Så här gör du

– om du råkat ut för något utomlands

Om något har hänt i samband med din resa finns några viktiga saker att tänka på.

Här nedanför går vi igenom steg för steg vad du ska göra om något har hänt och hur du anmäler din reseskada.

Vid enklare sjukdomar eller skador kan du använda vår digitala tjänst Hitta sjukvård utomlands

Varför? Genom att använda tjänsten kan du enkelt hitta läkarmottagningar själv. Tjänsten presenterar kvalitetssäkrade läkarmottagningar från vår larmcentral SOS International som ger dig rätt vård till rätt pris, minskad risk för överbehandling eller felbehandling.

I de fall SOS International inte har kvalitetssäkrade läkarmottagningar på ditt resmål uppmanas du via tjänsten att ringa direkt till en av våra larmcentraler för att bli hänvisad rätt.

Hitta sjukvård utomlands

Vid enklare sjukdom eller olycka om du är inom EU/ESS, Schweiz eller annat land som Sverige har konvention med

I dessa länder kan du använda ditt EU-kort från försäkringskassan om läkarmottagningen är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i landet.

Varför? Med EU-kortet betalar du lika mycket för sjuk- och tandvård som landets invånare. I vissa länder är vård helt kostnadsfri eller mindre än reseskyddets självrisk på 1.800 kronor.

Vårdgivare ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet

Hitta mer information på försäkringskassans webb och se vilka länder Sverige har konvention med. 

Mer om EU-kortet och de anslutna länderna

Ring SOS International så hjälper de dig att hitta en offentlig vårdgivare i det allmänna sjukvårdssystemet.

SOS International
+46-8-13 60 60
Öppet dygnet runt

Allvarligare sjuk- eller olycksfall – kontakta alltid larmcentral innan vård

Om du blir allvarligare sjuk eller skadad och behöver vård ska du kontakta SOS International direkt – innan du vänder dig till en vårdgivare.

Varför? Vi vill att du redan från början hamnar på en kvalitetssäkrad läkarmottagning och får nödvändig och skälig vård som vi kan ersätta. SOS International kan också snabbare lämna betalningsgaranti och ansvarar för att läkarvården granskas och betalas.

Om din hemresa behöver ändras ska vår larmcentral även godkänna detta i förväg – och då är det viktigt att kontakten finns tidigt.

Kontakta larmcentral direkt

SOS International
+46-8-13 60 60
Öppet dygnet runt

Spara kvitton på egna utlägg

Se till att spara kvitton, fakturor och handlingar på egna utlägg för vård, mediciner och resor till och från vård.

Varför? Vi behöver underlag och medicinska handlingar för att göra en korrekt bedömning av din ersättning. Din läkare i Sverige kan också behöva den informationen för att ge dig rätt fortsatt vård.

Kontakta oss när du är hemma igen

Kontakta oss när du kommer hem igen så kan vi reda ut om du har rätt till ytterligare ersättning.

Varför? Har du haft egna utlägg så kan du få ersättning för vissa merkostnader. Om du varit intagen på sjukhus eller ordinerats sängläge av läkare kan vi lämna viss ersättning för outnyttjad resekostnad.

Kontakta oss när du kommer hem

0771-950 950

Öppet 07.30–17.00

Kontakta vår larmcentral

Ring SOS International så att de kan göra en bedömning.

Varför? Vi ersätter ändrad hemresa på grund av akut sjukdom eller olycksfall om en larmcentral anser att du inte kan resa hem som planerat.

Vi ersätter merkostnaden som kan uppstå vid en ombokning, även för medförsäkrade som är med på resan.

Om en nära anhörig blir svårt sjuk eller skadad – eller en väsentlig egendomsskada inträffar hemma i Sverige – så kan vi i särskilda fall ersätta merkostnader för omedelbar hemresa.

Kontakta larmcentral

SOS International
+46-8-13 60 60
Öppet dygnet runt

Kontakta oss när du är hemma igen

Kontakta oss när du kommer hem igen så kan vi reda ut om du har rätt till ytterligare ersättning.

Varför? Har du haft egna utlägg för den ändrade hemresan så kan du få ersättning för vissa merkostnader och outnyttjad resekostnad.

