i.
Återbetalningsskydd

I försäkringen ingår ett återbetalningsskydd. Återbetalningsskyddet motsvarar 101 procent av försäkringskapitalet.

När det finns ett avtal om direktpension regleras det vanligtvis i detta avtal vad som händer med det utfallande beloppet om den pensionsberättigade avlider innan försäkringen är slututbetald. Om detta inte regleras i avtalet utbetalas återbetalningsskyddet till försäkringstagaren.

Det är möjligt att koppla på en premiebefrielseförsäkring som innebär att arbetsgivaren inte behöver betala premien för försäkringen om du blir sjukskriven i mer än tre månader. Nivån på premiebefrielsen motsvarar din arbetsoförmåga.

Arbetsgivaren pantförskriver kapitalförsäkringen till dig för att säkerställa att det kommer att finnas pengar till din direktpension.

När du sparar i vår traditionella försäkring får du alltid minst det garanterade försäkringsbeloppet. Det är en trygghet för dig. Du har också kvar möjligheten till avkastning genom återbäringsräntan, som i slutändan är det som avgör storleken på dina framtida utbetalningar.

Folksam i siffror

I vår månatliga rapport "Folksam i siffror" redovisar vi viktiga ekonomiska nyckeltal för vår traditionella försäkring varje månad. I den hittar du information om placeringsfördelning, nuvarande solvens, konsolideringsgrad och andra relevanta siffror.

Folksam i siffror

Återbäringsränta och totalavkastning inom Folksam Tjänstepension och Folksam Liv

Nedan visas aktuell återbäringsränta och garantiränta samt historiska uppgifter avseende återbäringsränta och avkastning för traditionella försäkringsprodukter med utjämnad återbäringsränta inom Folksam Tjänstepension AB och Folksam ömsesidig livförsäkring (Folksam Liv). Senast uppdaterad 2024-05-01.

Folksam Tjänstepension

Folksam Liv

Återbäringsränta
6,0 %
7,0 %
Genomsnittlig återbäringsränta
(2019-2023)
5,5 %
5,0 %
Totalavkastning 2023
7,4 % *
8,2 %
Genomsnittlig totalavkastning 
(2019-2023)
- %
5,5 %
Garantiränta
1,0 %
1,0 %

* Det förvaltade kapitalet, portföljens fördelning och totalavkastning exkluderar premiegarantiproduktens aktieportfölj. Företaget Folksam Tjänstepension AB avkastade under 2023 8,1%.

Förklaringar

 • I Folksam Tjänstepension förvaltar vi din pension från jobbet, den avtalas i kollektivavtal eller mellan arbetsgivare och anställd.
    
  I Folksam Liv förvaltar vi övriga försäkringar så som till exempel ditt eget sparande eller ditt företags sparande. Vi erbjuder även andra typer av försäkringar så som till exempel sjukförsäkring eller livförsäkring som faller ut om du avlider.
    
  Återbäringsränta är den ränta med vilken en försäkring växer. Om utfallet i kapitalförvaltningen är högre än den garanterade nivån skapas ett överskott som går tillbaka till försäkringstagarna.
    
  Totalavkastning är Folksams avkastning på investerat kapital inklusive återinvesterade utdelningar.
    
  Garantiränta avser den ränta Folksam garanterar sparare i traditionell försäkring.

Villkor

Här kan du läsa i detalj vad som gäller för tjänstepensionsplan i Folksam. Det är alltid de senaste versionerna som är publicerade.

Försäkringsvillkor FolksamPlan, tjänstepension samt privat pensionsförsäkring för näringsidkare (villkorsnr 9158)

Försäkringsvillkor FolksamPlan, företagsägd kapitalförsäkring (villkorsnr 9157)

Prislistor

Prislista FolksamPlan - Individuell tjänstepension samt privat pensionsförsäkring för näringsidkare

Prislista FolksamPlan Företagsägd kapitalförsäkring – vid direktpension

Förköpsinformation

Här kan du ladda ner förköpsinformation. Den behöver du läsa innan du tecknar försäkringen.

Förköpsinformation FolksamPlan - Tjänstepensionsförsäkring samt privat pensionsförsäkring för näringsidkare

Förköpsinformation FolksamPlan – Företagsägd kapitalförsäkring

KID - key information documents (PRIIP-förordningen)

Från januari 2018 gäller ett lagkrav som innebär att försäkringsbolag måste erbjuda faktablad som ska hjälpa icke-professionella investerare att fatta välgrundade investeringsbeslut. Här nedanför hittar du faktabladen för våra kapitalförsäkringar.

KID-faktablad för FolksamPlan, Företagsägd kapitalförsäkring med traditionell förvaltning - vid direktpension

KID-faktablad för FolksamPlan, Företagsägd kapitalförsäkring med fondförvaltning - vid direktpension

Hur vi hanterar personuppgifter

Du som anställd i ett företag kan känna dig trygg med hur vi hanterar personuppgifter som din arbetsgivare har skickat in till oss. Vi har tagit fram information till din arbetsgivare, vilket du kan läsa mer om här.

Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. De hjälper dig att få ett långsiktigt sparande – utifrån den trygghet och risknivå du önskar.

Om du redan har pensionsförsäkringar som du vill flytta till Folksam så hjälper vi dig att flytta dem. Om du vill flytta din tjänstepension till Folksam måste försäkringstagaren godkänna att försäkringen flyttas.

Boka en kostnadsfri rådgivning

Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. Du kan också få hjälp med att flytta din tjänstepension till oss. Du bokar enkelt rådgivning genom att fylla i ditt namn, telefonnummer och personnummer så kontaktar vi dig. Välkommen!

Hur sparar svenskarna?

Vi har frågat svenska folket om deras sparande - till exempel hur man sparar och vad det kan få för konsekvenser. Här har vi samlat alla våra insikter.

Så sparar svenskarna

Håll koll på dina försäkringar via Mina sidor

På Mina sidor kan du följa hur dina försäkringar utvecklas. Välkommen att logga in!

Logga in på Mina sidor