Fondnyheter

Bli en engagerad sparare genom att hålla koll på vad som händer på fondmarknaden. Här finner du nyheter om fonderna i vårt kvalitetssäkrade guidade fondutbud.

Senaste nytt i vårt guidade fondutbud hittar du under Fondhändelser. Under Fondnyheter erbjuder vi externa nyheter om vad som händer i fonderna genom vårt samarbete med nyhetsbyrån Finwire.

Vill du läsa intervjuer med förvaltare och få deras syn på marknaden är du välkommen att läsa vårt nyhetsbrev Fonder och sparande som kommer ut fyra gånger per år.

Danske Capital AB har beslutat att samtliga av bolagets svenska fonder ska slås samman med motsvarande nya fonder i Luxemburg. De nya fonderna har samma placeringsinriktning, förvaltning och kostnader som de svenska fonderna har idag. Efter sammanslagningarna förvaltas fonderna av Danske Invest Management Company S.A

Den 10 november händer detta
  • Danske Invest Global Index slås samman med Danske Invest SICAV – Global Index
  • Danske Invest SRI Global slås samman med Danske Invest SICAV - SRI Global
  • Danske Invest Sverige Kort Ränta slås samman med Danske Invest SICAV - Sverige Kort Ränta
  • Danske Invest Sverige Ränta slås samman med Danske Invest SICAV - Sverige Ränta

Sammanslagningarna genomförs den 10 november och i samband med dessa kommer fonderna vara stängda för handel, 9-13 november.

Du som placerar i någon av Danske Capital AB:s fonder kommer att få information brevledes under vecka 43. Sammanslagningarna av fonderna sker automatiskt och du behöver inte göra något med anledning av detta. Vill du välja någon annan fond loggar du enkelt in med e-legitimation på vår internettjänst Mina Sidor på folksam.se och gör ditt val senast den 3 november.

Läs om kommande fondbyte av Danske Invest Global Index i fondhändelse: 25/10 Fondbyte i vårt guidade fondutbud – vi ersätter Danske Invest Global Index med Danske Invest SICAV SRI Global

I slutet av november kommer vi att göra ett fondbyte då vi ersätter Danske Invest Global Index med Danske Invest SICAV - SRI Global*. Orsaken till fondbytet är att vi vill erbjuda en fond med fokus på hållbara och ansvarsfulla investeringar.

Danske Invest SICAV - SRI Global är en global indexnära fond med så kallad etisk placeringsinriktning. Fonden placerar i de aktier, efter etiska restriktioner, som ingår i fondens jämförelseindex. Restriktionerna gäller för investeringar i bolag vars intjäning kommer från vapenproduktion, pornografi, alkohol, tobak och fossila utsläpp. Förvaltningsavgiften är 0,50 procent.

Du som placerar i fonden kommer att få information brevledes under vecka 43. Fondbytet sker automatiskt och du behöver inte göra något med anledning av detta. Vill du välja någon annan fond loggar du enkelt in med e-legitimation på vår internettjänst Mina Sidor på folksam.se och gör ditt val senast den 3 november.

*Danske Capital AB har beslutat att samtliga av bolagets svenska fonder ska slås samman med motsvarande nya fonder i Luxemburg. I samband med detta kommer fonderna vara stängda för handel 9-13 november. De nya fonderna har samma placeringsinriktning, förvaltning och kostnader som de svenska fonderna har idag. Efter sammanslagningarna förvaltas fonderna av Danske Invest Management Company S.A.

Läs mer om förändringarna i Danske Capital AB:s Sverigefonder i fondhändelse: 25/10 Förändringar i Danske Capital AB:s Sverigefonder

I början av november kommer vi att göra ett fondbyte och ersätta RAM (Lux) Sys Emg Markets Equities som ingår i vårt guidade fondutbud. Vi ersätter fonden med Vontobel mtx Sustainable Emerging Market Leaders.

Du som placerar i fonden kommer att få information brevledes under vecka 41. Fondbytet sker automatiskt och du behöver inte göra något med anledning av detta. Vill du välja någon annan fond loggar du enkelt in med e-legitimation på vår internettjänst Mina Sidor på folksam.se och gör ditt val senast 1 november.

Läs mer om Vontobel mtx Sustainable Emerging Market Leaders i tidigare fondhändelse:
8/6 Ny fond i vårt guidade fondutbud – Vontobel mtx Sustainable Emerging Market Leaders.

Nu utökar vi vårt guidade fondutbud men en branschfond med tydlig hållbarhetsinriktning, Nordea Klimatfond.

Nordea Klimatfond är en aktiefond som placerar på den globala marknaden. Placeringarna görs i företag som direkt eller indirekt är involverade i satsningar som leder till en effektivare användning av världens resurser, i företag som erbjuder klimatlösningar som bidrar till övergången till en hållbar koldioxidsnål ekonomi, samtidigt som föroreningar, svinn och utsläpp minskar. Fonden har innehav i cirka 50 bolag.

Fonden förvaltas av två förvaltare, Thomas Sørensen och Henning Padberg. De har varit med sedan starten 2008 och till sin hjälp har de att erfaret analysteam.

Förvaltningsavgiften är 1,50 procent.

Läs mer om fonderna i vårt guidade fondutbud under valbara fonder

Alla fondhändelser >

Fonder och Sparande ger dig aktuella nyheter om fonder och matnyttiga kommentarer från olika förvaltare. Du får också marknadsutsikter och erbjudanden som passar dig.