PGA of Sweden

Här kan du läsa om PGA:s egna medlemsförsäkring och andra försäkringar för tour player, golfinstruktörer och för dig som driver golfshop. Försäkringarna är specialanpassade utifrån dig eller din verksamhets särskilda behov.
Du som är medlem i PGA of Sweden omfattas av obligatorisk olycksfallsförsäkring. Den ger ett bra grundskydd, till exempel om du råkar ut för en olycksfallsskada när du spelar eller ger en lektion.

Försäkringsvillkor Deltagarolycksfallsförsäkring

Försäkringen innehåller

Om din olycksfallsskada medför vård hos läkare/sjuksköterska/fysioterapeut (sjukgymnast) får du 1 000 kronor som en engångsersättning redan vid första läkarbesöket. Det är tänkt att täcka dina omedelbara kostnader för exempelvis läkarvård, behandling och resor under första året.

Om du efter tolv månader har kostnader för fortsatt läkarvård får du ersättning för faktiska läkekostnader med upp till 1 000 kronor per år i ytterligare fyra år.

Om olycksfallsskadan leder till läkarvård och minst åtta dagar akut sjuktid i följd lämnas ersättning med 1 000 kronor. Därefter får du 1 000 kronor om du vårdas ytterligare minst sju dagar. Om du är under 65 år får du dessutom  1 000 kronor om du vårdas ytterligare minst 15 dagar. Därefter 33 kronor per dag från dag 31 i upp till 150 dagar.

Med medicinsk invaliditet menas att du får en bestående nedsättning av kroppsfunktionen. Du kan få ersättning för medicinsk invaliditet, tidigast två år efter det att skadan inträffat.

Medicinsk invaliditetsersättning lämnas med ett engångsbelopp som fastställs beroende på invaliditetsgrad och försäkringsbelopp, försäkringsbeloppet är 859 500 kronor.

Du kan få ersättning för nödvändig behandling av skadad tand eller tandprotes under som längst fem år.

Om du avlider till följd av en olycksfallsskada, betalar vi ut en ersättning med 57 300 kronor till dödsboet i form av begravningshjälp.

Om du drabbas av psykisk ohälsa som en direkt följd av en skada som är ersättningsbar i denna försäkring, kan du få kristerapi i form av tio behandlingar hos en terapeut eller psykolog som vi anvisar.

Behandlingen ska godkännas av oss i förväg, utföras i Sverige, påbörjas inom ett år och avslutas inom tre år från skadetillfället.

Vi ersätter också skäliga och nödvändiga resekostnader till och från behandlingarna med upp till totalt 4 000 kronor, samt kostnader för tolk.

Försäkringen är specialanpassad utifrån tourspelarens särskilda behov och innehåller bland annat egendomförsäkring, ansvarsförsäkring och tjänstereseförsäkring.

En tävlingsspelare i golf, som har statusen ”professional” anses per definition spela golf yrkesmässigt och är därmed egenföretagare. Exempelvis anses du vara på tjänsteresa både under träningar och vid tävling. Detta innebär att hemförsäkringsskyddet inte gäller för dig och dina saker som du använder i ditt yrkesutövande.

Försäkringen innehåller

 • Egendomsförsäkring
 • Ansvarsförsäkring
 • Rättsskyddsförsäkring
 • Tjänsteförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring för elever i golfundervisning
 • Krisförsäkring

Produktblad: För dig som är golfproffs – spelare eller instruktör

Försäkringen är anpassad utifrån din verksamhet som golfinstruktör och kan kompletteras med exempelvis sjukvårdsförsäkring och golfshopsförsäkring om du driver en sådan.

Instruktörsförsäkringen innehåller bland annat egendomförsäkring, ansvarsförsäkring, rättskyddsförsäkring, tjänstereseförsäkring och inte minst en olycksfallsförsäkring för elever i golfundervisning.

Komplettera med Folksam sjukvårdsförsäkring

Folksam sjukvårdsförsäkring plus ger snabb tillgång till rådgivning och sjukvård utan omvägar. Oavsett var i landet du bor kan du med bara ett telefonsamtal få snabb kontakt med rätt vårdgivare, läkare och vårdinrättningar. Det ingår även en vårdgaranti.

Försäkringen är en del av ditt företags avbrottsskydd och en del i att minska risken för uteblivna intäkter. Som PGA-instruktör kan du teckna försäkringen utan en fullständig hälsoförklaring, det räcker med att vara fullt arbetsför.

Försäkringen innehåller

 • Egendomsförsäkring
 • Ansvarsförsäkring
 • Rättsskyddsförsäkring
 • Tjänstereseförsäkring
 • Olycksfallsförsäkring för elever i golfundervisning
 • Krisförsäkring

Produktblad: För dig som är golfproffs – spelare eller instruktör

Försäkringen är anpassad utifrån ditt behov av försäkring om du driver en golfshop och innehåller det grundskydd du behöver för din verksamhet. Den ger ett skydd för företagets egendom, t.ex. maskiner, inventarier och varor.

Försäkringen innehåller även ett skydd om företaget råkar ut för ett skadeståndskrav samt rättskydd om företaget råkar i tvist.

Försäkringen innehåller

 • Egendomsförsäkring
 • Ansvarsförsäkring
 • Produktansvar
 • Rättsskyddsförsäkring vid tvist- och skattemål
 • Avbrottsförsäkring
 • Krisförsäkring
 • Kundolycksfallsförsäkring
Anmäl skada - ring oss på 0771-950 950, vardagar 07.30–17.00