Fondnyheter

Bli en engagerad sparare genom att hålla koll på vad som händer på fondmarknaden. Här finner du nyheter om fonderna i vårt kvalitetssäkrade guidade fondutbud.

Senaste nytt i vårt guidade fondutbud hittar du under Fondhändelser. Under Fondnyheter erbjuder vi externa nyheter om vad som händer i fonderna genom vårt samarbete med nyhetsbyrån Finwire.

Vill du läsa intervjuer med förvaltare och få deras syn på marknaden är du välkommen att läsa vårt nyhetsbrev Fonder och sparande som kommer ut fyra gånger per år.

I vårt guidade fondutbud tar vi nu in SPP Sverige Plus, SPP Global Plus och SPP Tillväxtmarknad Plus. Efter årsskiftet kommer SPP att lansera SPP Europa Plus som då kommer att bli valbar i vårt guidade fondutbud.

De indexnära Plusfonderna är fossilfria och tar hänsyn till hållbarhetskriterier samt styr placeringar mot mer hållbara bolag. Samtidigt har spararen de fördelar som en traditionell indexfond erbjuder kring avgifter och riskspridning. Att fonderna är fossilfria innebär att bolag inom energisektorn och vissa bolag inom samhällsservice (kraftbolag), material och industri exkluderas. Utöver detta exkluderas även vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi.

För att fonderna ska hålla sig nära sina index, trots hållbarhetskriterier, har SPP en optimeringsstrategi. Strategin bygger på att bolagen som väljs bort ersätts av bolag som både rankas högt i den interna hållbarhetsanalysen och som samtidigt har samma eller liknande egenskaper som de bolagen som valts bort.

I Plusfonderna finns möjlighet att placera upp till 10 procent i lösningsbolag. Lösningsbolag är bolag som levererar lösningar på framtidens klimatutmaningar. Det innebär att fonderna bidrar till övergången till ett samhälle med låga koldioxidutsläpp. Det görs bland annat genom förnybar energi, energieffektivitet, transporter med låga utsläpp eller återvinning. För att sprida riskerna investerar vi i många olika tekniker exempelvis vindkraft, vattenkraft, solenergi och bergvärme.

  • Förvaltningsavgiften för SPP Sverige Plus är 0,30 procent
  • Förvaltningsavgiften för SPP Global Plus är 0,40 procent
  • Förvaltningsavgiften för SPP Tillväxtmarknad Plus är 0,50 procent

Läs mer om fonderna under Valbara fonder

Danske Capital AB har beslutat att samtliga av bolagets svenska fonder ska slås samman med motsvarande nya fonder i Luxemburg. De nya fonderna har samma placeringsinriktning, förvaltning och kostnader som de svenska fonderna har idag. Efter sammanslagningarna förvaltas fonderna av Danske Invest Management Company S.A

Den 10 november händer detta
  • Danske Invest Global Index slås samman med Danske Invest SICAV – Global Index
  • Danske Invest SRI Global slås samman med Danske Invest SICAV - SRI Global
  • Danske Invest Sverige Kort Ränta slås samman med Danske Invest SICAV - Sverige Kort Ränta
  • Danske Invest Sverige Ränta slås samman med Danske Invest SICAV - Sverige Ränta

Sammanslagningarna genomförs den 10 november och i samband med dessa kommer fonderna vara stängda för handel, 9-13 november.

Du som placerar i någon av Danske Capital AB:s fonder kommer att få information brevledes under vecka 43. Sammanslagningarna av fonderna sker automatiskt och du behöver inte göra något med anledning av detta. Vill du välja någon annan fond loggar du enkelt in med e-legitimation på vår internettjänst Mina Sidor på folksam.se och gör ditt val senast den 3 november.

Läs om kommande fondbyte av Danske Invest Global Index i fondhändelse: 25/10 Fondbyte i vårt guidade fondutbud – vi ersätter Danske Invest Global Index med Danske Invest SICAV SRI Global

I slutet av november kommer vi att göra ett fondbyte då vi ersätter Danske Invest Global Index med Danske Invest SICAV - SRI Global*. Orsaken till fondbytet är att vi vill erbjuda en fond med fokus på hållbara och ansvarsfulla investeringar.

Danske Invest SICAV - SRI Global är en global indexnära fond med så kallad etisk placeringsinriktning. Fonden placerar i de aktier, efter etiska restriktioner, som ingår i fondens jämförelseindex. Restriktionerna gäller för investeringar i bolag vars intjäning kommer från vapenproduktion, pornografi, alkohol, tobak och fossila utsläpp. Förvaltningsavgiften är 0,50 procent.

Du som placerar i fonden kommer att få information brevledes under vecka 43. Fondbytet sker automatiskt och du behöver inte göra något med anledning av detta. Vill du välja någon annan fond loggar du enkelt in med e-legitimation på vår internettjänst Mina Sidor på folksam.se och gör ditt val senast den 3 november.

*Danske Capital AB har beslutat att samtliga av bolagets svenska fonder ska slås samman med motsvarande nya fonder i Luxemburg. I samband med detta kommer fonderna vara stängda för handel 9-13 november. De nya fonderna har samma placeringsinriktning, förvaltning och kostnader som de svenska fonderna har idag. Efter sammanslagningarna förvaltas fonderna av Danske Invest Management Company S.A.

Läs mer om förändringarna i Danske Capital AB:s Sverigefonder i fondhändelse: 25/10 Förändringar i Danske Capital AB:s Sverigefonder

I början av november kommer vi att göra ett fondbyte och ersätta RAM (Lux) Sys Emg Markets Equities som ingår i vårt guidade fondutbud. Vi ersätter fonden med Vontobel mtx Sustainable Emerging Market Leaders.

Du som placerar i fonden kommer att få information brevledes under vecka 41. Fondbytet sker automatiskt och du behöver inte göra något med anledning av detta. Vill du välja någon annan fond loggar du enkelt in med e-legitimation på vår internettjänst Mina Sidor på folksam.se och gör ditt val senast 1 november.

Läs mer om Vontobel mtx Sustainable Emerging Market Leaders i tidigare fondhändelse:
8/6 Ny fond i vårt guidade fondutbud – Vontobel mtx Sustainable Emerging Market Leaders.

Alla fondhändelser >

Fonder och Sparande ger dig aktuella nyheter om fonder och matnyttiga kommentarer från olika förvaltare. Du får också marknadsutsikter och erbjudanden som passar dig.