Kontakta oss när du är hemma igen

0771-950 950

Öppet 07.30–17.00

Gör en polisanmälan direkt på plats

Kontakta den lokala polisen och gör en anmälan om vad som hänt.

Varför? Oavsett om ditt ärende utreds eller inte, så kommer vi behöva ett underlag på vad som hänt – så att vi kan ge dig rätt ersättning. Be därför även om en kopia på polisrapporten.

Ordna ett nytt pass

Om ditt pass blivit stulet behöver du ett tillfälligt pass.

Varför? Du kommer troligen inte kunna resa vidare eller hem utan ditt pass. Vi kan ersätta merkostnader för att resa till och från ambassad eller konsulat och även kostnaden för ett tillfälligt pass. Du hittar din närmaste ambassad eller konsulat genom länken nedanför.

Sveriges ambassader

Kontakta flygbolag eller researrangör

Om dina flygbiljetter har stulits behöver du kontakta de som utfärdat dem.

Varför? Du måste själv arrangera och betala eventuella merkostnader vid stöld av resedokument eller om du missar hemresa på grund av stöld. Reseskyddet omfattar endast ändrade resor vid akut sjukdom och olycksfall.

Kontakta oss när du är hemma igen

Anmäl stölden till oss när du kommit hem med en lista på det som är stulet.

Varför? Vi kommer att behöva veta värde och ålder på de saker som har stulits för att kunna räkna ut rätt ersättning till dig.

Kontakta oss när du kommer hem

0771-950 950

Öppet 07.30–17.00

Intyg från flyg- eller resebolaget

Se till att du får intyg på varför resan eller bagaget är försenat och hur många timmar.

Varför? Intyget kommer att bli underlaget när vi räknar ut din ersättning.

Rättigheter och ersättningar vid förseningar (Konsumentverket)

Anmäl skadan till oss

Gör anmälan via webben eller telefon så att vi kan räkna ut din ersättning.

Försenat bagage: vid mer än åtta timmars bagageförsening lämnar vi ersättning med schablonbeloppet 500 kronor. Detta gäller inte vid hemresa. För varje påbörjad 24-timmarsperiod ersätter vi ytterligare 500 kronor, upp till 1.000 kr.

Försening vid strejk: om du blir försenad i mer än åtta timmar på grund av strejk, lämnar vi ersättning med schablonbeloppet 500 kr för varje påbörjad 24-timmarsperiod, upp till 5.000 kronor. Du måste ha lämnat hemorten före strejkvarslet.

Personförsening: om du påbörjat din resa och färdmedlet du ska åka med är försenat eller inställt och du anländer mer än sex timmar för sent lämnar vi ersättning med schablonbeloppet 600 kronor. För var tolfte timme utöver det lämnar vi ytterligare 600 kronor och maximalt 5.000 kronor. Ingår endast med tillägget Resklar och i Hemförsäkring Stor.

Kontakta oss

+46-771-950 950

Öppet 07.30–17.00

Anmäl skada via webben

Försök avboka resan hos arrangören

Kontakta din researrangör och ta reda på hur mycket av resekostnaden du eventuellt kan få tillbaka.

Varför? De flesta researrangörer betalar tillbaka hela eller vissa delar av resan beroende på hur tidigt den avbokas. Även flygskatten kan återbetalas av flygbolaget.

Ordna ett läkarintyg

Träffa en läkare för att få ett intyg där det framgår varför läkaren avråder från din resa.

Varför? Enligt våra försäkringsvillkor så är det läkaren som ska avråda från resan och vi behöver även veta att resan inte bokats trots läkares avrådan.

Kontakta oss för att anmäla

Anmäl skadan till oss och uppge om du har något mer avbeställningsskydd.

Varför? Många har – ibland ovetandes – flera olika avbeställningsskydd, till exempel genom kortet du betalat resan med. I sådant fall kommer de olika bolagen att dela på kostnaden enligt en överenskommelse i försäkringsbranschen. Du kan inte få ersättning från flera bolag samtidigt, utan blir då återbetalningsskyldig.

