Folksam testar

Hur säker är bilen 2015

Gå direkt till testresultatet
Vi på Folksam har i 35 år undersökt olika bilmodellers krocksäkerhet och presenterat resultaten. Det gör vi så att våra kunder ska kunna göra ett tryggt och säkert val när de köper bil – ny som begagnad.

Om du gör ett Bra val med hjälp av vår lista nedan så bidrar du till ökad trygghet på vägarna, färre trafikskador, lägre kostnader för skador och därmed lägre trafikförsäkringspremier. Bra för oss – bra för våra kunder.

Så har vi kommit fram till resultatet

How we achieved our results

PS: Du vet väl att alla våra bilförsäkringar är certifierade som ett Bra Miljöval?

Volvo V70 – en vinnarbilarna från Volvo.

Volvo krocksäkrast igen - Femtio procentenheter över snittet

Högst totalbetyg i årets rapport får Volvos modeller V70 och S80 från 2007, S60 och V60 från 2010 samt XC60 från 2008. De här bilarnas säkerhetsnivå ligger 50 procentenheter högre än genomsnittsbilen.
 
På andra plats hittar vi också en Volvo, nämligen XC90 02-14 som är 48% bättre än medelsnittsbilen. På tredje plats hamnar Honda CRV 1998-2006, 47% bättre än medelbilen.

Grattis till dig som äger och kör en av vinnarbilarna - men också till dig som har en av de 69 andra bilar som är tillräckligt krocksäkra för att kallas ett Bra val i rapporten. Vår forskning visar att bilmodellen har avgörande betydelse för konsekvenserna av en olycka.

Du bidrar till ökad trygghet på vägarna, färre trafikskador, lägre kostnader för skador och därmed lägre trafikförsäkringspremier. Du kan känna dig stolt.

Stadig förbättring av krocksäkerhet

Årets rapport har hårdare krav, till exempel i det att vi kräver autobroms för att en bil ska bli ett Bra val. Det gör också att det är svårt att jämföra årets resultat med tidigare år, även om man kan konstatera att bilar blir allt krocksäkrare.

Medelbilen har ökat sin säkerhet med tre till fyra procentenheter. Anders Kullgren, chef trafikforskningen på Folksam
Om vi jämför bilar från tidigt 80-tal med bilar från 2010 så har risken för invalidisering dessutom minskat med hälften och dödsrisken med hela 85 procentenheter.
Krocksäkerhet – dödsrisk och risk för invaliditet genom åren
Se filmen med vår trafikforskare Anders Kullgren om resultatet i Hur säker är bilen 2015.
Informationen kommer från olika håll. Många parametrar ingår för att vi ska få ett så bra resultat som möjligt.

Vi tittar bland annat på respektive bilmodells säkerhetssystem, resultat vid krocktester och hur passagerarna klarat sig vid en olycka.

Här nedan kan du se närmare hur vi har gått till väga.

Värdering av krocksäkerhet

När vi arbetar med "Hur säker är bilen?" är första steget att analysera alla polisrapporterade bil mot bil-krockar i Sverige. Då får vi reda på hur stor andel som skadas i en viss bilmodell jämfört med i en medelbil. För redan efter ett ganska lågt antal krockar motsvarar motparten en medelbil.

Steg två är att ta reda på vilka skador personerna i bilen får. Fakta tas från sjukvårdsrapporter som innehåller information om hur allvarliga personskador som inträffat i varje bilmodell. Under lång tid har vi byggt upp kunskap om hur stor risk det är att olika typer av personskador leder till bestående men.

Exempelvis är risken för bestående men betydligt högre vid en skallskada jämfört med en revbensfraktur. Därför får en bilmodell sämre resultat om antalet skallskador är högt i förhållande till antalet revbensbrott. Sammanvägt ger det ett mått på hur stor risken är att dödas eller invalidiseras vid en krock i en given bilmodell jämfört med medelbilen.

Körstilar

Bilar i trafiken körs av levande människor med olika körstilar. Dessutom visar en annan av våra studier att personer med en viss körstil tenderar att köra vissa typer av bilar.

I Folksams "Hur säker är bilen?" tittar vi på den relativa risken att skadas i en olycka bil mot bil. Körstilarnas inverkan på utfallet av olyckan elimineras av det faktum att när två bilar krockar – oavsett om de kör i olika hastighet - delar de på den sammanlagda rörelseenergin.

Det är framför allt bilarnas vikt och respektive krocksäkerhet som avgör hur allvarligt passagerarna skadas.

