Kvalitetsklubb

Folksam och Svenska Fotbollförbundet samarbetar för att föreningarna ska känna sig trygga i en hållbar värld.

Våra resurser

Alla föreningar som ingår under Svenska Fotbollförbundet omfattas automatiskt av Föreningsförsäkring Bas, som utan kostnad för föreningen täcker föreningens grundbehov. Riksidrottsförbundet, RF, betalar premien för Föreningsförsäkring Bas.​

RF Föreningsförsäkring Bas

Föreningar som äger fastighet, hyr förråd/lokal, äger idrottsutrustning måste själva komplettera försäkringen med Föreningsförsäkring Mellan eller Stor.

RF Föreningsförsäkring utökat skydd

Vi hjälper dig gärna – kontakta Folksam:
Telefon: 08-772 86 35
E-post: foretag@folksam.se
Alla ideella ledare, tränare, domare, funktionärer och förtroendevalda (styrelsemedlemmar) omfattas av en olycksfalls- och kristerapiförsäkring. Försäkringen ingår i Föreningsförsäkring Bas.​

Försäkringen gäller under utförande av ideella uppdrag samt under resa till/från uppdrag.​

För de som reser i sitt uppdrag ingår ett reseskydd som gäller vid olycksfallsskada och sjukdom som inträffar utanför Sverige på resa.​

Försäkringen har försäkringsnummer K 62510.​

Anmäl skada: ring 0771-950 950​

RF Föreningsförsäkring Bas

Alla som spelar fotboll i en förening som ingår i Svenska Fotbollförbundet är försäkrade. I försäkringen ingår tjänsten Råd och Vård för idrottsskador.

Till tjänsten Råd och Vård för idrottsskador kan du ringa och få rådgivning för skador eller känningar som uppkommit i samband med träning eller tävling/match. Tjänsten är kostnadsfri och öppen för tidsbokning måndag till fredag kl. 08.00-17.00 På bokad tid blir du uppringd av en fysioterapeut som bedömer din skada, ger råd om vidare behandling samt gör en skadeanmälan. I vissa fall kan du ha rätt till en vidare bedömning och bokad tid till en fysioterapeut eller läkare.

Ring: 020-41 11 11

Idrottsförsäkringar Svenska Fotbollförbundet

Olycksfallsförsäkringen som spelarna omfattas av gäller inte med ett reseskydd och vid sjukdom.​ Om ni som förening ska resa utomlands kan det vara bra att ha ett skydd vid akut sjukdom eller olycksfall – och kostnader det kan medföra.​ ​Det kan till exempel handla om dyra hemtransportkostnader eller kostnader för vård på sjukhus.​

Tänk på att ha med det blå kortet från Försäkringskassan vid resa inom EU/EES-land.

Idrottsevenemang utomlands

Detta ingår

  • Läkekostnader under utlandsvistelse
  • Merkostnader för kost och logi
  • Merutgifter för hemtransport
Hundratusentals barn och ungdomar spelar fotboll i olika serier runt om i Sverige. För att uppmuntra till gott beteende i alla lägen har Svenska Fotbollförbundet i samarbete med Folksam implementerat fair play och Grönt Kort i barn- och ungdomsfotbollen.​

Erfarenheten visar att det har bidragit till många bra och värdefulla diskussioner om vad fair play innebär mellan de unga spelarna, deras föräldrar och ledare. Schysstare spel, som fair play går ut på, minskar risken för skador och gör det roligare och tryggare för spelare, ledare och domare.

Grönt kort för grönare framtid

Det gröna kortet är ett uppskattat inslag inom svensk barn- och ungdomsfotboll. SvFF och Folksam har beslutat att klimatkompensera för hela livscykeln för det gröna kortet så att det fortsättningsvis kan delas ut fysiskt.​

​Klimatkompensationen omfattar hela produktions- och transportkedjan – från skogsbruk, pappersproduktion tryck och produktion i Polen till transport och distribution i hela Sverige.​

Totalt är det 7 ton koldioxid det klimatfotavtryck som klimatkompenseras.​

Mer om Grönt kort

Träningsprogrammet Knäkontroll minskar knäskador på tjejer fastställdes i studien som Folksam, Svenska Fotbollförbundet och Linköpings universitet genomförde under perioden 2010-2012.​

Mer om Knäkontroll