Kontakta oss

+46-771-950 950

Öppet 07.30–17.00

Reseskyddet gäller med en självrisk på 1 800 kronor vid varje skadetillfälle. För rättsskydd är självrisken 20 procent av kostnaderna, lägst 1 800 kronor. Om du har vår Hemförsäkring Stor är självrisken i många fall halverad till 900 kronor.

Du betalar ingen självrisk vid:

  • Kostnader för resa till försäkrad som blir svårt sjuk i utlandet
  • Kostnader för hemtransport av avliden eller för begravning
  • Invaliditets- och dödsfallsersättning på grund av olycksfall
  • Resestartskydd – anslutning till missad resa
  • Strejker
  • Bagage- / resgodsförsening
  • Reseskada som ersätts av tillägget Resklar (som även ingår i Hemförsäkring Stor)

Fullständiga villkor

Här hittar du detaljerad information i villkoren för försäkringar med reseskydd, antingen som fullständigt villkor eller i en mer överskådlig broschyrform.

Reseskydd i Hemförsäkring, Resklar och Reseförsäkring

Villkor för alla tre typer av reseskydd kan hittas i Hem- och villaförsäkringsvillkoret. På följande sidor i villkoret hittar du rätt information beroende på vilken försäkring du har.

Vem försäkringen gäller för?
 
Sidan 5 från punkten A2 

Skydd genom hemförsäkringen

Sidan 13 från punkten A39

Tillägget Resklar – utökat reseskydd
Sidan 25 – ingår även i Hemförsäkring Stor

Reseförsäkring – borta mer än 45 dagar
Samma skydd som i hemförsäkring men mer än 45 dagar – sidan 13 från punkten A39

Fullständiga villkor hem- och villaförsäkring

Viktig och samlad information om hem- och villaförsäkringen

Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna vi får vid sjukdom eller skador utomlands.

För dig som försäkringstagare. Din ordinarie och huvudsakliga bostadsort är i Sverige och ska gälla under hela resan. För att omfattas som medförsäkrad, ska du ingå/ha gemensamt hushåll och vara folkbokförd på samma adress. Barn under 18 år och skrivna på annan adress omfattas endast av din försäkring om annat Reseskydd saknas.

Inlagd på sjukhus mer än halva planerade resan. Skriftligen ordinerats vila inomhus av opartisk och behörig läkare på vistelseorten mer än halva planerade resan och vara motiverad av medicinska skäl. Avbrutit resan pga av medicinska skäl under resans första hälft och godkänt av SOS International. Momentet Ersättningsresa ingår endast i tillägget Resklar eller Hemförsäkring Stor

Inlagd på sjukhus eller skriftligen ordinerats vila inomhus av opartisk och behörig läkare på vistelseorten och vara motiverad av medicinska skäl. Om det gäller ett barn under 12 år ersätter vi även en vuxen.

Reseskyddet i hemförsäkringen gäller vid akut sjukdom och olycksfall. Är du inte stabil i din kroniska och/eller allvarliga sjukdom eller nyligen sökt vård eller behandlats kanske inte reseskyddet gäller för din diagnos på resan. Det finns begränsningar i villkoret varför vi erbjuder våra kunder att göra en medicinsk förhandsbedömning för att få klara besked hur Reseskyddet gäller på kommande resa.

Du, nära anhörig, resesällskapet eller resesällskapets nära anhörig ska ha drabbats av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall. Övriga händelser som ingår är om din privata egendom förstörs t ex stor vattenskada eller brand i hus. Eller om ditt djur som är försäkrat i Folksam akut behöver veterinärvård och okänt vid bokningstillfället. Momentet ingår endast i tillägget Resklar eller Hemförsäkring Stor.

Viktigt är att få med läkarintyg och kvitton i original, resehandlingar med ut och hemresedatum. Vid omfattande behandling vill vi även ha medicinska journaler för att kunna bedöma vilken ersättning som kan vara aktuell.

Kontakta försäkringskassan och ansök om ersättning. Om du inte får tillbaka allt kan reseskyddet i hemförsäkringen ersätta den del som överstiger din självrisk. EU-kortet ger rätt till offentlig vård och privat vård som är ansluten till det allmänna sjukvårdssystemet i landet. Kan även ersätta tandvård och vård orsakad av kronisk sjukdom.

