Folksam testar

Hur säker är bilen 2017

Gå direkt till testresultatet

Volvo kör ifrån – säkraste bilen även i år

Vi på Folksam har i 35 år undersökt olika bilmodellers krocksäkerhet och presenterat resultaten. Det gör vi så att våra kunder ska kunna göra ett tryggt och säkert val när de köper bil – ny som begagnad.

Om du gör ett Bra val med hjälp av vår lista nedan så bidrar du till ökad trygghet på vägarna, färre trafikskador, lägre kostnader för skador och därmed lägre trafikförsäkringspremier. Bra för oss – bra för våra kunder.

I årets upplaga från Folksam av ”Hur säker är bilen?” vinner Volvo med modellen XC90 02-15 som är drygt 60 procent säkrare än medelbilen. Det är fjärde gången i rad Volvo står som vinnare, varav de tre senaste gångerna som ensam i topp.

Länk till vårt pressmeddelande om rapporten

Så har vi kommit fram till resultatet

How we achieved our results

PS: Du vet väl att alla våra bilförsäkringar är certifierade som ett Bra Miljöval?
Volvo XC90 02-15 – årets vinnarbil.

Volvo krocksäkrast igen - sextioen procentenheter över genomsnittet

Högst totalbetyg i årets rapport får Volvo XC 90 02-15, 61 procent säkrare än genomsnittet. På andra plats och hela 11 procentenheter under ligger Audi A4 07-16, Volvo V70/S80 07-, Volvo V60/S60 10-, VW Passat 08-14 samt Mercedes E-klass 09-16, som alla är cirka 50 procent säkrare än genomsnittsbilen.

Samtidigt är Golf/Jetta 04-08 bäst bland småbilar med en säkerhet som ligger på över fyrtio procent högre än medelbilen.

Grattis till dig som äger och kör en av de säkraste bilarna i listan - men också till dig som har en av de 109 andra bilar som är tillräckligt krocksäkra, för att få vår bedömning ”Bra val” i rapporten. Vår forskning visar att bilmodellen har en avgörande betydelse för konsekvenserna av en olycka.

Du bidrar till ökad trygghet på vägarna, färre trafikskador, lägre kostnader för skador och därmed också lägre trafikförsäkringspremier. Du kan känna dig stolt!
Intressant i år är att vinnaren ligger så långt före andra modeller när det gäller säkerhet – skillnaden mot andra platsen är större än någonsin. Anders Kullgren, chef trafikforskningen på Folksam

Fortsatta förbättringar av krocksäkerheten

Årets rapport ställer än hårdare krav för att en bilmodell skall tillhöra de bästa, till exempel efterom vi kräver autobroms för att en bil ska bli ett Bra val. Det gör också att det är svårt att jämföra årets resultat med tidigare år, även om man kan konstatera att bilar fortsätter att bli allt mer krocksäkra.

– Bilarnas krocksäkerhet kommer att fortsatt öka som det ser ut. Men den största framtida säkerhetsvinsten kommer sannolikt med nyare effektiva säkerhetssystem som mildrar eller helt undviker krockar, som exempelvis autobroms, filbytesvarnare och autostyrning, säger Anders Kullgren, trafikforskningschef på Folksam.
Om vi jämför bilar lanserade 1980-85 med bilar lanserade 2010-15 så har risken för en invalidiserande skada halverats och dödsrisken minskat med över 80 procentenheter.
Krocksäkerhet – dödsrisk och risk för invaliditet genom åren
Informationen som vi baserar säkerhetsbedömningarna på, kommer från flera olika källor och många olika parametrar ingår, för att vi ska få ett så bra resultat som möjligt.

Vi tittar på varje bilmodells säkerhetssystem, resultat från krocktester och hur passagerarna klarat sig vid en olycka.

Här kan du läsa mer om hur vi kommit fram till våra resultat.

Värdering av krocksäkerhet

När vi arbetar med "Hur säker är bilen?" är första steget att analysera alla polisrapporterade bil mot bil-krockar i Sverige, som ingår i den nationella trafikolycksdatabasen STRADA. Då får vi reda på hur stor andel som skadas i en viss bilmodell jämfört med motpartsbilarna. Redan efter ett ganska lågt antal krockar, motsvarar de medelbilen när det gäller vikt och storlek.

