Sjuk- och olycksfallsförsäkring

Sjuk- och olycksfallsförsäkring hos Folksam
Vem som helst kan få en allvarlig sjukdom, ibland tidigare än väntat. Och även den som är försiktigheten själv kan cykla omkull och skada tänderna, eller halka och bryta ett ben. Med vår sjuk- och olycksfallsförsäkring kan du känna dig trygg med att du får bra hjälp om det händer dig något.
 • Du kan få ersättning för många olika slags sjukdomar
 • Ersättning om du skadar tänderna eller bryter benet i skidbacken
 • Du får ekonomiskt skydd om du inte längre kan arbeta

Viktig och samlad information - förköpsinformation

Viktig och samlad information - produktfaktablad

Om du råkar ut för en sjukdom eller ett olycksfall som gör att du får en fysisk funktionsnedsättning kan du få ersättning. Du kan också få ersättning om din förmåga att arbeta blir nedsatt.

Vi ersätter också kostnader vid exempelvis sjukhusvistelse, rehabilitering och tandskador.

Ersättningar som ingår

Läs här om ersättningar som ingår.

Med det menas att du får en bestående nedsättning av kroppsfunktionen. Om du till exempel bryter handleden och inte får tillbaka full rörlighet, kan du få hjälp av försäkringen.

Om du skadar dig i ett olycksfall kan ersättningen bli upp till 200 procent av försäkringsbeloppet.

Du kan läsa mer under Ersättningstabeller.

Med det menas att du får en bestående nedsättning av arbetsförmågan på grund av en sjukdom eller ett olycksfall.

Du kan få ersättning för sjukdomar som visar sig före du fyller 55 år och för olycksfall som sker före 65 år.

Du kan få ersättning för ärr som behandlas av läkare i samband med sjukdom eller olycksfall – om ärret finns kvar efter två år. Ersättningen beror på skadans omfattning och var på kroppen ärret finns - se tabellen nedan för mer exakt information.

Ersättningstabeller för ärr

Om olycksfallet gör att du måste få läkarvård och står under behandling i minst åtta dagar kan du få en engångsersättning. Ersättningen beräknas efter vilken skada du har.

Exempel på ersättning vid akuta kroppsskador
 • 3 000 kronor vid lårbensbrott
 • 2 000 kronor vid hjärnskakning
 • Upp till 25 000 kronor vid förlamning av armar och ben

Om skadan blir bestående kan du längre fram även få ersättning för medicinsk invaliditet. Du kan läsa mer under Kroppsskadeersättning i försäkringsvillkoret.

Kostnadsersättningar som ingår

Läs mer om vilken ersättning du kan få om du till exempel vistas på sjukhus eller får akut vård.

Du kan få en snabb ersättning på 700 kronor om du råkar ut för ett olycksfall som gör att du måste söka vård hos läkare, sjuksköterska eller fysioterapeut (sjukgymnast). Om du fortfarande behandlas efter ett år, kan du få ersättning med upp till 1 000 kronor per år i ytterligare fyra år.

Du kan få en snabb ersättning på 700 kronor om du blir sjuk och inskriven på sjukhus över natten. Ersättningen hjälper till att täcka dina kostnader för exempelvis sjukhusvård, behandling och resor under det första året.

Du kan få ytterligare 700 kronor vid olycksfall som leder till läkarvård och minst 8 dagars akut sjuktid i följd.

Därefter får du:
 • 700 kronor om du vårdas ytterligare i 7 dagar, totalt 15 dagar
 • 700 kronor om du vårdas ytterligare i 15 dagar, totalt 30 dagar
 • Därefter ytterligare 33 kronor per dag från dag 31 upp till 180 dagar efter olycksfallet

Om sjukdomen eller olycksfallet leder till att du skrivs in på sjukhus, rehabiliteringsklinik eller korttidsboende över en eller flera nätter, får du ersättning från första dagen och upp till 180 dagar.

Om olycksfallsskadan gör att du behöver medicinsk rehabilitering utanför den offentliga vården kan du få ersättning för kostnader med upp till 1 000 kronor.

