ITP2

— för dig som är född 1978 eller tidigare

En ikon som visar en spargris
ITP2 gäller för dig som arbetar som privatanställd tjänsteman och är född 1978 eller tidigare. Din arbetsgivare betalar varje månad in en premie till din tjänstepension från att du fyllt 28 år.

Om du sparat hos oss tidigare för din ITP så finns info kvar om detta här

Hur mycket pengar sätts av?

 • Den månatliga premien för den premiebestämda delen motsvarar två procent av lönen.

Förköpsinformation

För den premiebestämda ålderspensionen kan du själv bestämma var pengarna ska placeras. Vi kan erbjuda dig en traditionell pensionsförsäkring som ger dig trygghet, och med möjlighet till riktigt bra avkastning. Genom att göra ett aktivt val och välja en bra och stabil förvaltare som Folksam, kan du få pengarna att växa.

Trygghet

Du får alltid ut minst 85 % av det inbetalade beloppet – även om den ekonomiska utvecklingen varit negativ. Vi kallar det Premiegaranti.

Avkastning

Om utvecklingen i stället varit bra kan du få mer än vad som betalats in – så kallad Plusgaranti.

Plusgaranti – exempel vid utbetalning

 • Totalbelopp inbetalt i premier genom åren: 100.000 kronor
  Försäkringens värde (pensionskapital): 200.000 kronor

  Här slutar värdet vid pension på det dubbla beloppet jämfört med de faktiskt inbetalade premierna. Då tillämpas plusgarantin vilket innebär att vi betalar ut 80 procent av slutvärdet – i detta fall 160.000 kronor.
Om du vill att det samlade värdet av din pension ska betalas ut till din familj om du skulle avlida, behöver du lägga till ett återbetalningsskydd. Du kan också lägga till ett extra skydd, ett så kallat familjeskydd.

Det här innebär begreppen

En traditionell pensionsförsäkring betyder att vi på Folksam sköter ditt sparande åt dig, om du väljer oss som förvaltare. För varje inbetalning som görs får du ett garanterat belopp som betalas ut vid pensionen. Det innebär att 85 procent av varje inbetald premie ger ett garanterat pensionsbelopp per månad.

Du behöver inte själv vara aktiv, och är utvecklingen bra får du en högre utbetalning än det garanterade beloppet. Ett både enkelt och tryggt sparande.

 • Enkelt – du behöver inte vara aktiv, vi sköter jobbet åt dig
 • Tryggt – garanterat utbetalningsbelopp
 • Avkastning – möjlighet till en bra avkastning

Var placeras pengarna?

Vi placerar ditt kapital beroende på din ålder. Det innebär i korthet att när du har lång tid kvar till pension får du en större andel placerad i aktier, vilket ger möjlighet till högre avkastning.

När pensionsdagen och utbetalning närmar sig, minskas andelen aktier och ditt kapital placeras säkrare.

Du kan teckna ett återbetalningsskydd som innebär dina sparpengar betalas ut till dina förmånstagare om du skulle avlida. Det kan vara personer inom familjen men även andra som du själv väljer.

Om du inte väljer återbetalningsskydd så fördelas dina sparade pengar som så kallad arvsvinst på övriga försäkringstagare i kollektivet. Skyddet kostar inget extra, men utan återbetalningsskydd blir ditt egna sparande något högre.

Vill du att din familj ska få en extra pension om du skulle avlida före 65 års ålder, så kan du teckna ett familjeskydd hos Collectum som administrerar ditt tjänstepensionsval.

Du kan läsa mer om familjeskyddet på collectum.se.

Så fungerar familjeskyddet (collectum.se)

Om du inte gör något aktivt val för din tjänstepension så placeras pengarna i en traditionell försäkring utan återbetalningsskydd och familjeskydd hos Alecta.

Få mer genom aktiva val

Genom att göra ett aktivt val och välja en bra och stabil förvaltare kan du få pengarna att växa ännu bättre.

Mer än en miljon svenskar sparar till sin pension i Folksam. Hos oss vågar du ha pensionsdrömmar.

Folksam är ett bolag med stark ekonomi. Det betyder att vi kan uppfylla våra åtaganden mot våra sparare.

Om du sparar i vår traditionella pensionsförsäkring som har premiegaranti får du alltid minst 85 procent av dina insatta pengar tillbaka när du går i pension – även om värdet på försäkringen minskat. Det är en trygghet för dig.

Vi sköter placeringarna och förvaltar dina pensionspengar för att ge dig en långsiktigt god avkastning.

Premiegaranti – exempel vid utbetalning

Totalbelopp inbetalt i premier genom åren: 100.000 kronor
Försäkringens värde (pensionskapital): 80.000 kronor

Här slutar värdet vid pension på ett lägre belopp än de faktiskt inbetalade premierna. Då tillämpas premiegarantin och 85.000 kronor betalas ut ändå.

Om värdeutvecklingen i stället varit gynnsam under åren fram till pensioneringen och försäkringen är värd mer än det inbetalda beloppet, så tillämpar vi i stället en plusgaranti så att du får ta del av den goda utvecklingen.

Plusgaranti – exempel vid utbetalning

Totalbelopp inbetalt i premier genom åren: 100.000 kronor
Försäkringens värde (pensionskapital): 200.000 kronor

Här slutar värdet vid pension på det dubbla beloppet jämfört med de faktiskt inbetalade premierna. Då tillämpas plusgarantin vilket innebär att vi beräknar garanterat pensionsbelopp på 80 procent av pensionskapitalet – i detta fall 160.000 kronor.

