Så tänker vi kring sparande

 • Svenskarna uppger att de kan spara dubbelt så mycket som idag
 • I snitt vill man spara 3 000 kronor mer per månad
 • Godis och chips ryker först om svenska folket får välja
 • Män har större utrymme att spara mer än kvinnor

Godis, chips eller mer sparande?

När vi frågar svenska folket om deras sparande så visar det sig att de faktiskt vill spara dubbelt så mycket som idag. Det visar sig också att det finns ekonomiskt utrymme att spara mer än de redan gör enligt de tillfrågade.

Var finns det pengar att spara?
Nästan 50 procent säger sig vilja dra ner på godis för att spara mer. Idag lägger svenskar i snitt 1 250 kronor per person och månad på godis, snacks, hämtmat, uteluncher och utefika.

Man kanske kan säga att svenskar vill dra ner på det som ger lite guldkant i vardagen medan större utgifter som resor och träning ligger fast i stort sett.

Dra ner på en (o)vana

Varmt välkommen till oss

Du kan starta ett pensionssparande direkt här på webben, klicka bara på knappen nedanför och logga in med ditt BankID. Du kan också läsa mer om vad ett privat pensionssparande innebär.

Starta ett sparande direkt med Bank-ID

Jag behöver veta mer – vad passar mig?


Om du är har frågor om hur du kan lägga upp ditt sparande – eller om du gärna vill prata med någon av våra kunniga rådgivare först – fyll i dina uppgifter här nedan och välj om du vill bli uppringd, bli kontaktad genom e-post eller kanske ordna ett personligt möte där vi går igenom dina behov ordentligt.

Tillsammans kommer vi fram till ett långsiktigt sparande som passar just dig – utifrån den trygghet och risknivå du vill ha. Om du redan har pensionsförsäkringar som du vill flytta till Folksam så hjälper vi dig att flytta dem. Alla våra rådgivare är självklart certifierade och vana att hjälpa människor att trygga sin framtid.

Män kan öka sitt sparande mer än kvinnor

Kommer du ihåg Spargapet? Det är skillnaden som uppstår mellan män och kvinnor över ett arbetsliv i sparande

Genomsnittet är 400 000 kronor mer under ett 40-årigt arbetsliv. Finns det då möjlighet för kvinnor att minska spargapet genom att dra ner på godiset?

I enskilda fall, självklart, men utslaget över hela befolkningen har män störst utrymme att dra ner mest. Helt enkelt för att män lägger mer pengar på ”onödiga utgifter”.

Hur mycket är rimligt att spara?

 • Att spara 3 000 kronor mer än man redan gör skulle antagligen kräva större förändringar än att dra ner på godis och chips. Men det är uppmuntrande att viljan och insikten om vikten av att spara verkar finnas.

  Får vi ge lite råd så är det att börja med att öka lite grann. Det är bättre att bli medveten om vart pengarna går och stegvis spara mer än att chocka din vanliga ekonomi genom att över en natt börja spara alla snacks- och restaurangpengar.
Det finns många goda skäl att dra ner på snask och snacks. Insikt ur undersökningen 'Så sparar svenskarna'.

Dra ner och spara mer!

Om du vill testa att dra ner på något och börja spara mer för framtiden så har vi flera sparalternativ för dig.

Så sparar vi

Du, jag och alla svenskar

"Så sparar svenskarna" är en undersökning vi gjort tillsammans med Kantar Sifo för att ta reda på attityder och beteenden när det gäller långsiktigt sparande i Sverige.

Vi ville se vilka skillnader som finns mellan olika grupper i samhället. Genom att sprida kunskap om resultatet vill vi få fler att spara långsiktigt i livets alla skeden och värna om jämställdheten i samhället.

Några insikter om svenskarnas sparande

 • Kvinnor är mer oroliga för sina möjligheter att klara oförutsedda ekonomiska utgifter på både kort och lång sikt
 • Hälften av kvinnorna oroar sig för sin ekonomiska situation som pensionärer
 • Varannan kvinna önskar att de kunde spara mer, men två av tre upplever att de inte har möjlighet att göra det
 • Det är stora skillnader mellan hur mycket män och kvinnor kan spara beroende på var i landet man bor
 • Störst skillnad mellan hur mycket män och kvinnor sparar finns i norra Mellansverige där det skiljer nästan en miljon på 40 års sikt
 • I Stockholm är spargapet minst – där skiljer det 130 000 kronor på 40 år
Kvinnor är mer oroliga för sin möjligheter att klara oförutsedda ekonomiska utgifter Insikt ur undersökningen 'Så sparar Svenskarna'.
Vår förhoppning är att fler ska ha ett eget, långsiktigt sparande och kunna ta de beslut man vill i livet utan att känna ekonomisk oro.

Så funkar Spargapet

Det här är vår undersökning

Så sparar svenskarna

Folksam har frågat strax över 2000 svenskar vad de lägger pengar på, men också vad av det de kan tänka sig att dra ner på för att spara mer.

Majoriteten av svenskarna har idag ett eget sparande– enbart 12 procent står helt utan någon form av sparande. Men vi ser att många svenskar trots det inte är nöjda med sin sparnivå.

Av de som sparar uppger hälften att de egentligen kan och vill spara mer än de gör givet att förutsättningarna är detsamma som idag.

Vårt pressmeddelande om undersökningen (2019)

4 av 10 av dem som vill spara mer vill dra in på restaurang- och hämtmatsutgifter Statistik ur undersökningen
I undersökningen ser vi att hälften av de som önskar att de sparar mer skulle vilja dra in på sötsaker och snacks. 4 av 10 av dem som vill spara mer vill dra in på restaurang- och hämtmatsutgifter och nästan lika många kan tänka sig att dra ner på fika och uteluncher.

I tabellen nedan ser du vad svenskar kan tänka sig att dra ner på för att öka sitt sparande.

Liten sparskola

Vad händer om jag snabbt behöver pengar?

Är pengarna du sparar inlåsta tills de börjar betalas ut? Det halvenkla svaret är ”nja”.

Ju mer pengar du har sparat desto större blir effekten av avkastningen.

Effekten kallas ränta på ränta och är det som gör att pengar växer snabbare ju mer pengar du har. Om du är inne och tar av ditt kapital så gör du det svårare för dig själv i framtiden.

Enkelt uttryckt: då finns det mindre pengar att betala ut till dig när du går i pension.

Men - som en extra trygghet går det ändå att ta ut pengar tidigare om det verkligen behövs, då mot en avgift som minskar ju längre du redan sparat.
Ju mer pengar du har sparat desto större blir effekten av avkastningen Varför spara långsiktigt?
Vi kan få dina pengar att växa och hjälper dig på det sätt som passar bäst. Prata med oss via telefon, delad datorskärm eller träffa en av våra certifierade rådgivare.

Flytta ditt sparande till oss

Vill du ha tryggheten som det innebär att ha dina pensionspengar placerade i ett stabilt och kundägt bolag? Flytta dina pensionspengar till oss! Vi hjälper dig med flytten och tar fram ett sparande som passar just dig.

Vi jobbar för att du ska få ett ännu bättre pensionssparande

För att fler ska pensionsspara mer, vill vi att staten ska matcha det egna sparandet med 20 procent – upp till 12.000 kronor per år.
Vi jobbar för din pension