Näste steg är att ta reda på vilka skador personerna i bilen får. Också i det här fallet hämtar vi fakta från den nationella trafikolycksdatabasen STRADA, där sjukvårdsrapporter med information om personskador analyseras för varje bilmodell.

Vi har under lång tid har vi byggt upp kunskaper om hur stor risk det är att olika typer av personskador leder till bestående besvär. Till exempel är risken för invaliditet klart större för en skallskada jämfört med en revbensfraktur. Därför får en bilmodell sämre resultat om antalet skallskador är högt i förhållande till antalet revbensbrott.

I det tredje steget kombineras till slut skaderisken – första steget – och risken för att en skada ska leda till bestående men – steg två – för att beräkna den relativa risken att få en skada som leder till död eller invaliditet i en given bilmodell jämfört med medelbilen.

Körstilar

Bilar i trafiken körs av levande människor med olika körstilar. Dessutom visar en annan av våra studier att personer med en viss körstil tenderar att köra vissa typer av bilar.

I Folksams "Hur säker är bilen?" tittar vi på den relativa risken att skadas i en olycka bil mot bil. Körstilarnas inverkan på utfallet av olyckan elimineras av det faktum att när två bilar krockar – oavsett om de kör i olika hastighet - delar de på den sammanlagda rörelseenergin.

Det är framför allt bilarnas vikt och respektive krocksäkerhet som avgör hur allvarligt passagerarna skadas.

Bilar i trafiken körs av förare med olika körstilar. Dessutom visar en annan av våra studier att personer med en viss körstil ofta kör en viss typ av bil.

I "Hur säker är bilen?" tittar vi på den relativa risken att skadas i en olycka – bil mot bil. Körstilarnas påverkan på resultat av olyckan rensas bort efterom att när två bilar krockar – oavsett om de kör i olika hastigheter - så delar de på den sammanlagda rörelseenergin.

Det är framför allt bilarnas krocksäkerhet som avgör hur allvarligt passagerarna skadas, men även bilens vikt har en inverkan.

En krocksäker bil bör ha bra resultat i alla kategorier i listan, men det skiljer en del i vilken vikt man lägger på resultaten som vi visar i rapporten.

För att få omdömet Bra val och med tillhörande symbol, ska en bil ha högsta betyg i vår undersökning av olyckor eller i Euro NCAPs krocktester och även högsta betyg för whiplash. Den ska dessutom ha antisladd som standard och autobroms som standard eller tillval.

Välj rätt bil En krocksäker bil bör ha bra resultat både från verkliga olyckor och i krockprov. Men i vissa fall kan resultatet vara motstridiga. Vi rekommenderar då att i första hand välja en bil som har fått bra resultat i verkliga olyckor, i andra hand välja efter krocktestresultat. Det bästa är så klart att välja en bil med bra resultat i alla kategorierna.

I listan kan du se de säkraste valen markerade med en Bra val-märkning, det vill säga bilar som uppfyller alla våra krav på säkerhet

För att kunna bedöma nyare bilar har vi kompletterat undersökning från verkliga olyckor med resultat från Euro NCAP – en sammanslutning av europeiska myndigheter och organisationer inom trafikområdet. Ca 600 bilmodeller har hittills krocktestats.

Genom att räkna ihop poängen från olika moment kan de testade bilarna få maximalt fem stjärnor. Det handlar om frontal- och sidokollisionsprov på hela bilen men också om krocktest av stolar för att bedöma whiplashskyddet.

Viktiga förändringar i Euro NCAP tester
 • 2001 – de bilar som har bältespåminnare får extra poäng
 • 2009 – bilarna bedöms enligt nya kriterier som uppdateras kontinuerligt. Nu får bilmodellen ett sammanfattande resultat för skydd för de åkande i bilen, fotgängarskydd och ett nytt bedömningsområde, olycksförebyggande system. Poäng för skydd mot whiplashskada samt om bilen har antisladdsystem införs
 • 2014 – autobromssystemens prestanda poängsätts och autobroms blir mer eller mindre en förutsättning för att uppnå fem stjärnor – whiplashbetyg anges även för baksäte

Maxbetyget är alltid fem stjärnor men villkoren för de olika poängbetygen ändras år från år. Det är därför stjärnbetyget för de senare teståren bara jämföras mellan bilar med samma testår.

