Valbara fonder

— kvalitetssäkrat guidat fondutbud

Vi är ett av få fondförsäkringsbolag som inte har något eget fondbolag och det ger oss friheten att fritt välja ut högpresterande fonder på marknaden och även välja bort fonder som inte håller måttet över tiden.

Övriga fonder

Under Övriga fonder ligger fonder som inte ingår i det kvalitetssäkrade guidade fondutbudet, dessa utvärderas inte utifrån samma kriterier som vårt guidade fondutbud.