Fondnyheter

Bli en engagerad sparare genom att hålla koll på vad som händer på fondmarknaden. Här finner du nyheter om fonderna i vårt kvalitetssäkrade guidade fondutbud.

Senaste nytt i vårt guidade fondutbud hittar du under Fondhändelser. Under Fondnyheter erbjuder vi externa nyheter om vad som händer i fonderna genom vårt samarbete med nyhetsbyrån Finwire.

Vill du läsa intervjuer med förvaltare och få deras syn på marknaden är du välkommen att läsa vårt nyhetsbrev Fonder och sparande som kommer ut fyra gånger per år.

Nu har vi två nya fonder som ni hittar under kategorin Övriga fonder. Denna kategori innehåller fonder som kompletterar det guidade fondutbudet och dessa kvalitetssäkras i samma process som vårt guidade fondutbud.

Lannebo Komplett är en fond för dig som önskar en balanserad portfölj med inslag av både aktier och räntor, spritt på flera olika regioner. Du får tillgång både till Lannebo Fonders dagligt handlade fonder, men också till flertalet specialfonder normalt sett endast tillgängliga för större institutionella kunder.

Investeringarna sprids mellan Sverige/Norden, Europa och USA och fonden har en begränsad risknivå, då andelen aktier maximalt får uppgå till 60 procent av portföljen. Lannebo Komplett är en fond-i-fond men till en fast förvaltningsavgift på 1,60 procent.

Carnegie Strategifond är en välbalanserad fond med för närvarande runt 50 procent aktier, 50 procent företagsobligationer. Carnegie Strategifond har därmed en lägre risk än en vanlig aktiefond och samtidigt större möjligheter än en ren räntefond.

Fonden investerar i välskötta nordiska bolag som agerar långsiktigt och har en ambitiös inställning i hållbarhetsfrågor. Fokus ligger på aktier med hög utdelning och företagsobligationer med bra ränta. Förvaltningsavgiften är 1,50 procent.

Läs mer om fonderna

Den 1 juni 2018 genomför Swedbank Robur några ändringar i fonden. Syftet med ändringarna är främst att tydliggöra fondens karaktär. Du behöver inte göra något med anledning av denna information.

De huvudsakliga ändringarna är:
 • Fonden byter namn till Swedbank Robur Fastighet.
 • Tydliggörande av fondens karaktär genom att definiera att fonden huvudsakligen investerar i bolag inriktade mot fastighetsbranschen. Därmed blir det tydligare vilka bolag fonden har möjlighet att investera i.
 • Fonden får nu möjlighet att investera i tillgångsslagen penningmarknadsinstrument och på konto hos kreditinstitut. Att kunna placera på konto hos kreditinstitut underlättar likvidhanteringen i fonden.
 • Förtydligande av fondens målsättning.

När förändringarna börjar gälla kan du läs mer i fondens faktablad som du hittar under våra valbara fonder.

Du hittar även information hos swedbankrobur.se

I slutet av maj kommer vi att genomföra fondbyten enligt nedan lista. Du som placerar i någon av dessa fonder får information brevledes under vecka 18. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Vill du välja någon annan fond loggar du enkelt in med e-legitimation på vår internettjänst Mina Sidor på folksam.se och gör ditt val senast den 15 maj.

Fonder som ersätts och ersättaren
 • Fidelity Global Health Care ersätts av DNB Health Care
 • JPM Emerging Markets ersätts av Nordea 1 - Emerging Stars
 • JPM Emerging Europé ersätts av Schroder Emerging Europe
 • JPM China ersätts av Fidelity Greater China
 • JPM India ersätts av GS India Equity

Mer information om de mottagande fonderna finns att läsa under valbara fonder.

Valbara fonder

I mitten av vecka 17 byter vi andelsklass för de kvarvarande fonder som fortfarande har utdelning. Vi byter då till en andelsklass som återinvesterar utdelningen direkt i fonden istället.

För dig som kund innebär detta ingen förändring då Folksam redan idag återinvesterar utdelningen. Vid fondbytet kommer antalet andelar förändras men ditt värde är detsamma.

Berörda fonder:
 • Fidelity Global Financial Services
 • Fidelity Global Consumer Industries
 • Fidelity Greater China
 • Fidelity Pacific Fund
 • JPM Latin America Equity

Om du är nöjd med bytet av andelsklass behöver du inte göra något. Vill du byta fond gör du det enklast genom att logga in med BankID på Mina sidor på folksam.se.

I slutet av april och i början av maj kommer vi att genomföra några fondbyten i Kooperativ Tjänstepension. Du som placerar i fonderna kommer att få information brevledes under vecka 14 och 15.

Fondbytet sker automatiskt och du behöver inte göra något med anledning av detta. Vill du välja någon annan fond loggar du enkelt in på vår internettjänst Min kooperativa tjänstepension på folksam.se och gör ditt val.

Fondbytena
 • SEB Globalfond byts till SEB Hållbarhetsfond Global
 • SEB Bioteknikfond byts till SEB Hållbarhetsfond Global
 • SEB Nordamerikafond Småbolag byts till SEB Nordamerika Små och Medelstora Bolag
 • Skagen Global byts till SEB Hållbarhetsfond Global
 • Skagen Kon-Tiki byts till Öhman Etisk Emerging Markets

Information om mottagande fonder

SEB Hållbarhetsfond Global
En aktivt förvaltad globalfond som investerar i aktierelaterade instrument i den utvecklade delen av världen. Fonden är fossilfri och investerar aktivt i bolag som SEB anser har goda förutsättningar att bidra till en positiv påverkan inom hållbarhetsområdet.

Förvaltningsavgiften är 1,50 procent. (Skagen Global har utöver förvaltningsavgiften som är 1,00 procent, en prestationsbaserad avgift på 10 procent som tas ut när fonden presterar bättre än sitt jämförelseindex, en sådan avgift har inte SEB Hållbarhetsfond Global).

SEB Nordamerika Små och Medelstora Bolag
En aktivt förvaltad fond som placerar både i små och medelstora Nordamerikanska bolag. Förvaltarteamet jobbar med aktiv ”stock-picking” och använder sig av en fundamental investeringsprocess under vilken de försöker identifiera högkvalitativa bolag. Förvaltningsavgiften är 1,75 procent. 

Öhman Etisk Emerging Markets
En indexnära aktiefond med målsättning att följa utvecklingen för de största bolagen på tillväxtmarknaden.
Fondens jämförelseindex är MSCI Emerging Markets 50 Index som innehåller 50 av de största och mest likvida bolagen på tillväxtmarknaden. Förvaltningsavgiften är 0,90 procent.

Mer information om fonderna finns att läsa på vår hemsida under Långsiktigt sparande/valbara fonder och välj sedan Kooperativ tjänstepension.

Våra valbara fonder

Alla fondhändelser >

Fonder och Sparande ger dig aktuella nyheter om fonder och matnyttiga kommentarer från olika förvaltare. Du får också marknadsutsikter och erbjudanden som passar dig.