En krocksäker bil bör ha bra resultat i alla kategorier, men det skiljer en del i vilken vikt man bör lägga på resultaten som vi visar i rapporten. För att få omdömet ”Bra val” och med tillhörande symbol, ska en bil ha högsta betyg vår undersökning av olyckor eller i NCAP:s krocktester samt högsta betyg för whiplash, antisladd och autobroms som standard eller tillval.

Betyg från verkliga olyckor är viktigare än resultat från Euro NCAP om dessa resultat är motstridiga.

Välj rätt bil
Vi rekommenderar dig att i första hand välja en bil som har fått goda resultat i verkliga olyckor, i andra hand välja efter krocktestresultat. Det bästa är att välja en bil med bra resultat i alla kategorierna.

I listan kan du se de säkraste valen markerade med en grön bilsymbol, det vill säga bilar som uppfyller alla våra krav på säkerhet.

För att kunna bedöma nyare bilar har vi kompletterat med resultat från Euro NCAP – en sammanslutning av europeiska myndigheter och organisationer inom trafikområdet. Över 500 bilmodeller har hittills krocktestats.

Genom en poängsammanräkning av frontal- och sidokollisionsprov kan de testade bilarna få maximalt fem stjärnor. Sedan 2001 får de bilar som har bältespåminnare extra poäng.

Euro NCAP 2009
Från 2009 bedömer Euro NCAP bilarna enligt nya kriterier som uppdateras kontinuerligt. Nu får bilmodellen ett sammanfattande resultat för skydd för de åkande i bilen, fotgängarskydd och ett nytt bedömningsområde, olycksförebyggande system.

De nya stjärnorna är inte direkt jämförbara med de gamla. Det har blivit svårare att uppnå 5 stjärnor.

Whiplashskador utgör cirka 60 procent av alla personskador som orsakas av bilkrockar. Välfungerande whiplashskydd införs i allt snabbare takt i nya bilar och det är viktigt att kunna göra en bedömning av hur väl dessa skyddar de åkande.

För en del nyare bilmodeller finns det resultat från verkliga olyckor, men huvudsakligen får man använda resultat från krocktester för att bedöma deras skyddsförmåga.

För att få godkänt whiplashskydd i vår rapport krävs något av nedanstående.
 • Att skyddet visat god effektivitet i verkliga olyckor, det vill säga är i nivå med skydd som visat sig bra, såsom de från Volvo, Saab och Toyota.
 • Att bilstolen fått bästa resultat i minst en av tre oberoende bilstolstester. Dessa är genomförda av Folksam och Vägverket, IIWPG (en internationell sammanslutning inom försäkringsbranschen) eller Euro NCAP med syfte att spegla risk för whiplashskada.

Här kan du läsa med om whiplashskydd

Tillsammans med Trafikverket har vi gjort studier som visar att antisladdsystem halverar risken för svåra och dödande skador vid halt väglag. Det är med andra ord ett mycket effektivt system för att förhindra svåra olyckor.

Antisladdsystem går aktivt in och stabiliserar bilen när den exempelvis är på väg att börja sladda. En vanlig olyckstyp är väjning för små djur vilket snabbt kan resultera i svårbemästrade sladdar. Antisladdsystemet går då in och bromsar enskilda hjul och stryper motorn vid behov.

Läs mer om antisladdsystem här

Automatisk nödbroms, så kallad autobroms, är ett säkerhetssystem som hjälper bilföraren att mildra och i lägre hastigheter helt undvika påkörningar bakifrån genom att bromsa bilen automatiskt när kollisionen är oundviklig.

En studie från Folksam visar att autobroms har stor betydelse för bilsäkerhet i stadsmiljön. Resultatet visar stora effekter på vägar upp till 50 km/h: totalt sett minskar bilisternas personskador med hela 57% vid påkörningar bakifrån.

I cirka 35% av fallen inträffade kollisionen ändå men utan några personskador till följd, medan cirka 25% av olyckorna beräknas ha undvikts helt.

Läs mer om autobroms här

Värdering av bilsäkerhet

Det finns två sätt att förhindra personskador i trafiken: att minimera antalet olyckor och minimera skadeeffekterna i olyckor. Den ena tar inte ut den andra, men vår forskning inriktar sig på det senare.

Risken för att olyckor inträffar minimeras exempelvis med antisladdsystem och autobroms. Dessutom kan man förbättra sitt körsätt så att det blir säkrare. En minskning av skadeeffekterna i de olyckor som ändå inträffar uppnås med förbättrad krocksäkerhet, det vill säga bilars konstruktion, bilbälten, krockkuddar och whiplashskydd med mera.

