Akademikerförbundet SSR

Juristförsäkring för egenföretagare

Vet du vad som gäller om du gifter dig, köper hus – eller skriver aktieägaravtal? Juridik kan vara knivigt och därför ingår en juristförsäkring i ditt egenföretagarmedlemskap i Akademikerförbundet SSR.

Med juristförsäkringen får du fyra delar: juridisk rådgivning både som egenföretagare och privatperson samt rättsskydd, hjälp vid ID-stöld och må-bra-rådgivning för dig som privatperson. Du får även tillgång till en onlinetjänst där du kan skriva juridiska dokument på egen hand.

Familjens Jurist onlinetjänst

Villkor Juristförsäkring Akademikerförbundet SSR

Lisa Cahlman-Friis på Familjens Jurist berättar vilken juridisk hjälp du kan få genom Juristförsäkringen.

Exempel på juridiska frågor som egenföretagare:

 • Hur fungerar inkråmsöverlåtelse eller gåva av aktier?
 • Hur skriver jag aktieägaravtal, vd-avtal eller sekretessavtal i anställningsavtal?
 • Hur gör jag en ändring av bolagsordning eller en firmateckningsändring?
När du har gjort dina juridiska dokument i onlinetjänsten kan du boka in en personlig avstämning med en jurist. Du kan också spara de timmar som ingår i juristförsäkringen till annan juridisk rådgivning och mer komplicerade frågor.

Boka tid för juridisk rådgivning

I din juristförsäkring får du tillgång till Familjens Jurists onlinetjänst där du enkelt kan skriva juridiska dokument själv. Det finns bland annat digitala dokument för bodelning, fullmakt, gåvobrev, samboavtal, testamente och äktenskapsförord.

Familjens Jurist onlinetjänst

Om du vill stämma av de juridiska dokument du har skrivit själv kan du boka rådgivning med en jurist. Du kan också spara timmarna med personlig juridisk rådgivning till mer komplicerade frågor.

Med Juristförsäkringen får du tillgång till juridisk rådgivning upp till 15 timmar per år. Folksam samarbetar med Familjens Jurist som har kontor på många platser i landet. För dig som privatperson kan det handla om frågor som:

 • Familjerätt – till exempel samboavtal, äktenskapsförord och testamente
 • Tvist i samband med köp av varor och tjänster
 • Bygglovsärenden
För ditt företag:
 • Aktieägaravtal
 • Anställningsavtal och VD-avtal
 • Ändring av bolagsordning
Ersättning upp till 2 000 000 kr per tvist, självrisk 3 000 kr

Rättskydd kan till exempel ersätta kostnader för ombud, rättegångskostnader som du behöver betala till din motpart och kostnader för medlare.

Första steget är att du har anlitat ett juridiskt ombud. Därefter kan du eller ditt ombud skriftligen ansöka om rättsskydd till oss.

Rättsskydd har du nytta av vid exempelvis:

 • Vårdnadstvister
 • Konsumentköp
 • Ärenden som rör avslag på ansökan om sjukpenning eller sjukersättning
 • Grannförhållanden
Telefonassistans dygnet runt, ingen självrisk

ID-stöld är när någon använder en annan persons identitetsuppgifter i bedrägerisyfte. Det kan handla om att öppna bankkonton, ansöka om kreditkort och lån, registrera telefonabonnemang eller handla varor på internet. Med ID-stöld kan du exempelvis få hjälp med att:

 • Få goda råd om hur du minskar risken att bli utsatt
 • Hantera felaktiga betalningskrav
 • Ta bort felaktiga betalningsanmärkningar
3 samtal per år

Må-bra-rådgivning ger dig tre samtal per år via Falck Healthcare. Det första samtalet sker med en socionom. Därefter kan du vid behov få ytterligare två samtal med en specialist. Det kan vara med en psykolog eller en ekonom beroende på vad din rådgivning handlar om.

Du bokar tid hos Falck Healthcare genom att ringa 08-20 26 24. De har öppet måndag-torsdag 8-17.30, fredag 8-17. Du kan också mejla dem på personalvard@falckhealthcare.se

Må-bra-rådgivningen
 • Du får ett första samtal med en socionom och om du därefter har behov av att samtala med en specialist (ekonom eller psykolog) bokar socionomen in det samtalet åt dig
 • Du får specialistkontakt inom 5 arbetsdagar
 • Du samtalar med din rådgivare via telefon eller online-samtal

Juristförsäkringen ingår i medlemskapet i Akademikerförbundet SSR för dig som egenföretagarmedlem.

Var och för vem gäller försäkringen

Försäkringen gäller för dig som privatperson och avser händelser i privatlivet. Den gäller också för de övriga personer som är folkbokförda på samma adress och bosatta i samma bostad som du, förutsatt att ni har gemensamt hushåll.

Momentet Juridisk rådgivning ingår dock för dig i egenskap av egenföretagare och privatperson. Om det skulle uppstå tvist eller intressemotsättningar mellan medlemmarna i hushållet, gäller försäkringen endast till fördel för dig som försäkringstagare.

Viktigt att tänka på

I juristförsäkringen ingår upp till 15 timmars juridisk rådgivning per år. Denna del gäller både för ärenden som rör ditt företag och ditt privatliv.

Rättskydd ger upp till 2 000 000 kronor i ersättning per tvist och har en självrisk på 3 000 kronor och gäller inte för tvister som rör ditt företag.

ID-stöld gäller utan självrisk och du får tillgång till telefonassistans dygnet runt och gäller inte för tvister som rör ditt företag. 

Om du sedan tidigare har Folksams Juristförsäkring, så kan du kontakta oss om du vill avsluta den. Om du slutar som egenföretagare, och fortsätter som yrkesverksam medlem i Akademikerförbundet SSR, kan du inom 30 dagar teckna Folksams Juristförsäkring och slippa karenstid.

Om du har använt alla timmar

Om du har använt alla timmar som ingår i juristförsäkringen, men behöver ytterligare hjälp har du möjlighet att boka mer tid hos Familjens Jurist. Som kund i Folksam får du då 25% rabatt på konsultationen.

Information om familjejuridisk hjälp

All information om juristförsäkringen finns i villkoret.

Försäkringsbesked

Villkor Juristförsäkring Akademikerförbundet SSR

Juridisk rådgivning

Du får tillgång till juridisk rådgivning via Familjens Jurists digitala tjänster. Tjänsten ger dig upp till 15 timmars juridisk rådgivning och hjälp med att skriva juridiska dokument.

Boka juridisk rådgivning med Familjens Jurist via telefon eller digitalt genom länken nedan. Du får en tid inom några veckor, rådgivningen ges på telefon eller videomöte.

0770-339 390

Familjens Jurist

Rättsskydd

För att ansöka om rättsskydd behöver du ha anlitat ett juridiskt ombud, det vill säga en advokat eller en jurist som är anställd på en advokatbyrå. Ditt juridiska ombud gör en skriftlig ansökan om rättsskydd till oss via vår webbanmälan.

Ansök om rättsskydd

ID-stöld

För att få hjälp vid ID-stöld ringer du Tenerity AB som har telefontid dygnet runt.

0771-190 001

Må-bra-rådgivning

Vill du boka Må-bra-rådgivning kan du ringa eller mejla till Falck Healthcare.

08-20 26 24

personalvard@falckhealthcare.se