Fondnyheter

Bli en engagerad sparare genom att hålla koll på vad som händer på fondmarknaden. Här finner du nyheter om fonderna i vårt kvalitetssäkrade guidade fondutbud.

Senaste nytt i vårt guidade fondutbud hittar du under Fondhändelser. Under Fondnyheter erbjuder vi externa nyheter om vad som händer i fonderna genom vårt samarbete med nyhetsbyrån Finwire.

Vill du läsa intervjuer med förvaltare och få deras syn på marknaden är du välkommen att läsa vårt nyhetsbrev Fonder och sparande som kommer ut fyra gånger per år.

Vi befinner oss i en historisk och osäker tid med anledning av corona-viruset där många länder har vidtagit extraordinära åtgärder, allt från att stänga skolor till att förbjuda folksamlingar. Många känner oro för sig själva, sina nära och kära. Oron för pandemin påverkar också världsekonomin och världens börser har reagerat negativt genom kraftiga börsfall. På lång sikt kommer detta med största sannolikhet att uppfattas som ”ett hack i kurvan”, som plötsliga börsfall ofta kallas på finansspråk. Över tid har börserna tidigare alltid återhämtat sig och vi på Folksam ser inte att det finns någon anledning till att tro att det skulle vara annorlunda den här gången. Däremot är det svårare, för att inte säga omöjligt, att sia om hur lång tid det kommer att ta.

På Folksam vill vi också skapa bästa möjliga förutsättningar för våra kunder att hantera större börsfall. Antingen genom att vara trygg med de långsiktiga placeringar du har gjort alternativt om du vill styra om ditt sparande till lågriskfonder, det vill säga fonder som inte påverkas i samma utsträckning som aktiefonder i tider av börsturbulens. Den fond som påverkas minst av börsens utveckling är SEB Likviditetsfond. Den består av korta räntepapper med högsta möjliga kreditvärdighet. I en fondförsäkring måste kapitalet alltid vara investerat i fonder och då är just en investering i SEB Likviditetsfond så nära man kan komma en likvid position.

Lika enkelt som du kan välja en lågriskfond kan du sedan utifrån dina personliga önskemål byta till en fond med högre risk och därmed öka din exponering mot börsen när tiden känns rätt för dig. Vårt breda utbud gör det möjligt att välja spännande och hållbara fonder längs hela riskskalan. Titta gärna på våra valbara fonder här under vårt fondutbud.För mer information om oron på börsen läs mer här eller kontakta någon av våra certifierade rådgivare.

Vi hoppas alla att det kommer en mer normal tid snart. Till dess hoppas vi att du gör allt som behövs för dig och din familjs säkerhet.

Nu tar vi in en ny fond i vårt guidade fondutbud och vi kommer även att genomföra ett fondbyte.

I slutet av mars kommer vi att ersätta Goldman Sachs Gl Sm Cap Core med den nya fonden Threadneedle Global Smaller Companies. Vi erbjuder ett kvalitetssäkrat guidat fondutbud och byter därför ibland ut fonder och ersätter dem med nya.

Du som placerar i Goldman Sachs Gl Sm Cap Core får information brevledes eller via Kivra i slutet av februari. Tyvärr är fondinformationen i brevet inte riktigt rätt, nedan är korrekt information om den nya fonden och inom kort kommer även texten i vår fondlista att uppdateras. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Du kan när som helst byta till någon annan fond om du inte är nöjd med vårt val av mottagande fond.

Threadneedle Global Smaller Companies investerar globalt i vad förvaltaren anser vara de mest attraktiva investeringsmöjligheterna i små företag. Förvaltaren har fokus på högkvalitativa tillväxtbolag med hållbara konkurrensfördelar, portföljen består av ca 80 bolag. Förvaltningsavgiften är 1,50 procent vilket är något högre än i Goldman Sachs Gl Sm Cap Core.

Columbia Threadneedle Investments är en stor, global kapitalförvaltare med 459 miljarder dollar under förvaltning, kontor i 17 länder och över 2000 anställda. Threadneedle och Columbia drivs som två separata fondbolag men har sedan 2015 ett gemensamt namn, Columbia Threadneedle Investments. Fonderna som Threadneedle har förvaltats från London. Threadneedle signerade PRI (Principles of Responsible Investment) redan 2006.

Läs mer om fonden i vår fondlista

Alla fondhändelser >

Fonder och Sparande ger dig aktuella nyheter om fonder och matnyttiga kommentarer från olika förvaltare. Du får också marknadsutsikter och erbjudanden som passar dig.