Du kan få ersättning för nödvändig behandling om tänder eller tandprotes skadas vid ett olycksfall.

Om olycksfallsskadan leder till att du måste behandlas av läkare så kan du få ersättning för nödvändiga och skäliga merkostnader under den akuta sjuktiden.

Det gäller för:
 • Hemhjälp som kommunen godkänt
 • Fotvård och hårvård
 • Skadade glasögon, hörapparat och kläder
 • Specialkläder, högst 10 000 kronor
 • Högst två skadade ringar av ädelmetall eller titan med högst 3 000 kronor
 • Andra nödvändiga kostnader med högst 5 000 kronor

Om du är med om en traumatisk händelse kan du få hjälp av en legitimerad psykolog eller terapeut upp till tio behandlingstillfällen. Det kan röra sig om händelser som sjukdom, olycksfall eller en nära anhörigs död.

Du kan också få ersättning för skäliga och nödvändiga resekostnader upp till totalt 4 000 kronor, samt kostnader för tolk. Kristerapi gäller utan självrisk.

Om du skulle avlida betalar vi ut en ersättning till dödsboet i form av begravningshjälp. Ersättningen är 40 000 kronor.

Det här ingår i försäkringen Försäkrings­belopp 1 milj Försäkrings­belopp 2 milj
Försäkringsbelopp 1 000 000 kr 2 000 000 kr
Ersättningar som ingår
Upp till 2 milj ersättning Upp till 4 milj ersättning
Upp till 1 milj ersättning Upp till 2 milj ersättning
Kostnadsersättningar som ingår
En diagnosförsäkring ger dig snabb ekonomisk hjälp om du skulle få en allvarlig sjukdom som till exempel cancer. Du kan få en engångsersättning om du får någon av nedanstående diagnoser fastställd av en specialistläkare i Sverige.

Välj 50 000 kronor eller 100 000 kronor i försäkringsbelopp. Om sjukdomen ger dig bestående besvär, kan du dessutom få ersättning för medicinsk eller ekonomisk invaliditet.
 • Elakartad cancer*
 • Cancer in situ, bröstkörtel
 • Vissa godartade tumörer i hjärna och ryggmärg
 • Diabetes, typ 1 och 2
 • Alzheimers sjukdom
 • Atrofier i centrala nervsystemet (till exempel ALS)
 • Parkinsons sjukdom
 • Myelinförstörande sjukdom i centrala nervsystemet (till exempel MS)
 • Muskelsjukdomar (neurologiska sjukdomar)
 • Förlamning av arm eller ben på grund av olycksfallsskada
 • Blindhet (fullständig)
 • Dövhet (fullständig)
 • Akut hjärtinfarkt, hjärtstillestånd
 • Stroke
 • Aortaaneurysm (aortabråck)
 • Leversvikt (ej alkoholrelaterad)
 • Njursvikt (kronisk)
 • Förlust av arm eller ben (amputationer)

* Exklusive vissa hudtumörer och sekundära tumörer

Ditt valda försäkringsbelopp påverkar din ersättning för ärr.

Räkneexempel

 • Om du har ett försäkringsbelopp på 1 000 000 kronor och råkar ut för ett olycksfall, som orsakar ett 10 centimeter långt och 2,5 centimeter brett ärr på underarmen så ser uträkningen ut så här:

  Enligt ärrtabell för underarmar, underben, armbågar och händer: 0,7 procent (9-15 cm längd / 2-3 cm bredd) av försäkringsbeloppet på 1 000 000 kronor = 7 000 kronor.