I rapporten "Hur säker är bilen?" presenterar vi bilars krocksäkerhet, men eftersom antisladdsystem och autobroms är så effektiva för att minska risken för skada, finns även det med som parameter för att ge en bredare bild av bilars säkerhet.

När man ska bedöma en bils krocksäkerhet finns det i huvudsak två metoder, analys av verkliga olyckor och krocktester. Det finns fördelar och nackdelar med båda.

Krocka med docka

Begränsningen med krocktester är att de inte alltid stämmer överens med verkligheten. De utförs under mycket kontrollerade former i utvalda situationer och med en krockdocka istället för en riktig människa. Dockan motsvarar en fullt frisk man i sina bästa år.

En ytterligare begränsning med krockprov är att resultaten bara kan jämföras inom den egna storleksklassen. Fördelen med krockprov jämfört med resultat från verkligheten är att krocktesterna snabbt kan ge en indikation om nya bilars säkerhetsnivå.

Krocka på riktigt

Verklighetsmetoden kan inte användas på nya bilar eftersom de måste rulla på vägarna ett par år och vara inblandade i tillräckligt många olyckor för att kunna utvärderas.

Men fördelarna med metoden överväger ändå, eftersom det bland annat blir ett mer heltäckande resultat. Verkliga olyckor sker var, när och hur som helst. De drabbar män, kvinnor, unga och gamla, sker ur alla tänkbara vinklar och mellan alla typer av fordon och föremål.

Det är flera gånger högre dödsrisk i de minst säkra bilarna jämfört med de säkraste. Nyare bilar har generellt betydligt högre säkerhetsstandard och därmed färre skadade. En ny liten bil kan därför vara lika säker eller säkrare än en gammal stor bil, men skillnaderna mellan olika märken och modeller är stor. Eftersom våra resultat från verkliga olyckor bygger på en jämförelse med medelbilen som rullar på våra vägar, kan du jämföra resultat från olika storleksklasser.

Se krocktestet Stor mot liten bil

Vi rekommenderar Bra Val med autobroms!

Att köra en riktigt krocksäker bil behöver inte innebära att du måste köpa en ny eller dyr bil. Här har vi sammanställt alla bilar som är ett Bra val efter olika prisklasser.
 
När du väljer bil som vi anser vara ett Bra Val får du en bil som har den högsta krocksäkerheten tillsammans med viktiga whiplash-egenskaper, standardmonterat antisladdsystem samt möjligheten att bilen kan vara utrustad med autobroms.

I tabellen har vi listat de Bra Val-märkta bilarna som har autobroms som standard (betyg 3) eller som hade det som tillval när bilen var ny (betyg 2). Startåret för de angivna bilmodellerna är då autobroms började införas vilket i flera fall gjorts löpande under bilmodellens generation.

Placeringen i prisgrupperna baserar sig på bilhandelspriser som gällde aug 2015 och gäller generellt de snålare dieselvarianterna från den årsmodell där autobroms började införas.

 • Bilar i grön text – har autobroms som standard i alla versioner och årsmodeller
 • Bilar i blå text – hade autobroms som tillval för alla versioner eller bara hos vissa versioner – här måste du kolla själv

Bra val med autobroms i sex prisklasser

Småbilar

50 000-75 000 kr 75.000-100.000 kr 100.000-125.000 kr 125.000-150.000 kr 150.000-200.000 kr 200.000-300.000 kr
Seat Mii 12-
Ford Fiesta 12-
Peugeot 308 13-
Honda Civic 12-
Audi A3 12-
BMW 2-Serie 14-
VW Up! 12-
Skoda Citigo 12-
 
Lexus Ct 200h 09-
Merc A-Klass 12-
Merc CLA 13-
   
Mazda 3 13-
Volvo V40 12-
Merc GLA 14-
 
     
Merc B-Klass 12-
VW Golf VII 12-
VW E-Golf VII 14-
     
Skoda Fabia 15-
VW Golf Sportsvan 14-
 

Mellanstora bilar

50.000-75.000 kr 75.000-100.000 kr 100.000-125.000 kr 125.000-150.000 kr 150.000-200.000 kr 200.000-300.000 kr
 
