Fondnyheter

Bli en engagerad sparare genom att hålla koll på vad som händer på fondmarknaden. Här finner du nyheter om fonderna i vårt kvalitetssäkrade guidade fondutbud.

Senaste nytt i vårt guidade fondutbud hittar du under Fondhändelser. Under Fondnyheter erbjuder vi externa nyheter om vad som händer i fonderna genom vårt samarbete med nyhetsbyrån Finwire.

Vill du läsa intervjuer med förvaltare och få deras syn på marknaden är du välkommen att läsa vårt nyhetsbrev Fonder och sparande som kommer ut fyra gånger per år.

I mitten av vecka 17 byter vi andelsklass för de kvarvarande fonder som fortfarande har utdelning. Vi byter då till en andelsklass som återinvesterar utdelningen direkt i fonden istället.

För dig som kund innebär detta ingen förändring då Folksam redan idag återinvesterar utdelningen. Vid fondbytet kommer antalet andelar förändras men ditt värde är detsamma.

Berörda fonder:
 • Fidelity Global Financial Services
 • Fidelity Global Consumer Industries
 • Fidelity Greater China
 • Fidelity Pacific Fund
 • JPM Latin America Equity

Om du är nöjd med bytet av andelsklass behöver du inte göra något. Vill du byta fond gör du det enklast genom att logga in med BankID på Mina sidor på folksam.se.

I slutet av april och i början av maj kommer vi att genomföra några fondbyten i Kooperativ Tjänstepension. Du som placerar i fonderna kommer att få information brevledes under vecka 14 och 15.

Fondbytet sker automatiskt och du behöver inte göra något med anledning av detta. Vill du välja någon annan fond loggar du enkelt in på vår internettjänst Min kooperativa tjänstepension på folksam.se och gör ditt val.

Fondbytena
 • SEB Globalfond byts till SEB Hållbarhetsfond Global
 • SEB Bioteknikfond byts till SEB Hållbarhetsfond Global
 • SEB Nordamerikafond Småbolag byts till SEB Nordamerika Små och Medelstora Bolag
 • Skagen Global byts till SEB Hållbarhetsfond Global
 • Skagen Kon-Tiki byts till Öhman Etisk Emerging Markets

Information om mottagande fonder

SEB Hållbarhetsfond Global
En aktivt förvaltad globalfond som investerar i aktierelaterade instrument i den utvecklade delen av världen. Fonden är fossilfri och investerar aktivt i bolag som SEB anser har goda förutsättningar att bidra till en positiv påverkan inom hållbarhetsområdet.

Förvaltningsavgiften är 1,50 procent. (Skagen Global har utöver förvaltningsavgiften som är 1,00 procent, en prestationsbaserad avgift på 10 procent som tas ut när fonden presterar bättre än sitt jämförelseindex, en sådan avgift har inte SEB Hållbarhetsfond Global).

SEB Nordamerika Små och Medelstora Bolag
En aktivt förvaltad fond som placerar både i små och medelstora Nordamerikanska bolag. Förvaltarteamet jobbar med aktiv ”stock-picking” och använder sig av en fundamental investeringsprocess under vilken de försöker identifiera högkvalitativa bolag. Förvaltningsavgiften är 1,75 procent. 

Öhman Etisk Emerging Markets
En indexnära aktiefond med målsättning att följa utvecklingen för de största bolagen på tillväxtmarknaden.
Fondens jämförelseindex är MSCI Emerging Markets 50 Index som innehåller 50 av de största och mest likvida bolagen på tillväxtmarknaden. Förvaltningsavgiften är 0,90 procent.

Mer information om fonderna finns att läsa på vår hemsida under Långsiktigt sparande/valbara fonder och välj sedan Kooperativ tjänstepension.

Våra valbara fonder

Nu finns SPP Europa Plus tillgänglig i vårt guidade fondutbud. Fonden är en del av SPPs pluskoncept och gör sällskap med SPP Sverige Plus, SPP Global Plus och SPP Tillväxtmarknad Plus som redan finns i vårt guidade fondutbud.

