Folksam jämför

Olika sorters värmepumpar

Till jämförelsen
Att värma sitt hus med värmepump är idag det vanligaste uppvärmnings­alternativet. Det är både ekonomiskt och energisnålt. Folksam har jämfört ett 70-tal värmepumpar för att göra det enklare för dig att välja rätt när det dags att byta värmesystem.

Det är viktigt att ditt val av värmepump blir så bra som möjligt, inte bara för att du ska ha ett bekvämt och billigt boende men också för att hålla nere höga kostnader om det uppstår skador. I vår nya rapport från 2020 kan du själv jämföra olika värmepumpar och se vilka pumpar som vi anser är Bra val.

Vårt pressmeddelande

Hela listan

De värmepumpar som vi presenterar i jämförelsen är alla godkända. Några produkter utmärker sig lite extra och kvalificerar sig därför till att få stämpeln ”Bra val”.

Nedladdningsbara dokument

Rapporten om värmepumpar 2020

Detaljerad sammanställning värmepumpar 2020

Jämförelsekriterier värmepumpar 2020

Vårt pressmeddelande

Samtliga värmepumpar som ingår i Folksams jämförelse kommer från tillverkare och leverantörer som är medlemmar i branschorganisationerna SKVP eller KVI. Samtliga pumpar uppfyller minimikraven och är märkta enligt EU-kommissionens direktiv på energimärkning.

Systemet med energimärkning är komplicerat och är i första hand inte till för att jämföra värmepumpar med varandra, utan snarare med andra uppvärmningsalternativ som till exempel el- och oljepannor.

Det är därför svårt att som konsument tillgodogöra sig energimärkningen. Med vår jämförelse får du snabbt en överblick av marknadens produkter. Jämförelsen sträcker sig över fyra områden – effektivitet-, miljö-, funktion och garanti.

Därför gör vi jämförelsen

Vi vill underlätta för dig som kund att göra hållbara val. Inte minst när det gäller bostadens uppvärmning som kan vara kostsam och belasta klimatet onödigt mycket.

Värmepumpar är idag ett energieffektivt sätt att värma bostaden. Därför är det en positiv utveckling att allt fler hushåll använder värmepump som sin huvudsakliga uppvärmning. En värmepump ska hålla under många år och ge en god besparing under tiden.

Informationen kring värmepumpar är komplicerad och det är som köpare svårt att sätta sig in i vilken modell som passar bäst. Vi vill göra det enklare för dig att jämföra olika fabrikat och modeller innan du investerar i en ny värmepump.

Så gick jämförelsen till

 • Värmepumparna i jämförelsen passar i hus av normal storlek. En värmepump i samma serie men av annan storlek än den jämförda kan få andra poäng
 • Vi har bland annat utgått från mätpunkter i energimärkningen men valt ut dessa på en mer detaljerad nivå än vad som presenteras på produktens energimärkningsetikett. Dessutom har vi lagt in andra viktiga områden som garantier och funktioner
 • Vi har samlat in information från leverantörerna av värmepumpar. För varje produkt har ett antal mätpunkter inom områdena, miljöeffektivitet, funktion och garanti tagits fram. Resultatet från dessa mätpunkter har sedan översatts i ett poängsystem för respektive område
 • För värmepumptyperna, Luft/Vatten, Frånluft och Vätska/Vatten har vi valt mätpunkter utifrån en systemlösning där även varmvattenstillverkning ingå
 • Mätpunkterna är också generellt valda för drift i värmekretsar med högre temperaturer, alltså värmesystem som består av radiatorer eller blandade system med radiatorer och golvvärme. Om du till exempel har enbart golvvärme eller ett väldigt välisolerat hus kan det vara värt att titta på hur energieffektiva värmepumparna är i dessa driftsförhållanden då temperaturen i värmesystemet är betydligt lägre. Detta kan påverka vilken värmepump som passar bäst i just ditt fall
 • För luftvärmepumpar tittar vi mycket på om värmepumpen ger bra effekt även vid lägre utetemperaturer. Vi gör inte någon bedömning hur den fungerar vid kyldrift. KVI utför idag funktionstester på värmepumpar
 • Värmepumparna som finns med i vår jämförelse är alla godkända. De produkter som klarat sig allra bäst får stämpeln ”Bra val”. Stämpeln ges till de produkter som klarat sig riktigt bra inom alla områden
I praktiken fungerar alla värmepumpar på samma sätt. De flyttar värme från en plats till en annan. Vad som huvudsakligen skiljer dem åt är källan till värmen; berggrund, jord, vatten eller luft.

