KAP-KL/AKAP-KL

— för dig inom kommun och landsting

Tjänstepensionsavtalet KAP-KL gäller dig som är anställd i kommun, landsting, region, och vissa kommunala bolag. Varje år från att du fyllt 21 år betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension.

Från och med den 1 januari 2014 gäller ett nytt pensionsavtal för dig som är född 1986 eller senare, AKAP-KL. AKAP-KL har ingen åldersgräns för när din arbetsgivare betalar in pengar till din tjänstepension.

Viktig och samlad information om försäkringen — traditionell försäkring

Viktig och samlad information om försäkringen — fondförsäkring

Tillhör du KAP-KL betalar din arbetsgivare in en premie som motsvarar 4,5 procent av din lön till din tjänstepension. Gäller för inkomster upp till 1 845 000 kronor (30 inkomstbasbelopp). Har du en lön över 444 750 kr/år har du även rätt till en garanterad pension som motsvarar en viss procent av din lön.

Tillhör du AKAP-KL betalar din arbetsgivare varje år in en premie som motsvarar 4,5 procent av din inkomst upp till 444 750 kr/år och 30 procent av din inkomst som överstiger 444 750 kr/år.

Under ditt arbetsliv blir det mycket pengar som betalas in – och du väljer själv var pengarna ska placeras och i vilken sparform, traditionell försäkring eller fondförsäkring.

Så växer dina pengar i vår traditionella försäkring

Läs mer om våra valbara fonder

Så här väljer du

På valblanketten för KAP-KL/AKAP-KL, som kommer hem till dig i brevlådan, väljer du försäkringsbolag och fondförsäkring eller traditionell försäkring.

I en pensionsförsäkring med anknytning till fonder är det du själv som väljer placeringsinriktning genom att välja fonder ur vårt utbud. Det är alltså du som genom ditt fondval väljer en högre eller lägre risk med ditt sparande.

Initialt placerar vi dina pengar i ett fondpaket (entrélösning) som utgår från din ålder.

Låg avgift

Försäkringsavgiften är bara 75 kronor om året och förvaltningsavgiften för entrélösningen är 0,40 % på kapitalet. Det kostar inget extra att byta fonder inom fondutbudet för KAP-KL eller AKAP-KL.

Följ ditt sparande via Mina sidor

Du kan enkelt följa värdet på ditt sparande och göra fondbyten utan extra kostnad på Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

Du som väljer traditionell försäkring behöver inte fundera på det där med placering och förvaltning. Du överlåter hela ansvaret för förvaltningen till oss i Folksam och vi placerar ditt kapital i värdepapper för att du ska få en så stor pension som möjligt.

Sparar du i vår traditionella pensionsförsäkring får du också garantiränta. Den gör att du får en garanterad ränta på ditt sparande varje månad (för närvarande 1 %). Oftast blir avkastningen högre än vad som garanteras och överskottet får du som återbäring.

Låg avgift

Försäkringsavgiften för traditionell försäkring är bara 72 kronor om året plus 0,20 procent på kapitalet (vilket även inkluderar kapitalförvaltningsavgift).

Om du vill att ditt sparande ska betalas ut till en eller flera förmånstagare om du skulle avlida kan du välja att ha ett återbetalningsskydd. Du kan alltid fritt välja vem som ska vara förmånstagare på din kapitalförsäkring.

Om du inte väljer återbetalningsskydd så fördelas dina sparade pengar som så kallad arvsvinst på övriga försäkringstagare i kollektivet. Skyddet kostar inget extra, men utan återbetalningsskydd blir ditt egna sparande något högre.

När du väljer Folksam ingår alltid återbetalningsskydd och du kan välja oss i både valet för KAP-KL och AKAP-KL både som fond- och traditionell försäkring.
Mer än en miljon svenskar sparar till sin pension i Folksam. Hos oss vågar du ha pensionsdrömmar.

Folksam är ett ekonomiskt starkt bolag med hög solvens- och konsolideringsgrad. Det betyder att vi kan uppfylla våra åtaganden mot kunderna.

Sparar du i vår traditionella pensionsförsäkring får du också garantiränta. Den gör att du får en garanterad ränta på ditt sparande varje månad (för närvarande 1 %). Oftast blir avkastningen högre än vad som garanteras och överskottet får du som återbäring.

