Undvik bränder i företagets lokaler

Det är lättare att förebygga branden än att släcka den. Har du ett bra brandskydd för kontoret, butiken eller verkstaden upptäcker du branden tidigt. Det ger er möjligheter att minimera skadans omfattning och ni kan snabbare starta upp företagets verksamhet igen om olyckan är framme.

Här har vi samlat några tips och råd på vad ni kan göra för att förebygga vanliga brandorsaker och på så sätt skydda ert företag från brand i era lokaler.

En brandvarnare är en billig försäkring för ditt företag. Vi rekommenderar:

 • Ha minst en brandvarnare per våning, helst en per 60 kvadratmeter.
 • Brandvarnare ska placeras i taket vid den högsta punkten och helt centralt i lokalen.
 • Vid flera våningsplan ska man placera en brandvarnare där trappan mynnar på närmaste högre våningsplan.
 • För att undvika falsklarm bör en brandvarnare inte placeras i närheten av kök eller ventilationsöppningar.
 • Det ska finnas ett utrymme på minst 50 cm runt brandvarnaren.

Mer information om brandlarm hittar du hos Svenska Brandskyddsföreningen

Vi rekommenderar att det finns en brandsläckare på varje våningsplan. Det är viktigt också att kontrollera släckutrustningen varje år. Handbrandsläckare finns i flera olika klasser:

 • A-släckare är användbara i bostad, lager- och kontorsmiljöer. Fungerar bra på exempelvis trä, papper och textilier. Dessa innehåller vatten, skum eller pulver.
 • B-släckare kan användas i miljöer där det handskas med brandfarliga varor, som till exempel bilverkstäder, bensinstationer och laboratorier. B-släckare innehåller skum, pulver eller koldioxid.
 • C-släckare används i miljöer där det finns risk för gasbrand, till exempel i panncentraler med naturgas och industri med gasolhantering. C-släckare innehåller pulver.

Ytterligare information om brandsläckare hittar du hos Svenska Brandskyddsförening

Var tredje branddörr står idag öppen på arbetsplatser. Tänk på att aldrig sätta upp en branddörr med kilar, detta eftersom det är så lätt att man glömmer att ta bort dem. Finns det möjlighet bör ni skaffa en automatisk dörröppnare som stänger dörren efter en stund.

Vidare är det viktigt att genomföringar av olika slag är tätade med typgodkända brandtätningsmetoder som motsvarar väggens brandmotståndsklass. Se till att tätningar av genomföringar ingår vid till exempel el- och rörarbeten.

En av de absolut vanligaste orsakerna till brand är anlagda bränder. Därför är det viktigt att ha ordentliga dörrar och lås samt att hålla ordning runt byggnaden. Att ha bra belysning och säker inhägnad minskar inte bara risken för anlagda bränder utan motverkar även risken för skadegörelse och inbrott.

Ta hand om brännbart material och använd en låsbar container

Se till att ha rent och snyggt runt varuintag eller liknande och förvara inte brännbart material på lastkajer eller liknande. Säkrast är att använda en container med låsbart lock för det som är brännbart. Om man använder en öppen container måste den stå minst sex meter från ytterväggen.

Upplys personalen

Informera personal om hur viktigt det är att ha rutiner för att löpande få bort brännbart material runt byggnaden. På så sätt minskar ni risken för era anställda att anlägga en brand.

Om ni ska bedriva eller låta bedriva heta arbeten på er arbetsplats ska ni skriftligen utse en tillståndsansvarig som ska bedöma om arbetena medför en fara för brand. Med heta arbeten avses arbete som medför uppvärmning eller gnistbildning. Det kan vara allt från svetsning, skärning eller lödning med el eller gas.

Brandfarliga heta arbeten ska utföras enligt brandskyddföreningens regler. Det innebär att både den som gör arbetet och brandvakten måste ha utbildning som ger behörighet att utför heta arbeten.

Det är viktigt att det finns släckutrustning i närheten och att den regelbundet kontrolleras.

Elsäkerhetsverket avråder från regelbunden laddning i vanliga vägg- och motorvärmaruttag. Gamla eller felaktiga kopplingar och kabelförgreningar i företagets fastighet kan orsaka varmgång och brand. Låt därför ett elinstallationsföretag göra en kontroll innan ni regelbundet börjar ladda bilen vid en specifik parkeringsplats.

4 säkra laddtips för elbilen:

 • Dra ut laddkabeln när du har laddat bilen.
 • Använd inte förlängningssladd då det finns risk att säkringen inte skyddar på rätt sätt.
 • Installera helst en laddbox som har typ-2-kontakt som klarar hög belastning under lång tid.
 • Använder du tillfälligt ett vanligt vägguttag bör om möjligt laddströmmen i bilen ställas ned till högst sex ampere.

Tips rörande laddstationer:

 • Idag finns det appar och webbsidor som visar var publika laddstationer finns i din närhet.
 • Många laddstationer är knutna till en laddoperatör som har egna appar som visar var servicen finns.
 • Tänk på att varje operatör har sitt eget system för att starta laddning och betala för strömmen.

Skydda företaget mot skador

På de här sidorna har vi samlat goda råd om hur du kan agera för att undvika skador i ditt företag.

Försäkra ditt företag mot skador

Se till att ditt företag är rätt försäkrat med våra företagsförsäkringar.