Valbara fonder

— kvalitetssäkrat guidat fondutbud

Vi är ett av få fondförsäkringsbolag som inte har något eget fondbolag och det ger oss friheten att fritt välja ut högpresterande fonder på marknaden och även välja bort fonder som inte håller måttet över tiden.

Övriga fonder

Under kategorin Övriga fonder finns fonder som kompletterar det guidade fondutbudet, dessa fonder kvalitetssäkras i samma process som vårt guidade fondutbud.