Fondnyheter

Bli en engagerad sparare genom att hålla koll på vad som händer på fondmarknaden. Här finner du nyheter om fonderna i vårt kvalitetssäkrade guidade fondutbud.

Senaste nytt i vårt guidade fondutbud hittar du under Fondhändelser. Under Fondnyheter erbjuder vi externa nyheter om vad som händer i fonderna genom vårt samarbete med nyhetsbyrån Finwire.

Vill du läsa intervjuer med förvaltare och få deras syn på marknaden är du välkommen att läsa vårt nyhetsbrev Fonder och sparande som kommer ut fyra gånger per år.

Cicero genomför förändringar med uppdaterade fondbestämmelser i fonderna Cicero World 0–50 och Cicero Hållbar Mix.

Den 15 juli genomför Cicero förändringar med uppdaterade fondbestämmelser samt ett namnbyte på en av fonderna.

Cicero World 0–50 A kommer att byta namn till Cicero Yield A. Fonden ändrar i sina skrivelser och kommer att ta bort information om att fonden är en fondandelsfond. Skrivning om att fondens medel kan till betydande del placeras i fondandelar tas därmed bort. Förvaltningsavgiften för andelsklass A är oförändrad. 

Cicero Hållbar Mix A förtydligar att placeringar kommer att ske till 30–70 procent mot aktiemarknaden, mot tidigare 0–100 procent. Skrivning tas bort om att en placering i en enskild fond eller fondföretag inte får överstiga 20 procent av fondförmögenheten. Förtydligar text kring hållbarhet då fonden uppfyller de högsta hållbarhetskraven (artikel 9) enligt EU:s direktiv. Förvaltningsavgiften för andelsklass A är oförändrad. 

Du som placerar i någon av fonderna behöver inte göra något med anledning av ovan. 

Den 4 juli byter BMO Responsible Global Equity A namn till CT (Lux) Responsible Global Equity.

Under november 2021 blev BMO en del av Columbia Threedneedle Investments. Till följd av detta kommer de att byta namn på sina fonder.

Du som placerar i fonden behöver inte göra något med anledning av ovan.

Den 7 juni kommer SPP Fonder att genomföra ett byte av bolagsnamn till Storebrand Fonder och i samband med detta kommer även de flesta av deras fonder byta namn.

SPP Fonder är en del av Storebrandkoncernen och byter nu namn för att stärka varumärket. Du som placerar i någon av SPP:s fonder behöver inte göra något på grund av namnbytet. Fondernas avgift, placeringsinriktning eller risknivå kommer inte att påverkas av ändringen.

I listan nedan framgår vilka fonder som byter namn samt det nya namnet som kommer gälla från 7 juni. SPP:s generationsfonder behåller sina nuvarande namn - SPP Generation 40-tal, 50-tal, 60-tal, 70-tal respektive 80-tal.

Namn idag

Nytt namn från 7 juni

SPP Aktiefond Japan        

Storebrand Japan          

SPP FRN Företagsobligationsfond  

Storebrand FRN Företagsobligation

SPP Grön Obligationsfond A

Storebrand Grön Obligation A

SPP Aktiefond Sverige        

Storebrand Sverige        

SPP Aktiefond USA            

Storebrand USA            

SPP Aktiefond Europa         

Storebrand Europa         

SPP Aktiefond Global         

Storebrand Global All Countries

SPP Sverige Plus             

Storebrand Sverige Plus             

SPP Global Plus              

Storebrand Global Plus              

SPP Emerging Markets Plus     

Storebrand Emerging Markets Plus     

SPP Europa Plus

Storebrand Europa Plus

I början av juni kommer vi att genomföra ett fondbyte där vi ersätter Catella Hedgefond med Atlant Opportunity.

Vår ambition är att erbjuda kvalitativa fonder till dig som kund och byter därför ibland ut fonder. Du som placerar i Catella Hedgefond kommer att få information via brev eller Kivra under vecka 18–19. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Du kan när som helst byta till någon annan fond om du inte är nöjd med vårt val av mottagande fond.

Atlant Opportunity är en aktivt förvaltad alternativfond som fokuserar på aktie-, ränte- och derivatstrategier. Derivaten, det vill säga optioner och terminer, används både för att sänka risken i fonden och för att öka hävstången mot underliggande marknader. Fondens förvaltningsavgift är 1 procent, vilket är densamma som för Catella-fonden. Risken ligger på en trea på en sjugradig riskskala, jämfört med Catella Hedgefond som har risk fyra av sju.

Läs mer om fonden i vår fondlista

I mitten av maj kommer vi att genomföra ett fondbyte där vi ersätter Blackstone Diversified Multi-Strategy med Atlant Opportunity.

Vår ambition är att erbjuda kvalitativa fonder till dig som kund och byter därför ibland ut fonder. Du som placerar i Blackstone Diversified Multi-Strategy kommer att få information via brev eller Kivra under vecka 16. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Du kan när som helst byta till någon annan fond om du inte är nöjd med vårt val av mottagande fond.

