Studentsatsningar inom Folksam

Vi har genom åren gjort olika studentsatsningar för att attrahera studenter att vilja börja arbeta hos oss. En av satsningarna är bland annat Studentpoolen.

Studentpoolen en väg in i Folksam

Via studentpoolen får många studenter möjlighet till att skaffa erfarenhet i arbetslivet. Vi ser att många blir framtida medarbetare via studentpoolen. Studentpoolen tar varje år in runt 100 semestervikarier under sommarmånaderna.

De flesta jobbar som skadereglerare och ekonomiassistenter, men det kan också handla om roller inom försäkringsadministration. En del av studenterna hoppar in och jobbar vid behov under hela året och några går över i tillsvidareanställning efter sommaren.

En annan typ av studentsatsning är programmet Tech Talent som startade 2018. Tech talent ger en grupp unga IT-talanger möjlighet att få kunna jobba med verksamhetsnära IT i utvecklande roller. Programmet löper under ett år, och tanken är att studenterna därefter ska erbjudas en anställning. Många väljer också att stanna kvar hos oss efter Tech Talent.

Studentmässor viktiga för att bygga relationer

För att nå ut till studenter deltar vi varje år vid flertal olika studentmässor på universitet och högskolor runt om i landet. Det är viktigt för oss att finnas med vid mötesplatser för studenter och arbetsgivare. För att man som student ska få en bred förståelse för oss och hur det är att arbeta inom olika roller har vi medarbetare på plats i montern som representerarar just de yrken som arbetsmarknadsdagen handlar om. Det ger studenterna möjlighet att till exempel fråga en jurist hur det faktiskt är att jobba på Folksam.

Så går du med i vår Studentpool