Toyota Prius 09-
Ford B-Max 12-
Volvo S60/V60 10-
Audi A4 13-
Lexus IS 13-
   
Ford C-Max 12-
Merc C-Klass 11-13
BMW 3-Serie 12-
Merc C-Klass 14-
   
Ford Focus III 11-
 
Lexus IS 11-12
Toyota Avensis 15-
   
Honda Accord 09-13
 
Skoda Octavia 13-
 
       
VW CC 12-
 
       
Mazda 6 13-
 

Stora bilar

50.000-75.000 kr 75.000-100.000 kr 100.000-125.000 kr 125.000-150.000 kr 150.000-200.000 kr 200.000-300.000 kr
 
Toyota Avensis 09-15
Volvo V70 09-
 
BMW 5-Serie 10-
Ford Mondeo 15-
 
VW Passat 09-14
Volvo S80 09-
 
Merc E-Klass 09-
Skoda Superb 15-
         
Subaru Outback 14-
         
VW Passat 15-

Minibussar

50.000-75.000 kr 75.000-100.000 kr 100.000-125.000 kr 125.000-150.000 kr 150.000-200.000 kr 200.000-300.000 kr
     
Ford S-Max 09-
   
     
Ford Gr C-Max 12-
   

SUV

50.000-75.000 kr 75.000-100.000 kr 100.000-125.000 kr 125.000-150.000 kr 150.000-200.000 kr 200.000-300.000 kr
     
BMW X1 10-
Ford Kuga 13-
Mitsubishi Outlander PHEV 13-
     
Volvo XC60 08-
Honda CR-V 12-
Audi Q5 13-
       
Nissan Qashqai 14-
 
       
Mazda CX-5 12-
 
       
Mitsubishi Outlander 12-
 
       
Suzuki Vitara 15-
 
Hej! anders-kullgren-email

Ställ din fråga direkt till vår trafikforskare Anders Kullgren

Hur skall en bra familjebil vara för att erbjuda krocksäkerhet för hela familjen? Grunden till en bra familjebil är bra krocksäkerhet tillsammans med vissa viktiga egenskaper, whiplashskydd och antisladd. Har man dessutom autobroms som standard eller tillval ger vi märkningen ”Bra val”.

Vi sammanfattar krocksäkerheten i fliken ”Testresultat-krocksäkerhet” och anger med ”Bra val” de bilar som uppfyller dessa villkor.

Viktig säkerhetsutrustning för framåtvända barn i baksätet

Utöver dessa egenskaper finns några som är extra viktiga för framåtvända barn äldre än 4 år som sitter i baksätet, där viss säkerhetsutrustning ofta saknas.

Mindre barn som åker bakåtvänt har ett utökat skydd från barnstolen och är inte lika beroende av de extra skyddssystemen bak. Säkerhetsutrustningen är bältespåminnare, bältessträckare, kraftbegränsare och sidogardiner.
 • Bältespåminnare upplyser föraren att det sitter obältade i bilen. På äldre bilar saknas det ofta helt. Det infördes successivt i framsätet för att i vissa bilar även omfatta baksätet.
 • Bältessträckare drar åt bältet ca en decimeter i samband med en krock. Det minskar det slack i bältet som man vill undvika i en kollision.
 • Kraftbegränsare släpper efter bältet efter att sträckaren löst ut. Kraftbegränsaren syftar till att minska belastningen på kroppen som orsakas av bältet.
 • Sidogardiner täcker sidorutorna helt och minskar risken för skallskador i en sidokollision.
Skyddssystemen som nämns ovan gör nytta men är också anpassade till den vuxnes storlek och vikt. Så förutom att införa systemen i baksätet kan fortfarande bilindustrin jobba vidare med att anpassa funktionen för barn över 4 år.

Olika säkerhetsnivåer

För att även kunna erbjuda alternativ till dig som letar efter en äldre bil har vi skapat fyra säkerhetsnivåer där alla gemensamt har bra grundegenskaper i form av krocksäkerhet, whiplashskydd och antisladd.

Den senaste säkerhetstekniken som autobroms har introducerats på senare år och ingår som standard i den högsta säkerhetsnivån.

Familjebilslistan presenteras i olika priskategorier där vi valt populära dieselversioner av de första årsmodellerna. Priserna är bilhandlarpris hämtade från Bilpriser.se under sept/okt 2015 och en körsträcka på 1500 mil/år.

Så har vi delat in säkerhetsnivåerna

Högsta säkerhetsnivå innehåller främst lite nyare och dyrare bilar. De lägre säkerhetsnivåerna är anpassade för att kunna erbjuda säkra alternativ med lägre prislapp.

