Utbildningssamarbeten

Folksam arbetar med utbildningssamarbeten på flera nivåer och inom olika områden.

Vi arbetar aktivt i branschråd och ledningsgrupper på universitet, högskolor och yrkeshögskolor för att påverka kursinnehåll och synliggöra försäkringsbranschen. Vi bistår också med lärarresurser och gästföreläsare inom försäkringsämnet.

Följande universitet och högskolor samarbetar vi med:

  • Stockholms universitet
  • Högskolan Väst
  • Högskolan Kristianstad
  • Mittuniversitetet

Yrkeshögskolan

Vi har också samarbete med Yrkeshögskolan som är en eftergymnasial utbildningsform som erbjuder många olika branschinriktningar.

Vi är särskilt engagerade i de utbildningar som har fokus på försäkring. Vi driver frågor som är kopplade till antagningsprocessen och kursplanen. Dessutom tar vi emot praktikanter från dessa utbildningar.

Följande yrkeshögskolor samarbetar vi med:

  • Företagsekonomiska Institutet (FEI) i Stockholm
  • Yrgo i Göteborg