PGA of Sweden

Försäkringar för tour player, instruktör och dig som driver golfshop. Försäkringen är specialanpassad utifrån dig eller din verksamhets särskilda behov.

Den innehåller en företagsförsäkring och kan kompletteras med Folksams Elitidrottsförsäkring, som ger dig möjlighet att snabbt få den bästa vården
Försäkringen är specialanpassad utifrån tourspelarens särskilda behov och innehåller bland annat egendomförsäkring, ansvarsförsäkring och tjänstereseförsäkring.

En tävlingsspelare i golf, som har statusen ”professional” anses per definition spela golf yrkesmässigt och är därmed egenföretagare. Exempelvis anses du vara på tjänsteresa både under träningar och vid tävling. Detta innebär att hemförsäkringsskyddet inte gäller för dig och dina saker som du använder i ditt yrkesutövande.

Försäkringen innehåller

 • Egendomsförsäkring
 • Allriskförsäkring
 • Ansvarsförsäkring
 • Rättsskyddsförsäkring
 • Tjänsteförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring för elever i golfundervisning
 • Krisförsäkring
Försäkringen är anpassad utifrån din verksamhet som golfinstruktör och kan kompletteras med exempelvis sjukvårdsförsäkring och golfshopsförsäkring om du driver en sådan.

Instruktörsförsäkringen innehåller bland annat egendomförsäkring, allriskförsäkring, ansvarsförsäkring, rättskyddsförsäkring, tjänstereseförsäkring och inte minst en olycksfallsförsäkring för elever i golfundervisning.

Komplettera med Folksam sjukvårdsförsäkring

Folksam sjukvårdsförsäkring plus ger snabb tillgång till rådgivning och sjukvård utan omvägar. Oavsett var i landet du bor kan du med bara ett telefonsamtal få snabb kontakt med rätt vårdgivare, läkare och vårdinrättningar. Det ingår även en vårdgaranti.

Försäkringen är en del av ditt företags avbrottsskydd och en del i att minska risken för uteblivna intäkter. Som PGA-instruktör kan du teckna försäkringen utan en fullständig hälsoförklaring, det räcker med att vara fullt arbetsför.

Försäkringen innehåller

 • Egendomsförsäkring
 • Allriskförsäkring
 • Ansvarsförsäkring
 • Rättsskyddsförsäkring
 • Tjänstereseförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring för elever i golfundervisning
 • Krisförsäkring
Försäkringen är anpassad utifrån ditt behov av försäkring om du driver en golfshop och innehåller det grundskydd du behöver för din verksamhet. Den ger ett skydd för företagets egendom, t.ex. maskiner, inventarier och varor.

Försäkringen innehåller även ett skydd om företaget råkar ut för ett skadeståndskrav samt rättskydd om företaget råkar i tvist.

Försäkringen innehåller

 • Egendomsförsäkring
 • Ansvarsförsäkring
 • Produktansvar
 • Rättsskyddsförsäkring vid tvist- och skattemål
 • Avbrottsförsäkring
 • Krisförsäkring
 • Kundolycksfallsförsäkring
Anmäl skada - ring oss på 0771-950 950, vardagar 07.30–17.00