Mer fakta om värmepumpar hos SKVP

Luft- eller luftvärmepump

Det här är den vanligaste typen av värmepump. Luftvärmepumpen hämtar energi ur utomhusluften. Värmen distribueras ut i huset via en innerdel som har en värmeväxlare och en fläkt som värmer upp inomhusluften. Ofta används aggregatet för kyla under sommaren och är vanligt i hus utan vattenburet system. Kan inte producera varmvatten.

Frånluftsvärmepump

Återvinning sker av den värme som annars skulle ventileras ut ur huset. Kräver mekanisk ventilation. Kan producera varmvatten.

Vätske- eller vattenvärmepump

Det vi i dagligt tal kallar bergvärme är samma typ av värmepump som kan hämta sin energi från till exempel grundvatten, sjö och hav eller mark. Lagrad solenergi hämtas från någon av källorna. Det uppvärmda vattnet distribueras ut i huset via ett vattenburet system. Kan även producera varmvatten.

Luft- eller vattenvärmepump

Suger energi ur utomhusluften till ditt vattenburna värmesystem. Energin i luften gör att köldmediet i värmepumpen, som har låg kokpunkt, förångas. Den här typen av värmepump påverkas i hög grad av utomhustemperaturen. Värmen distribueras ut i huset via ett vattenburet system. Kan producera varmvatten.

Varmvattenvärmepump eller värmepumpsberedare

En värmepump som hämtar energi ur luft och bara värmer ditt varmvatten. Används framförallt i hus där man har direktverkande el.

Egentligen finns det inte en värmepump som är bättre än någon annan. Däremot finns det alltid bättre och sämre värmepumpar, sett till varje hushålls behov.

När du ska köpa eller byta värmepump är det bra att känna till pumparnas olika styrkor, svagheter, priser och begränsningar. Börja därefter med att ta in flera offerter för att skapa dig en bild av vad olika installatörer rekommenderar för dig och ditt hus.

Vilken typ av värmepump ska jag välja?

Ta hänsyn till husets geografiska läge, klimat, omgivning men också hustyp, husets energibehov och skick, befintliga värmesystem och inte minst din egen ekonomi och livsstil. En bra början är att fundera över vilken typ av värmepump som kan passa. Eller om det är någon typ som inte passar.

Frågor du bör ställa dig är:

 • Vilka behov ska tillgodoses?
 • Vilken typ av värmesystem har vi?
 • Vilka ekonomiska resurser finns?
 • Finns några åtgärder som bör göras innan vi satsar på värmepump? Isolering eller annat som påverkar energiförbrukningen.
 • Är kyla något vi bör ta med i beräkningen?

Checklistor inför och efter köpet

Här listar vi bra saker att tänka på.
 • Husets storlek i kvm (totalt uppvärmd yta)
 • Energiförbrukning (el kWh, olja m3, ved m3; statistik över ett antal år är en fördel)
 • Husets byggår och eventuella tilläggsåtgärder
 • Ventilationsbehov och ventilationssystem
 • Tomtyta, markförhållanden och belägenhet
 • Antal personer i hushållet och ålder
 • Passar mitt värmesystem ihop med en värmepump?
 • Rekommenderas några åtgärder för mitt värmesystem i samband med installationen?
 • Vad får jag för dokumentation om min nya anläggning? Kräv energiberäkning på papper.
 • Har ni ansvarsförsäkring?
 • Har den eventuella borrare ni anlitar ansvarsförsäkring?
 • Vem utför service och reparationer?
 • Vilken garanti lämnar ni för installationen?
 • Vilka serviceintervall bör vi ha?
 • Kolla företagets ekonomin på exempelvis allabolag.se.
 • Vill säljaren hjälpa dig att få en bra systemlösning, eller sälja på dig en värmepump?
 • Är företaget medlem i branschorgan och har rätt certifieringar?
 • Finns företaget angivet som återförsäljare på respektive fabrikats hemsida?

