ITP

— för dig som är privatanställd tjänsteman

En ikon som visar en spargris
ITP-planen är en kollektivavtalad pensionsplan som bland annat innehåller en förmånsbestämd ålderspension samt en premiebestämd ålderspension, även kallad ITPK.

ITP-planen omfattar privatanställda tjänstemän inom Svenskt Näringsliv.

För dig som är privatanställd tjänsteman inom ITP. Här finns information för dig som har en försäkring tecknad till och med 2007-06-30 hos endera Folksam Tjänstepension, Folksam LO Pension eller Folksam Tjänstemannapension. Du kan även läsa mer om ITP på Collectums hemsida.

Collectums webbplats

Du kan naturligtvis fortsätta att ha dina gamla ITP-inbetalningar placerade hos oss med god återbäringsränta.
När du sparar i vår traditionella försäkring får du alltid minst det garanterade försäkringsbeloppet. Det är en trygghet för dig. Du har också kvar möjligheten till avkastning genom återbäringsräntan, som i slutändan är det som avgör storleken på dina framtida utbetalningar.

Folksam i siffror

I vår månatliga rapport "Folksam i siffror" redovisar vi viktiga ekonomiska nyckeltal för vår traditionella försäkring varje månad. I den hittar du information om placeringsfördelning, nuvarande solvens, konsolideringsgrad och andra relevanta siffror.

Folksam i siffror

Aktuell avkastning tjänstepensionsverksamhet

Här visar vi alltid den aktuella avkastningen för tjänstepension i traditionell försäkring med förklaringar. Senast uppdaterad 2023-11-01.

Återbäringsränta
4,0 %
Genomsnittlig återbäringsränta
(2018-2022)
6,6 %
Totalavkastning 2022
1,2 %
Genomsnittlig totalavkastning  
(2018-2022)
- %
Garantiränta
1,0 %

Förklaringar

  • Återbäringsränta är den ränta med vilken en försäkring växer. Om utfallet i kapitalförvaltningen är högre än den garanterade nivån skapas ett överskott som går tillbaka till försäkringstagarna.
      
    Totalavkastning är Folksams avkastning på investerat kapital inklusive återinvesterade utdelningar.
      
    Garantiränta är räntan Folksam garanterar sparare i traditionell försäkring.

Våra valbara fonder

Vårt noggranna urval gör att du får ett väl avvägt utbud att välja från.
Nedan hittar du villkor för vår gamla ITP. Det är alltid de senaste versionerna som är publicerade.

Hämta försäkringsvillkor

Här kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Traditionell försäkring för ITPK

Fondförsäkring FOLO-ITPK

Fondförsäkring för FTP- ITPK

Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. De hjälper dig att få ett långsiktigt sparande – utifrån den trygghet och risknivå du önskar.

Om du redan har pensionsförsäkringar som du vill flytta till Folksam så hjälper vi dig att flytta dem. Om du vill flytta din tjänstepension till Folksam måste försäkringstagaren godkänna att försäkringen flyttas.

Boka en kostnadsfri rådgivning

Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. Du kan också få hjälp med att flytta din tjänstepension till oss. Du bokar enkelt rådgivning genom att fylla i ditt namn, telefonnummer och personnummer så kontaktar vi dig. Välkommen!

Hur sparar svenskarna?

Vi har frågat svenska folket om deras sparande - till exempel hur man sparar och vad det kan få för konsekvenser. Här har vi samlat alla våra insikter.

Så sparar svenskarna

Håll koll på dina försäkringar via Mina sidor

På Mina sidor kan du följa hur dina försäkringar utvecklas. Välkommen att logga in!

Logga in på Mina sidor