FolksamPlan

— en attraktiv pensionslösning

FolksamPlan är en pensionslösning som är enkel att anpassa efter företagets – och dina egna – behov. Arbetsgivaren kan teckna FolksamPlan åt dig om du saknar en kollektivavtalad tjänstepensionslösning, eller som ett komplement till den kollektivavtalade pensionen. Om du har ett eget företag kan du teckna FolksamPlan för dig själv och för dina anställda.
  • Du kan följa värdet och byta fonder på Mina Sidor
  • Välj mellan fond- och traditionell försäkring – eller kombinera
  • Trygghet för familj och efterlevande
Du kan påverka din pension genom aktiva val
Här ser du vilka delar din pension kommer att bestå av. Om du är anställd är FolksamPlan en tjänstepension. Om du har eget företag är FolksamPlan, beroende på bolagsform, en privat pension eller en tjänstepension.

Tjänstepensionsförsäkring samt privat pensionsförsäkring för näringsidkare

Här förklarar vi fördelarna med tjänstepensionsförsäkring samt privat pensionsförsäkring för näringsidkare i FolksamPlan. Om du önskar veta mer om detaljerna, se Villkor.

Ålderspensionen är ett komplement till den allmänna pensionen. Sparandet kan ske i traditionell förvaltning eller fondförvaltning.

  • Traditionell försäkring - En traditionell pensionsförsäkring betyder att vi på Folksam förvaltar sparandet. Varje inbetalning ger ett garanterat utbetalningsbelopp. Är utvecklingen bra blir utbetalningen högre än det garanterade beloppet. Både enkelt och tryggt
  • Fondförsäkring - vi erbjuder ett kvalitetssäkrat guidat fondutbud som ger våra kunder marknadsledande fonder, fonder med låga avgifter och fonder med etiska placeringskriterier. Ambitionen är att fondutbudet ska hålla sig inom spannet 60-80 fonder och representera olika kategorier. Den som har en fondförsäkring får själv välja vilka fonder premierna ska placeras i
Återbetalningsskydd

Med återbetalningsskydd betalas försäkringskapitalet ut till förmånstagarna (som en efterlevandepension) om den försäkrade avlider. Detta gäller både om den försäkrade avlider före pensionen betalas ut eller under utbetalningstiden.

I en pensionsförsäkring är förmånstagarkretsen begränsad till make/sambo/barn (villkoren definierar detta tydligare). Har den försäkrade inga anhöriga inom förmånstagarkretsen ska inte återbetalningsskydd väljas.

Återbetalningskyddet utbetalas som en efterlevandepension. Utfallande belopp är beroende på hur mycket som har betalats in till ålderspensionen och hur utvecklingen på försäkringskapitalet har varit under sparandetiden.

Familjepensionen är en möjlighet för den försäkrade att skydda sina efterlevande vid ett dödsfall. Syftet med familjepensionen är att täcka upp det inkomstbortfall som då skulle uppstå.

Familjepensionen kan tecknas med ett nominellt belopp (fast värde) eller som en procentsats av lönen. Familjepensionen betalas ut som en efterlevandepension till förmånstagarna under fem år.

Med en sjukförsäkring får försäkrad som blir långvarigt sjuk ersättning för att täcka upp inkomstbortfall under sin sjukskrivning.

Ett försäkringsbelopp betalas ut varje månad -efter tre månaders sjukskrivning -eller om den försäkrade får aktivitets- eller sjukersättning från Försäkringskassan.

Ersättningen står i proportion till graden av arbetsoförmåga och den lön/arbetsinkomst som anmälts till Folksam bestämmer försäkringsbeloppet.

Man kan också koppla en premiebefrielseförsäkring till FolksamPlan. Med premiebefrielseförsäkring slipper försäkringstagaren (arbetsgivaren) betala premien till FolksamPlan om den försäkrade skulle bli sjukskriven under längre tid än tre månader.

