Fondnyheter

Bli en engagerad sparare genom att hålla koll på vad som händer på fondmarknaden. Här finner du nyheter om fonderna i vårt kvalitetssäkrade guidade fondutbud.

Senaste nytt i vårt guidade fondutbud hittar du under Fondhändelser. Under Fondnyheter erbjuder vi externa nyheter om vad som händer i fonderna genom vårt samarbete med nyhetsbyrån Finwire.

Vill du läsa intervjuer med förvaltare och få deras syn på marknaden är du välkommen att läsa vårt nyhetsbrev Fonder och sparande som kommer ut fyra gånger per år.

I mitten av oktober kommer vi att genomföra två fondbyten då vi ersätter BGF European Value A2 och Carnegie Rysslandsfond som idag är valbara i vårt guidade fondutbud. Vi erbjuder ett kvalitetssäkrat guidat fondutbud och byter därför ibland ut fonder och ersätter dem med nya.

Du som placerar i någon av dessa fonder får information brevledes eller via Kivra i mitten av september.

Fondbytet sker automatiskt så du behöver inte göra något med anledning av detta. Vill du välja någon annan fond loggar du enkelt in med e-legitimation på vår internettjänst Mina sidor på folksam.se och gör ditt val senast den 7 oktober.

Fonder som ersätts och ersättaren
  • BGF European Value A2 ersätts med UBS ES European Opp. Unconstrained
  • Carnegie Rysslandsfond ersätts med SEB Rysslandfond C SEK - Lux

Mer information om de mottagande fonder

Logga in på Mina sidor

Vi utökar vårt guidade fondutbud med SEB Rysslandfond fondid 3338. Fonden placerar i ryska bolag noterade i Ryssland och i andra OSS-länder (Oberoende Staters Samvälde). Fonden handlas i svenska kronor och har de senaste fem åren slagit sitt jämförelseindex. Portföljen är relativt koncentrerad med 40-45 bolag. Förvaltaren fokuserar på att skapa överavkastning genom att investera i bolag med omvärderingspotential. Fondens förvaltningsavgift är 2,00 procent.

Hållbarhetsaspekter beaktas i alla investeringsbeslut som förvaltaren tar, men behöver inte vara avgörande för vilka bolag som väljs in i portföljen. Istället tror man på att påverka bolagen att bli mer hållbara genom att ha en kontinuerlig dialog med bolagsledningar och styrelser.

Fonden investerar inte i bolag som tillverkar, utvecklar eller säljer kontroversiella vapen. De investerar inte heller i bolag som medverkar i utveckling eller produktion av kärnvapen. Dessutom investerar fonden inte i noterade bolag vars omsättning från utvinning av förbränningskol överstiger 20 procent eller i bolag som bryter mot internationella normer.

SEB Rysslandfond efterlever de hållbarhetskrav som Folksam kräver av externa fondbolag, vilket utöver det som nämnts i texten innebär att inte investera i tobaksbolag eller i bolag som producerar pornografi.

SEB Rysslandfond kommer att ersätta Carnegie Rysslandsfond i mitten av oktober.

Våra valbara fonder

Nu utökar vi vårt guidade fondutbud med tre fonder i kategorierna Branschfonder och Sverige/Norden. Där PriorNilsson är ett nytt fondbolag i vårt fonderbjudande.

PriorNilsson Realinvest
En branschfond som placerar sina medel i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper utan geografisk inskränkning. Fonden ska dock ha fokus på svenska och nordiska bolag med en stor andel reala tillgångar som exempelvis fastighetsbolag, skogs- och råvarubolag samt bolag inom kraftindustrin och infrastruktur. Förvaltningsavgiften är 1,60 procent.

PriorNilsson Sverige Aktiv
En aktiefond som investerar i huvudsak i stora, svenska bolag med en koncentrerad portfölj. Placering kan dessutom, till högst tio procent av fondens värde, ske i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper som givits ut av bolag från de övriga nordiska länderna eller som är upptagna till eller föremål för handel på sådan marknad utom EES. Förvaltningsavgiften är 1,20 procent.

PriorNilsson Fond och Kapitalförvaltning AB
Bolaget grundades 2002 av PO Nilsson och Torgny Prior och är ett partnerägt bolag. Bolaget förvaltar idag fem fonder. PO Nilsson är förvaltare av fonden Realinvest och Torgny Prior är ansvarig förvaltare av Sverigefonden. PriorNilsson har en hög ambition att investera ansvarsfullt och hållbart. Arbetet med ansvarsfulla och hållbara investeringar utgår från de internationella konventioner som Sverige har undertecknat inom områden som mänskliga rättigheter, miljö, korruption och arbetsrätt.

