I samarbete med Riksidrottsförbundet

Grundförsäkring för idrottsföreningar

I samarbete med Riksidrottsförbundet (RF) erbjuder vi en trygg grundförsäkring som automatiskt och utan kostnad täcker föreningens basbehov - eftersom försäkringen betalas av RF.

Se vilka som omfattas av grundförsäkringen

Men vi rekommenderar alltid att komplettera med något av våra två kompletteringspaket, så att ni kan försäkra till exempel byggnader, material och teknisk utrustning.

Infoblad RF:s Grundförsäkring för idrottsföreningar

Försäkringsbesked RF:s Grundförsäkring Olycksfall- och krisförsäkring K62510

Här kan du läsa mer detaljerat om vad som ingår i försäkringen.

För idrottsföreningen

Grundförsäkringen är kostnadsfri för föreningar och förbund genom RF.

Försäkringen kan ge dig ersättning om föreningen skulle bli skadeståndsskyldig för en person- eller sakskada. Vi kan hjälpa till att utreda om ni är skadeståndsskyldiga och förhandla med den som kräver ersättning.

Dessutom får ni hjälp med ersättningen för kostnaderna och betalningen av själva skadeståndet. Ersättning upp till 10 miljoner kronor.

Försäkringen ersätter skada som anställda i föreningen gjort sig skyldiga till genom förmögenhetsbrott (exempelvis förskingring, bedrägeri eller grov stöld) mot föreningen eller annan. Ersättning upp till 93 000 kronor (2 prisbasbelopp).

Ni kan få ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader vid tvistemål och skattemål. Det kan till exempel vara ombuds- och rättegångskostnader som inte betalas av motparten. Ersättning upp till 232 500 kronor (5 prisbasbelopp).

Försäkringen ersätter personskada enligt patientskadelagen för hälso- och sjukvård som genomförts av behörig sjukvårdspersonal som arbetat på uppdrag av föreningen. Försäkringen gäller endast för hälso- och sjukvård som inte omfattas av annan patientförsäkring.

För ideella förtroendevalda, domare, ledare

Försäkringen omfattar domare (som inte är anställda), ledare, funktionärer och förtroendevalda som under ideella uppdrag för föreningen råkar ut för olycksfallsskada eller råkar ut för akut psykisk kris på grund av traumatisk händelse.

Olycksfallsförsäkringen kan ge ersättning för akuta kostnader för vård och behandling, invaliditet och dödsfall. För mer information om ersättningsnivåer, se fullständiga villkoren.

Krisförsäkringen kan ge ersättning med upp till tio behandlingstillfällen hos legitimerad psykolog, kurator eller krisgrupp. Det innehåller också ett idrottsreseskydd för resa utanför Sverige.

Omfattas av RF:s Grundförsäkring för idrottsföreningar

  • Specialidrottsförbund, SF
  • Specialidrottsdistriktsförbund, SDF
  • Distriktsidrottsförbund, DF
  • Föreningar
  • SISU, Idrottsutbildarna
  • SISU-distrikt och lokalavdelningar
  • Sveriges Olympiska Kommitté, SOK
  • Allianser och samorganisationer (ideella föreningar)
Här kan du ladda ner försäkringsvillkor och informationsblad där du kan läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Infoblad RF:s Kompletteringsförsäkring för idrottsföreningar

Infoblad RF:s Grundförsäkring för idrottsföreningar

Villkor RF:s Kombinerade föreningsförsäkring C368

Villkor RF:s Idrottsreseförsäkring K304:4

Villkor Tjänstereseförsäkring K308:5

Försäkringsbesked RF:s Grundförsäkring Olycksfall- och krisförsäkring K62510

Självrisker

Grundsjälvrisken är normalt 20 procent av ett prisbasbelopp, 9 300 kronor. För rättsskydd gäller också 9 300 kronor, plus 20 procent av skadebeloppet som överstiger det beloppet. Du kan läsa mer i försäkringsvillkoren under självrisker.

Skidklar

Med Skidklar kan du njuta tryggt när du far nerför backarna på alla SLAO-anläggningar i Sverige — för bara 170 kronor per säsong.

Köp Skidklar nu

Undvik skador när du är ute och reser

Här hittar du tips och rekommendationer som kan vara bra att tänka på inför din resa.

Goda råd till resenären