Fondnyheter

Bli en engagerad sparare genom att hålla koll på vad som händer på fondmarknaden. Här finner du nyheter om fonderna i vårt kvalitetssäkrade guidade fondutbud.

Senaste nytt i vårt guidade fondutbud hittar du under Fondhändelser. Under Fondnyheter erbjuder vi externa nyheter om vad som händer i fonderna genom vårt samarbete med nyhetsbyrån Finwire.

Vill du läsa intervjuer med förvaltare och få deras syn på marknaden är du välkommen att läsa vårt nyhetsbrev Fonder och sparande som kommer ut fyra gånger per år.

Ett antal förändringar kommer att göras i Swedbank Robur Råvarufond som börjar gälla från den 24 september 2020.

Du som sparar i fonden får information genom post eller via Kivra i början av september. Du behöver inte göra någonting med anledning av förändringarna i fonden och du kan när som helst byta till någon annan om du inte är nöjd med kommande förändringar.

Huvudsakliga förändringarna
  • Fonden byter namn till Swedbank Robur Transition Energy
  • Framöver placerar fonden främst i bolag som bidrar till en hållbar energiomställning
  • Fonden får ett nytt jämförelseindex som är mer relevant till fondens nya placeringsinriktning
Fonden ändrar placeringsinriktning

Från att placera i bolag med stor andel produktion och förädling av råvaror till att placera i olika företag utifrån temat hållbar energiomställning där bolagen genom sina produkter, tjänster eller verksamheter bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle.

I samband med att fonden får en ny inriktning så höjs hållbarhetskriterierna för fonden. Fokus kommer att ligga på att välja in bolag vars verksamhet ligger i linje med en hållbar energiomställning i samhället.

Förvaltningsavgiften är oförändrad 1,25 procent.

Nu tar vi in en ny global fond i vårt guidade fondutbud, BMO Responsible Global Equity Fund.

BMO Responsible Global Equity Fund är en global aktiefond som investerar i hållbara tillväxtbolag som gynnas av världens omställning mot ett mer hållbart samhälle. Fonden har omkring 50 bolag med låg skuldsättning och förvaltarna har en lång investeringshorisont. Fonden investerar i huvudsak i utvecklade marknader med tonvikt på USA, Europa och Japan. Fonden passar sparare som vill komplettera sitt inhemska sparande och känna att deras sparande bidrar till utvecklingen för en mer hållbar värld. Förvaltningsavgiften är 1,50 procent.

BMO Global Asset Management är kapitalförvaltningsdelen av BMO Financial Group som är Kanadas äldsta bank, över 200 år gammal. BMO Global Asset Management förvaltar ca 270 mdr USD och har arbetat med hållbara investeringar och påverkansarbete i flera decennier.

Läs mer om fonden i vår fondlista

I slutet av juni/början av juli kommer vi att genomföra ett fondbyte då vi ersätter Didner & Gerge Aktiefond med Carnegie Sverigefond. Vi erbjuder ett kvalitetssäkrat guidat fondutbud och byter därför ibland ut fonder och ersätter dem med nya.

Du som placerar i Didner & Gerge Aktiefond får information brevledes eller via Kivra i slutet av maj/början av juni.

Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Du kan när som helst byta till någon annan fond om du inte är nöjd med vårt val av mottagande fond.

Carnegie Sverigefond är en fokuserad och aktivt förvaltad aktiefond som investerar långsiktigt på Stockholmsbörsen. Fonden letar så kallade värdebolag, det vill säga bolag med stabila verksamheter, starka balansräkningar och goda möjligheter att lämna utdelning till aktieägarna. Carnegie Sverigefond innehåller ett begränsat antal aktier som förvaltaren verkligen tror på, vanligtvis ungefär 25 stycken. Förvaltningsavgiften är 1,40 procent.

Läs mer om fonderna i fondlistan

Fondlistan

Logga in på Mina sidor

Nu tar vi in en ny fond i vårt guidade fondutbud och i början av juni sker två fondbyten. Vi erbjuder ett kvalitetssäkrat guidat fondutbud och byter därför ibland ut fonder och ersätter dem med nya.

Vår nya fond i guidat fondutbud är DNB Grönt Norden A2. Detta är en aktivt förvaltad aktiefond som huvudsakligen investerar i aktier noterade på börser i Norden. Fonden har en miljöprofil och eftersträvar att investera i bolag med låga koldioxidutsläpp samt ha en högre ESG-rating än sitt jämförelseindex. Fonden investerar inte i företag som har direkt exponering mot fossila bränslen eller i företag med hög grad av växthusgasutsläpp. Förvaltningsavgiften är 1,40 procent. .

DNB har precis startat en andelsklass i svenska kronor (A2, SEK), så fort den är tillgänglig hos Morningstar så visar vi den i vår fondlista på hemsidan, tills dess visas samma fond men i andelsklass norska kronor (NOK). Via Mina sidor kan man redan nu välja andelsklassen i svenska kronor (A2, SEK).

I början av juni så kommer vi att ersätta Delphi Nordic och Fidelity America. Du som placerar i fonderna kommer att informeras brevledes eller via Kivra om fondbytet. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Du kan när som helst byta till någon annan fond om du inte är nöjda med vårt val av mottagande fond.

