Akademikerförbundet SSR

Juristförsäkring

Vet du vad som gäller om du flyttar ihop, gifter dig, startar företag eller hamnar i en tvist? Juridik kan vara knivigt och därför erbjuder vi dig som är medlem i Akademikerförbundet SSR vår juristförsäkring. Med Juristförsäkringen får du bland annat 15 timmars juridisk rådgivning per år till ett mycket lågt pris per månad.

Försäkringen innehåller fyra delar: juridisk rådgivning, rättsskydd, må-bra-rådgivning och hjälp vid ID-stöld.

Villkor Akademikerförbundet SSR

Lisa Cahlman-Friis på Familjens Jurist berättar vilken juridisk hjälp du kan få genom Juristförsäkringen.
Här kan du läsa översiktligt om vad som ingår i vår Juristförsäkring.

Juristförsäkringen innehåller:

 • Juridisk rådgivning – 15 timmar per år
 • Rättsskydd - ersättning upp till 2 000 000 kr per tvist, självrisk 3 000 kr
 • Hjälp vid ID-stöld – telefonassistans dygnet runt, ingen självrisk
 • Må-bra-rådgivning - 3 samtal per år

Vad kostar det?

Priset för Juristförsäkring är 45 kronor i månaden.

Var och för vem gäller försäkringen

Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare i din egenskap av privatperson och avser händelser i privatlivet.

Den gäller också för de övriga personer som är folkbokförda på samma adress och bosatta i samma bostad som du, förutsatt att ni har gemensamt hushåll. I händelse av tvist eller intressemotsättningar mellan hushållsmedlemmar, gäller försäkringen endast till fördel för försäkringstagaren.
Här kan du läsa mer detaljerat om vad som ingår i försäkringen. Ytterligare information finns att läsa i villkoret.

Försäkringen innehåller det mesta du behöver till ett förmånligt pris.

Villkor Juristförsäkring Akademikerförbundet SSR

ID-stöld är när någon använder en annan persons identitetsuppgifter i bedrägerisyfte. Det kan handla om att öppna bankkonton, ansöka om kreditkort och lån, registrera telefonabonnemang eller handla varor på internet. Med ID-stöld kan du exempelvis få hjälp med att:

 • Få goda råd om hur du minskar risken att bli utsatt
 • Hantera felaktiga betalningskrav
 • Ta bort felaktiga betalningsanmärkningar

Du får hjälp av en jurist som analyserar situationen. Det kan handla om bland annat följande områden:

 • Familjerätt – som exempel äktenskapsförord, samboavtal, bodelning, vårdnadstvist och bouppteckning
 • Arvsrätt – testamente och arvsfrågor
 • Konsumentköp - tvister i samband med köp av varor och tjänster
 • Fast egendom – till exempel bygglov och avtalsskrivning vid hantverkshjälp vid om- och tillbyggnad

Rättskydd kan till exempel ersätta kostnader för ombud, rättegångskostnader som du behöver betala till din motpart och kostnader för medlare.

Första steget är att du har anlitat ett juridiskt ombud. Därefter kan du eller ditt ombud skriftligen ansöka om rättsskydd till oss.

Rättsskydd har du nytta av vid exempelvis:

 • Vårdnadstvister
 • Konsumentköp
 • Ärenden som rör avslag på ansökan om sjukpenning eller sjukersättning
 • Grannförhållanden

Må-bra-rådgivning ger dig tre samtal per år via Falck Healthcare. Det första samtalet sker med en socionom. Därefter kan du vid behov få ytterligare två samtal med en specialist. Det kan vara med en psykolog eller en ekonom beroende på vad din rådgivning handlar om.

Du bokar tid hos Falck Healthcare genom att ringa 08-20 26 24. De har öppet måndag-torsdag 8-17.30, fredag 8-17. Du kan också mejla dem på personalvard@falckhealthcare.se

Må-bra-rådgivningen
 • Du får ett första samtal med en socionom och om du därefter har behov av att samtala med en specialist (ekonom eller psykolog) bokar socionomen in det samtalet åt dig
 • Du får specialistkontakt inom 5 arbetsdagar
 • Du samtalar med din rådgivare via telefon eller online-samtal

Så här använder du de olika delarna i juristförsäkringen

Du bokar juridisk rådgivning genom att ringa Familjens jurist på 0770-339 390. Rådgivningen sker via telefon eller Skype.

För att boka Må-bra-rådgivning ringer du Falck Healthcare på 08-20 26 24.

För att få hjälp vid ID-stöld ringer du Tenerity AB på 0771-190 001, telefontid dygnet runt.

För att ansöka om rättsskydd måste du anlita ett juridiskt ombud som skickar in en skriftlig ansökan till oss.
I Juristförsäkringen ingår upp till 15 timmars juridisk rådgivning per år.

Rättskydd ger upp till 2 000 000 kronor i ersättning per tvist och har en självrisk på 3 000 kronor.

ID-stöld gäller utan självrisk och du får tillgång till telefonassistans dygnet runt

Om du blivit erbjuden att teckna försäkringen men valt att inte teckna den kan du teckna försäkringen vid ett senare tillfälle. Försäkringen träder i dessa fall i kraft sex månader efter den dag som anges i försäkringsbeskedet.