Fondnyheter

Bli en engagerad sparare genom att hålla koll på vad som händer på fondmarknaden. Här finner du nyheter om fonderna i vårt kvalitetssäkrade guidade fondutbud.

Senaste nytt i vårt guidade fondutbud hittar du under Fondhändelser. Under Fondnyheter erbjuder vi externa nyheter om vad som händer i fonderna genom vårt samarbete med nyhetsbyrån Finwire.

Vill du läsa intervjuer med förvaltare och få deras syn på marknaden är du välkommen att läsa vårt nyhetsbrev Fonder och sparande som kommer ut fyra gånger per år.

I slutet av juni kommer vi att genomföra ett fondbyte då vi ersätter SEB Rysslandfond med Schroder ISF Emerging Europe.

Orsaken till fondbytet är att SEB-fonden kommer i fusioneras i början av juli och den mottagande fonden ingår inte i Folksams fondutbud. Du som placerar i SEB Rysslandfond får information via brev eller Kivra i början av juni. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Du kan när som helst byta till någon annan fond om du inte är nöjd med vårt val av mottagande fond.

Schroder ISF Emerging Europe är en aktivt förvaltad fond som placerar sina tillgångar i tillväxtmarknader i Europa, däribland Tjeckien, Polen och Ryssland vilka representerar olikartade ekonomier som förväntas växa i snabbare takt än det bredare Europa. Schroder har ett stort och dedikerat team som med lokal representation investerar i de bästa bolagen i varje land samtidigt som riskkontrollen är noggrann. Förvaltningsavgiften är 1,50 procent vilket är något lägre än i SEB Rysslandfond.

Läs mer om fonden i vår fondlista

Nu tar vi in en ny fond i vårt guidade fondutbud i kategorin Japan - Jupiter Japan Select Fund.

Detta är en aktivt förvaltade fond som investerar främst i aktier i företag som bedriver merparten av sin ekonomiska verksamhet i Japan. Högst 20 procent av fondens tillgångar kan investeras i aktier i företag hemmahörande någon annanstans i Asien. Fonden investerar i cirka 40 bolag som är utvalda ifrån ett investeringsunivers på ca 1500 bolag där kriteriet är att dessa ska totalt sett växa snabbare och ge högre utdelning än genomsnittet på marknaden. Förvaltningsavgiften är 1,50 procent.

Fonden förvaltas av ett team som har lång erfarenhet av den japanska aktiemarknaden med goda historiska resultat, fonden har slagit sitt index och ligger i första kvartil i sin jämförelsegrupp på 3 och 5 år.

Läs mer om fonden på vår fondlista

Nu tar vi in en ny branschfond inom läkemedelssektorn i vårt guidade fondutbud. Fonden kommer att ersätta DNB Health Care i mitten av juni.

Handelsbanken Hälsovård Tema A1 SEK placerar globalt i aktier utgivna av företag inom hälsovårdssektorn. Med hälsovårdssektorn avses läkemedel, medicinteknik, bioteknik, service och övriga hälsovårdsrelaterade branscher, exempelvis hälsovårdsrelaterad it, estetik eller förebyggande vård. Den tematiska investeringsstrategin innebär att investering främst sker i bolag kopplade till noga utvalda, analyserade och långsiktiga investeringsteman där förvaltarna förväntar sig en lång period av tillväxt. Huvudteman är Demografi, Produktivitet, Livsstilar och Miljö. Förvaltningsavgiften är 1,50 procent.

Du som placerar i DNB Health Care får information om fondbytet i mitten av maj via brev eller Kivra. Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Du kan när som helst byta till någon annan fond om du inte är nöjd med vårt val av mottagande fond.

SEB Investment Management har antagit en ny och uppdaterad hållbarhetspolicy. Detta innebär att SEB arbetar med samma metoder och ambitionsnivå i förvaltningen av alla sina fonder och då finns det inte längre ett behov att göra skillnad mellan ”hållbara” och andra fonder.

Därför har SEB Investment Management beslutat att ta bort benämningen ”Hållbar” i fondnamnen. Namnbytet sker den 10 maj 2021.