Whiplashskador utgör cirka sextio procent av alla personskador som orsakas av bilkrockar. Välfungerande whiplashskydd införs i allt snabbare takt i nya bilar och det är viktigt att kunna göra en bedömning av hur bra de skyddar de åkande.

För en del nyare bilmodeller finns det resultat från verkliga olyckor, men oftast får man använda resultat från krocktester för att bedöma deras skyddsförmåga.

För att få godkänt whiplashskydd i vår rapport krävs något av nedanstående
 • Att skyddet visat god effektivitet i verkliga olyckor – det vill säga är i nivå med skydd som visat sig bra – såsom de från Volvo, Saab och Toyota
 • Att bilstolen fått bästa resultat i minst en av tre oberoende bilstolstester. Dessa är genomförda av Folksam och Vägverket, IIWPG (en internationell sammanslutning inom försäkringsbranschen) eller Euro NCAP med syfte att spegla risk för whiplashskada

Här kan du läsa med om whiplashskydd

Tillsammans med Trafikverket har vi gjort studier som visar att antisladdsystem halverar risken för svåra och dödande skador vid halt väglag. Det är alltså ett mycket effektivt system för att förhindra svåra olyckor.

Antisladdsystem går aktivt in och stabiliserar bilen när den till exempel är på väg att börja sladda. En vanlig olyckstyp är att man väjer för små djur och det kan snabbt leda till svårbemästrade sladdar. Antisladdsystemet går då in och bromsar enskilda hjul och stryper motorn vid behov.

Läs mer om antisladdsystem här

Automatisk nödbroms, så kallad autobroms, är ett säkerhetssystem som hjälper bilföraren att mildra, och i lägre hastigheter helt undvika, påkörningar bakifrån – genom att bromsa bilen automatiskt när kollisionen är oundviklig.

En studie vi genomfört visar att autobroms har stor betydelse för bilsäkerhet i stadsmiljön. Resultatet visar stora effekter på vägar upp till 50 km/h; totalt sett minskar bilisternas personskador med hela 57% vid påkörningar bakifrån.

I cirka 40% av fallen inträffade kollisionen ändå men utan några personskador till följd, medan cirka 25% av olyckorna beräknas ha undvikts helt.

Läs mer om autobroms här

Värdering av bilsäkerhet

Det finns två sätt att förhindra personskador i trafiken; att minimera antalet olyckor och minimera skadeeffekterna i olyckor. Den ena tar inte ut den andra och vår forskning inriktar sig på båda.

Risken för att olyckor inträffar minimeras exempelvis med antisladdsystem och autobroms. Dessutom kan man förbättra sitt körsätt så att det blir säkrare. En minskning av skadeeffekterna i de olyckor som ändå inträffar uppnås med förbättrad krocksäkerhet. Det vill säga bilars konstruktion, bilbälten, krockkuddar, whiplashskydd med mera.

I rapporten "Hur säker är bilen?" presenterar vi bilars krocksäkerhet, men eftersom antisladdsystem och autobroms så effektivt minskar risken för skada, finns även de med som egenskap för att ge en mer fullständig bild av bilars säkerhet.

När man ska bedöma en bils krocksäkerhet finns det i huvudsak två metoder, analys av verkliga olyckor och krocktester. Det finns fördelar och nackdelar med båda.

Krocka med docka

Begränsningen med krocktester är att de inte alltid stämmer överens med verkligheten. De utförs under mycket kontrollerade former, i utvalda situationer och med en krockdocka istället för en riktig människa. Dockan motsvarar en fullt frisk man i sina bästa år.

Ytterligare en begränsning med krockprov är att resultaten bara kan jämföras inom den egna storleksklassen. Fördelen med krockprov jämfört med resultat från verkligheten är att krocktesterna snabbt kan ge en indikation om nya bilars säkerhetsnivå.

Kontroller av överensstämmelse mellan krockprov och utfall i verkliga olyckor visar också att krockproven väl beskriver den verkliga krocksäkerheten.

Krocka på riktigt

Verklighetsmetoden kan inte användas på nya bilar eftersom de måste rulla på vägarna ett par år och vara inblandade i tillräckligt många olyckor för att kunna utvärderas.

Men fördelarna med metoden överväger ändå, eftersom det bland annat blir ett mer heltäckande resultat. Verkliga olyckor sker när, var och hur som helst. De drabbar män, kvinnor, unga och gamla. De sker ur alla tänkbara vinklar och mellan alla typer av fordon och föremål.