De indexnära Plusfonderna är fossilfria och tar hänsyn till hållbarhetskriterier samt styr placeringar mot hållbara bolag. Samtidigt har spararen de fördelar som en traditionell indexfond erbjuder kring avgifter och riskspridning. Att fonderna är fossilfria innebär att bolag inom energisektorn och vissa bolag inom samhällsservice (kraftbolag), material och industri exkluderas. Utöver detta exkluderas även vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi.

För att fonderna ska hålla sig nära sina index, trots tuffa hållbarhetskriterier, har SPP en optimeringsstrategi. Strategin bygger på att bolagen som väljs bort ersätts av bolag som både rankas högt i den interna hållbarhetsanalysen och som samtidigt har samma eller liknande egenskaper som de bolagen som valts bort.

I Plusfonderna finns möjlighet att placera upp till 10 procent i lösningsbolag. Lösningsbolag är bolag som levererar lösningar på framtidens klimatutmaningar. Det innebär att fonderna bidrar till övergången till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp. Det görs bland annat genom investeringar inom områden som förnybar energi, energieffektivisering, transporter med låga utsläpp eller återvinning.

 • Förvaltningsavgiften för SPP Europa Plus är 0,40 procent
 • Förvaltningsavgiften för SPP Sverige Plus är 0,30 procent
 • Förvaltningsavgiften för SPP Global Plus är 0,40 procent
 • Förvaltningsavgiften för SPP Tillväxtmarknad Plus är 0,50 procent

Läs mer om fonderna här >

Vi erbjuder ett kvalitetssäkrat guidat fondutbud och byter därför ibland ut fonder och ersätter dem med nya. I början av mars kommer vi att göra ett fondbyte och ersätta Skagen Kon-Tiki som ingår i vårt guidade fondutbud. Vi ersätter fonden med Vontobel mtx Sustainable Emerging Market Leaders.

Vontobel mtx Emerging Markets Fund är en aktivt förvaltad tillväxtmarknadsfond med en koncentrerad portfölj på omkring 45 bolag och med fokus på hållbarhet. Förvaltningsavgiften är 1,65 procent.

Du som placerar i fonden kommer att få information brevledes under vecka 7. Fondbytet sker automatiskt och du behöver inte göra något med anledning av detta. Vill du välja någon annan fond loggar du enkelt in med e-legitimation på vår internettjänst Mina Sidor på folksam.se och gör ditt val senast 5 mars.

I vårt guidade fondutbud tar vi nu in SPP Sverige Plus, SPP Global Plus och SPP Tillväxtmarknad Plus. Efter årsskiftet kommer SPP att lansera SPP Europa Plus som då kommer att bli valbar i vårt guidade fondutbud.

De indexnära Plusfonderna är fossilfria och tar hänsyn till hållbarhetskriterier samt styr placeringar mot mer hållbara bolag. Samtidigt har spararen de fördelar som en traditionell indexfond erbjuder kring avgifter och riskspridning. Att fonderna är fossilfria innebär att bolag inom energisektorn och vissa bolag inom samhällsservice (kraftbolag), material och industri exkluderas. Utöver detta exkluderas även vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi.

För att fonderna ska hålla sig nära sina index, trots hållbarhetskriterier, har SPP en optimeringsstrategi. Strategin bygger på att bolagen som väljs bort ersätts av bolag som både rankas högt i den interna hållbarhetsanalysen och som samtidigt har samma eller liknande egenskaper som de bolagen som valts bort.

I Plusfonderna finns möjlighet att placera upp till 10 procent i lösningsbolag. Lösningsbolag är bolag som levererar lösningar på framtidens klimatutmaningar. Det innebär att fonderna bidrar till övergången till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp. Det görs bland annat genom förnybar energi, energieffektivitet, transporter med låga utsläpp eller återvinning. För att sprida riskerna investerar vi i många olika tekniker exempelvis vindkraft, vattenkraft, solenergi och bergvärme.

 • Förvaltningsavgiften för SPP Sverige Plus är 0,30 procent
 • Förvaltningsavgiften för SPP Global Plus är 0,40 procent
 • Förvaltningsavgiften för SPP Tillväxtmarknad Plus är 0,50 procent

Läs mer om fonderna under Valbara fonder

Alla fondhändelser >

Fonder och Sparande ger dig aktuella nyheter om fonder och matnyttiga kommentarer från olika förvaltare. Du får också marknadsutsikter och erbjudanden som passar dig.