Folksam guidar

Jämförelse av de bästa värmepumparna

Till jämförelsen
Att värma sitt hus med värmepump är idag det vanligaste uppvärmnings­alternativet. Det är både ekonomiskt och energisnålt. Folksam har jämfört ett 70-tal värmepumpar för att göra det enklare för dig att välja rätt när det dags att byta värmesystem.

Det är viktigt att ditt val av värmepump blir så bra som möjligt, inte bara för att du ska ha ett bekvämt och billigt boende men också för att hålla nere höga kostnader om det uppstår skador. I vår nya rapport från 2020 kan du själv jämföra olika värmepumpar och se vilka pumpar som vi anser är Bra val.

Vårt pressmeddelande

Det är både ekonomiskt och energisnålt att värma huset med värmepump. Folksam har jämfört ett 70-tal värmepumpar för att göra det enklare för dig att välja rätt när det dags att byta värmesystem.

I vår rapport från 2020 kan du själv jämföra olika värmepumpar och se vilka pumpar som vi anser är Bra val.

Hela listan

Alla värmepumpar i jämförelsen är godkända. Några utmärker sig lite extra och får stämpeln Bra val.

Nedladdningsbara dokument

Rapporten om värmepumpar 2020

Detaljerad sammanställning värmepumpar 2020

Jämförelsekriterier värmepumpar 2020

Vårt pressmeddelande

Samtliga värmepumpar som ingår i Folksams jämförelse kommer från tillverkare och leverantörer som är medlemmar i branschorganisationerna SKVP eller KVI. Samtliga pumpar uppfyller minimikraven och är märkta enligt EU-kommissionens direktiv på energimärkning.

Systemet med energimärkning är komplicerat och är i första hand inte till för att jämföra värmepumpar med varandra, utan snarare med andra uppvärmningsalternativ som till exempel el- och oljepannor.

Det är därför svårt att som konsument tillgodogöra sig energimärkningen. Med vår jämförelse får du snabbt en överblick av marknadens produkter. Jämförelsen sträcker sig över fyra områden – effektivitet-, miljö-, funktion och garanti.

Därför gör vi jämförelsen

Vi vill underlätta för dig som kund att göra hållbara val. Inte minst när det gäller bostadens uppvärmning som kan vara kostsam och belasta klimatet onödigt mycket.

Värmepumpar är idag ett energieffektivt sätt att värma bostaden. Därför är det en positiv utveckling att allt fler hushåll använder värmepump som sin huvudsakliga uppvärmning. En värmepump ska hålla under många år och ge en god besparing under tiden.

Informationen kring värmepumpar är komplicerad och det är som köpare svårt att sätta sig in i vilken modell som passar bäst. Vi vill göra det enklare för dig att jämföra olika fabrikat och modeller innan du investerar i en ny värmepump.

Så gick jämförelsen till

 • Värmepumparna i jämförelsen passar i hus av normal storlek. En värmepump i samma serie men av annan storlek än den jämförda kan få andra poäng
 • Vi har bland annat utgått från mätpunkter i energimärkningen men valt ut dessa på en mer detaljerad nivå än vad som presenteras på produktens energimärkningsetikett. Dessutom har vi lagt in andra viktiga områden som garantier och funktioner
 • Vi har samlat in information från leverantörerna av värmepumpar. För varje produkt har ett antal mätpunkter inom områdena, miljöeffektivitet, funktion och garanti tagits fram. Resultatet från dessa mätpunkter har sedan översatts i ett poängsystem för respektive område
 • För värmepumptyperna, Luft/Vatten, Frånluft och Vätska/Vatten har vi valt mätpunkter utifrån en systemlösning där även varmvattenstillverkning ingå
 • Mätpunkterna är också generellt valda för drift i värmekretsar med högre temperaturer, alltså värmesystem som består av radiatorer eller blandade system med radiatorer och golvvärme. Om du till exempel har enbart golvvärme eller ett väldigt välisolerat hus kan det vara värt att titta på hur energieffektiva värmepumparna är i dessa driftsförhållanden då temperaturen i värmesystemet är betydligt lägre. Detta kan påverka vilken värmepump som passar bäst i just ditt fall
 • För luftvärmepumpar tittar vi mycket på om värmepumpen ger bra effekt även vid lägre utetemperaturer. Vi gör inte någon bedömning hur den fungerar vid kyldrift. KVI utför idag funktionstester på värmepumpar
 • Värmepumparna som finns med i vår jämförelse är alla godkända. De produkter som klarat sig allra bäst får stämpeln ”Bra val”. Stämpeln ges till de produkter som klarat sig riktigt bra inom alla områden
I praktiken fungerar alla värmepumpar på samma sätt. De flyttar värme från en plats till en annan. Vad som huvudsakligen skiljer dem åt är källan till värmen; berggrund, jord, vatten eller luft.