Atlant Opportunity är en aktivt förvaltad alternativfond som fokuserar på aktie-, ränte- och derivatstrategier. Derivaten, det vill säga optioner och terminer, används både för att sänka risken i fonden och för att öka hävstången mot underliggande marknader. Risken ligger på en trea på en sjugradig riskskala, jämfört med Blackstone-fonden som har risk fyra av sju.  Fondens förvaltningsavgift är 1 procent, vilket är lägre än Blackstone-fonden som ligger på 1,95 procent.

Läs mer om fonden i vår fondlista

Swedbank Robur Östeuropafond stängde för handel den 28 februari. Fonden har nu öppnat upp för försäljning av fondandelar. Vid stängningstillfället hade fonden innehav om cirka 40 procent i Ryssland. Om fondbolaget värderar dessa innehav till nära noll innebär det att värdet på fonden minskar i motsvarande mån.

Du kan läsa mer om fonden på Swedbanks webbplats.

Nu tar vi in en fond i vårt guidade fondutbud i kategorin hedgefonder – Atlant Opportunity

Atlant Fonder är ett fristående fondbolag som grundades 2006. Fondbolaget driver aktiv förvaltning av nio fonder, där det förvaltade kapitalet uppgår till drygt 7 miljarder kronor. Fondbolaget investerar på aktiemarknaden i Sverige, Europa och USA, i huvudsak på derivatmarknaden för optioner och terminer.

Atlant Opportunity är en aktivt förvaltad alternativfond som fokuserar på aktie-, ränte- och derivatstrategier. Derivaten, det vill säga optioner och terminer, används både för att sänka risken i fonden och för att öka hävstången mot underliggande marknader. Fondens portföljsammansättning kan ge både positiv och negativ exponering mot underliggande marknader, vilket ger fonden möjlighet att vara flexibel även under turbulenta perioder.

Förvaltningsavgiften är 1,00 procent, resultatbaserad avgift kan tillkomma om fonden överstiger vissa förutbestämda kriterier.

Läs mer om fonden i vår fondlista

På grund av rådande geopolitiska läge har risken i Rysslands- och Östeuropafonder ökat och vi ser också att Rysslandsbörser stänger. Om och när en börs stänger innebär det att det inte går att genomföra handel i fonder där.

För dig som kund innebär en stängd börs att du inte kan köpa och sälja andelar som handlas på den börsen så länge som den är stängd.

Som aktör på finansmarknaden är Folksam och de fondbolag som vi arbetar med vana vid att hantera börser som är stängda, det händer till exempel vid helgdagar. Samma rutiner tillämpas även i detta fall, även om anledningen till att börsen stängt skiljer sig på ett mycket sorgligt sätt.

Från och med den 15 februari byter några av Öhmans fonder namn och får ändringar i fondbestämmelserna. Du som investerar i någon av nedan fonder behöver inte göra något med anledning av detta.

I samband med namnändringarna har Öhman sett över fondbestämmelserna och gjort vissa förtydliganden i texterna om deras hållbarhetsarbete. Att placera etiskt och hållbart är grundläggande i Öhman Fonders investeringsfilosofi och alla Öhman-fonder förvaltas med samma ambition vad de gäller hållbarhet. Därför genomför Öhman namnändringar enligt nedan.

Öhmans marknadsfonder* kommer förutom namnändring och förtydligande av fondbestämmelserna att välja bort att investera i bolag som inte motsvarar deras ställda krav på hållbarhet. Detta leder till avvikelser från fondernas jämförelseindex. Dock kommer fonderna även fortsättningsvis att byggas av de bolag som ingår i deras jämförelseindex.

 

Nytt fondnamn

Tidigare fondnamn

Öhman Emerging Markets

Öhman Etisk Emerging Markets*

Öhman Marknad Europa

Öhman Etisk Index Europa*

Öhman Marknad Japan

Öhman Etisk Index Japan*

Öhman Marknad Pacific

Öhman Etisk Index Pacific*

Öhman Marknad USA

Öhman Etisk Index USA*

Öhman Global

Öhman Global Hållbar

Läs mer om ändringarna här nedan. 

Öhman Fonder Fokusfonder 2022

Öhman Fonder Marknadsfonder 2022

I början av mars kommer vi att genomföra ett fondbyte då vi ersätter PriorNilsson Sverige Aktiv med Odin Sverige. Vår ambition är att erbjuda kvalitativa fonder till dig som kund och byter därför ibland ut fonder.

Du som placerar i PriorNilsson Sverige Aktiv får information via brev eller Kivra under vecka 5. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Du kan när som helst byta till någon annan fond om du inte är nöjd med vårt val av mottagande fond.

Odin Sverige C SEK är aktivt förvaltad och följer en värdebaserad investeringsfilosofi. Fonden placerar i företag som är börsnoterade eller har sitt huvudkontor eller sitt ursprung i Sverige. Risken är något högre i denna fond och ligger på en sexa på en sjugradig skala, jämfört med PriorNilsson-fonden som har risk fem av sju. Förvaltningsavgiften är 1,20 procent vilket är densamma som för PriorNilsson-fonden.

Läs mer om fonden i vår fondlista

Alla fondhändelser >