Du behöver inte sköta några placeringar. Vi förvaltar aktivt dina pensionspengar för att ge dig en långsiktigt god avkastning.

Vi på Folksam jobbar för att din pension ska växa i en grön framtid. Om du låter oss förvalta dina pensionspengar, investerar vi dem i företag som arbetar för miljön och mot klimatförändringar. Vi har också ett stort utbud av hållbara fonder. Allt för att du som kund ska känna dig trygg i en hållbar värld.

Läs mer om våra placeringskriterier och bolagsstyrning

Du som är kund ska veta vad du betalar för. Våra avgifter ska vara rättvisa och enkla att förstå. Du ska inte överraskas av konstiga tillägg eller avdrag utan kostnaden ska vara rimlig och inte äta upp det förvaltade beloppet.

Det är du som äger Folksam, tillsammans med våra andra kunder – eftersom vi är ett ömsesidigt, kundägt bolag.

Det gör att vi är på din sida. Varje gång vi möter en kund, möter vi också en ägare och därför bryr vi oss om det du bryr dig om. Vi har inga ägarintressen och styrs inte heller av kortsiktiga vinstintressen.

Vi delar dessutom inte ut bonusar till ledningsgruppen utan vinsten används för att göra det ännu bättre att vara kund hos oss.

När du sparar i vår traditionella försäkring får du alltid minst det garanterade försäkringsbeloppet. Det är en trygghet för dig. Du har också kvar möjligheten till avkastning genom återbäringsräntan, som i slutändan är det som avgör storleken på dina framtida utbetalningar.

Avkastning i Folksam

Aktuell avkastning tjänstepensionsverksamhet

Här visar vi alltid den aktuella avkastningen för tjänstepension i traditionell försäkring med förklaringar.

Återbäringsränta 6,0 %
Genomsnittlig återbäringsränta
(2012-2016)
6,1 %
Totalavkastning 2016 9,1 %
Genomsnittlig totalavkastning  
(2012-2016)
7,7 %
Garantiränta 1,0 %

Förklaringar

 • Återbäringsränta är den ränta med vilken en försäkring växer. Om utfallet i kapitalförvaltningen är högre än den garanterade nivån skapas ett överskott som går tillbaka till försäkringstagarna.
    
  Totalavkastning är Folksams avkastning på investerat kapital inklusive återinvesterade utdelningar.
    
  Garantiränta är räntan Folksam garanterar sparare i traditionell försäkring.

Stark solvens — nyckeln till avkastning

En viktig nyckel till att leverera bra framtida avkastning är solvensen. Solvensen visar förhållandet mellan våra tillgångar mot de garanterade pensionsbelopp vi har lovat våra kunder.

Idag ligger Folksam på starka 165 procent i Solvensgrad (2017-07-31). Det innebär att dina pengar är extra trygga och ger oss större möjligheter att ge dig en högre avkastning — utan att tumma på tryggheten.

Exempel: En solvens på 165 procent betyder att vi har 65 procent mer tillgångar än vad som behövs för att betala ut de garanterade pensionerna.
Folksam har en stark solvensgrad
Historisk solvens på Folksam

Så placerar vi dina pengar

En stark solvens gör att vi kan ha placeringar med högre risk, samtidigt som vi garanterar pensionsbeloppet. Vår fördelning för traditionell försäkring ser ut enligt följande 2017-06-30 (senaste fördelningen).

Läs gärna vår senaste information Folksam Liv i siffror. Där hittar du även uppgifter för konsolideringsgrad och förvaltat kapital.

Folksam Liv i siffror

Aktuell placeringsfördelning tjänstepensionsverksamhet

Värdeslag Andel
Svenska räntebärande 49,6 %
Utländska räntebärande 4,1 %
Svenska aktier 15,5 %
Utländska aktier 20,0 %
Fastigheter 7,9 %
Specialplaceringar 2,9 %
Vi placerar dina pengar i ett fondpaket (entrélösning) som utgår från din ålder: Ung, Medel och Senior. Du kan sedan ändra och omplacera dina fonder när du vill. Bytet gör du enklast på vår internettjänst Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