Vill du veta mer om olika slags värmesystem, däribland värmepumpar, om hur de påverkar dina elkostnader och vad som passar just ditt hus bäst? Läs vår studie om tre olika hus och hur uppvärmningssystemen påverkas av var i landet husen är byggda.

Mer fakta om värmepumpar hos SKVP

Luftvärmepump

Hämtar energi ur utomhusluften. Värmen distribueras ut i huset via en innerdel som har en värmeväxlare och en fläkt som värmer upp inomhusluften. Ofta används aggregatet för kyla under sommaren och är vanligt i hus utan vattenburet system. Kan inte producera varmvatten.

Frånluftsvärmepump

Återvinning sker av den värme som annars skulle ventileras ut ur huset. Kräver mekanisk ventilation. Kan producera varmvatten.

Vätska-/vattenvärmepump

I dagligt tal kallat bergvärme. Den hämtar sin energi från till exempel grundvatten, sjö och hav eller mark. Lagrad solenergi hämtas från någon av källorna. Det uppvärmda vattnet distribueras ut i huset via ett vattenburet system. Kan även producera varmvatten.

Luft-/vattenvärmepump

Suger energi ur utomhusluften till vattenburet värmesystem. Energin i luften gör att köldmediet i värmepumpen förångas. Påverkas i hög grad av utomhustemperaturen. Värmen distribueras ut i huset via ett vattenburet system. Kan producera varmvatten.

Varmvattenvärmepump eller värmepumpsberedare

Hämtar energi ur luft och bara värmer endast ditt varmvatten. Används framförallt i hus där man har direktverkande el.

Egentligen finns det inte en värmepump som är bättre än någon annan. Däremot finns det alltid bättre och sämre värmepumpar, sett till varje hushålls behov.

När du ska köpa eller byta värmepump är det bra att känna till pumparnas olika styrkor, svagheter, priser och begränsningar. Börja därefter med att ta in flera offerter för att skapa dig en bild av vad olika installatörer rekommenderar för dig och ditt hus.

Vilken typ av värmepump ska jag välja?

Ta hänsyn till husets geografiska läge, klimat, omgivning men också hustyp, husets energibehov och skick, befintliga värmesystem och inte minst din egen ekonomi och livsstil. En bra början är att fundera över vilken typ av värmepump som kan passa. Eller om det är någon typ som inte passar.

Frågor du bör ställa dig är:

 • Vilka behov ska tillgodoses?
 • Vilken typ av värmesystem har vi?
 • Vilka ekonomiska resurser finns?
 • Finns några åtgärder som bör göras innan vi satsar på värmepump? Isolering eller annat som påverkar energiförbrukningen.
 • Är kyla något vi bör ta med i beräkningen?

5 tips inför och efter ditt köp av värmepump

Här listar vi bra saker att tänka på.
 • Husets storlek i kvm (totalt uppvärmd yta)
 • Energiförbrukning (el kWh, olja m3, ved m3; statistik över ett antal år är en fördel)
 • Husets byggår och eventuella tilläggsåtgärder
 • Ventilationsbehov och ventilationssystem
 • Tomtyta, markförhållanden och belägenhet
 • Antal personer i hushållet och ålder
 • Passar mitt värmesystem ihop med en värmepump?
 • Rekommenderas några åtgärder för mitt värmesystem i samband med installationen?
 • Vad får jag för dokumentation om min nya anläggning? Kräv energiberäkning på papper.
 • Har ni ansvarsförsäkring?
 • Har den eventuella borrare ni anlitar ansvarsförsäkring?
 • Vem utför service och reparationer?
 • Vilken garanti lämnar ni för installationen?
 • Vilka serviceintervall bör vi ha?
 • Kolla företagets ekonomin på exempelvis allabolag.se.
 • Vill säljaren hjälpa dig att få en bra systemlösning, eller sälja på dig en värmepump?
 • Är företaget medlem i branschorgan och har rätt certifieringar?
 • Finns företaget angivet som återförsäljare på respektive fabrikats hemsida?

Glöm inte!

Viktigt är att få med alla kostnader i offerten. Eventuell borrning, installation, rivning av befintligt värmesystem och injustering av värmesystemet. Köp både installation och maskin av samma företag. Om det blir problem underlättar det att ett företag är ansvarigt.

 • Drifttider bör skrivas upp en gång i månaden. Stämmer förbrukningen mot energiberäkningen?
 • Följ fabrikantens skötselanvisning – alla värmepumpar har filter som behöver rengöras.
 • Börja alltid med att ha alla radiatorer fullt öppna och justera värmen på värmepumpen.

Vi har jämfört flera olika typer av värmepumpar som kommer från tillverkare som är medlemmar i branschorganisationer. Alla är godkända i vårt test men vi har kategoriserat vissa som bra val. För att uppnå vår högsta märkning krävs att framför allt både effektivitet och miljö är av hög standard.

