Fondnyheter

Bli en engagerad sparare genom att hålla koll på vad som händer på fondmarknaden. Här finner du nyheter om fonderna i vårt kvalitetssäkrade guidade fondutbud.

Senaste nytt i vårt guidade fondutbud hittar du under Fondhändelser. Under Fondnyheter erbjuder vi externa nyheter om vad som händer i fonderna genom vårt samarbete med nyhetsbyrån Finwire.

Vill du läsa intervjuer med förvaltare och få deras syn på marknaden är du välkommen att läsa vårt nyhetsbrev Fonder och sparande som kommer ut fyra gånger per år.

Nu tar vi in en ny fond i kategorin Sverige, små-/medelstora bolag som är valbar i vårt guidade fondutbud.

C WorldWide Sweden Small Cap placerar i aktier i ett begränsat antal små och medelstora bolag noterade i Sverige men kan placera upp till 10 procent av sina nettotillgångar i aktier i bolag noterade i Danmark, Finland eller Norge.

Förvaltarna fattar sina investeringsbeslut utifrån en grundlig analys av bolagens intäkter, vinster, vinstmarginaler och övrig information. Analysen kombineras med en utvärdering av de finansiella marknaderna genom att identifiera lokala och globala trender. Detta möjliggör att de kan bygga en koncentrerad portfölj av bolag vilka de har en detaljkunskap om och som enligt deras övertygelse utgör de mest lovande investeringsmöjligheterna på lång sikt.

Förvaltarens ESG-arbete utgörs genom exkluderingar på sektorerna fossila bränslen, tobak, alkohol, spel, pornografi och vapen. Fonden genomför även ett påverkansarbete genom ägarstyrningskommitté i Sverige, tät dialog med bolagen, deltar i valberedningar och röstning på bolagsstämmor är centrala instrument.

Fondens förvaltningsavgift är 1,60 procent.

Läs mer om fonden

Nu kommer vår fondlista att få ny layout. Innehållet är i stort sett oförändrat, på sikt kommer vi att genomföra några förbättringar. Förändringen kommer att publiceras under torsdagen den 17 december.

Alla fondhändelser >

Fonder och Sparande ger dig aktuella nyheter om fonder och matnyttiga kommentarer från olika förvaltare. Du får också marknadsutsikter och erbjudanden som passar dig.