Ansikte och hals

Ersättningar i procent av försäkringsbeloppet

Längd <3 cm Längd 3–5 cm Längd 6–10 cm Längd 11–15 cm Längd >15 cm
Bredd <1 cm 0,40 % 0,55 % 0,80 % 1,10 % 1,60 %
Bredd 1–2 cm 0,55 % 0,80 % 1,10 % 1,60 % 2,30 %
Bredd 3–5 cm   1,10 % 1,60 % 2,30 % 3,30 %
Bredd 6–10 cm     2,30 % 3,30 % 4,60 %
Bredd >10 cm       4,60 % 10,00 %

Underarmar, underben, armbågar och händer

Ersättningar i procent av försäkringsbeloppet

Längd <4 cm Längd 4-8 cm Längd 9-15 cm Längd 16-25 cm Längd >25 cm
Bredd <2 cm 0,25 % 0,35 % 0,50 % 0,70 % 1,00 %
Bredd 2–3 cm 0,35 % 0,50 % 0,70 % 1,00 % 1,50 %
Bredd 4–8 cm   0,70 % 1,00 % 1,50 % 2,10 %
Bredd 9–15 cm     1,50 % 2,10 % 2,90 %
Bredd >15 cm       2,90 % 5,50 %

Överarmar, lårben, fötter och bål

Ersättning i procent av försäkringsbeloppet

Längd <6 cm Längd 6–10 cm Längd 11–20 cm Längd 21–40 cm Längd >40 cm
Bredd <3 cm 0,20 % 0,30 % 0,40 % 0,60 % 0,80 %
Bredd 3-5 cm 0,30 % 0,40 % 0,60 % 0,80 % 1,20 %
Bredd 6–10 cm   0,60 % 0,80 % 1,20 % 1,70 %
Bredd 11–20 cm     1,20 % 1,70 % 2,30 %
Bredd >20 cm       2,30 % 4,50 %

Ersättningstabell vid medicinsk invaliditet vid olycksfallsskada

Ersättningen du får om du drabbas av medicinsk invaliditet räknas ut genom försäkringsbeloppet i din försäkring. Så här räknar du ut vilken ersättning som lämnas utifrån ditt försäkringsbelopp och invaliditetsgrad:

Räkneexempel

 • Om den konstaterade invaliditetsgraden är 35 procent ger detta 54,6 procent av försäkringsbeloppet. Om försäkringsbeloppet är 1 000 000 kronor skulle detta resultera i en ersättning om 546 000 kronor.

Ersättning efter invaliditetsgrad

Invaliditetsgrad (%) Ersättning (% av försäkringsbeloppet)
1 2,5
2 2,5
3 2,5
4 2,5
5 5
6 6
7 7
8 8,2
9 9,4
10 10,6
11 11,9
12 13,2
13 14,6
14 16
15 17,4
16 18,9
17 20,4
18 22
19 23,6
20 25,2
21 26,9
22 28,6
23 30,4
24 32,2
25 34
26 35,9
27 37,8
28 39,8
29 41,8
30 43,8
31 45,9
32 48
33 50,2
34 52,4
35 54,6
36 56,9
37 59,2
38 61,6
39 64
40 66,4
41 68,9
42 71,4
43 74
44 77,4
45 81
46 84,6
47 88,4
48 92,2
49 96
50 100
51 102
52 104
53 106
54 108
55 110
56 112
57 114
58 116
59 118
60 120
61 122
62 124
63 126
64 128
65 130
66 132
67 134
68 136
69 138
70 140
71 142
72 144
73 146
74 148
75 150
76 152
77 154
78 156
79 158
80 160
81 162
82 164
83 166
84 168
85 170
86 172
87 174
88 176
89 178
90 180
91 182
92 184
93 186
94 188
95 190
96 192
97 194
98 196
99 198
100 200
Här kan du ladda hem försäkringsvillkor för försäkringen. Där kan du läsa i detalj vad som gäller om du har drabbats av en skada. Här hittar du alltid den senaste versionen.

Villkor Sjuk- och olycksfallsförsäkring 2021

Villkor Sjuk- och olycksfallsförsäkring 2020

Vår sjuk- och olycksfallsförsäkring hjälper dig vid många olika händelser som du kan råka ut för - men det finns också några begränsningar, när försäkringen inte gäller.

Här menar vi en avvikelse från ditt hälsotillstånd som kräver sjukvård, men som inte är en skada orsakad i ett olycksfall.