Beroende av vilken typ av värmepump det gäller har vi också olika mätpunkter. För exempelvis luftvärmepumpar tittar vi extra noga på hur effektiv den är vid lägre temperaturer. I andra kategorier tittar vi på mätpunkter där varmvattenstillverkning ingår.

Svaret är inte helt enkelt. Ett val av värmepumpar är komplicerat och ibland är det svårt att veta vilken pump som är bäst för sin villa eller fritidshus. Men värmepumpar fungerar i princip på samma sätt. Värme flyttas från en plats till en annan. Skillnaden är källan till värmen där det kan vara berg, jord, vatten eller luft. En viktig aspekt innan du gör ett val är bland annat att ta hänsyn till ditt hus geografiska läge, klimat och hur ditt hus är byggt.

Efter att du gjort ett val av värmepump är nästa steg att göra ett inköp med bra garantier och ta hjälp av certifierade installatörer för installationen. Om det går att teckna serviceavtal är detta bra att göra i samband med ditt köp, annars finns det flera företag som specialiserar sig på underhåll.

Din värmepump behöver regelbundet underhållas för att kunna prestera. Rekommenderat är att göra detta med några års mellanrum. Har du en äldre värmepump kan det vara bra att göra detta vartannat år. Du kan med fördel göra flera saker själv som att rengöra filter och ventiler. Men gör inte mer än vad du är säker på att du kan utföra på egen hand utan anlita ett bra serviceombud.

Läs fler tips på vår sida om hur du kan ta hand om din värmepump

Ta hand om din värmepump

Hos Folksam ingår ett skydd för din värmepump. Bor du i villa omfattas den genom villaförsäkringen. Har du ett fritidshus gäller fritidshusförsäkringen. Om din värmepump går sönder finns det sedan ett antal saker som påverkar hur mycket du får i ersättning. Det paket du valt i din försäkring, du kan välja bas eller stor i vår villaförsäkring, och den självrisk du valt är en del. Sedan sker avdrag baserat på vilken typ av värmepump du har, hur gammal den är samt om det finns någon form av garanti. 

Viktigt är att du kontaktar Folksam innan någon form av reparation eller ersättning installeras. Du kan läsa mer på vår sida om hur du kan ta hand om din värmepump. 

Så tar du hand om din värmepump

Solen värmer kontinuerligt upp vår planet. En värmepump använder lagrad solenergi – beroende på typ av värmepump hämtas den från jord, luft, vatten eller berggrund. Värmepumpen flyttar värmeenergin in i ditt hem. Det sker genom en process av temperatur och tryckförändringar.

För att värmepumpen ska kunna utföra arbetet krävs att energi tillförs via till exempel köpt el. Fördelen är att du får ut mycket mer värme, än vad du får om du använder den köpta elen till att värme huset direkt.

Livslängden påverkas i hög grad av installationens omfattning och förhållanden. Det är därför viktigt att göra en långsiktig kalkyl på din investering och välja installatör med omsorg.

• En luftvärmepump håller ungefär 12-15 år
• En luftvattenvärmepump cirka 15 år
• En vätske- eller vattenvärmepump cirka 20 år
• En frånluftsvärmepump cirka 15-20 år


Under denna tid behöver värmepumpen både reparation och service, vilket kan vara kostsamt.

Vanligen krävs tillstånd för att borra i samband med installation av vätske- och vattenvärmepumpar. Detta hjälper vanligen din installatör till med

Det kan variera stort. Beroende på vilken typ av värmepump och vilka övriga förhållanden och förutsättningar som gäller minskar energianvändningen med:

• För luftvärmepumpar: 50-70 procent av uppvärmningskostnaden
• För luftvattenvärmepumpar cirka 60-70 procent av uppvärmningskostnader för värme och varmvatten
• För vätske- och vattenvärmepumpar cirka 70-80 procent av uppvärmningskostnaderna för värme och varmvatten
• För frånluftsvärmepumpar är det stora skillnader mellan olika typer av produkter

Priset, livslängden och kvaliteten varierar mycket. Gör därför en långsiktig kalkyl på din investering!

• En luftvärmepump cirka 20-25.000 kronor
• En luftvattenvärmepump 100-130.000 kronor
• En vätske- eller vattenvärmepump 150-180.000 kronor
• En frånluftsvärmepump cirka 15-20 år, 60-120.000 kronor

Det är många saker som påverkar priset. Ta alltid in flera offerter!

Den främsta anledningen är för att minska husets energikostnad.

Ring Energisparrådgivningen

Skaffa Sveriges bästa villaförsäkring

Vår hem- och villaförsäkring har allt du behöver för ett tryggt husliv och är högst rankad av Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Vår villaförsäkring

Villaförsäkring hos Folksam

Fritidshusförsäkring som skyddar året om

En fritidshusförsäkring ska skydda huset i ur och skur, året om. Både när du är i huset och när du befinner dig på någon annan plats.

Vår fritidshusförsäkring

Fritidshusförsäkring hos Folksam gör att du kan känna dig trygg.