Ett barn tittar ut genom ett fönster samtidigt som det håller handen mot fönstret

Undvik vattenskador i företagets lokaler

Vattenskador kan bli mycket kostsamma och skada så väl byggnaden och ert företags lösöre som till exempel maskiner, varor och inredning. Vi har samlat våra bästa tips för att du och ditt företag lättare ska kunna förbygga vattenskador.

6 tips för att undvika skador i kontor, butik eller på lagret:

  • Rör: Kontrollera att synliga rör är ordentligt fastsatta och inte slitna, och även att kopplingarna på vattenledningarna är hela och täta vid till exempel toalett, handfat och dusch. Kontrollera att det finns tätningar vid alla rörgenomförningar och infästningar.
  • Golv- och väggmatta: Kontrollera att alla skarvar är hela och utan glipor. Mattan ska sitta fast ordentligt mot underlaget utan luftfickor. Väggmattan ska sitta fast och inte släppa från golvmattans uppvik.
  • Kakel- och klinkerplattor: Kontrollera att fogarna är hela och utan missfärgning. Plattorna ska vara hela och sitta fast utan luftfickor. Det ska vara ett godkänt tätskikt bakom kakel och klinker.
  • Golvbrunnar: Rensa regelbundet och kontrollera att klämringar sitter åt.
  • Takbeklädnad: Kontrollera att den står emot regn och snö.
  • Stuprör och hängrännor: Rensa från mossa, löv och kvistar.


Minska risken för vattenskador under vintern

De flesta vattenskadorna på vintern beror på för låg temperatur inne i byggnaderna, vilket orsakar isproppar i vattenledningar och sönderfrusna rör med ett stort vattenläckage som följd.

En köldknäpp, låg inomhustemperatur och ytliga rör i yttervägg med bristande isolering samt att inte spola vatten ökar väsentligt risken för att rör fryser sönder. 

Tips för att undvika skador i företagslokalerna på vintern:

  • Höj värmen: Om vattnet inte går att stänga av är det viktigt med en temperatur på minst 15 grader inomhus och att ni höjer värmen vid köldtoppar för att undvika frysskador.
  • Isolera: Kontrollera att isolering är hel på alla utsatta vatten- och värmesystemsledningar. Var särskilt uppmärksam på vattenrör och installationer på känsliga ställen som källare, vind, förråd och pumphus eller liknande som vanligtvis håller lägre temperaturer.
  • Spola vatten oftare: Se till att spola vatten i kranar samt toaletter vid extrem kyla, det minskar risken för frysskador. Viktigt dock att ni aldrig lämnar rinnande vatten utan uppsikt.

Skydda företaget mot skador

På de här sidorna har vi samlat goda råd om hur du kan agera för att undvika skador i ditt företag.

Försäkra ditt företag mot skador

Se till att ditt företag är rätt försäkrat med våra företagsförsäkringar.