”Många får fast jobb via Studentpoolen”

Ett meningsfullt, flexibelt jobb med eget ansvar. Det är några av de förväntningar unga medarbetare har på sitt jobb. Folksams Filippa Jensen berättar om våra studentsatsningar och vad unga efterfrågar i arbetslivet.

Filippa Jensen, som ansvarar för Folksams arbetsmarknadsdagar för studenter, är med sina 28 år en av företagets yngre medarbetare. Att hon valde att börja jobba på just Folksam var ingen slump.

– Några bekanta som tidigare hade jobbat här rekommenderade Folksam som arbetsplats och jag lockades av att det fanns goda karriärmöjligheter och ett engagemang i hållbarhetsfrågor, förklarar hon.

Unga vill ha inflytande och känna mening

Hon är långt ifrån ensam om att tycka så. För det är ganska vanligt bland unga att vilja ha inflytande och jobba med något som känns meningsfullt. Helst ska det vara i ett företag som är värderingsstyrt och som engagerar sig i till exempel miljö- och hållbarhetsfrågor.

– Det märks ganska tydligt på studentmässorna som vi deltar på. Många kommer fram och frågar vad vi på Folksam gör för miljön och tack vare att vi engagerar oss i hållbarhetsfrågor så har vi ju ett bra svar att ge dem.

Filippa förklarar att dagens unga inte har samma förväntningar på sitt jobb som tidigare generationer. De vill helst inte själva vara chefer, men ställer höga krav på dem som är det. De vill ha mycket bekräftelse och förväntar sig en chef som uppmuntrar egna initiativ och personlig utveckling.

– De vill gärna vara med och påverka och driva saker. Utmanande arbetsuppgifter är viktigt liksom att jobba i en platt och flexibel organisation där de själva kan välja när och hur de jobbar. Och det är viktigt med bra balans mellan jobb och fritid. Man vill helt enkelt inte bara ha ett jobb – utan ett liv.

Studentpoolen en väg in i Folksam

På Folksam får många framtida medarbetare in en fot i företaget via Studentpoolen, som varje år tar in runt 150 semestervikarier under sommarmånaderna.

–De flesta jobbar som skadereglerare och kundrådgivare, men det kan också handla om roller som fondhandläggare och systemvetare. En del av studenterna hoppar in och jobbar vid behov under hela året och några går över i tillsvidareanställning efter sommaren.

Det förekommer även att studenter gör sitt examensarbete eller sin praktik på Folksam. En ny typ av studentsatsning är programmet Folksam Tech Talent, där en grupp unga IT-talanger får möjlighet att jobba med verksamhetsnära IT i utvecklande roller. Programmet löper under ett år och tanken är att studenterna därefter ska erbjudas en anställning.

En del av studenterna hoppar in och jobbar vid behov under hela året och några går över i tillsvidareanställning efter sommaren. Filippa Jensen, Folksam

Studentmässor viktiga för att bygga relationer

Varje år deltar Folksam på ett flertal arbetsmarknadsdagar på universitet och högskolor, som är viktiga mötesplatser för arbetsgivare och studenter. Filippa Jensen brukar ofta själv vara på plats i montern, i sällskap med olika medarbetare från Folksam som representerar just det yrke som arbetsmarknadsdagen handlar om. Det ger studenterna möjlighet att till exempel fråga en systemutvecklare hur det faktiskt är att jobba med IT på Folksam.

– På studentmässorna brukar vi hitta intresserade till både Folksam Tech Talent-programmet och Studentpoolen, som är en naturlig ingång i Folksam för många studenter. Många får ett fast jobb hos oss via just Studentpoolen, avslutar Filippa Jensen.

Så går du med i vår Studentpool