Hemförsäkringens reseskydd omfattar inte konkurser och kan inte ersätta förseningar, merkostnader för att komma iväg på planerad resa eller att ta sig hem under pågående resa. Avbeställningsskyddet i Resklar kan inte heller ersätta något då den endast omfattar akut sjukdom och olycksfall.

Vi hänvisar till Konsumentverket. Läs gärna på deras hemsida Hallå Konsument, där finns bra information om vad som gäller vid konkurs.

Försening vid strejk: Du måste ha lämnat hemorten före strejkvarslet för att få ersättning från försäkringen. Om du blir försenad i mer än åtta timmar på grund av strejk, lämnar vi ersättning med schablonbeloppet 500 kr för varje påbörjad 24-timmarsperiod, upp till 5 000 kronor.

Personförsening: Ersättning vid personförsening ingår i tillägget Resklar och Hemförsäkring Stor. Om färdmedlet du ska åka med är försenat/inställt och du anländer mer än sex timmar för sent till planerade ankomstorten lämnar vi ersättning med schablonbeloppet 600 kronor. För var tolfte timme utöver det lämnar vi ytterligare 600 kronor och maximalt 5 000 kronor.

Sjukvårdssystemet i USA är både speciellt och kostsamt. Om du råkar ut för sjukdom eller skada ska du alltid kontakta SOS International direkt, de kan hänvisa dig till rätt vårdställe Convenience Care Clinic eller Walk in Clinic om det inte är akut.

SOS International förhandlar oftast om priset direkt med sjukhuset (vilket är en lång process i USA), men fakturan skickas ofta från ett externt bolag utanför sjukhuset. För att du ska slippa få fakturor hem och eventuella påminnelser måste faktureringsadress till SOS International bli rätt från början.

Kontakta oss direkt på telefon 0771-950 950 om du får påminnelser trots allt och känner dig osäker.

De här länderna kräver ett särskilt intyg på att du har giltig reseförsäkring. Om du ska resa till ett av dessa länder behöver du beställa "Intyg om reseförsäkring" av oss – ring oss på 0771-950 950.

Vi godkänner inte läkarbesök via vårdapp/webbdoktorer för att begära ersättning för kostnader på resa eller avbeställning av resa. Befinner du dig på resa ska läkare på vistelseorten ordinera vilken behandling som är nödvändig och medicinskt motiverad.

Om du ska åka till något av följande länder så behöver du ha ett Grönt kort: Albanien, Belarus, Bosnien Hercegovina, Iran, Israel, Makedonien, Marocko, Moldavien, Ryssland, Serbien och Montenegro, Tunisien, Turkiet och Ukraina. Du kan beställa ett grönt kort här.

Du ska ha med dig ett resebevis. Detta är ett bevis på att du är försäkrad. Du hittar det i ditt hem- eller villaförsäkringsbrev.

Skulle du behöva ett nytt kan du beställa ett resebevis här eller kontakta oss. Saknar du hemförsäkring? Ring oss på 0771-950 950 så hjälper vi dig!

Hemförsäkringens reseskydd gäller för dig som är gravid och barnet i magen om ni råkar ut för en akut sjukdom eller olycksfall under resan. Eftersom normal graviditet inte ses som akut sjukdom eller olycksfall så omfattas inte kostnader för rutinkontroller eller förlossning med ett normalt händelseförlopp. Tänk också på att försäkringen inte gäller för vårdbehov som du redan hade när resan började eller för sjukdom eller symptom som du sökt vård för de senaste tre månaderna innan avresan.

Att inte vilja åka på resan eller till vissa destinationer på grund av normal graviditet är inte ersättningsbart ur Resklars avbeställningsskydd.

Om det inträffat en naturkatastrof, smittspridning, eller terrorhandling utomlands ersätter vi nödvändiga och skäliga kostnader för att ta sig tillbaka till Sverige, maxersättning är 10 000 kronor. Förebyggande evakuering är inte ersättningsbart från försäkringen

Våra försäkringar med reseskydd

Genom länkarna nedan kan du läsa mer om våra hemförsäkringar med reseskydd, tillägget Resklar (som också ingår i Hemförsäkring Stor) och Reseförsäkring – som du behöver om du ska vara bort längre än 45 dagar.