Akademikerförbundet SSR

Juristförsäkring

Nyhet från 2019-01-01

Småföretagarförsäkring hos Folksam
Juridiska frågor är det få som är insatta i. Det är lätt att tänka det där tar jag tag i senare.

Därför erbjuder vi dig Juristförsäkringen för dig som är medlem i Akademikerförbundet SSR. Försäkringen innehåller tre delar, juridisk rådgivning, rättsskydd och hjälp vid ID-stöld. Du ansluts till försäkringen om du inte tackar nej till det erbjudande du har fått.

Villkor Juristförsäkring Akademikerförbundet SSR

Här kan du läsa översiktligt om vad som ingår i vår Juristförsäkring.

Juristförsäkringen innehåller:

 • Juridisk rådgivning – 15 timmar per år
 • Rättsskydd - ersättning upp till 2 000 000 kr per tvist, självrisk 3 000 kr
 • Hjälp vid ID-stöld – telefonassistans dygnet runt, ingen självrisk

Vad kostar det?

Priset för Juristförsäkring är 30 kronor i månaden.

Var och för vem gäller försäkringen

Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare i din egenskap av privatperson och avser händelser i privatlivet.

Den gäller också för de övriga personer som är folkbokförda på samma adress och bosatta i samma bostad som du, förutsatt att ni har gemensamt hushåll. I händelse av tvist eller intressemotsättningar mellan hushållsmedlemmar, gäller försäkringen endast till fördel för försäkringstagaren.

Så använder du försäkringen

Du bokar juridisk rådgivning genom webben eller genom att ringa Familjens jurist på 0771-771 070.

För att få hjälp vid ID-stöld ringer du 0771-190 001, telefontid dygnet runt.
Här kan du läsa mer detaljerat om vad som ingår i försäkringen. Ytterligare information finns att läsa i villkoret.

Försäkringen innehåller det mesta du behöver till ett förmånligt pris.

Villkor Juristförsäkring Akademikerförbundet SSR

ID-stöld är när någon använder en annan persons identitetsuppgifter i bedrägerisyfte. Det kan handla om att öppna bankkonton, ansöka om kreditkort och lån, registrera telefonabonnemang eller handla varor på internet. Med ID-stöld kan du exempelvis få hjälp med att:

 • Få goda råd om hur du minskar risken att bli utsatt
 • Hantera felaktiga betalningskrav
 • Ta bort felaktiga betalningsanmärkningar

Du får hjälp av en jurist som analyserar situationen. Det kan handla om bland annat följande områden:

 • Familjerätt – som exempel äktenskapsförord, samboavtal, bodelning, vårdnadstvist och bouppteckning
 • Arvsrätt – testamente och arvstvister
 • Konsumentköp - tvister i samband med köp av varor och tjänster
 • Fast egendom – till exempel bygglov och avtalsskrivning vid hantverkshjälp vid om- och tillbyggnad
 • Försäkringskasseärenden – omprövning av sjukpenning eller sjukersättning.

Rättskydd kan till exempel ersätta kostnader för ombud, rättegångskostnader som du behöver betala till din motpart och kostnader för medlare. Rättsskydd har du nytta av vid exempelvis:

 • Vårdnadstvister
 • Konsumentköp
 • Ärenden som rör avslag på ansökan om sjukpenning eller sjukersättning
 • Grannförhållanden
I Juristförsäkringen ingår upp till 15 timmars juridisk rådgivning per år.

Rättskydd ger upp till 2 000 000 kronor i ersättning per tvist och har en självrisk på 3 000 kronor.

ID-stöld gäller utan självrisk och du får tillgång till telefonassistans dygnet runt

Om du blivit erbjuden att teckna försäkringen genom reservationsanslutning eller erbjudande om försäkring, men valt att inte teckna den kan du teckna försäkringen vid ett senare tillfälle. Försäkringen träder i dessa fall i kraft sex månader efter den dag som anges i försäkringsbeskedet.

Försäkringen kan tidigast gälla från 1 januari 2019.