Idrottsförsäkringar

Svenska Ridsportförbundet

Du som är medlem i en förening som ingår i Svenska Ridsportförbundet kommer att från och med den 1 januari 2017 omfattas av en olycksfallsförsäkring hos oss.

Försäkringen ger dig ett bra grundskydd om du råkar ut för en skada när du rider och är framtagen i samarbete med Svenska Ridsportförbundet.

Vi försäkrar idag nio av tio idrottare i Sverige och är ett stabilt, pålitligt försäkringsbolag med lång erfarenhet och engagemang inom sporten..

Viktig och samlad information om försäkringen

Om du vill bygga ut skyddet, så att du också är försäkrad under fritiden, så rekommenderar vi att komplettera med vår olycksfalls- eller barnförsäkring.

Olycksfallsförsäkring genom ditt förbund

Det här ingår i olycksfallsförsäkringen – mer information hittar du under fliken 'Villkor'.

Ersättning lämnas för nödvändiga kostnader för läkarvård, läkemedel, behandling och hjälpmedel för att läka skadan.

Kostnaderna ska ha uppkommit inom fem år från skadetillfället.

Ersättning lämnas vid olycksfallsskada för resekostnader som uppkommer inom fem år från det att olycksfallsskadan inträffade. Kostnaderna ska styrkas med originalkvitto. Billigast möjliga färdsätt med hänsyn till hälsotillståndet ska användas.

Kostnaderna ska vara prövade och godkända av Folksam innan resan påbörjas.

Försäkringen gäller om du avlider på grund av en olycksfallsskada (oavsett din ålder), men också vid plötslig död till följd av någon annan orsak (om du inte fyllt 70 år). Ersättningen betalas ut till dödsboet.

Om den försäkrade blir inskriven på sjukhus lämnas ersättning med 100 kr för varje dag av vistelsen, högsta ersättning som lämnas per skada är 36 500 kr.

Ersättning lämnas för nödvändiga behandlingskostnader som uppkommer inom fem år från skadedagen.

Kostnaden ska vara godkänd av Folksam innan behandling påbörjas.

Ersättning kan lämnas för kläder, skydd och hjälm som sjukvårdspersonal klippt sönder i samband med vård och som är journalfört på sjukhus/vårdinrättning.

Sönderklippt hjälm ersätts med högst 1 500 kronor. Ersättningen du kan få för varje skada är 22 500 kronor.

Om skadan krävt behandling hos läkare kan du få ersättning för skadade idrottskläder och glasögon som du haft på dig vid skadetillfället. Ersättningen du kan få för varje skada är 22 500 kronor.

Vi lämnar ersättning om du efter en olycksfallsskada har fått en bestående nedsättning av kroppsfunktionen (medicinsk invaliditet).

Vid invaliditetsgrader 1–74 procent lämnas ersättning med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden angiven i procent.

Vid invaliditetsgrader 75 procent eller högre lämnas ersättning med dubbelt försäkringsbelopp.

Ersättning kan lämnas om olycksfallsskadan leder till bestående nedsättning av arbetsförmågan med minst hälften och minst halv sjukersättning (inte tidsbegränsade) enligt lagen om allmän försäkring beviljas.

Ersättning lämnas enligt Folksams "Tabell för beräkning av ärr".

Ersättningstabell ärrersättning

Om du drabbas av en traumatisk skadehändelse som vi kan ge dig ersättning för kan vi hjälpa dig med, som högst, tio behandlingstillfällen hos anvisad legitimerad psykolog eller psykoterapeut. Krisförsäkringen gäller utan någon självrisk.

Även en bra idrottsförsäkring kan behöva kompletteras utifrån de behov just du har. Här kan du läsa mer detaljerat om vad som ingår i vår tilläggsförsäkring.

Olyckor kan drabba alla och förutom lidandet kan det dessutom bli svårt att få pengarna att räcka. Vi rekommenderar att du kompletterar medlemsförsäkringen med en individuell olycksfallsfalls- eller barnförsäkring.

När gäller försäkringen?

Vår Olycksfallsförsäkring och vår Barnförsäkring gäller dygnet runt och året om så att du kan känna dig trygg vid skador som inte sker i samband med idrottsutövning eller under skoltid. Barnförsäkringen gäller vid både sjukdom och olycksfall.

Vår olycksfallsförsäkring (för vuxna)

Vår barnförsäkring

Om din förening ska resa utomlands kan det vara bra att ha ett skydd om någon skulle bli akut sjuk eller drabbas av ett olycksfall – och kostnaderna det kan medföra.

Försäkring för deltagare i idrottsevenemang utomlands

Här kan du ladda hem försäkringsvillkoret för din olycksfallsförsäkring. Där kan du läsa i detalj vad som gäller för försäkringen.

Försäkringsvillkor Svenska Ridsportsförbundets olycksfallsförsäkring

Viktigt att tänka på

Genom din idrottsförsäkring får du ett grundskydd. Se till att du också har andra försäkringar som gäller under idrott och på din övriga fritid.

Folksam erbjuder sådana försäkringar till dig som enskild eller som gruppförsäkring (genom facklig tillhörighet). Kontakta oss så hjälper vi dig att bli bra försäkrad!

Olycksfalls- och krisförsäkring

Försäkringen omfattar ledare, funktionärer och förtroendevalda som under ideella uppdrag för föreningen råkar ut för olycksfallsskada eller råkar ut för akut psykisk kris på grund av traumatisk händelse.

Olycksfallsförsäkringen kan ge ersättning för akuta kostnader för vård och behandling, invaliditet och dödsfall. För mer information om ersättningsnivåer, se fullständiga villkoren.

Krisförsäkringen kan ge ersättning med upp till tio behandlingstillfällen hos legitimerad psykolog, kurator eller krisgrupp. Det innehåller också ett idrottsreseskydd för resa utanför Sverige.

Så här anmäler du en skada

  • Har du råkat ut för en skada så kontaktar du din förening
  • Föreningen anmäler skada till oss på Folksam genom formuläret nedan. Du kan inte göra en skadeanmälan via telefon
  • Efter anmälan är gjord kontaktar vi den skadade

Frågor om anmäld skada

Har du frågor om din anmälda skada ringer du 0771–960 960.

Skador före den 1 januari 2017

Har du ett pågående skadeärende eller vill anmäla en skada som har inträffat före den 1 januari 2017 kontaktar du Länsförsäkringar eller din förening.

Skador före den 1 januari 2017

  • Har du ett pågående skadeärende eller vill anmäla en skada som har inträffat före den 1 januari 2017 kontaktar du Länsförsäkringar eller din förening.

Din häst är unik

Hos oss får du en hästförsäkring för just din unika häst. Våra hästförsäkringar finns i två nivåer.

Våra hästförsäkringar

Samla försäkringar och förebygg skada – 10 % rabatt

Med hemmet försäkrat hos oss kan du få 10 procent i samlings­rabatt på många för­säkringar. När du före­bygger skador får du mer rabatt.

Vilka rabatter får du?