Fondnyheter

Bli en engagerad sparare genom att hålla koll på vad som händer på fondmarknaden. Här finner du nyheter om fonderna i vårt kvalitetssäkrade guidade fondutbud.

Senaste nytt i vårt guidade fondutbud hittar du under Fondhändelser. Under Fondnyheter erbjuder vi externa nyheter om vad som händer i fonderna genom vårt samarbete med nyhetsbyrån Finwire.

Vill du läsa intervjuer med förvaltare och få deras syn på marknaden är du välkommen att läsa vårt nyhetsbrev Fonder och sparande som kommer ut fyra gånger per år.

Nu utökar vi vårt guidade fondutbud men en branschfond med tydlig hållbarhetsinriktning, Nordea Klimatfond.

Nordea Klimatfond är en aktiefond som placerar på den globala marknaden. Placeringarna görs i företag som direkt eller indirekt är involverade i satsningar som leder till en effektivare användning av världens resurser, i företag som erbjuder klimatlösningar som bidrar till övergången till en hållbar koldioxidsnål ekonomi, samtidigt som föroreningar, svinn och utsläpp minskar. Fonden har innehav i cirka 50 bolag.

Fonden förvaltas av två förvaltare, Thomas Sørensen och Henning Padberg. De har varit med sedan starten 2008 och till sin hjälp har de att erfaret analysteam.

Förvaltningsavgiften är 1,50 procent.

Läs mer om fonderna i vårt guidade fondutbud under valbara fonder

Vi utökar vi vårt guidade fondutbud med en global fond med stort fokus på hållbara och ansvarsfulla investeringar.

Danske Invest SRI Global är en global indexnära fond med så kallad etisk placeringsinriktning. Fonden placerar i de aktier, efter etiska restriktioner, som ingår i fondens jämförelseindex.

Restriktionerna gäller för investeringar i bolag vars intjäning kommer från vapenproduktion, pornografi, alkohol, tobak och fossila utsläpp. De har även restriktioner för bolag som på ett övergripande plan inte lever upp till FN:s principer för mänskliga rättigheter.

Fonden förvaltas av ett erfaret team som med hjälp av en kvantitativ modell styr förvaltningen för att så billigt som möjligt ge en avkastning som ligger så nära index som möjligt (MSCI World).

Förvaltningsavgiften är 0,50 procent.

Läs mer om fonderna i vårt guidade fondutbud under Valbara fonder

Nu utökar vi vårt guidade fondutbud med en tillväxtmarknadsfond. Vontobel mtx Sustainable Emerging Market Leaders finns nu tillgänglig för handel. Läs mer om fonderna i vårt guidade fondutbud under Valbara fonder.
Vontobel mtx Sustainable Emerging Market Leaders är en aktivt förvaltad fond med en relativt koncentrerad portfölj på omkring 45 bolag. Fondens förvaltare är baserade i Zürich och avgiften är 1,65 procent.

Investeringsprocessen består av fyra pelare och är en kombination av systematisk granskning och grundläggande analys. Den första pelaren handlar om att bolaget skall ha en hög avkastning på eget kapital (ROIC). Pelare två och tre innebär att bolagen måste ha en stark positionering i branschen och aktien måste handlas med en rabatt i förhållande till bolagets teoretiska värde. Den sista pelaren tar hänsyn till bolagets hållbarhet (ESG) genom Vontobels egenutvecklade analys.

Vontobels hållbarhetsanalys består av ett antal externa källor som vävs samman med interna ESG-analys som tar upp frågor som operationell miljöeffektivitet, relationer med arbetstagare, samhällsekonomisk utveckling, styrelsens ansvar ledningens arvode, etc. Analysen resulterar i en poäng mellan 0-10 där bolagen behöver uppnå minst 5 poäng för att klassas som investeringsbara.

Vontobel Asset Management är en del av Vontobel Bank AG som grundades 1924 i Schweiz. Banken kontrolleras av familjen Vontobels fjärde generation och Vontobelstiftelsen. Vontobel Asset Management är en global, aktiv kapitalförvaltare med cirka 822 miljarder SEK under förvaltning via en multi-boutique struktur. Vontobel är en av Europas största förvaltare inom hållbara investeringar sedan 1994.

I mitten av juni så kommer vi att göra fondbyten och ersätta två fonder i vårt guidade fondutbud.

Du som placerar i fonderna kommer att få information brevledes under vecka 21. Fondbytet sker automatiskt och du behöver inte göra något med anledning av detta. Vill du välja någon annan fond loggar du enkelt in med e-legitimation på vår internettjänst Mina Sidor på folksam.se och gör ditt val senast den 7 juni.

Mina sidor

Vi ersätter SEB Globalfond med SEB Hållbarhetsfond Global

Vår ambition är att kunna erbjuda fonder med tydlig hållbarhetsprofil inom våra större kategorier och därför ersätter vi SEB Globalfond med SEB Hållbarhetsfond Global.

SEB Hållbarhetsfond Global är en aktivt förvaltad globalfond som har som målsättning att skapa en långsiktig värdetillväxt till väl avvägd risk, med bibehållande av den önskade hållbarhetsprofilen. Fonden är fossilfri och investerar bara i den utvecklade delen av världen samt i bolag som SEB anser har goda förutsättningar att bidra till en positiv påverkan inom hållbarhetsområdet. Förvaltningsavgiften är 1,50 procent.

Vi ersätter SEB Globalfond med SEB Hållbarhetsfond Global

SEB Nordamerika Småbolag kommer att tas bort från vårt sortiment. Vi erbjuder ett kvalitetssäkrat guidat fondutbud och byter därför ibland ut fonder och ersätter dem med nya.

SEB Nordamerika Små och Medelstora bolag är en aktivt förvaltad fond som placerar både i små och medelstora Nordamerikanska bolag. Förvaltarteamet jobbar med aktiv ”stock-picking” och använder sig av en fundamental investeringsprocess under vilken de försöker identifiera högkvalitativa bolag. Sådana bolag kännetecknas ofta av en stark marknadsposition och stabila vinstmarginaler. Förvaltarna är långsiktiga och har en låg omsättning gällande innehaven i portföljen. Förvaltarteamet har lång erfarenhet inom förvaltning av nordamerikanska aktier och har historiskt lyckats uppnå goda förvaltningsresultat. Fonden förvaltas av Hermes Investment Management Ltd under SEB:s varumärke. Hermes har sitt säte i London och har ca 330 miljarder SEK under förvaltning. Förvaltningsavgiften är 1,75 procent.

Läs mer om de mottagande fonderna i vårt guidade fondutbud

Alla fondhändelser >

Fonder och Sparande ger dig aktuella nyheter om fonder och matnyttiga kommentarer från olika förvaltare. Du får också marknadsutsikter och erbjudanden som passar dig.