Var rädd om fritidshuset

När du själv inte är på plats

Dags att lämna fritidshuset för säsongen? Tänk på att vinterperioden kan vara hård i vissa delar av landet.
Det finns ett antal åtgärder du kan ta för att slippa återvända till stugan, och välkomnas av en otrevlig överraskning.

Nedan listar vi viktiga saker att komma ihåg och en checklista du kan gå igenom.

Allmänna tips när du stänger fritidshuset

Många lämnar landstället utan den kommande vintersäsongen i åtanke. Att bara stänga av strömmen när man åker hem kan ge förödande konsekvenser.

Bra saker att tänka på

 • Stänga av och tappa ur vattnet – ur rörsystem, varmvattenberedare och spolcisternen i toaletten – innan sommarstugan lämnas för vintern. Detta är extra viktigt om ett elavbrott skulle uppstå.
 • Behålla viss uppvärmning – allmänt cirka 10 grader, men särskilt i kök och badrum runt 15 grader.
 • Använd giftfri glykol – häll i värmesystem, wc-stolar och golvbrunnar för att minska risken för frysning.
 • Håll fortsatt koll – strömavbrott kan man aldrig gardera sig mot, och ett sådant kan leda till skador. Det kan därför vara bra att ha fritidshuset under uppsikt, även under vintersäsongen.
Skadeförebyggare Erik Arvidsson tipsar om vad du ska tänka på för att minska risken för inbrott

Larm och grannsamverkan en god idé

Oktober–december är generellt den period under året då risken för inbrott är som störst. Det är också den tid som många stänger sina fritidshus för vintern.

– Det viktigaste är att se över skalskyddet, det vill säga lås på dörrar och fönster samt eventuellt larm. Finns möjlighet till grannsamverkan är det också ett effektivt skydd, säger Erik Arvidsson, skadeförebyggare Folksam.

Med några enkla åtgärder kan man passa på att försvåra för inbrottstjuven att ta sig in.

– Vår uppfattning är att många som drabbats av inbrott kanske inte agerar för att förebygga ytterligare inbrott, till exempel genom att göra huset synligare för grannar eller från närliggande väg.

Begränsa inbrott i fritidshuset

 • Se till att alla dörrar har godkända lås. Det gäller även altandörrar och garage. Fönster bör också ha lås. Källarfönster bör ha galler
 • Förvara trädgårdsredskap och stegar inne eller i ett låst förråd. Då kan de inte användas som inbrottsredskap
 • Vägbom och inhägnad kan ge skydd vid exempelvis bryggor
 • Städa inte "för mycket" – låt gärna en vattenslang och ett par träskor ligga framme
 • Gör stugan ”synlig” för grannar eller från väg, om det är möjligt
 • Se till att ha bra utebelysning, gärna med rörelsedetektor
 • Täck inte fönster och dörrar med växter
 • Finns det boende i området året runt, starta grannsamverkan
 • Stöldmärk och ta bilder på värdefulla tillhörigheter
 • Installera ett godkänt larm

Följ våra checklistor

Här nedan kan du se våra checklistor. Följ och pricka av dessa för en säker och skadeförebyggande stängning av fritidshuset.

Följ de här stegen för en säker stängning

 • Inomhus
  Huvudkran: stäng huvudkranen till vattnet och töm eventuellt pump och hydrofor enligt tillverkarens anvisningar

  Varmvattenberedare: stäng av strömmen till varmvattenberedaren och töm den enligt tillverkarens anvisningar

  Vattenledningar: töm ledningarna vid lägsta punkten och öppna alla kranar. OBS! Stäng kranarna innan vattnet sätts på igen

  Termostatblandare: bör monteras bort och förvaras frostfritt eftersom en backventil hindrar vattnet från att rinna ut.

  WC-stolar: efter att vattnet stängs av – spola, så att cisternen töms. Töm vattenlåset eller fyll det med antifrysvätska

  Vattenlås: töm vattenlåsen till handfat, diskho, golvbrunn mm – eller fyll på med antifrysvätska

  Vattenelement: systemet ska tömmas. Tala med en fackman om du är osäker på vad du bör göra.

  Disk-/tvättmasin: slå av strömmen. Töm sedan pumphus och sump – eller sug upp vattnet med en svamp eller trasa.

  El-element: stäng av eller ställ ner temperaturen. Se till att inget brännbart ligger mot elementen

  Ventilation: öppna ventiler, spjäll, innerdörrar, skåp och lådor – så minskar risken för fuktskador och mögel

  Utomhus

  Yttertaket: kontrollera taket både utvändigt och invändigt åtgärda ev. skador och brister

  Skorsten och ventil: gallernät över skorstenen och metallnät över ventiler hindrar fåglar och skadedjur från att komma in i huset

  Takrännor och stuprör: rensa hängrännorna från löv och annat skräp så att vattnet inte samlas där. Detsamma gäller stuprören

  Vattenutkastare: efter att huvudkranen stängts av – koppla bort slangen och öppna kranen så att allt vatten rinner ut.

  När det gäller uppvärmda fritidshus
  Huvudkran: stäng alltid huvudkranen när ni ej vistas där. Några timmars strömavbrott kan räcka för att ledningarna ska frysa

  Värme: ha gärna en grundvärme på ca 10 grader. Lite varmare i kök och badrum, minst 15 grader. Lämna gärna skåpdörrar öppna så att värmen kan cirkulera. T.ex. dörrar till diskbänksskåp.
Hej!

Vi ger dig smarta skadeförebyggande tips och råd

Fritidshusförsäkring

I fritidshuset gör du avbrott från vardagen och tar det lugnt. Du ska inte behöva oroa dig för tråkigheter som kan hända.