Fidelity Sustainable Water & Waste
Är en global branschfond fokuserad på investeringar inom vatten- och avfallshantering. Fonden får en bredare placering än konkurrenterna i och med sin inriktning även mot avfallshantering. Fonden fokuserar på kvalitet- och tillväxtinvesteringar och normalportföljen är placerad med 60 procent inom vatten och 40 procent inom avfallshantering. Fonden har mellan 35–50 olika innehav. Förvaltningsavgiften är 1,50 procent.

Läs om fonderna

Priset är ett kvitto på vårt engagemang inom hållbara placeringar och att vårt arbete påverkar branschen i positiv riktning, säger Susanne Bolin Gärtner, chef för Fondselektering på Folksam Fondförsäkring.

Susanne fortsätter, det känns hedrande att få representera Folksam och nå ut med vår dialog om hållbarhet i fondselekteringsarbetet, vi saknar helt egna fonder och vi hjälper kunderna att välja externa fonder. >

Citywire delade ut priset ”the most influential fund selector” i Norden till Susanne Bolin Gärtner. Citywire är ett brittiskt företag inom finansiell information, specialiserade på att ranka fondförvaltare och fondselekterare. Juryn som valde ut vinnarna bestod av professionella investerare runt om i Europa, sammanlagt delades priser ut till nio europeiska fondselekterare.

prisutdelningbild

Våra valbara fonder

Vi ser ständig över våra fondutbud och kommer därför att ta in tre nya fonder i vårt guidade fondutbud. Dessa fonder kommer även att ersätta tre befintliga fonder i början av juni då vi genomför fondbyten.

Du som placerar i någon av de befintliga fonderna kommer att informeras via brev/Kivra, breven beräknas nå dig den 21 maj. Fondbytet sker automatiskt och du behöver inte göra något med anledning av detta. Vill du välja någon annan fond loggar du enkelt in Mina sidor och gör detta före eller efter vårt fondbyte.

Fond vi byter bortFond vi byter till
SEB Europafond Småbolag Danske Invest Europe Small Cap
SEB Bioteknikfond UBS EF Biotech
SEB Corporate BondDanske Invest Eur Corp Sust Bond 


Information om de nya fonderna:

Danske Invest Europe Small Cap investerar i aktier från mindre och mellanstora företag som hör hemma i, eller vars verksamhet huvudsakligen bedrivs i Europa (exklusive Ryssland) och som är noterade på en officiell fondbörs. En mindre andel kan investeras i aktier från företag hemmahörande i länder som gränsar till Europa. Förvaltningsavgiften är 1,60 procent. Risken är något högre än i SEB-fonden.

UBS EF Biotech startar en SEK-klass i samband med vårt fondbyte, fonden investerar globalt i företag som är inblandade i forskning, produktutveckling, tillverkning och/eller distribution inom biotekniksektorn. Urvalet av företag bygger främst på följande kvalitetskriterier: strategisk inriktning, stark ställning på marknaden, hög kvalitet på ledningen, solida intäkter, tillväxtpotential och förbättrat värde för aktieägarna. Förvaltningsavgiften är 1,63 procent.

Danske Invest Eur Corp Sust Bond är en aktivt förvaltad fond som företrädesvis investerar i företagsobligationer utgivna av företag med en stark hållbarhetsprofil vad avser miljö, sociala förhållanden och ägarstyrning och som integrerar ett hållbarhetstänkande i relation till klimatförändringar och CO2-utsläpp. Varje utgivare måste leva upp till internationella principer för hållbara investeringar och fonden investerar inte i kontroversiella sektorer. Förvaltningsavgiften är 0,80 procent.

Mer information om de nya fonderna finns att läsa på vår hemsida. Gällande UBS EF Biotech kommer den att visas på hemsidan så fort den nya andelsklassen i SEK finns tillgänglig hos Morningstar.

Våra valbara fonder

Alla fondhändelser >

Fonder och Sparande ger dig aktuella nyheter om fonder och matnyttiga kommentarer från olika förvaltare. Du får också marknadsutsikter och erbjudanden som passar dig.