Inbrottssäkrare företag

Enkla tips som ökar tryggheten

För att du ska få full ersättning vid ett inbrott i dina företagslokaler måste inbrottsskyddskraven vara uppfyllda. Detta gäller oavsett om ni har ett kontor, lager eller en verkstad.

Det är viktigt att du åtgärdar eventuella brister eftersom företaget annars kan gå miste om ersättning.

Tillhör ditt företag skyddsklass 2 (framgår av försäkringsbrevet) får du här hjälp att kontrollera att du uppfyller säkerhetskraven.

Observera att sidorna endast är en vägledning och inte ersätter försäkringsvillkor eller försäkringsbrev.

Läs mer på Stöldskyddsföreningen

Försäkringslokalens omslutningsytor, det vill säga väggar, golv, tak, dörr- och fönsterenheter samt lås- och reglingsanordningar ska i sin helhet ge ett godtagbart skydd mot inbrott och försvåra för tjuven att ta sig ut.

 • Väggar, golv- och takkonstruktioner ska uppfylla vissa kvalitetskrav.
 • Exempel som inte är godtagbart är tunna eller svaga konstruktioner av korrugerad plåt, träpanel, plast och byggskivor.
 • Kraven gäller även för innerväggar som är en del av en omslutningsyta.

Här är våra tips för dörr, port och lucka:

 • Dörr, port och lucka ska vara av stabil konstruktion, i gott skick och utförda så att varken hela partier, delar eller fästdon utan avsevärd svårighet kan demonteras från utsidan.
 • Enheten ska vara så väl förankrad i väggkonstruktionen att svikt inte uppstår mellan vägg och karm.
 • Det sammanlagda spelet mellan dörr och karm i fram- och bakkant får inte vara mer än 6 mm.
 • De säkraste inbrottsskyddande dörrarna för företag är märkta enligt svensk standard SS817345.
 • Ståldörrar och massiva trädörrar med stålplåtsförstärkning ger också ett gott skydd till företagets lokaler.
 • Undvik glas i dörrar, speciellt mot undanskymd plats.
 • Använd godkända låsenheter för dörr, port och lucka
 • Utgående dörr ska ha bakkantssäkring.
 • Pardörrar ska ha ena dörren reglad upp- och nedtill.

5 förebyggande tips för fönster i företagslokaler

 • Fönster och väggpartier av glas ska vara i gott skick samt utförda och monterade så att de inte utan avsevärd svårighet kan demonteras från utsidan.
 • Fönster med stöldbegärlig egendom måste särskilt skyddas med inkrypningsskydd. (Ersättningen kan reduceras vid så kallad smash- and-grab.)
 • Öppningsbara fönster ska vara stängda och invändigt reglade.
 • Fönster belägna lägre än 4 meter från markplan ska vara låsta med godkända fönsterlås eller ha inkrypningsskydd.
 • Ventilationsfönster ovan dörr får vara öppet om det har stoppbom, som tillåter en maximal öppning av 15 cm, eller har inkrypningsskydd.

Skydda företaget mot skador

På de här sidorna har vi samlat goda råd om hur du kan agera för att undvika skador i ditt företag.

Försäkra ditt företag mot skador

Se till att ditt företag är rätt försäkrat med våra företagsförsäkringar.