Vi anser att sjukdomen har visat sig vid den tidpunkt när sjukdomen eller symtomet första gången konstaterades i samband med kontakt med hälso- eller sjukvården, oavsett om rätt diagnos då kunde fastställas. Du får ersättning för direkta följder av sjukdomen, inte för följder som beror på andra kroppsfel.

Försäkringen ger ersättning för de flesta sjukdomar med undantag av:

 • Psykiska sjukdomar
 • Medfödda sjukdomar
 • Vissa smärttillstånd
 • Tinnitus (kan ersättas vid olycksfall)

Undantagen gäller när du har rätt till ersättning för medicinsk invaliditet, ekonomisk invaliditet och aktivitetskapital. Se försäkringsvillkoren för att se ICD-koder för de undantagna sjukdomarna.

Här menar vi en kroppsskada som du drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Du får ersättning för direkta följder av en sådan skada, men inte för följder som beror på andra kroppsfel.

En kroppsskada som är frivilligt orsakad och kroppsskada som uppkommer genom:

 • Smitta på grund av insektsstick eller insektsbett (till exempel TBE eller borreliainfektion på grund av fästingbett) kan däremot ersättas som skada genom olycksfall.
 • Smitta eller förgiftning genom mat eller dryck.
 • Ingrepp, behandling eller undersökning (skada vid medicinsk behandling) eller genom att du använder läkemedel.
 • Förslitning, överbelastning eller överansträngning. Kroppsskada som vanligtvis inte betraktas som olycksfallsskada är exempelvis ryggskott, diskbråck och muskelbristning.

Dessa händelser kan däremot betraktas som sjukdom.

Försäkringen gäller inte för skador som uppkommer i vissa sport- och idrottssammanhang, se nedan. Men om skadan leder till dödsfall gäller försäkringen.

 • Boxning
 • Kampsport där slag eller sparkar ingår
 • Fallskärmshoppning, paramotor, glid- eller skärmflygning
 • Djupdykning på större djup än 30 meter
 • Träning eller tävling med motorfordon
 • Offpiståkning på platser som inte är avsedda för offpiståkning

Vissa begränsningar finns också vid grov vårdslöshet, missbruk och brottslig handling, ersättning vid vistelse utomlands, krig, atomkärnreaktion samt vissa terrorhandlingar.

Det är viktigt att du läser villkoret innan du köper försäkringen för att få en tydlig bild av vad försäkringen omfattar.

Du kan få ersättning för ekonomisk invaliditet om din förmåga att arbeta blir minskad med minst hälften. Och du beviljas sjukersättning från Försäkringskassan.

Ja, du kan få ersättning med upp till 15 procent av försäkringsbeloppet, beroende på sjukdomens svårighetsgrad.

Om du väljer 1 000 000 kronor i försäkringsbelopp blir ersättningen 150 000 kronor. Om du i stället väljer 2 000 000 kronor i försäkringsbelopp blir ersättningen dubbelt så stor, 300 000 kronor.

Har du valt tillägget Diagnosförsäkring kan du dessutom få ersättning med 50 000 kronor eller 100 000 kronor beroende på vilket belopp du valt.

Du behöver inte göra någonting, vid 65 års ålder går försäkringen över i en olycksfallsförsäkring som även innehåller diagnosförsäkring. I diagnosförsäkringen ingår snabb ersättning för vissa sjukdomar.

Försäkringen gäller alla sjukdomar med vissa undantag; psykiska sjukdomar, medfödda sjukdomar, sjukdomar i muskel- och skelettsystem, tinnitus samt vissa smärttillstånd. För dessa sjukdomar kan du inte få ersättning för medicinsk invaliditet, ekonomisk invaliditet eller aktivitetskapital.

Undvik vanliga fallolyckor

Fallolyckorna beror ofta på att man halkar eller snubblar och tappat balansen. Här kan du läsa våra tips hur du undviker detta.

Undvik fallskador

Den här försäkringen ger dig återbäring

Det är du som äger Folksam. Det över­skott som inte behövs för att förbättra våra kund­erbjudanden, går tillbaka till dig i form av återbäring.

Din återbäring