Musikerförbundet

Juristförsäkring

Musikerförbundet tar hand om dina rättsliga frågor på jobbet. Men vem hjälper dig när arbetsdagen är slut? Med Juristförsäkring från Folksam har du ryggen fri när du inte jobbar. Du får 15 timmar juridisk rådgivning per år. Det gäller allt från samboavtal, testamenten och vårdnadstvister till konsumenträtt.

Du får också Må-bra-rådgivning, hjälp vid ID-stöld och ett rättsskydd som kan ersätta dina rättegångskostnader - allt för bara 45 kronor/månad.

Villkor Juristförsäkring för Musikerförbundet

Här finns en översikt om vad som ingår i vår juristförsäkring.

Juristförsäkringen innehåller

 • Juridisk rådgivning - 15 timmar per år
 • Rättsskydd - ersättning upp till 2 000 000 kr per tvist, självrisk 3 000 kr
 • Hjälp vid ID-stöld - telefonassistans dygnet runt, ingen självrisk
 • Må-bra-rådgivning - 3 samtal per år

Vad kostar det?

Priset för Juristförsäkring är 45 kronor i månaden.

Var och för vem gäller försäkringen?

Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare i din egenskap av privatperson och avser händelser i privatlivet.

Den gäller också för de övriga personer som är folkbokförda på samma adress och bosatta i samma bostad som du, förutsatt att ni har gemensamt hushåll. I händelse av tvist eller intressemotsättningar mellan hushållsmedlemmar, gäller försäkringen endast till fördel för försäkringstagaren.
Här kan du läsa mer detaljerat om vad som ingår i försäkringen. Ytterligare information finns att läsa i villkoret.

Försäkringen innehåller det mesta du behöver till ett förmånligt pris.

Villkor Juristförsäkring

ID-stöld är när någon använder en annan persons identitetsuppgifter i bedrägerisyfte. Det kan handla om att öppna bankkonton, ansöka om kreditkort och lån, registrera telefonabonnemang eller handla varor på internet. Med ID-stöld kan du exempelvis få hjälp med att:

 • Få goda råd om hur du minskar risken att bli utsatt
 • Hantera felaktiga betalningskrav
 • Ta bort felaktiga betalningsanmärkningar

Du får hjälp av en jurist som analyserar situationen. Det kan handla om bland annat följande områden:

 • Familjerätt – som exempel äktenskapsförord, samboavtal, bodelning, vårdnadstvist och bouppteckning
 • Arvsrätt – testamente och arvsfrågor
 • Konsumentköp - tvister i samband med köp av varor och tjänster
 • Fast egendom – till exempel bygglov och avtalsskrivning vid hantverkshjälp vid om- och tillbyggnad

Rättskydd kan till exempel ersätta kostnader för ombud, rättegångskostnader som du behöver betala till din motpart och kostnader för medlare.

Första steget är att du har anlitat ett juridiskt ombud. Därefter kan du eller ditt ombud skriftligen ansöka om rättsskydd till oss.

Rättsskydd har du nytta av vid exempelvis:

 • Vårdnadstvister
 • Konsumentköp
 • Ärenden som rör avslag på ansökan om sjukpenning eller sjukersättning
 • Grannförhållanden

Må-bra-rådgivning ger dig tre samtal per år via Falck Healthcare. Det första samtalet sker med en socionom. Därefter kan du vid behov få ytterligare två samtal med en specialist. Det kan vara med en psykolog eller en ekonom beroende på vad din rådgivning handlar om.

Du bokar tid hos Falck Healthcare genom att ringa 08-20 26 24. De har öppet måndag-torsdag 8-17.30, fredag 8-17. Du kan också mejla dem på personalvard@falckhealthcare.se

Må-bra-rådgivningen
 • Du får ett första samtal med en socionom och om du därefter har behov av att samtala med en specialist (ekonom eller psykolog) bokar socionomen in det samtalet åt dig
 • Du får specialistkontakt inom 5 arbetsdagar
 • Du samtalar med din rådgivare via telefon eller online-samtal

Så här använder du de olika delarna i juristförsäkringen

Du bokar juridisk rådgivning genom att ringa Familjens jurist på 0770-339 390. Rådgivningen sker via telefon eller Skype.

För att boka Må-bra-rådgivning ringer du Falck Healthcare på 08-20 26 24.

För att få hjälp vid ID-stöld ringer du Tenerity AB på 0771-190 001, telefontid dygnet runt.

För att ansöka om rättsskydd måste du anlita ett juridiskt ombud som skickar in en skriftlig ansökan till oss.
Just nu tecknar du Juristförsäkring via det brev som Folksam skickat till dig som är medlem i Musikerförbundet. Fyll i kupongen som finns på brevet och posta till Folksam så har du Juristförsäkring och ryggen fri.

Du kan teckna Juristförsäkring vid ett senare tillfälle men då måste du ha Juristförsäkring i sex månader innan du kan använda den. Därför är det extra förmånligt att teckna just nu.