Officersförbundet

Juristförsäkring

Så hanterar vi dina personuppgifter
Hammare

Skriv juridiska avtal via onlinetjänsten i din försäkring.

Vet du vad som gäller om du flyttar ihop, gifter dig, startar företag eller hamnar i en tvist? Juridik kan vara knivigt och därför erbjuder vi dig som är medlem i Officersförbundet en juristförsäkring.

Med juristförsäkringen får du fyra delar till ett mycket lågt månadspris: juridisk rådgivning, rättsskydd, hjälp vid ID-stöld och må-bra-rådgivning. Du får bland annat tillgång till en onlinetjänst där du kan skriva juridiska dokument på egen hand och 15 timmars juridisk rådgivning per år.

Familjens Jurist onlinetjänst

Villkor Juristförsäkring Officersförbundet

Exempel på vanliga juridiska frågor

När du har gjort dina juridiska dokument i onlinetjänsten kan du boka in en personlig avstämning med en jurist. Du kan också spara de timmar som ingår i juristförsäkringen till annan juridisk rådgivning och mer komplicerade frågor.

Boka tid för juridisk rådgivning

I din juristförsäkring får du tillgång till Familjens Jurists onlinetjänst där du enkelt kan skriva juridiska dokument själv. Det finns bland annat digitala dokument för bodelning, fullmakt, gåvobrev, samboavtal, testamente och äktenskapsförord.

Familjens Jurist onlinetjänst

Om du vill stämma av de juridiska dokument du har skrivit själv kan du boka rådgivning med en jurist. Du kan också spara timmarna med personlig juridisk rådgivning till mer komplicerade frågor.
15 timmar per år

Du får tillgång till en onlinetjänst där du kan skriva juridiska dokument själv digitalt. Du får hjälp av en jurist som analyserar situationen du har frågor om. Det kan bland annat handla om följande områden:

 • Familjerätt – som exempel äktenskapsförord, samboavtal, bodelning, vårdnadstvist och bouppteckning
 • Arvsrätt – testamente och arvsfrågor
 • Konsumentköp - tvister i samband med köp av varor och tjänster
 • Fast egendom – till exempel bygglov och avtalsskrivning vid hantverkshjälp vid om- och tillbyggnad
Ersättning upp till 2 000 000 kr per tvist, självrisk 3 000 kr

Rättskydd kan till exempel ersätta kostnader för ombud, rättegångskostnader som du behöver betala till din motpart och kostnader för medlare.

Första steget är att du har anlitat ett juridiskt ombud. Därefter kan du eller ditt ombud skriftligen ansöka om rättsskydd till oss.

Rättsskydd har du nytta av vid exempelvis:

 • Vårdnadstvister
 • Konsumentköp
 • Ärenden som rör avslag på ansökan om sjukpenning eller sjukersättning
 • Grannförhållanden
Telefonassistans dygnet runt, ingen självrisk

ID-stöld är när någon använder en annan persons identitetsuppgifter i bedrägerisyfte. Det kan handla om att öppna bankkonton, ansöka om kreditkort och lån, registrera telefonabonnemang eller handla varor på internet. Med ID-stöld kan du exempelvis få hjälp med att:

 • Få goda råd om hur du minskar risken att bli utsatt
 • Hantera felaktiga betalningskrav
 • Ta bort felaktiga betalningsanmärkningar
3 samtal per år

Må-bra-rådgivning ger dig tre samtal per år via Falck Healthcare. Det första samtalet sker med en socionom. Därefter kan du vid behov få ytterligare två samtal med en specialist. Det kan vara med en psykolog eller en ekonom beroende på vad din rådgivning handlar om.

Du bokar tid hos Falck Healthcare genom att ringa 08-20 26 24. De har öppet måndag-torsdag 8-17.30, fredag 8-17. Du kan också mejla dem på personalvard@falckhealthcare.se

Må-bra-rådgivningen
 • Du får ett första samtal med en socionom och om du därefter har behov av att samtala med en specialist (ekonom eller psykolog) bokar socionomen in det samtalet åt dig
 • Du får specialistkontakt inom 5 arbetsdagar
 • Du samtalar med din rådgivare via telefon eller online-samtal

De fyra delarna som ingår i juristförsäkringen får du till ett förmånligt pris.

Var och för vem gäller försäkringen

Försäkringen gäller för dig som försäkringstagare i din egenskap av privatperson och avser händelser i privatlivet.

Den gäller också för de övriga personer som är folkbokförda på samma adress och bosatta i samma bostad som du, förutsatt att ni har gemensamt hushåll. I händelse av tvist eller intressemotsättningar mellan hushållsmedlemmar, gäller försäkringen endast till fördel för försäkringstagaren.

Viktigt att tänka på

Om du blivit erbjuden juristförsäkringen men valt att teckna den vid ett senare tillfälle, så börjar försäkringen att gälla sex månader efter den dag som anges i försäkringsbeskedet.

Om du har använt alla timmar

Om du har använt alla timmar som ingår i juristförsäkringen, men behöver ytterligare hjälp har du möjlighet att boka mer tid hos Familjens Jurist. Som kund i Folksam får du då 25% rabatt på konsultationen.

Information om familjejuridisk hjälp

All information om juristförsäkringen finns i villkoret.

Villkor Juristförsäkring Officersförbundet

Juridisk rådgivning

Du får tillgång till juridisk rådgivning via Familjens Jurists digitala tjänster. Tjänsten ger dig upp till 15 timmars juridisk rådgivning och hjälp med att skriva juridiska dokument.

Boka juridisk rådgivning med Familjens Jurist via telefon eller digitalt genom länken nedan. Du får en tid inom några veckor, rådgivningen ges på telefon eller videomöte.

0770-339 390

Familjens Jurist

Rättsskydd

För att ansöka om rättsskydd behöver du ha anlitat ett juridiskt ombud, det vill säga en advokat eller en jurist som är anställd på en advokatbyrå. Ditt juridiska ombud gör en skriftlig ansökan om rättsskydd till oss via vår webbanmälan.

Ansök om rättsskydd

ID-stöld

För att få hjälp vid ID-stöld ringer du Tenerity AB som har telefontid dygnet runt.

0771-190 001

Må-bra-rådgivning

Vill du boka Må-bra-rådgivning kan du ringa eller mejla till Falck Healthcare.

08-20 26 24

personalvard@falckhealthcare.se