Akademikerförbundet SSR

Juristförsäkring för egenföretagare

Vet du vad som gäller om du gifter dig, köper hus – eller skriver aktieägaravtal? Juridik kan vara knivigt och därför ingår en juristförsäkring i ditt egenföretagarmedlemskap i Akademikerförbundet SSR.

Med juristförsäkringen får du fyra delar: juridisk rådgivning både som egenföretagare och privatperson samt rättsskydd, hjälp vid ID-stöld och må-bra-rådgivning för dig som privatperson. Du får även tillgång till en onlinetjänst där du kan skriva juridiska dokument på egen hand.

Boka tid för juridisk rådgivning

Villkor Juristförsäkring Akademikerförbundet SSR

Lisa Cahlman-Friis på Familjens Jurist berättar vilken juridisk hjälp du kan få genom Juristförsäkringen.

Exempel på juridiska frågor som egenföretagare:

 • Hur fungerar inkråmsöverlåtelse eller gåva av aktier?
 • Hur skriver jag aktieägaravtal, vd-avtal eller sekretessavtal i anställningsavtal?
 • Hur gör jag en ändring av bolagsordning eller en firmateckningsändring?

Med Juristförsäkringen får du tillgång till juridisk rådgivning upp till 15 timmar per år. Folksam samarbetar med Familjens Jurist som har kontor på många platser i landet. För dig som privatperson kan det handla om frågor som:

 • Familjerätt – till exempel samboavtal, äktenskapsförord och testamente
 • Tvist i samband med köp av varor och tjänster
 • Bygglovsärenden
För ditt företag:
 • Aktieägaravtal
 • Anställningsavtal och VD-avtal
 • Ändring av bolagsordning
Ersättning upp till 2 000 000 kr per tvist, självrisk 3 000 kr

Rättskydd kan till exempel ersätta kostnader för ombud, rättegångskostnader som du behöver betala till din motpart och kostnader för medlare.

Första steget är att du har anlitat ett juridiskt ombud. Därefter kan du eller ditt ombud skriftligen ansöka om rättsskydd till oss.

Rättsskydd har du nytta av vid exempelvis:

 • Vårdnadstvister
 • Konsumentköp
 • Ärenden som rör avslag på ansökan om sjukpenning eller sjukersättning
 • Grannförhållanden
Telefonassistans dygnet runt, ingen självrisk

ID-stöld är när någon använder en annan persons identitetsuppgifter i bedrägerisyfte. Det kan handla om att öppna bankkonton, ansöka om kreditkort och lån, registrera telefonabonnemang eller handla varor på internet. Med ID-stöld kan du exempelvis få hjälp med att:

 • Få goda råd om hur du minskar risken att bli utsatt
 • Hantera felaktiga betalningskrav
 • Ta bort felaktiga betalningsanmärkningar
3 samtal per år

Må-bra-rådgivning ger dig tre samtal per år via Falck Healthcare. Det första samtalet sker med en socionom. Därefter kan du vid behov få ytterligare två samtal med en specialist. Det kan vara med en psykolog eller en ekonom beroende på vad din rådgivning handlar om.

Du bokar tid hos Falck Healthcare genom att ringa 08-20 26 24. De har öppet måndag-torsdag 8-17.30, fredag 8-17. Du kan också mejla dem på personalvard@falckhealthcare.se

Må-bra-rådgivningen
 • Du får ett första samtal med en socionom och om du därefter har behov av att samtala med en specialist (ekonom eller psykolog) bokar socionomen in det samtalet åt dig
 • Du får specialistkontakt inom 5 arbetsdagar
 • Du samtalar med din rådgivare via telefon eller online-samtal


Juristförsäkringen ingår i medlemskapet i Akademikerförbundet SSR för dig som egenföretagarmedlem.

Var och för vem gäller försäkringen

Försäkringen gäller för dig som privatperson och avser händelser i privatlivet. Den gäller också för de övriga personer som är folkbokförda på samma adress och bosatta i samma bostad som du, förutsatt att ni har gemensamt hushåll.

Momentet Juridisk rådgivning ingår dock för dig i egenskap av egenföretagare och privatperson. Om det skulle uppstå tvist eller intressemotsättningar mellan medlemmarna i hushållet, gäller försäkringen endast till fördel för dig som försäkringstagare.

Viktigt att tänka på

I juristförsäkringen ingår upp till 15 timmars juridisk rådgivning per år. Denna del gäller både för ärenden som rör ditt företag och ditt privatliv.

Rättskydd ger upp till 2 000 000 kronor i ersättning per tvist och har en självrisk på 3 000 kronor och gäller inte för tvister som rör ditt företag.

ID-stöld gäller utan självrisk och du får tillgång till telefonassistans dygnet runt och gäller inte för tvister som rör ditt företag. 

Om du sedan tidigare har Folksams Juristförsäkring, så kan du kontakta oss om du vill avsluta den. Om du slutar som egenföretagare, och fortsätter som yrkesverksam medlem i Akademikerförbundet SSR, kan du inom 30 dagar teckna Folksams Juristförsäkring och slippa karenstid.

Om du har använt alla timmar

Om du har använt alla timmar som ingår i juristförsäkringen, men behöver ytterligare hjälp har du möjlighet att boka mer tid hos Familjens Jurist. Som kund i Folksam får du då 20% rabatt på konsultationen.

Information om familjejuridisk hjälp
All information om juristförsäkringen finns i villkoret.

Försäkringsbesked

Villkor Juristförsäkring Akademikerförbundet SSR

Så här använder du de olika delarna i juristförsäkringen

Du bokar juridisk rådgivning genom att ringa Familjens Jurist på 0770-339 390 eller digitalt via länken på toppen av sidan. Du får en tid inom några veckor och rådgivningen sker via ett telefon- eller videomöte.

För att ansöka om rättsskydd måste du anlita ett juridiskt ombud som skickar in en skriftlig ansökan till oss.

För att få hjälp vid ID-stöld ringer du Tenerity AB på 0771-190 001, telefontid dygnet runt.

För att boka Må-bra-rådgivning ringer du Falck Healthcare på 08-20 26 24.

I din juristförsäkring får du tillgång till Familjens Jurists onlinetjänst där du enkelt kan skriva juridiska dokument själv. Det finns bland annat digitala dokument för bodelning, fullmakt, gåvobrev, samboavtal, testamente och äktenskapsförord.

Familjens Jurist onlinetjänst