Valbara fonder

— kvalitetssäkrat guidat fondutbud

Vi ger dig möjligheten att välja bland högpresterande fonder på marknaden och har valt ut 60–80 fonder som representerar olika fondkategorier – så att det blir enklare för dig att välja.

Folksam är ett av få fondförsäkringsbolag som inte har något eget fondbolag. Det ger oss möjligheten att helt fritt välja ut högpresterande fonder på marknaden och dessutom att välja bort fonder som inte håller måttet när vi utvärderar över tid.

Vi erbjuder även fonder som kompletterar det guidade fondutbudet. De kvalitetssäkras i samma process som vårt guidade fondutbud.

När du sparar i fondförsäkring i Folksam investerar du i fonder som alla är noggrant utvalda efter våra kriterier för hållbarhet. Läs mer här.

Vi följer upp att fondbolagen i sin tur arbetar för att påverka de företag de investerar i att ta ansvar för klimat och miljö, mänskliga rättigheter och andra principer i FN:s Principles for Responsible Investments (PRI). Vi kallar det ett ansvarsfullt fondutbud.

Under fliken hållbarhet i fondlistan hittar du bland annat vilka fondbolag som skrivit under PRI, vilka fonder som har hållbarhet som mål eller främjar hållbarhet.