ITP1 och ITP2

— för privatanställda tjänstemän

En ikon som visar en spargris

Hur ser din pensionsdröm ut? Kanske ett hus vid havet eller en långväga resa? Lägg din kollektivavtalade tjänstepension ITP i trygga händer och kom ett steg närmare din dröm.

ITP är en del av kollektivavtalet mellan Svenskt Näringsliv och PTK. Det reglerar bland annat den tjänstepension du får som privatanställd tjänsteman.

Tjänstepensionen är en väsentlig del av din totalpension, som din arbetsgivare betalar åt dig. Genom att göra ett aktivt val och välja en bra och stabil förvaltare kan du få pengarna att växa ännu bättre

När är du född?

Tjänstepensionen fungerar lite olika, beroende på när du är född. Välj det område som passar in på dig, här nedan:

ITP1 – för dig som är född 1979 eller senare

ITP1 gäller för dig som arbetar som privatanställd tjänsteman och är född 1979 eller senare. Din arbetsgivare betalar varje månad in en premie till din tjänstepension från att du fyllt 25 år. Premien motsvarar 4,5 procent av din lön upp till 47 625 kronor i månaden och 30 procent på lönedelar över detta.

ITP2 — för dig som är född 1978 eller tidigare

ITP2 gäller för dig som arbetar som privatanställd tjänsteman och är född 1978 eller tidigare. Du börjar tjäna in pengar till din tjänstepension från att du är 28 år. ITP2 består av förmånsbestämd ålderspension och kompletterande premiebestämd ålderspension (kallas ITPK) som motsvarar 2 procent av din lön varje månad.

ITP tecknad till och med 2007-06-30

Här finns information för dig som har en försäkring tecknad till och med 2007-06-30 hos Folksam Tjänstepension, Folksam LO Pension eller Folksam Tjänstemannapension.

Ordförklaringar

  • Förmånsbestämt innebär att pensionens storlek är bestämd på förhand som en viss procent av slutlönen. För den här delen kan du inte göra ett eget val, utan pengarna förvaltas automatiskt i Alecta.

    Premiebestämt innebär att pensionens storlek bestäms av hur mycket premier som betalats in, vilken avkastning de ger och vilka avgifter som tagits ut. För den här delen kan du välja oss på Folksam som förvaltare.