Svensk Golfbaneförsäkring

Svensk Golfbaneförsäkring är ett samarbete mellan Söderberg & Partners och Folksam. Tillsammans har vi skapat en skräddarsydd försäkringslösning utifrån golfanläggningens unika behov. Den ger både rätt skydd till din golfanläggning och trygghet till dina medlemmar.
 • En specialanpassad försäkring för din golfanläggning.
 • Hög tillgänglighet och service om du har frågor kring försäkringsfrågor.
 • Smidig och snabb skadehantering.
 • Nu ingår en Trygghetsbesiktning från Anticimex
Svenska Golfförbundet har valt oss som strategisk samarbetspartner när det gäller försäkringar.

Med oss är din golfbana är i trygga händer om något går fel – och du som ansvarar för golfbanan kan fokusera på annat än försäkringar

Exempel på vad som ingår i grundförsäkringen

 • Årsavgiftsförsäkring
 • Avbrottsförsäkring
 • Egendomsförsäkring
 • Fastighetsmaskinförsäkring
 • Skadegörelse hela golfbanan inklusive greener

Produktblad Svensk Golfbaneförsäkring

Tillgängliga tillgängsförsäkringar

Sjuk- och olycksfallsförsäkring för nyckelpersoner.

Nu ingår en Trygghetsbesiktning från Anticimex i Svensk Golfbaneförsäkring. Med en kostnadsfri fuktbesiktning får er klubb hjälp att minska risken för vattenskada samt ett underlag till er underhållsplan av era byggnader.

En Trygghetsbesiktning ger klubben fördelar som:

 • Kostnader för skador kan sänkas
 • Bättre inomhusmiljö
 • Nöjdare medlemmar och gäster
 • Ett bra underlag för långsiktig underhållsplanering

Så här går en Trygghetsbesiktning till

Anticimex kontaktar er klubb för att bestämma en tid som passar er. Besiktningen går ut på att upptäcka skador och brister som kan orsaka vattenskador och omfattar klubbhuset, maskinhallen samt eventuella friliggande omklädningsrum. Efter besiktningen får ni ett tydligt besiktningsprotokoll med information om eventuella brister samt förslag till åtgärder.

Protokollet hjälper er även att planera och budgetera det fortlöpande och långsiktiga underhållet. Genom Trygghetsbesiktningen kan kostnaderna för vattenskador minska med så mycket som 30–40 procent.

Produktblad Trygghetsbesiktning Anticimex

Har du frågor om din Trygghetsbesiktning?

Fyll i offertförfrågan på Söderberg & Partners hemsida och få snabbt tillbaka en offert. Har du frågor är du varmt välkommen att ringa direkt till Söderberg & Partners på 060-658 98 10

Offertförfrågan - Söderberg & Partners

Gör din golfanläggning mer inbrottssäker

För att du ska få full ersättning vid ett inbrott måste inbrottsskyddskraven vara uppfyllda, det är därför viktigt att du åtgärdar eventuella brister eftersom du annars kan gå miste om ersättning.

I de nedladdningsbara broschyrerna nedan finns exempel på godtagbara utföranden, och i vissa fall även anvisningar om lämpliga åtgärder för inbrottsskydd. Där finns även hänvisningar till europeiska standarder, svenska standarder och av Svenska stöldskyddsföreningen (SSF) utgivna normer. Du kan också läsa mer om det på SSF:s hemsida eller ringa SSF:s kostnadsfria rådgivning på telefon 0771-773 773.

För ytterligare godtagbara exempel på inbrottsskydd, förutom broschyrerna nedan, se Svenska Stöldskyddsföreningens norm SSF 200. För råd och hjälp med låsanordningar och annat inbrottsskydd kontaktar du lämpligen en kunnig fackman inom respektive område.

Kontrollera ditt inbrottsskydd Skyddsklass 1 (R0422)

Kontrollera ditt inbrottsskydd Skyddsklass 2 (R6884)

Kontrollera ditt inbrottsskydd Skyddsklass 3 (R6885)

Anmäl skada - ring oss på 0771-950 950, vardagar 07.30–17.00

Om det gäller Årsavgiftsförsäkringen fyll i skadeanmälan och skicka in den tillsammans med sjukintyg till:

Folksam, Årsavgift golf
Box 2083, 580 02 Linköping


Årsavgiftsförsäkring lämnar ersättning för den del av årsavgiften som medlem inte kan utnyttja på grund av plötslig och oväntad olycksfallsskada. En olycksfallsskada är en kroppsskada som du drabbats av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse.

Skadeanmälan