Aktuella ekonomiska nyckeltal

Du som är kund ska veta vad du betalar för. Våra avgifter ska vara rättvisa och enkla att förstå. Du ska inte överraskas av konstiga tillägg eller avdrag utan kostnaden ska vara rimlig och inte äta upp det förvaltade beloppet.

Det är du som äger Folksam, tillsammans med våra andra kunder – eftersom vi är ett ömsesidigt, kundägt bolag.

Det gör att vi är på din sida. Varje gång vi möter en kund, möter vi också en ägare och därför bryr vi oss om det du bryr dig om. Vi har inga ägarintressen och styrs inte heller av kortsiktiga vinstintressen.

Vi delar dessutom inte ut bonusar till ledningsgruppen utan vinsten används för att göra det ännu bättre att vara kund hos oss.

Traditionell försäkring med premiegaranti

Vi placerar ditt kapital lite olika beroende på din ålder. Det innebär i korthet att när du har lång tid kvar till pension får du en större andel placerad i aktier, vilket ger möjlighet till högre avkastning.

När pensionsdagen och utbetalning närmar sig, minskas andelen aktier och ditt kapital placeras med mindre risk.

Så här har avkastningen sett ut för vår traditionella pensionsförsäkring med premiegaranti historiskt sett:

Genomsnittlig avkastning per ålderskategori

Tidsperiod
25-åringar
45-åringar
65-åringar
2024 (till och med juni)
7,37 %
7,99 %
3,79 %
2023
13,13 %
13,77 %
9,69 %
2022
-8,25 %
-8,85 %
-5,51 %
2021
19,42 %
20,69 %
10,92 %
2020
6,94 %
7,11 %
6,22 %
2019
18,35 %
18,13 %
9,35 %
2018
0,83 %
1,48 %
3,31 %
2017
9,07 %
8,40 %
6,70 %
2016
8,12 %
7,43 %
5,65 %
2015
7,39 %
6,92 %
5,84 %
2014
17,16 %
15,33 %
11,71 %
2013
17,08 %
14,34 %
9,96 %
2012
9,67 %
8,16 %
6,05 %
2011
-3,42 %
-0,82 %
3,05 %
2010
10,81 %
9,17 %
6,62 %
2009 (april-dec)
13,88 %
12,15 %
9,47 %
Nedan hittar du villkor för traditionella försäkring med premiegaranti. Det är alltid de senaste versionerna som är publicerade.

Hämta villkor

Här kan du läsa i detalj vad som gäller för traditionell försäkring med premiegaranti.

Försäkringsvillkor traditionell försäkring

Förköpsinformation

Här kan du hämta den senaste versionen av aktuell förköpsinformation för Traditionell försäkring för ITP1, ITPK, Livsarbetstidspension och ITPK-PP.

Förköpsinformation

Vad kostar det?

Inga dolda avgifter. Du som är kund är en av våra många ägare – eftersom vi är kundägda. Därför tycker vi det är viktigt att du vet vad du betalar för. Du ska inte överraskas av konstiga tillägg eller avdrag utan kostnaden ska vara låg och inte äta upp det förvaltade beloppet.

Avgifter traditionell pensionsförsäkring

Försäkringsavgift
0,12 %
Kapitalförvaltningskostnad
0,05 %

Ordförklaringar

 • Försäkringsavgift betyder att en avgift årligen dras från den sparade totalsumman

  Kapitalförvaltningskostnad innebär att en kostnad för själva förvaltningen dras från den årliga avkastningen innan den betalas in till sparandet

Eller logga in och gör ditt val på avtalat.se

ITP2 gäller för dig som arbetar som privatanställd tjänsteman och är född 1978 eller tidigare. Din arbetsgivare betalar varje månad in en premie till din tjänstepension från att du fyllt 28 år.

Gör så här

 • Fyll i Folksam som förvaltare under 'Försäkringsbolag'
 • Välj eventuellt återbetalnings- och familjeskydd
 • Datera, skriv under och fyll i ett telefonnummer
 • Posta blanketten till

  Avtalat
  103 76 Stockholm 

Eller logga in och gör ditt val på avtalat.se

Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. De hjälper dig att få ett långsiktigt sparande – utifrån den trygghet och risknivå du önskar. Du kan också få hjälp med att flytta din pension till Folksam.

Om du redan har pensionsförsäkringar som du vill flytta till Folksam så hjälper vi dig att flytta dem.

Boka en kostnadsfri rådgivning

Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. Du kan också få hjälp med att flytta din tjänstepension till oss. Du bokar enkelt rådgivning genom att fylla i ditt namn, telefonnummer och personnummer så kontaktar vi dig. Välkommen!
Om du vill ändra ett tidigare val till Folksam, så kan du välja mellan att flytta ditt intjänade kapital (kapitalflytt) — eller bara låta kommande inbetalningar hamna hos oss.

Kapitalflytt (logga in eller använd blankett)

Nytt ITPK-val — kommande inbetalningar (logga in eller använd blankett)

Lista på samtliga valbara bolag (avtalat.se)

Faktablad

I faktabladen nedan kan du dels läsa mer om inflytt av kapital till oss på Folksam, men också läsa om hur du flyttar ditt sparande från oss, till en ny förvaltare.

Inflytt av kapital till Folksam

Utflytt av kapital från Folksam

Hur sparar svenskarna?

Vi har frågat svenska folket om deras sparande - till exempel hur man sparar och vad det kan få för konsekvenser. Här har vi samlat alla våra insikter.

Så sparar svenskarna

Håll koll på dina försäkringar via Mina sidor

På Mina sidor kan du följa hur dina försäkringar utvecklas. Välkommen att logga in!

Logga in på Mina sidor