 • Utmärkt – Som ”Mycket bra” men där autobroms är standard
  Mycket bra – Ett "Bra val” där autobroms finns i vissa versioner – bältessträckare, kraftbegränsare, bältespåminnare och krockgardin finns i baksätet.
  Bra** – Som ”Godkänd” men även med bältessträckare
  Bra* – ”Godkänd” men med ”Bra val” där autobroms finns i vissa versioner
  Bra – Som Godkänd” men med ”Bra val” där autobroms är standard
  Godkänd – Bra krocksäkerhet där autobroms dock saknas helt – bältespåminnare och krockgardin finns i baksätet
Kravnivå Bra Val! Auto­broms Kraft­begränsare Bältes­sträckare Bältes­påminnare Krock­gardin
Utmärkt
Mycket bra Tillval*
Bra**
Bra* Tillval*
Bra
Godkänd
 • Ingår som standard
 • * Ingår som tillval

Hela familjebilslistan

Bilmodell Pris Storlek Säkerhet
Kia Ceed 07-11 25.000-50.000 kr Mindre bilar Godkänd
Toyota Corolla Verso 04- 25.000-50.000 kr Minibussar Godkänd
Volvo S40/V50 04-12 25.000-50.000 kr Mellanstora bilar Godkänd
Honda Civic 06-11 50.000-75.000 kr Mindre bilar Godkänd
Hyundai I30 07-11 50.000-75.000 kr Mindre bilar Godkänd
Kia Soul 09-13 50.000-75.000 kr Mindre bilar Godkänd
Mercedes A-Klass 08-11 50.000-75.000 kr Mindre bilar
Bra**
Mercedes B-Klass 05-09 50.000-75.000 kr Mellanstora bilar Godkänd
Mercedes E-Klass 07-09 50.000-75.000 kr Stora bilar Godkänd
Toyota Auris 07-13 50.000-75.000 kr Mindre bilar Godkänd
Mercedes B-Klass 09-12 75.000-100.000 kr Mellanstora bilar Godkänd
Nissan Qashqai 07-13 75.000-100.000 kr SUV
Bra**
Opel Astra 09- 75.000-100.000 kr Mindre bilar Godkänd
Opel Insignia 09- 75.000-100.000 kr Stora bilar Godkänd
Opel Meriva 10- 75.000-100.000 kr Mindre bilar Godkänd
Renault Grand Scenic 09- 75.000-100.000 kr Minibussar Godkänd
Renault Scenic 09- 75.000-100.000 kr Mindre bilar Godkänd
Toyota Avensis 09-15 75.000-100.000 kr Mellanstora bilar Bra*
Toyota Prius 09- 75.000-100.000 kr Mellanstora bilar Bra*
Honda Accord 09-13 100.000-125.000 kr Mellanstora bilar Bra*
Hyundai I30 12- 100.000-125.000 kr Mindre bilar Godkänd
Hyundai IX35 10- 100.000-125.000 kr SUV Godkänd
Kia Sorento 09-14 100.000-125.000 kr SUV
Bra*
Kia Sportage 11- 100.000-125.000 kr SUV Bra*
Mercedes M-Klass 06-11v 100.000-125.000 kr SUV Godkänd
Opel Astra 11- 100.000-125.000 kr Mindre bilar Godkänd
Peugeot 3008 10- 100.000-125.000 kr Mellanstora bilar Godkänd
Peugeot 308 13- 100.000-125.000 kr Mindre bilar Bra*
Peugeot 508 11- 100.000-125.000 kr Stora bilar Godkänd
Saab 9-5 10-12 100.000-125.000 kr Stora bilar Godkänd
Subaru Legacy/Outback 09-14 100.000-125.000 kr Mellanstora bilar Godkänd
Toyota Verso 09- 100.000-125.000 kr Minibussar Godkänd
Volvo S80 09-10 100.000-125.000 kr Stora bilar Mycket bra
Volvo V70 09-10 100.000-125.000 kr Stora bilar Mycket bra
Chevrolet Trax 13- 125.000-150.000 kr SUV Godkänd
Ford Gran C-Max 12- 125.000-150.000 kr Minibussar Bra*
Ford S-Max 09-15 125.000-150.000 kr Minibussar Mycket bra
Honda Civic 12- 125.000-150.000 kr Mindre bilar
Bra*
Kia Ceed 12- 125.000-150.000 kr Mindre bilar Godkänd
Lexus Ct 200h 09- 125.000-150.000 kr Mindre bilar