Fonder som berörs
  • SEB Hållbarhetsfond Global byter namn till SEB Global Aktiefond
  • SEB Hållbarhetsfond Världen byter namn till SEB Världenfond

PriorNilssons fonder är nu åter öppna för handel och per den 26 april kunde köp och försäljningar av fonderna hanteras som vanligt.

22/4 Tillfälligt stopp i handel med PriorNilssons fonder
PriorNilsson Fonder AB är utsatt för en extern IT-attack sedan den 16 april. Som en konsekvens av detta kan fondbolaget inte göra värdering av fonderna och har därför valt att stänga dessa för handel.

Fondbolaget har tagit beslut om att senarelägga försäljning och köp av fondandelar och det gäller tillsvidare. För dig som placerar i någon av PriorNilssons fonder innebär det att order lagd efter bryttiden den 16 april blir senarelagd och kommer att genomföras när fonderna öppnar för handel igen.

Fondbolaget arbetar för fullt för att kunna återgå till det normala inom kort. Under tiden förvaltas fonderna som vanligt och innehavet ska inte vara påverkat av situationen utan kommer utvecklas enligt deras plan.

Läs mer på PriorNilssons hemsida

Lannebo Fonder AB har beslutat att lägga samman Lannebo Komplett och Lannebo Mixfond och orsaken till detta är att de vill avveckla sitt utbud inom fond-i-fonder.

Därmed kommer Lannebo Komplett fusioneras genom så kallad absorption vilket innebär att fonden kommer upphöra efter fusionen som sker den 27 maj. Du som placerar i Lannebo Komplett får istället nya andelar i Lannebo Mixfond när fusionen är genomförd. Fusionen sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta.

Du som placerar i Lannebo Komplett får information via brev eller Kivra i slutet av april.

Läs mer om Lannebo Mixfond i vår fondlista

Carnegie Fonder förvärvar OPM och fonden OPM Listed Private Equity som finns valbar i vårt guidade fondutbud byter namn till Carnegie Listed Private Equity.

Förvärvet är godkänt av Finansinspektionen och gäller från 1 april då OPM Listed Private Equity flyttas till Carnegie Fonder. I övrigt sker inga ändringar utan förvaltningsteamet och investeringsinriktningen förblir oförändrad.

Läs mer om fonden i vår fondlista.

I mitten av april kommer vi att genomföra ett fondbyte då vi ersätter Didner & Gerge Småbolag med C WorldWide Sweden Small Cap. Vår ambition är att erbjuda kvalitativa fonder till dig som kund och byter därför ibland ut fonder.

Du som placerar i Didner & Gerge Småbolag får information i början av mars via brev eller Kivra.

Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Du kan när som helst byta till någon annan fond om du inte är nöjd med vårt val av mottagande fond.

C WorldWide Sweden Small Cap är en aktivt förvaltad fond som placerar i aktier i ett begränsat antal små och medelstora bolag noterade i Sverige. Fonden kan placera upp till 10 procent av sina nettotillgångar i aktier i bolag noterade i Danmark, Finland eller Norge.

Förvaltarens hållbarhetsarbete (ESG) utgörs genom exkluderingar på sektorerna fossila bränslen, tobak, alkohol, spel, pornografi och vapen. Förvaltarna genomför även ett påverkansarbete genom tät dialog med bolagen, deltar i valberedningar och röstning på bolagsstämmor är centrala instrument.

Fondens förvaltningsavgift är 1,60 procent.

Läs mer om fonden

Logga in på Mina sidor

Fondbolaget Danske Invest Management har beslutat att ändra namnet på fonden Danske Invest SRI Global SI till Danske Invest Global Index Restricted SI. Förutom detta sker ingen annan ändring i fonden. Namnbytet gäller från 2021-03-10.

Alla fondhändelser >

Fonder och Sparande ger dig aktuella nyheter om fonder och matnyttiga kommentarer från olika förvaltare. Du får också marknadsutsikter och erbjudanden som passar dig.