Det är flera gånger högre dödsrisk i de minst säkra bilarna jämfört med de säkraste. Nyare bilar har vanligen en betydligt högre säkerhetsstandard och därför färre skadade. En ny liten bil kan därför vara lika säker eller säkrare, än en gammal stor bil – men skillnaderna mellan olika märken och modeller är stor.

Eftersom våra resultat från verkliga olyckor bygger på en jämförelse med medelbilen som rullar på våra vägar, kan du jämföra resultat från olika storleksklasser.

Se krocktestet Stor mot liten bil

Se filmen med vår trafikforskare Anders Kullgren om resultatet i Hur säker är bilen 2017.
Grunden till en bra familjebil är bra krocksäkerhet, autobroms, whiplash och antisladd
Det viktiga är att bilar som den lilla eller stora barnfamiljen använder, ska ge barnen minst samma skydd som för en vuxen. Så hur ska en bra familjebil vara för att erbjuda hela familjen krocksäkerhet?

Grunden till en bra familjebil är bra krocksäkerhet tillsammans med vissa viktiga egenskaper, autobroms, whiplash och antisladd. I Folksams rapport ”Hur säker är bilen?” redovisas alla bilars krocksäkerhet och grundläggande säkerhetsutrustning.

Märkningen ”Bra val” ges till de bilar som uppfyller högsta säkerhetsnivå och alla bilar i listan Säkraste familjebilarna nedan har tilldelats märkningen.

Vårt pressmeddelande om de säkraste familjebilarna 2017

Säkerhetsutrustning

 • Bältespåminnare upplyser föraren att det sitter obältade i bilen. På äldre bilar saknas det ofta helt. Det infördes successivt i framsätet för att i vissa bilar även omfatta baksätet
 • Bältessträckare drar åt bältet ca en decimeter i samband med en krock. Det minskar det slack i bältet som man vill undvika i en kollision
 • Kraftbegränsare släpper efter bältet efter att sträckaren löst ut. Kraftbegränsaren syftar till att minska belastningen på kroppen som orsakas av bältet
 • Sidogardiner täcker sidorutorna helt och minskar risken för skallskador i en sidokollision
Skyddssystemen som nämns ovan gör nytta men är också anpassade till den vuxnes storlek och vikt. Så förutom att införa systemen i baksätet kan fortfarande bilindustrin jobba vidare med att anpassa funktionen för barn över 4 år.

Bakåtvända bilbarnstolar - Utrymmesbetyg

Bakåtvända bilbarnstolar i åldern 1-4/5 år kräver större utrymme i bilen än en framåtvänd bilbarnstol. 2016 gjorde Folksam en undersökning hos de mest sålda bilmodellerna, vilket utrymme som finns tillgängligt för en bakåtvänd bilbarnstol.

Alla bilmodeller är inte uppmätta men de som finns redovisas i tabellen. Betyg 5 har de bilmodeller med mest plats åt bilbarnstol och passagerare.

Så har vi delat in säkerhetsnivåerna

 • För att även kunna erbjuda alternativ till dig som letar efter en äldre bil har vi skapat fyra säkerhetsnivåer. Alla har ”Bra Val” märkning

  Bra – autobroms finns i vissa versioner, minst ett av systemen bältespåminnare, bältessträckare, kraftbegränsare och sidogardin i baksätet som standard.

  Mycket bra – som ”Bra” men samtliga system: bältespåminnare, bältessträckare, kraftbegränsare och sidogardin i baksätet som standard.

  Utmärkt – autobroms standard, 3 av 4 systemen: bältespåminnare, bältessträckare, kraftbegränsare och sidogardin i baksätet som standard

  Utmärkt + – som ”Utmärkt” men samtliga baksätessystem standard.
Hej!

Ställ din fråga direkt till vår trafikforskare Anders Kullgren

Skaffa en topprankad bilförsäkring

Vår bilförsäkring har det du behöver för att vara trygg på vägen och är topprankad av Konsumenternas försäkringsbyrå.

Våra bilförsäkringar

Vi erbjuder bra Miljöval

Vår bilförsäkring är certifierad enligt Naturskyddsföreningens märkning Bra Miljöval – världens tuffaste miljömärkning.

Se filmen om varför det är viktigt – för dig och för oss