Mycket bra
Mazda 3 13- 125.000-150.000 kr Mindre bilar Bra
Mercedes C-Klass 11-13 125.000-150.000 kr Mellanstora bilar Mycket bra
Suzuki SX4 13- 125.000-150.000 kr SUV Godkänd
Volvo S60/V60 10- 125.000-150.000 kr Mellanstora bilar
Utmärkt
Volvo S80 11- 125.000-150.000 kr Stora bilar
Utmärkt
Volvo V70 11- 125.000-150.000 kr Stora bilar
Utmärkt
Volvo XC60 08- 125.000-150.000 kr SUV
Utmärkt
Audi A3 12- 150.000-200.000 kr Mindre bilar Bra*
Audi A4 13- 150.000-200.000 kr Mellanstora bilar Bra*
Audi Q3 11- 150.000-200.000 kr SUV Godkänd
BMW 3-Serie 13- 150.000-200.000 kr Mellanstora bilar Bra*
Citroen C4 Picasso 13- 150.000-200.000 kr Mellanstora bilar Godkänd
Kia Carens 13- 150.000-200.000 kr Mindre bilar Bra**
Mercedes E-Klass 09-14 150.000-200.000 kr Stora bilar
Mycket bra
Nissan X-trail 14- 150.000-200.000 kr SUV Bra*
Opel Mokka 12- 150.000-200.000 kr Mindre bilar Godkänd
Opel Zafira Tourer 12- 150.000-200.000 kr Minibussar Godkänd
Subaru XV 12- 150.000-200.000 kr SUV Godkänd
Toyota Auris 13- 150.000-200.000 kr Mindre bilar Godkänd
Volvo V40 12- 150.000-200.000 kr Mindre bilar Utmärkt
Mercedes A-Klass 15- 150.000-200.000 kr Mindre bilar Utmärkt
Mercedes B-Klass 15- 200.000-300.000 kr Mindre bilar Utmärkt
Mercedes C-Klass 14- 200.000-300.000 kr Mellanstora bilar Utmärkt
Mercedes GLA 14- 200.000-300.000 kr Mindre bilar Utmärkt
Skoda Superb 15- 200.000-300.000 kr Stora bilar Utmärkt
Subaru Forester 13- 200.000-300.000 kr SUV Godkänd
Toyota Avensis 15- 200.000-300.000 kr Stora bilar Utmärkt
Toyota RAV4 13- 200.000-300.000 kr SUV Godkänd
Kia Sorento 15- > 300.000 kr SUV Bra**
Lexus NX 15- > 300.000 kr SUV Mycket bra
Mercedes E-Klass 15-16 > 300.000 kr Stora bilar Utmärkt
Mercedes M-Klass 11- > 300.000 kr SUV Bra**
Renault Espace 15- > 300.000 kr Minibussar Mycket bra
BMW 5-Serie 10- 150.000-200.000 kr Stora bilar
Bra*
Ford Kuga 13- 150.000-200.000 kr SUV
Bra*
Honda CR-V 12- 150.000-200.000 kr SUV Bra*
Mazda 6 13- 150.000-200.000 kr Mindre bilar Bra
Mazda CX-5 12- 150.000-200.000 kr Mellanstora bilar Bra
Mitsubishi Outlander 12- 150.000-200.000 kr SUV Bra*
Nissan Qashqai 14- 150.000-200.000 kr SUV Bra*
Skoda Octavia 13- 150.000-200.000 kr Mellanstora bilar Bra*
Audi Q5 13- 200.000-300.000 kr SUV Bra*
BMW 2-Serie 14- 200.000-300.000 kr Mindre bilar Bra*
Ford Mondeo 15- 200.000-300.000 kr Mellanstora bilar Bra*
Lexus IS 13- 200.000-300.000 kr Mellanstora bilar Bra*
Mitsubishi Outlander PHEV 13- 200.000-300.000 kr SUV Bra*
Subaru Outback 14- 200.000-300.000 kr Mellanstora bilar Bra*
Suzuki Vitara 15- 200.000-300.000 kr SUV Bra*
VW Passat 15- 200.000-300.000 kr Mellanstora bilar Bra*
Audi e-tron 14- > 300.000 kr Mindre bilar Bra*

En riktigt bra bilförsäkring

Vår bilförsäkring har det du behöver för att vara trygg på vägen, topprankad på konsumenternas försäkringsbyrå.

Våra bilförsäkringar

Säkra och snåla nybilar 2016

Vår lista innehåller alla av 2016 års bilmodeller som är både trafiksäkra och miljömässigt hållbara.

Säkra och hållbara bilar