Glöm inte!

Viktigt är att få med alla kostnader i offerten. Eventuell borrning, installation, rivning av befintligt värmesystem och injustering av värmesystemet. Köp både installation och maskin av samma företag. Om det blir problem underlättar det att ett företag är ansvarigt.

 • Drifttider bör skrivas upp en gång i månaden. Stämmer förbrukningen mot energiberäkningen?
 • Följ fabrikantens skötselanvisning – alla värmepumpar har filter som behöver rengöras.
 • Börja alltid med att ha alla radiatorer fullt öppna och justera värmen på värmepumpen.

Solen värmer kontinuerligt upp vår planet. En värmepump använder lagrad solenergi – beroende på typ av värmepump hämtas den från jord, luft, vatten eller berggrund. Värmepumpen flyttar värmeenergin in i ditt hem. Det sker genom en process av temperatur och tryckförändringar.

För att värmepumpen ska kunna utföra arbetet krävs att energi tillförs via till exempel köpt el. Fördelen är att du får ut mycket mer värme, än vad du får om du använder den köpta elen till att värme huset direkt.

Livslängden påverkas i hög grad av installationens omfattning och förhållanden. Det är därför viktigt att göra en långsiktig kalkyl på din investering och välja installatör med omsorg.

• En luftvärmepump håller ungefär 12-15 år
• En luftvattenvärmepump cirka 15 år
• En vätske- eller vattenvärmepump cirka 20 år
• En frånluftsvärmepump cirka 15-20 år


Under denna tid behöver värmepumpen både reparation och service, vilket kan vara kostsamt.

Vanligen krävs tillstånd för att borra i samband med installation av vätske- och vattenvärmepumpar. Detta hjälper vanligen din installatör till med

Det kan variera stort. Beroende på vilken typ av värmepump och vilka övriga förhållanden och förutsättningar som gäller minskar energianvändningen med:

• För luftvärmepumpar: 50-70 procent av uppvärmningskostnaden
• För luftvattenvärmepumpar cirka 60-70 procent av uppvärmningskostnader för värme och varmvatten
• För vätske- och vattenvärmepumpar cirka 70-80 procent av uppvärmningskostnaderna för värme och varmvatten
• För frånluftsvärmepumpar är det stora skillnader mellan olika typer av produkter

Priset, livslängden och kvaliteten varierar mycket. Gör därför en långsiktig kalkyl på din investering!

• En luftvärmepump cirka 20-25.000 kronor
• En luftvattenvärmepump 100-130.000 kronor
• En vätske- eller vattenvärmepump 150-180.000 kronor
• En frånluftsvärmepump cirka 15-20 år, 60-120.000 kronor

Det är många saker som påverkar priset. Ta alltid in flera offerter!

Den främsta anledningen är för att minska husets energikostnad.

Hej!

Ställ en fråga direkt till vår skadeförebyggare Erik Arvidsson

Ring Byggrådgivningen

Skaffa Sveriges bästa villaförsäkring

Vår hem- och villaförsäkring har allt du behöver för ett tryggt husliv och är högst rankad av Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Vår villaförsäkring

Fritidshusförsäkring som skyddar året om

En fritidshusförsäkring ska skydda huset i ur och skur, året om. Både när du är i huset och när du befinner dig på någon annan plats.

Vår fritidshusförsäkring