Nivån på premiebefrielsen är i motsvarande grad som den försäkrade är arbetsoförmögen.

Direktpension är ett pensionsavtal mellan dig och din arbetsgivare och fungerar som ett komplement eller ett alternativ till din tjänstepension. Din arbetsgivare tecknar en kapitalförsäkring som ägs av företaget men som pantförskrivs till dig för att säkerställa att det finns pengar till den utlovade direktpensionen.

I avtalet mellan dig och din arbetsgivare regleras vanligtvis pensionens storlek, hur premien ska betalas och vem som får efterlevandepension om du avlider innan du har fått din sista utbetalning. Det bör även framgå när och hur pensionen ska betalas ut.

Utbetalning av din direktpension

Du får din pension som en periodisk utbetalning under 5-20 år. Försäkringstiden, det vill säga från när försäkringen tecknas till sista utbetalningen, måste vara minst 10 år.

Sparandet kan ske i traditionell förvaltning eller fondförvaltning.

  • Traditionell försäkring - En traditionell pensionsförsäkring betyder att vi på Folksam förvaltar sparandet. Varje inbetalning ger ett garanterat utbetalningsbelopp. Är utvecklingen bra blir utbetalningen högre än det garanterade beloppet. Både enkelt och tryggt.
  • Fondförsäkring - Vi erbjuder ett kvalitetssäkrat guidat fondutbud som ger våra kunder marknadsledande fonder, fonder med låga avgifter och fonder med etiska placeringskriterier. Ambitionen är att fondutbudet ska hålla sig inom spannet 60-80 fonder och representera olika kategorier. Den som har en fondförsäkring får själv välja vilka fonder premierna ska placeras i.
Återbetalningsskydd

I försäkringen ingår ett återbetalningsskydd. Återbetalningsskyddet motsvarar 101 procent av försäkringskapitalet.

När det finns ett avtal om direktpension regleras det vanligtvis i detta avtal vad som händer med det utfallande beloppet om den pensionsberättigade avlider innan försäkringen är slututbetald. Om detta inte regleras i avtalet utbetalas återbetalningsskyddet till försäkringstagaren.

Det är möjligt att koppla på en premiebefrielseförsäkring som innebär att arbetsgivaren inte behöver betala premien för försäkringen om du blir sjukskriven i mer än tre månader. Nivån på premiebefrielsen motsvarar din arbetsoförmåga.

Arbetsgivaren pantförskriver kapitalförsäkringen till dig för att säkerställa att det kommer att finnas pengar till din direktpension.

Nedan hittar du villkor som gäller för FolksamPlan. Det är alltid de senaste versionerna som är publicerade.

Hämta villkor

Här kan du läsa i detalj vad som gäller för tjänstepensionsplan i Folksam.

Försäkringsvillkor FolksamPlan, tjänstepension samt privat pensionsförsäkring för näringsidkare

Försäkringsvillkor FolksamPlan, företagsägd kapitalförsäkring

Prislista FolksamPlan

Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. De hjälper dig att få ett långsiktigt sparande – utifrån den trygghet och risknivå du önskar. Du kan också få hjälp med att flytta din pension till Folksam.

Om du redan har pensionsförsäkringar som du vill flytta till Folksam så hjälper vi dig att flytta dem. Om du vill flytta din tjänstepension till Folksam måste försäkringstagaren godkänna att försäkringen flyttas.

Boka en kostnadsfri rådgivning

Det är enkelt att boka en rådgivning. Fyll bara i ditt namn, telefonnummer och personnummer så kontaktar vi dig. Välkommen!

Trygghetsspanarna — vår blogg om sparande

Vill du ha koll på vad som händer med dina pengar? Följ vår blogg om försäkringar, sparande och pengar.

Trygghetsspanarna

Koll på dina försäkringar via Mina sidor

Vi ger dig full kontroll över dina försäkringar via Mina sidor. Inga dosor eller krångel — bara att logga in.

Logga in på Mina sidor