Fonder vi byter ut
  • Delphi Nordic byts ut till DNB Grönt Norden (ny fond)
  • Fidelity America byts ut till Legg Mason CB US Equity Sustainability Ldrs Fund
Läs mer om fonderna i fondlistan

Fondlistan

Logga in på Mina sidor

Nu utökar vi vårt guidade utbud med Legg Mason ClearBridge US Eq Sust Ldrs

Fondens investeringsmål är att ge avkastning på lång sikt. Fonden investerar minst 85 procent av tillgångarna i aktier i amerikanska företag som uppfyller fondförvaltarens ekonomiska kriterier samt kriterier för miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning. Fondförvaltaren fokuserar på företag som, enligt dennes bedömning, erbjuder produkter och tjänster som påverkar samhället positivt genom att vara mindre skadliga för människor och miljö jämfört med andra företag i samma bransch. Fonden investerar inte i företag med betydande direkta insatser i utvinning och raffinering av fossila bränslen, prospektering och produktion av olja och gas, metallgruvor eller produktion, försäljning eller distribution av truppminor eller klustervapen. Förvaltningsavgiften är 1,20 procent.

Legg Mason Investments (Ireland) Limited grundades 1899 och är idag en världens ledande kapitalförvaltare inom aktiv förvaltning. Legg Mason Investments (Ireland) Limited äger och driver nio oberoende fondbolag varav ClearBridge är ett av dom. Fondförvaltarna Derek Deutsch och Mary McQuillen samt analysteamet har lång erfarenhet inom aktieförvaltning. Mary McQuillen är även chef för ESG på ClearBridge samt engagerad i flertalet organisationer relaterade till hållbarhetsområdet

Läs med om fonden i vår fondlista

Vi befinner oss i en historisk och osäker tid med anledning av corona-viruset där många länder har vidtagit extraordinära åtgärder, allt från att stänga skolor till att förbjuda folksamlingar. Många känner oro för sig själva, sina nära och kära. Oron för pandemin påverkar också världsekonomin och världens börser har reagerat negativt genom kraftiga börsfall. På lång sikt kommer detta med största sannolikhet att uppfattas som ”ett hack i kurvan”, som plötsliga börsfall ofta kallas på finansspråk. Över tid har börserna tidigare alltid återhämtat sig och vi på Folksam ser inte att det finns någon anledning till att tro att det skulle vara annorlunda den här gången. Däremot är det svårare, för att inte säga omöjligt, att sia om hur lång tid det kommer att ta.

På Folksam vill vi också skapa bästa möjliga förutsättningar för våra kunder att hantera större börsfall. Antingen genom att vara trygg med de långsiktiga placeringar du har gjort alternativt om du vill styra om ditt sparande till lågriskfonder, det vill säga fonder som inte påverkas i samma utsträckning som aktiefonder i tider av börsturbulens. Den fond som påverkas minst av börsens utveckling är SEB Likviditetsfond. Den består av korta räntepapper med högsta möjliga kreditvärdighet. I en fondförsäkring måste kapitalet alltid vara investerat i fonder och då är just en investering i SEB Likviditetsfond så nära man kan komma en likvid position.

Lika enkelt som du kan välja en lågriskfond kan du sedan utifrån dina personliga önskemål byta till en fond med högre risk och därmed öka din exponering mot börsen när tiden känns rätt för dig. Vårt breda utbud gör det möjligt att välja spännande och hållbara fonder längs hela riskskalan. Titta gärna på våra valbara fonder här under vårt fondutbud.För mer information om oron på börsen läs mer här eller kontakta någon av våra certifierade rådgivare.

Vi hoppas alla att det kommer en mer normal tid snart. Till dess hoppas vi att du gör allt som behövs för dig och din familjs säkerhet.

Nu tar vi in en ny fond i vårt guidade fondutbud och vi kommer även att genomföra ett fondbyte.

I slutet av mars kommer vi att ersätta Goldman Sachs Gl Sm Cap Core med den nya fonden Threadneedle Global Smaller Companies. Vi erbjuder ett kvalitetssäkrat guidat fondutbud och byter därför ibland ut fonder och ersätter dem med nya.

Du som placerar i Goldman Sachs Gl Sm Cap Core får information brevledes eller via Kivra i slutet av februari. Tyvärr är fondinformationen i brevet inte riktigt rätt, nedan är korrekt information om den nya fonden och inom kort kommer även texten i vår fondlista att uppdateras. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Du kan när som helst byta till någon annan fond om du inte är nöjd med vårt val av mottagande fond.

Threadneedle Global Smaller Companies investerar globalt i vad förvaltaren anser vara de mest attraktiva investeringsmöjligheterna i små företag. Förvaltaren har fokus på högkvalitativa tillväxtbolag med hållbara konkurrensfördelar, portföljen består av ca 80 bolag. Förvaltningsavgiften är 1,50 procent vilket är något högre än i Goldman Sachs Gl Sm Cap Core.

Columbia Threadneedle Investments är en stor, global kapitalförvaltare med 459 miljarder dollar under förvaltning, kontor i 17 länder och över 2000 anställda. Threadneedle och Columbia drivs som två separata fondbolag men har sedan 2015 ett gemensamt namn, Columbia Threadneedle Investments. Fonderna som Threadneedle har förvaltats från London. Threadneedle signerade PRI (Principles of Responsible Investment) redan 2006.

Läs mer om fonden i vår fondlista

Alla fondhändelser >

Fonder och Sparande ger dig aktuella nyheter om fonder och matnyttiga kommentarer från olika förvaltare. Du får också marknadsutsikter och erbjudanden som passar dig.