Fondnyheter

Bli en engagerad sparare genom att hålla koll på vad som händer på fondmarknaden. Här finner du nyheter om fonderna i vårt kvalitetssäkrade guidade fondutbud.

Senaste nytt i vårt guidade fondutbud hittar du under Fondhändelser. Under Fondnyheter erbjuder vi externa nyheter om vad som händer i fonderna genom vårt samarbete med nyhetsbyrån Finwire.

Vill du läsa intervjuer med förvaltare och få deras syn på marknaden är du välkommen att läsa vårt nyhetsbrev Fonder och sparande som kommer ut fyra gånger per år.

I slutet av november kommer vi att genomföra två fondbyten. Du som placerar i någon av dessa fonder får information brevledes eller via Kivra i början av november. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta.

Vill du välja någon annan fond loggar du enkelt in med e-legitimation på vår internettjänst Mina Sidor på folksam.se och gör ditt val senast den 19 november.

Fonder som ersätts och ersättaren
 • GodFond Sverige & Världen ersätts med KPA Etisk Aktiefond
 • JPM Africa Equity ersätts med Schroder Frontier Markets

Mer information om de mottagande fonderna finns att läsa under valbara fonder.

Logga in på Mina sidor

Mer information om de mottagande fonderna

I slutet av oktober så kommer vi att genomföra ett fondbyte där vi ersätter Fondväljaren Trend. Folksam ersätter Fondväljaren Trend med Danske Invest Horisont Balanserad.

Du som placerar i fonden kommer att få information via brev under vecka 39. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Vill du välja någon annan fond loggar du enkelt in med e-legitimation på vår internettjänst Mina Sidor på folksam.se och gör ett eget val.

Om fonden
Danske Invest Horisont Balanserad är en så kallad fondandelsfond som investerar i andra aktie- och räntefonder med inriktning mot både Sverige och utlandet. Fördelningen mellan aktier och räntor är som utgångspunkt 50/50 vilket gör fonden till en balanserad blandfond, andelen aktiefonder kan variera mellan 30-65 procent. Förvaltningsavgiften är 1,03 procent.

Kopplingen mellan Danske Invest och Danske Bank
Danske Bank och Danske Invest ingår i samma koncern men som andelsägare i en Danske Invest fond berörs du inte av händelserna i Danske Banks estniska filial. Händelserna i Estland rör Danske Bank A/S. Fondernas tillgångar är skyddade oavsett vad som sker i Danske Bank A/S.

Mer om våra valbara fonder

Under slutet av september/början av oktober kommer vi att genomföra fondbyten till den nya andelsklassen som handlas i SEK istället för som idag i NOK.

Fondbytet sker automatiskt och för dig som andelsägare i fonden innebär det ingen förändring. Fondens förvaltning, karaktär och placeringsinriktning är densamma oavsett andelsklass.

Nu har vi två nya fonder som ni hittar under kategorin Övriga fonder i fondlistan på vår hemsida. Denna kategori innehåller fonder som kompletterar det guidade fondutbudet och dessa kvalitetssäkras i samma process som vårt guidade fondutbud.

Danske Invest Horisont Balanserad och Danske Invest Horisont Försiktig tillhör en ”familj” av blandfonder med olika risknivåer.

De är blandfonder som investerar globalt i aktier och obligationer, huvudsakligen genom andelar i andra fonder från Danske Invest. Fonderna förvaltas aktivt och investeringsprocessen omfattar både strategisk (långsiktig) och taktisk (kortsiktig) tillgångsallokering, vilket betyder att fördelningen mellan tillgångsslagen kan variera över tiden utifrån hur fondens förvaltare bedömer utvecklingen på de finansiella marknaderna. Valutarisk förekommer i fonderna.

I Danske Invest Horisont Balanserad är fördelningen mellan aktier och räntor som utgångspunkt 50/50 vilket gör fonden till en balanserad blandfond, andelen aktiefonder kan variera mellan 30-65 procent. Förvaltningsavgiften är 1,03 procent.

I Danske Invest Horisont Försiktig är fördelningen mellan aktier och räntor som utgångspunkt 30/70 vilket gör fonden till en försiktig blandfond, andelen aktiefonder kan variera mellan 15-40 procent. Förvaltningsavgiften är 0,83 procent.

Läs mer om fonderna

Nu har vi två nya fonder som ni hittar under kategorin Övriga fonder. Denna kategori innehåller fonder som kompletterar det guidade fondutbudet och dessa kvalitetssäkras i samma process som vårt guidade fondutbud.

Lannebo Komplett är en fond för dig som önskar en balanserad portfölj med inslag av både aktier och räntor, spritt på flera olika regioner. Du får tillgång både till Lannebo Fonders dagligt handlade fonder, men också till flertalet specialfonder normalt sett endast tillgängliga för större institutionella kunder.

Investeringarna sprids mellan Sverige/Norden, Europa och USA och fonden har en begränsad risknivå, då andelen aktier maximalt får uppgå till 60 procent av portföljen. Lannebo Komplett är en fond-i-fond men till en fast förvaltningsavgift på 1,60 procent.

Carnegie Strategifond är en välbalanserad fond med för närvarande runt 50 procent aktier, 50 procent företagsobligationer. Carnegie Strategifond har därmed en lägre risk än en vanlig aktiefond och samtidigt större möjligheter än en ren räntefond.

Fonden investerar i välskötta nordiska bolag som agerar långsiktigt och har en ambitiös inställning i hållbarhetsfrågor. Fokus ligger på aktier med hög utdelning och företagsobligationer med bra ränta. Förvaltningsavgiften är 1,50 procent.

Läs mer om fonderna

Den 1 juni 2018 genomför Swedbank Robur några ändringar i fonden. Syftet med ändringarna är främst att tydliggöra fondens karaktär. Du behöver inte göra något med anledning av denna information.

De huvudsakliga ändringarna är:
 • Fonden byter namn till Swedbank Robur Fastighet.
 • Tydliggörande av fondens karaktär genom att definiera att fonden huvudsakligen investerar i bolag inriktade mot fastighetsbranschen. Därmed blir det tydligare vilka bolag fonden har möjlighet att investera i.
 • Fonden får nu möjlighet att investera i tillgångsslagen penningmarknadsinstrument och på konto hos kreditinstitut. Att kunna placera på konto hos kreditinstitut underlättar likvidhanteringen i fonden.
 • Förtydligande av fondens målsättning.

När förändringarna börjar gälla kan du läs mer i fondens faktablad som du hittar under våra valbara fonder.

Du hittar även information hos swedbankrobur.se

I slutet av maj kommer vi att genomföra fondbyten enligt nedan lista. Du som placerar i någon av dessa fonder får information brevledes under vecka 18. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Vill du välja någon annan fond loggar du enkelt in med e-legitimation på vår internettjänst Mina Sidor på folksam.se och gör ditt val senast den 15 maj.

Fonder som ersätts och ersättaren
 • Fidelity Global Health Care ersätts av DNB Health Care
 • JPM Emerging Markets ersätts av Nordea 1 - Emerging Stars
 • JPM Emerging Europé ersätts av Schroder Emerging Europe
 • JPM China ersätts av Fidelity Greater China
 • JPM India ersätts av GS India Equity

Mer information om de mottagande fonderna finns att läsa under valbara fonder.

Valbara fonder

Alla fondhändelser >

Fonder och Sparande ger dig aktuella nyheter om fonder och matnyttiga kommentarer från olika förvaltare. Du får också marknadsutsikter och erbjudanden som passar dig.