Entréfonder

Ung - upp till 44 år Fond ID Avgift (%) Andel (%)
Öhman Etisk Index Sverige 2105 0,40 50
Danske Invest Global Index 3378 0,40 50
Medel - 45 till 58 år Fond ID Avgift (%) Andel (%)
Danske Invest Global Index 3378 0,40 40
Öhman Etisk Index Sverige 2105 0,40 30
Danske Invest Sverige Ränta 3380 0,30 30
Senior - 59 år och äldre Fond ID Avgift (%) Andel (%)
Danske Invest Sverige Ränta 3380 0,30 70
Öhman Etisk Index Sverige 2105 0,40 20
Danske Invest Global Index 3378 0,40 10

Dina valbara fonder

För dig som vill göra ett eget val har vi ett brett utbud av fonder att erbjuda. Vilken förvaltningsavgift du betalar för fonden framgår i kurslistan där det även framgår vilka fonder som är rabatterade.

Se Aktuellt fondutbud och kurser nedan.

Byt fonder på Mina sidor

Fondbyten gör du enkelt på vår internettjänst Mina sidor. Där kan du också följa ditt sparande.

Logga in på Mina sidor

Historisk avkastning är ingen garanti

 • Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet
Nedan hittar du samtliga valbara fonder och ditt rabatterade pris, genom Folksam, för ditt tjänstepensionsavtal. Du kan när som helst själv välja fonder ur vårt breda utbud. Bytet gör du enklast på vår internettjänst Mina sidor.

Logga in på Mina sidor

Våra valbara fonder

Vårt noggranna urval gör att du har ett brett utbud att välja mellan. Välkommen att spara i ett av Sveriges bästa pensionsbolag.
Nedan hittar du villkor och aktuella regler och avgifter för Folksams traditionella försäkring och fondförsäkring. Det är alltid de senaste versionerna som är publicerade.

Hämta villkor — traditionell försäkring

Här kan du läsa i detalj vad som gäller för traditionell försäkring.

Försäkringsvillkor traditionell försäkring

Aktuella regler och avgifter

Hämta villkor — fondförsäkring

Här kan du läsa i detalj vad som gäller för fondförsäkring.

Försäkringsvillkor fondförsäkring

Aktuella regler och avgifter

Förköpsinformation

Här kan du hämta den senaste versionen av aktuell förköpsinformation för traditionell försäkring och fondförsäkring.

Broschyr med förköpsinformation — traditionell försäkring

Viktig och samlad information om försäkringen — fondförsäkring

Valblanketten och annat material kommer hem till dig i brevlådan från den valcentral som din arbetsgivare anlitar. På blanketten kan du sedan välja Folksam som alternativ för antingen traditionell försäkring eller fondförsäkring. Valcentralen ser sedan till att din framtida tjänstepension betalas in till ditt val.

Du kan när som helst göra ett nytt val för din försäkring. Kontakta oss eller hämta blankett på det valcentral som du berörs av.

Pensionsvalet är den vanligaste valcentralen för anställda inom kommun och landsting. Om du inte kan hämta en valblankett via deras hemsida tillhör du antingen Electum eller valcentralen.se.

Pensionsvalets webbplats

Electums webbplats

Valcentralens webbplats

När du väljer, markera

 • Folksam – LO Fondförsäkring eller Folksam Tjänstemannapension under Fondförsäkring eller
 • Folksam Liv under Traditionell försäkring

Engagera dig i din tjänstepension och gör aktiva val

 • Du har mycket att vinna på att göra aktiva val.

  Det kan skilja många tusenlappar beroende på hur du placerar och hur mycket du betalar i avgift.
Om du har frågor om din pension och dina val, är du välkommen att kontakta våra certifierade rådgivare. De hjälper dig att få ett långsiktigt sparande – utifrån den trygghet och risknivå du önskar. Du kan också få hjälp med att flytta din pension till Folksam.

Om du redan har pensionsförsäkringar som du vill flytta till Folksam så hjälper vi dig att flytta dem. Om du vill flytta din tjänstepension till Folksam måste försäkringstagaren godkänna att försäkringen flyttas.

Boka en kostnadsfri rådgivning

Det är enkelt att boka en rådgivning. Fyll bara i ditt namn, telefonnummer och personnummer så kontaktar vi dig. Välkommen!

Du kan också välja Folksam LO pension

Folksam LO är ett pensionssamarbete mellan LO och Folksam

Välj Folksam LO pension

Du kan också välja Lärarfonder

Lärarfonder är en fondförsäkring i KAP-KL som vi förvaltar

Välj Lärarfonder